Рефераты по туризму

Туристичні ресурси Естонії

09 Марта 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є всебічне дослідження туристичного потенціалу Естонії.
Зважаючи на мету автор ставить перед собою наступні завдання:
дослідити етапи становлення Естонії;
дати загальну характеристику країни;
проаналізувати туристсько-рекреаційній потенціал Естонії;
визначити перспективи розвитку туризму в Естонії.

Туристичні ресурси Київської області

02 Ноября 2012, реферат

Невипадково вперше в історії України Верховною Радою проголошено туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки та культури. Визнанням ролі та місця України у світовому туристичному співтоваристві стало її обрання до складу Виконавчої ради Всесвітньої туристичної організації – керівного органу цієї міжнародної установи, структурного підрозділу ООН. Це дозволить нашій країні активніше інтегруватися в міжнародний туристичний простір і сприятиме розвитку в Україні різноманітних видів туризму, підвищенню економічної ефективності та посилання соціального спрямування в галузі.

Туристичні ресурси Одеської області

24 Марта 2012, курсовая работа

Особливість економіко-географічного розташування області,сприятливі природно-кліматичні умови, різноманітні природні лікувальні ресурси, наявність піщаних пляжів, розвинута мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей обумовлюють розвиток в області сфери туризму і рекреації.

Туристичні ресурси слобідської України

24 Марта 2012, реферат

В області багато слідів поселень людей за останні 10000 років, наприклад, у Богодухівському, Борівському, Валківському, Коломацькому, Краснокутському, Ізюмському районах. Зустрічаються сліди скіфів, хозарів (салтівська культура), сарматів і печенігів (навіть є населений пункт з такою назвою — Печеніги). З історією слов'ян та Київської Русі пов'язують матеріали розкопок на Удах поблизу Харкова. У 1111 році у районі Ізюму київський князь Володимир Мономах воював з половцями. Через 70 років князь Ігор зупиняється у районі гори Кременець в Ізюмі, де тоді був умовний кордон Київської Русі. Ця подія відбита епізодом у літописі «Слово о полку Ігореві» («О, Русская земле, ти уже за спиною…»). Татаро-монголи

Туристичні ресурси України

20 Февраля 2012, контрольная работа

Туристичний потенціал:
Об’єкти історико-культурної спадщини, санаторно-курортна та рекреаційна база (при відповідній модернізації), природнокліматичні умови, достатньо розгалужена мережа автодоріг, в тому числі міждержавного значення. Перспективи в’їзного та внутрішнього туризму в області.

Туристична фірма «САМ»

22 Февраля 2012, реферат

Туристична фірма «САМ» - найкрупнішій туроператор України - була заснована в 1991 році групою професіоналів туристичного бізнесу, що працюють в ньому не менше 10 років. На даний момент туристична фірма "САМ" - це розвинена мережа представництв, що працюють у Києві та основних ділових центрах України, яка відправляє своїх клієнтів відпочивати в більш ніж сорок країн світу цілий рік.

Туристичний бізнес як економіко-технологічна система

10 Апреля 2012, контрольная работа

Метою роботи є дослідження туристичного бізнесу як економіко-технологічну систему.
Для виконання мети були поставлені наступні завдання:
- визначити поняття туристичний бізнес;
- дослідити елементи туристичного бізнесу;
- дати визначення туристичному бізнесу як економіко-технологічній системі.

Туристичний гід по Іспанії

21 Ноября 2011, реферат

Декілька століть тому назад можна було почути прислів’я «Європа закінчується за Піренеями». Країна за Піренеями і по цей час відрізняється від всього іншого континенту. Іспанія це безкінечні пляжі і довге літо, дика природа, поетичне натхнення, мусульманські традиції, творіння великих архітекторів, дивовижна кухня, особливе розуміння мужності, коні, корида і фієста.

Туристичний продукт

18 Марта 2012, курсовая работа

Цель данной работы: обосновать финансово-экономическую целесообразность создания студенческого предприятия по оказанию туристических услуг, для дальнейшего развития туризма, для формирования и продвижения внутриобластного туристского продукта на общероссийский и международный туристский рынок, создание в области современного и конкурентоспособного туристского предприятия, вносящего вклад в развитие экономики региона.

Туристко рекреационный потенциал территории

20 Января 2013, курсовая работа

Целью практики является знакомство с основными принципами ведения туристской деятельности, управленческими и иными связями, правилами взаимодействия с потребителем услуг.
Задачами производственной практики являются:
1. соединение теоретических знаний с практическими навыками;
2. изучение деятельности предприятия социально – культурного сервиса и туризма;

Туристко-рекреационные ресурсы Чаинского Района

10 Марта 2013, автореферат

В современном мире туризм выступает как сложное социальное явление, которое имеет много граней, поскольку ни одна из существующих наук не может полностью и исчерпывающим образом охарактеризовать его как объект собственных исследований и ни один из существующих социально-экономических институтов не в состоянии самостоятельно решить комплекс его проблем.

Туристская гостиничная анимация

29 Января 2013, курсовая работа

Целью дипломной работы является оценка анимационной деятельности Казахстана в современных рыночных условиях.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся решение следующих задач:
раскрыть теоретические аспекты анимационной деятельности;
дать понятие и определить функции туристской анимации;
представить типологию анимационной деятельности;
рассмотреть виды и технологию реализации анимационных программ;
провести исследование учреждений индустрии развлечений в мире и Казахстане как объектов анимационных программ;
Проанализировать хозяйственную деятельность дома отдыха «Кристалл»;
дать оценку анимационной деятельности и анимационным программам дома отдыха «Кристалл»;
показать перспективные направления развития туристской индустрии Казахстана как фактора повышения качества анимационной деятельности в стране;
разработать анимационную программу для дома отдыха «Кристалл».

Туристская деятельность в Испании

28 Февраля 2012, доклад

Испанское законодательство по туризму регулирует отношения между туристом и продавцом турпродукта, условия, на которых физическим и юридическим лицам разрешается заниматься туристской деятельностью, порядок оказания туристских услуг, меры контроля со стороны государства и санкции к нарушителям.
Испанский институт туризма «Turespaca» занимается привлечением иностранных туристов, осуществляя рекламную деятельность и продвижение испанских курортов за рубежом.

Туристская деятельность как предмет правового регулирования

24 Мая 2011, реферат

Туризм, являясь сферой экономики, в полной мере воспринимает регулирующее воздействие норм различных отраслей права: административного, экологического, страхового, таможенного, защиты прав потребителей и других, которые относятся к неопределенному кругу юридических и физических лиц. В этом ряду особое значение отводится гражданскому праву.

Туристская индустрия и ее составляющие

11 Марта 2012, контрольная работа

В наши дни невозможно представить себе крупный город без иностранных туристов. Сегодня индустрия туризма охватила не только Европу, которая является традиционным туристским центром, но и страны Америки, Африки, Азии и Австралии. Туризм для мирового сообщества уже давно является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей, приносящей огромный доход. Он оказывает огромное влияния на такие ключевые секторы хозяйства как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и многие другие, выступая катализатором социально-экономического развития.

Туристская инфраструктура

12 Февраля 2012, доклад

Транспортная система.
Авиационный транспорт. Авиатранспортная система страны характеризуется по следующим разделам:
наличие международных авиалиний;
названия крупнейших аэропортов и авиакомпаний, занимающихся авиаперевозками с Россией, в том числе чартерных рейсов;
качество обслуживания и стоимость авиабилетов.
203

Туристские ресурсы Бразилии

28 Марта 2012, творческая работа

БРАЗИЛИЯ, Федеративная Республика Бразилии (Republica Federativa do Brasil), самое большое государство в Южной Америке. Бывшая колония Португалии. Омывается Атлантическим океаном. Граничит с Французской Гвианой, Суринамом, Гайаной, Венесуэлой, Колумбией, Перу, Боливией, Парагваем, Аргентиной и Уругваем. Площадь: 8,5 млн км2. Площадь (с островами) 8512 тыс. км². Население 179,383 млн человек (2007)

Туристские возможности Байкала

15 Февраля 2012, реферат

Девственная природа Байкала, хорошо сохранившаяся в своем естественном состояния, поражает разнообразием и совершенством большинство гостей сибирского озера. В мире не так много мест, где природа так величественна и щедра на многообразие красивых пейзажей. Огромные заповедные территории на берегах Байкала без дорог и присутствия людей позволяют путешественнику увидеть подлинную первозданную природу.

Туристские ресурсы Республике Татарстан

09 Декабря 2011, контрольная работа

Самодеятельный спортивно-оздоровительный туризм по своему существу не является сферой услуг. Это достаточно самостоятельная и социально-ориентированная сфера и образ жизни значительной прослойки общества, для которой самодеятельный туризм служит эффективным средством физического оздоровления, нравственного развития и самосовершенствования человека, воспитания бережного отношения к природе и культурному наследию, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациямилуг.

Туристские ресурсы Италии

14 Ноября 2010, курсовая работа

Описание страны Италия, включая рельеф, климат и различные ресурсы

Туристские ресурсы Италии

06 Апреля 2013, курсовая работа

В настоящее время туризм является одной из самых перспективных отраслей мировой экономики, обеспечивая удовлетворение одной из основных потребностей человека - потребность в отдыхе. Многие страны богаты культурно-историческими ценностями, но из многих стран особо следует выделить именно Италию, с её неповторимой архитектурой, историей, культурой, а также по преимуществу из-за больш

Туристские ресурсы Чехии

27 Ноября 2012, курсовая работа

с
Цель данной курсовой работы рассмотреть туристские ресурсы в Чехии.
Задачи данной курсовой работы рассмотреть природные ресурсы и культуру Чехии.

Туристские формальности

14 Февраля 2012, реферат

Туризм является многогранной деятельностью, в которую вовлечены множества субъектов от физических лиц до государств. Поэтому данная сфера, несомненно требует регулирования на международно-правовом уровне.

Туристские формальности Японии

26 Декабря 2011, доклад

Актуальность работы состоит в том, что соблюдение и выполнение ряда туристских формальностей требует от сотрудников туристских фирм знаний правил таможенного регулирования, санитарно-эпидемиологических правил, правил пересечения государственных границ государств.

Цель работы: изучение и характеристика туристских формальностей в Японии.

Туристские формальности. Паспортные формальности

17 Сентября 2011, курсовая работа

Заграничный паспорт - это официальный документ, удостоверяющий гражданство и личность человека, выезжающего за границу. Он выдается компетентными органами государства и служит подтверждением того, что его владелец является гражданином данного государства (гражданином, если это государство является республикой, или - подданным, если это государство является монархией).

Туристские формальности: паспортно-визовые, таможенные, валютные, санитарные, страховые

18 Января 2012, реферат

Туристские формальности — обязательные с точки зрения законности и установленного порядка действия по оформлению и совершенствованию туристского путешествия, а также процедуры, связанные с пересечением границы. Формальности в сфере туризма подразделяются на паспортно-визовые, таможенные, санитарные или медицинские правила, валютный контроль и порядок обмена валюты, правила пребывания и передвижения в стране, иммиграционные правила и другие процедуры.

Туристские центры Австралии и Океании

11 Марта 2012, курсовая работа

Национальный заповедник Тидбинбилла находится в 40 минутах езды от Канберры, между двумя горными цепями: Тидбинбилла и Гибралтарской. Это целая долина, в которой представлена флора и фауна Австралии. Горы, окружающие заповедник – это настоящий духовный центр для австралийских аборигенов. Здесь по сей день находят огромное количество артефактов, созданных аборигенами. Это и предметы быта, и доисторические каменные жилища. Самые популярные места – это гора Тидбинбилла, каменное жилище Бирригей, пещера Богонг.

Туристский продукт

19 Апреля 2012, доклад

Очень важное отличие туристского продукта от туристской услуги состоит в том, что если туристская услуга может быть куплена и потреблена только в месте ее производства, то туристский продукт может быть приобретен и по месту жительства, но потреблен только в месте производства туристских услуг. Это кардинальное отличие и используют турагенты, когда продают вам путевку в путешествие. Приобретая путевку, вы еще не приобретаете туристские услуги, хотя уже и заплатили деньги, но вы приобретаете гарантии отдыха.

Туристский продукт

02 Мая 2012, статья

Туристский продукт – одно из важнейших звеньев в деятельности любого туристского предприятия, так как от его качества и привлекательности зависит успех компании на рынке туристских услуг. С точки зрения производства туристский продукт представляет собой совокупность определенного количества и качества товаров и услуг преимущественно рекреационного характера, подготовленных в данный конкретный момент для реализации потребителем.

Туристский продукт

22 Ноября 2012, контрольная работа

Туристский продукт можно рассматривать как в узком и, так и в широком смысле. В узком смысле туристский продукт - это услуги каждого конкретного сектора туристской индустрии (например, гостиничный продукт, туристский продукт туроператора, транспортного предприятия и так далее). В широком смысле туристский продукт - это комплекс товаров и услуг, в совокупности образующий туристскую поездку (тур) или имеющий к ней непосредственное отношение.