Рефераты по маркетингу

Характеристики ценных бумаг

13 Февраля 2012, реферат

Для того чтобы правильно определить объект инвестирования, предпринимательской фирме необходимо комплексно проанализировать основные характеристики ценных бумаг, планируемых к приобретению, а затем уже принимать окончательное решение.

Холистический маркетинг

23 Марта 2012, доклад

Безліч змін, які відбувалися за останнє десятиліття, потребують іншої практики маркетингу і бізнесу в цілому. У компаній з'являються нові можливості, здатні змінити її підхід до здійснення маркетингової діяльності. Компаніям потрібен свіжий погляд на те, як працювати і як конкурувати в новому маркетинговому середовищі. Одним з нових напрямків компанії є холістичний маркетинг.
Ф.Котлер вважає, що холістичний маркетинг більш цілісно, "холістично” розглядає соціальний простір, до якого належать споживачі, власники й працівники компаній. Маркетинг охоплює не тільки канали збуту, а й постачання, є не окремою функцією, а рушійною силою компанії.

Хостинг. Виды хостинга. Хостинг в России

06 Декабря 2011, реферат

Слово «хостинг» произошло от английского слова «host», которое имеет множество значений – «хозяин», «основное устройство», а так же «главный компьютер». Под термином «хостинг» понимается размещение сайта в глобальной сети интернет, и обеспечение бесперебойного и максимально быстрого и удобного доступа к нему из любой точки мира, где имеется соответствующее подключение к сети интернет.

Хоум Кредит банкінің маркетингтік жағдайы

01 Марта 2013, курсовая работа

Адамзат тіршілігіндегі әрбір жаңа кезеңнің өзіне тән жетістігі мен мұқтажы болады. Өркениет деңгейіне қарай өсе түскен өмірлік қажеттілік өндіру мен тұтыну арасындағы орамдылыққа қол жеткізуді алға тартады. Осы талапты жүзеге асыру өмірге маркетингнті алып келіп отыр.
Біздегі өтпелі дәуір деп аталып жүрген нарықтық экономикаға көшу кезеңі маркетингке үлкен жаңалық енгізеді деген сенім бар. Өйткені ғасырлар бойы жинақталған нарықтық экономика саласындағы тәжірбиеге, қуатты экономикалық әлеуетке, жоғары дәрежедегі бизнестік білім психологиялық дайындыққа сүйенген маркетингті біздің жағдайымызға бейімдеудің өзіндік ерекшеліктері бар.

Хранение товаров в магазине

06 Мая 2011, курсовая работа

В своей курсовой я приследую цель раскрыть следующие темы:
1) Развитие розничной торговли.
2)Технология хранения товаров в магазине.
3) Размещение и укладка товаров.
4) Сроки и режимы хрранения товаров.
5) Товарные потери.

Цінова політика Ювелірного Дому ZARINA

09 Апреля 2012, курсовая работа

Мета даної роботи: проаналізувати маркетингову цінову політику. Ювелірного дому Zarina Визначити підходи та стратегії у формуванні ціни на продукцію.

Ціноутворення на олігопольному ринку

24 Марта 2013, курсовая работа

На олігопольному ринку можливі безліч ситуацій поведінки фірм зважаючи на їх розмір, тип продукції, тип взаємозалежностей, тому єдиної моделі рівноваги у короткостроковому чи довгостроковому періоді не існує. Всі моделі ціноутворення умовно можна об'єднати в три групи. Взаємна гра - характерна для ринку з однотипним товаром та фірмам з однаковою ринковою рівновагою (моделі Курно, Бертрана, ламаної кривої попиту). Послідовно гра - характерна для ринку з фірмою лідером, яка визначає ціну або обсяги випуску (моделі Штакельберга, домінуючої фірми). Кооперативна гра - коли фірми домовляються про ціну та обсяги (таємна або явна змова). Мета мого дослідження: розібрати суть ціноутворення на олігопольному ринку.

Цвет как эмоциональный стимул

23 Ноября 2011, курсовая работа

Цель исследования: рассмотреть возможности воздействия на сознание человека через рекламу при помощи различных цветовых решений.
Задачи исследования:
- изучить восприятие человеком цвета.
- раскрыть многоуровневые связи цвета с эмоциями, характером, мышлением, возрастом, состоянием здоровья.
- показать каким образом цвет находит применение в рекламе.

Цветовые решения оформления магазина

13 Декабря 2012, реферат

Эксперты утверждают, что успешная работа магазина зависит не только от качества и ассортимента товара, но и от его удачного расположения и оформления. Интересный дизайн магазина привлекает посетителей, и вызывает желание вернуться туда вновь. А правильно оформленный интерьер торгового зала, помогает еще и в увеличении продаж. В оформлении магазина цвет играет важную роль.

Целевой рынок

14 Февраля 2013, доклад

Целевой рынок — это точка приложения маркетинга, привлекательный участок рынка, на котором предприятие сосредоточивает свою деятельность с целью наиболее полной реализации маркетинговых возможностей. Выделение целевых рынков представляет собой одну из ключевых задач маркетинга. Возможны агрегированный (массовый), дифференциро-ванный и концентрированный (сфокусированный) подходы.

Целенаправленное изменение маркетинговой политики гостиницы с целью усиления ее конкурентных позиций

09 Апреля 2013, курсовая работа

Цель настоящей курсовой работы - разработка изменений в маркетинговой политики с целью усиления ее позиций среди конкурентов. Объектом исследования является хозяйственная и маркетинговая деятельность гостиницы Lotte Hotel. Предметом исследования выступают маркетинговые аспекты организации по предоставлению, продвижению и реализации гостиничных услуг.

Цели задачи и методы маркетинговых исследований

21 Февраля 2013, контрольная работа

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынков предприятия и внешней среды маркетинга с целью выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия. Эффективный маркетинговый анализ является необходимым условием разработки планов маркетинга, но он также выполняется в процессе их реализации и контроля. Информация, необходимая для маркетингового анализа, собирается в результате проведения маркетинговых исследований, которым в основном и посвящена данная книга. Изучение целей, задач и методов маркетинговых исследований является предметом данной книги. Поставлена задача систематизировать и классифицировать направления и методы маркетинговых исследований, проиллюстрировать опыт их реализации практическими примерами.

Цели и задачи маркетинга

21 Ноября 2012, доклад

Существует много различных вариантов определения маркетинга, которые раскрывают его сущность. Так, Американская ассоциация маркетинга дает следующее определение: "Маркетинг представляет собой процесс планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего потребности отдельных лиц и организаций".

Цели и задачи проведения бенчмаркетинга на предприятии

20 Апреля 2012, реферат

Термином «бенчмаркинг» обозначается один из инструментов совершенствования деятельности. Название метода происходит от английских слов «bench» (уровень, высота) и «mark» (отметка). Это словосочетание трактуется по-разному: «опорная отметка», «отметка высоты», «эталонное сравнение» и т. п.

Цели и задачи сервиса

29 Ноября 2011, доклад

Цель сервиса – предложить покупателям имеющийся товар и оказать им помощь в получении наибольшей пользы от приобретенного товара.
Возрастающее значение сервисного обслуживания покупателей обусловлено следующими причинами:
Ростом конкуренции на все более насыщаемых товарных рынках;
Созданием и профилизацией сервисных центров;
Возрастанием желаний покупателей иметь возможности решения проблем, возникающих в процессе использования приобретенного товара;
Усложнением процесса эксплуатации товара.

Цели и методы рекламы

03 Октября 2013, реферат

Есть основания утверждать, что реклама – лучшая гарантия качества товара (услуги). Ложная, сомнительная реклама обрекает товар на гибель. Только удовлетворённый покупатель даёт возможность производителю удержаться на рынке. Ни один преуспевающий предприниматель не будет рисковать своими деньгами, размещая рекламу товара с плохими качествами. Разумеется, находятся «временщики», «бизнесмены-однодневки», делающие попытки использовать рекламу в своих целях, но покупателя обмануть удаётся только раз. Во второй раз товар, не соответствующий рекламным утверждениям, останется невостребованным.

Цели и системы маркетинга

22 Апреля 2012, реферат

Цели маркетинга по отношению к производителям и продавцам состоят в совершенствовании продукции в интересах покупателей и стимулировании сбыта с целью получения высокой прибыли в долгосрочном периоде. По отношению к остальной части общества можно сформировать четыре альтернативные цели маркетинга:
- 1 - максимизация потребления;
- 2 - максимизация степени удовлетворения потребителей;
- 3 - максимизация выбора потребителей;

Цели и функции маркетинга

25 Августа 2011, реферат

Маркетинг как концепция управления производственно-сбытовой деятельностью имеет ряд общих функций, которые выражают проявление основных функций, присущих любому типу управления, а именно: целеполагание, планирование, организацию, координирование, учет и контроль. В то же время эти функции, характерные для различных систем управления, могут быть конкретизированы и дополнены специфическими функциями маркетинга.

Цели организации ярмарок и выставок

24 Января 2012, курсовая работа

Значение выставок и ярмарок для экспонента определяется прежде всего возможностью:
непосредственной коммуникации с потенциальными потребителями и покупателями, поставщиками и субподрядчиками, которые заинтересованы в получении информации и налаживании связей,
отслеживать рыночные тенденции и оценить позицию своего предприятия на рынке,
«дать знать о себе»,
обменяться информацией со специалистами,

Цели, задачи и направления маркетинговых исследований

12 Ноября 2011, контрольная работа

Цель маркетингового исследования – создать информационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределённости, связанной с ними.
Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми различными:
нахождение потенциальных покупателей;
изучение их потребностей;
изучение существующего и будущего спроса на товар для выбора целевых рынков;
проведение текущих наблюдений за состоянием рынка;
прогнозирование долговременных тенденций развития рынка;
разработка, производство и внедрение на рынок новых товаров.

Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований

19 Февраля 2012, реферат

Проведение маркетинговых исследований так же позволяет понять, каким образом компания должна организовать сбыт своей продукции, как надо проводить кампанию по продвижению на рынке новых изделий, строить стратегию рекламы, определить, какие виды продукции, проданные какому потребителю, и в каком регионе, принесут наибольшую отдачу.

Цели, задачи и формы рекламной деятельности

15 Марта 2012, контрольная работа

Есть легенда о том, что однажды к томившемуся от безденежья Пушкину пришел немецкий предприниматель с предложением за 50 руб. купить четыре слова из его произведения для рекламы своего товара. Александр Сергеевич расхохотался, но сделка состоялась. Слогана «Яснее дня, чернее ночи» была удостоена вакса (гуталин).
Реклама – это неличные формы коммуникации, осуществляемые с помощью платных средств распространения информации, с четко указанным источником финансирования.

Цели, задачи и функции маркетинга на рынке ценных бумаг

13 Января 2012, контрольная работа

Маркетинг на рынке ценных бумаг имеет особенности, порождаемые следующими специфическими чертами данного рынка. Рынок ценных бумаг -это: очень сложный, объемный, динамичный и высококонкурентный рынок, действия на котором жестко регулируются государством и должны отличаться высокой социальной ответственностью, чтобы не вызывать финансовых потрясений; многотоварный рынок с высокой степенью взаимозаменяемости товаров, основанный на развитой инфраструктуре, сложных информационных технологиях, дорогостоящей рабочей силе и затратоемких технических средствах; открытый рынок с растущими объемами трансграничных операций; рынок с массовым потребителем, максимальной дифференциацией финансовых нужд и финансового искусства клиентуры.

Цели, задачи, принципы маркетинга

28 Октября 2011, контрольная работа

Целями маркетинга являются:
- максимально высокое потребление,
- достижение максимальной потребительской удовлетворенности,
- предоставление максимально широкого выбора,
- максимальное повышение качества жизни.

Цели, стратегии и инструменты «зеленого» маркетинга

19 Февраля 2013, контрольная работа

Благодаря специфичному для продукта набору выгод, начиная с основной полезности продукта и заканчивая упаковкой, ценами, информацией, сбытом, формированием имиджа и различных техник маркетинга, улучшается физическое и психологическое самочувствие покупателя, а также усиливаются импульсы к потреблению им данной продукции. Тем самым «зеленый» маркетинг решает две принципиальные задачи: содействие увеличению покупательского потенциала продуктов через совершенствование экологических выгод продукции и улучшение их восприятия.

Цель и необходимость сегментирования рынка

10 Января 2012, курсовая работа

Формирование рыночной экономики вызвало живой интерес к формам и методам производственно-коммерческой деятельности, используемым в практике мировых экономических процессов. Особое место среди них занимает маркетинг, который обеспечивает не только эффективное удовлетворение потребностей рынка, но и успех предприятия в конкурентной борьбе.

Задача, которую очень часто приходится решать промышленным предприятиям и торговым фирмам состоит в поиске сегментов, на которые целесообразно продвигать имеющийся продукт.

Предприятия, обладающие производственными мощностями и освоенными технологиями изготовления конкретного продукта, хотят найти новые рынки или усилить свои позиции на традиционных сегментах. А торговые фирмы с опытом сбыта конкретного товара на отдельных сегментах стремятся захватить новые ниши рынка.

Цель создания и функционирования предприятия

13 Сентября 2013, реферат

Экономика любого государства - это единая система взаимосвязанных отраслей. В условиях рыночной экономики предприятие является основной хозяйствующей единицей, которая характеризуется определенной отраслевой принадлежностью и занимает особое место в системе национальной экономики. Ведущим звеном экономики, ее основой являются предприятия, которые производят продукцию и услуги, сосредоточивают в своей собственности большую часть общественного капитала, определяют деловую активность экономики, обеспечивают занятость населения, формируют бюджет страны.

Цель, объекты, классификация и методы маркетинговых исследований

13 Февраля 2013, курсовая работа

Тема данной курсовой работы является актуальной в настоящее время, так как, в связи с переходом экономики страны к рыночным отношениям, использование маркетинговых исследований в деятельности предприятий, фирм является важнейшим условием их успешного функционирования.
Цель данной курсовой работы: изучение и анализ процесса маркетинговых исследований.
Объектом исследования в настоящей работе является организация, прдприятие или фирма, входящая, в микросреду маркетинга. Предметом исследования являются деятельность маркетинговых исследований на рынке, а также рыночные процессы и явления, каким-либо образом связанные с ним.

Цена и ценовая политика в области маркетинга

26 Мая 2011, реферат

Активная ценовая политика может быть признана успешной в том случае, если она позволяет: восстановить или улучшить позицию предприятия на конкурентном рынке этого вида продукции (внутреннем или внешнем), а также увеличить чистую прибыль предприятия

Цена и ценообразование на услуги

27 Марта 2012, реферат

Цена в комплексе маркетинга предприятия сферы услуг. Сущность ценообразования. Виды и классификация цен в сфере услуг. Ценовые системы. Установление индивидуальных внутрифирменных цен. Стратегия ценообразования. Методы ценообразования. Особенности ценообразования в различных отраслях сферы услуг. Изменение цен. Скидки, надбавки, учет непредвиденных расходов. Ценовая дифференциация. Пути снижения издержек предоставления услуги.