Рефераты по экономической географии

"Гарячі" точки Європи

01 Апреля 2012, курсовая работа

Часто політичні події спричинюють у тих чи інших країнах світу навіть зміну форм державного правління та їхнього адміністративно-територіального устрою. Подекуди внутрішньодержавні зміни настільки виявляються серйозними, що нещодавно єдині і, здавалося б, непорушні держави розпадаються на окремі території, кожна з яких заявляє своє право на політичну самостійність. І ось уже міняються усталені кордони, видозмінюються обриси країн і держав... Своєрідні підсумки політичних процесів надає політична карта, яка, наче дзеркало політичної ситуації, відображає різні території, країни, держави, а також розкриває їхню форму правління і державного устрою .

«Қазгермұнай» компаниясы туралы

01 Ноября 2011, реферат

«Қазгермұнай» компаниясы Қазақстан Республикасына Германиядан инвестициялар тарту мақсатында 1993 жылы құрылды. Қазгермұнайдың Құрылтай шартына сәйкес, ол Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай кен орындарында 2024-жылдың 1-наурызында бітетін 30 жыл мерзімге барлау мен өндіруді жүзеге асыруға арналған эксклюзивті құқықтар мен лицензиялар алды.

Қазгермұнай компаниясы өзінің қызметін Ақшабұлақ, Нұралы және Ақсай кен орындарында жүзеге асырады. Қазгермұнайдың мұнай кен орындары 897 шаршы километр алаңды алып жатыр. 2010 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша олардың дәлелденген және болжамды қорлары 24 миллион тонна (180 миллион баррель) мұнай құрады.

Аборигены Австралии

12 Ноября 2011, курсовая работа

Мы сделаем попытку рассмотреть социальную жизнь аборигенов.

Административно-территориальное устройство России

25 Февраля 2012, контрольная работа

Административно-территориальное устройство является одной из важнейших составляющих территориальной организации общества. В условиях России роль административно - территориального устройства особенно важна в силу обширности территории и разнообразия экономических, географических, демографических, природных и национальных условий.

Азиатско-тихоокеансикй регион

10 Мая 2011, реферат

Тема АТР показалась мне интересной по своему содержанию, но особый интерес в этом регионе для представили страны Юго-Восточной Азии, поскольку именно в этом регионе миру явились 4 азиатских чуда стран-«драконов» (Гонконг, Сингапур, Тайвань и Южная Корея), а затем и чудо стран-«тигров». Эти государства сумели в относительно малые сроки добиться огромного прогресса в социальной, а особенно, экономической сферах.

Алматы облысының аймақтық ерекшелігіжәне мәселелрі

15 Ноября 2011, доклад

Оңтүстік Қазақстан аумағы бойынша Батыс Қазақстаннан кейінгі екінші экономикалық аудан (елдің жалпы аумағының 27%-ы). Оңтүстік Қазақстан аумағының көп бөлігін Алматы облысы алып жатыр. Алматы облысы батысында Жамбыл, солтүстігінде Балқаш көлі арқылы Қарағанды, солтүстік-шығысында Шығыс Қазақстан облыстарымен, шығысында Қытай Халық Республикасымен, оңтүстігінде Қырғызстан Республикасымен шектеседі. Алматы облысының әр түрлі тұрғыдан қарастырайық.

Аналіз показників розвитку Донецького регіону за 2008/2009 р.р

03 Декабря 2011, контрольная работа

Найвидатнішою культовою спорудою Донецького краю є надзвичайно ефектні, розташовані на крейдяних скелях над Сіверським Дінцем, будівлі Святогірського Успенського монастиря (перші згадки про який датуються 1624 р.), нещодавно освяченого як третя в Україні (після Києво-Печерської та Почаївської) православна лавра. На Донщині збереглося декілька храмів кінця 18 - початку 19 ст., адміністративні та громадські споруди часів Російської імперії та багато пам’яток радянської епохи, серед яких видатні меморіальні комплекси часів Великої Вітчизняної війни («Міус-фронт», «Саур-Могила» та ін.), десятки різноманітних музеїв і монументів.

Анализ Киевского региона

31 Января 2013, практическая работа

Наличие природных ресурсов на территории есть ли главным условием размещения производительных сил в регионе. Структура природных ресурсов, размеры их запасов, качество, степень изученности и направления хозяйственного освоения оказывают непосредственное влияние на экономический потенциал региона. Наличие богатых и эффективных природных ресурсов способствует экономическому развитию и во многом определяет обоснованность и реальность планов и прогнозов социально-экономического развития региона. Изучения природных ресурсов, выяснения экономической эффективности их территориального объединения и рационального использования представляет одну из основных проблем региональной экономики.

Анализ Красноярского края

01 Июня 2011, курсовая работа

Красноярский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа, административный центр — Красноярск. Граничит с Якутией и Иркутской областью на востоке, с Тувой и Хакасией на юге, с Кемеровской и Томской областями, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами на западе.

Анализ миграционных процессов в Российской Федкрации

29 Марта 2011, курсовая работа

Целью работы является анализ миграционных процессов в России и

механизма государственного управления ими.

Задачами работы по данной теме выступают: всестороннее изучение

миграционных процессов на территории Российской Федерации, выявление их

последствий, анализ государственного регулирования миграционных потоков,

выявление проблем и возможных вариантов их решения.

Анализ социально-экономического развития регионов

27 Апреля 2013, реферат

Одним из основных и традиционных методов региональной экономики является анализ социально-экономического развития регионов. Он основывается на использовании системы статистических показателей, которые характеризуют основные явления и пропорции, существующие в региональной экономической системе, и, поэтому относится к группе статистических методов.

Анализ территориальной организации населения Нижегородской области

23 Июня 2011, контрольная работа

Территориальная организация общества — взаимообусловленное сочетание и функционирование систем расселения, хозяйства и природопользования, систем информации и жизнеобеспечения,административно-территориального устройства и управления, сложившееся на определённом этапе социально-экономического развития.

Античная цивилизация: разные модели государственного устройства и хозяйство, древнегреческий полис и его хозяйство

12 Апреля 2012, контрольная работа

Эпоха античности занимает особое место в истории Европы. То было время, когда закладывались основы всего ее дальнейшего развития, когда формировавшаяся в наиболее развитых регионах Европы цивилизация оказывала все большее влияние на прилегающие к Средиземному морю и на гораздо более удаленные области Азии и Африки.
В сфере экономики античный мир, основой которого был город, городская община, возникавшая из объединения родовых и сельских общин - сел, позволяет проследить процесс выделения индивидуальной собственности из коллективной, последовательное углубление разделения труда между отдельными районами и внутри них, а также внутри отдельных отраслей производства, развитие товарного производства и денежного обращения в степени значительно более высокой, чем в предшествовавших и непосредственно следовавших за античностью обществах, развитие производительных сил, а также выявить соотношение этих факторов с натуральной основой хозяйства, разлагающее влияние товарно-денежных отношений на основную отрасль производства - сельское хозяйство, что вело к концентрации земельной собственности и в конце концов обусловило полное изменение экономики.

Банковская система Бразилии

27 Января 2013, контрольная работа

Бразилия — крупнейшая страна Латинской Америки. По размеру территории она уступает только РФ, США, КНР и Канаде, обладает крупными запасами более 30 видов минерального сырья. Население превышает 160 млн. человек, составляя 2,6% населения планеты. Страна производит порядка 2% ВМП. На долю Бразилии приходится 2/3 промышленного потенциала Южной Америки, свыше половины научно-технического потенциала

Банкрутство середнього класу Індії

24 Апреля 2011, реферат

Індія - одна з найбільших за площею і друга після Китаю за населенням країна світу. Кожен шостий житель світу мешкає в Індії. Країна має багатовікову історію. Упродовж багатьох століть у Європі Індію уявляли як багату і розвинену країну.

Бразилия

07 Октября 2011, реферат

Столица – Бразилиа.

Площадь страны - 8.511.965 кв. км, что соответствует 47,3% (почти половине) территории Южной Америки.

Население – 169,5 млн. человек (по данным переписи 2000 года).

Бразилия - это федеративная республика, административно разделенная на
26 штатов и Федеральный округ. Глава государства – Президент, избираемый всеобщим голосованием на 4 года. Правительство штатов имеет схожую с федеральным правительством структуру и пользуется всеми полномочиями

Британская экономика

15 Января 2012, курсовая работа

Своеобразие британской экономики и ее положения в мировом хозяйстве отражает особенности развития страны в минувшем столетии. Обращает на себя внимание несоответствие между серьезно подорванными позициями страны в промышленном производстве, международной торговле и валютной сфере, с одной стороны, и слабеющими, но все еще весьма сильными позициями в вывозе капитала, а также сохраняющейся ролью Лондона как одного из ведущих финансовых и товарно-биржевых центров.

Валовой национальный продукт (ВНП)

10 Марта 2012, реферат

Валовой национальный продукт (ВНП или GNP) — в отличие от ВВП, отражает совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных не только внутри страны, но и за ее пределами. ВНП рассчитывается так же, как и ВВП, но отличается от него на величину, равную сальдо расчетов с зарубежными странами. Если к показателю ВВП добавить разницу между поступлениями от первичных доходов из-за границы и первичными доходами, полученными зарубежными инвесторами в данной стране, это и есть размер ВНП. Согласно Рекомендациям ООН по расчету системы национальных счетов от 1993г. The System of National Accounts 1993 показатель ВНП был заменен показателем ВНД (валовой национальный доход - GNI).

Вклад Б.С. Хорева в развитие социально-экономической географии

19 Мая 2013, реферат

В работе рассматривается биография и основной научный вклад в развитие социально-экономической географии советского и российского экономико-географа Бориса Сергеевича Хорева. Работа выполнена с помощью литературных и академических интернет-источников.

Вклад Миклухо-Маклая в становление отечественной физической географии

20 Декабря 2011, реферат

Несмотря на то, что основные свои исследования Русское географическое общество предполагало проводить в Евразии, научные интересы его членов были гораздо обширнее. С проектом экспедиции во влажные тропические леса Новой Гвинеи выступил молодой естествоиспытатель Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846-1888).

Внешнеэкономическая деятельность Пензенской области

11 Октября 2011, реферат

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках.

Внешнеэкономические связи России. Состояние и перспективы развития

24 Октября 2011, курсовая работа

Актуальность темы исследования. Внешнеэкономические связи явились катализатором экономических преобразований в России. Они активно воздействуют на формирование в стране рыночных структур и механизмов, способствуют первоначальному накоплению капитала, созданию конкурентной среды и определению рыночной мотивации в отечественном бизнесе, приобщению его к зарубежному опыту предпринимательства.

Водные и земельные ресурсы РФ и их экономическая оценка

26 Мая 2011, контрольная работа

В своей контрольной работе я хотела бы рассказать о водных и земельных ресурсах.

Вопрос ограниченности ресурсов и благ в современном мире

29 Февраля 2012, реферат

В жизни мы часто сталкиваемся с тем, что экономические ресурсы ограничены, а экономические потребности безграничны.
Противоречие между безграничностью потребностей и ограниченностью ресурсов образует ту ось, вокруг которой вращается хозяйственная жизнь. Домохозяйству, фирме, всей национальной экономике приходится постоянно делать выбор, на покупку или производство каких благ следует потратить свои ресурсы, которые почти всегда ограниченны.

Восточно-Сибирский экономический район

08 Мая 2012, реферат

Восточная Сибирь - второй по величине территории после Дальнего Востока экономический район России. К отраслям рыночной специализации района, определяющим его место в территориальном разделении труда, относятся угольная промышленность, электроэнергетика, цветная металлургия (особенно производство алюминия), некоторые производства химической промышленности, лесная промышленность и пушной промысел.
Состав Восточно-Сибирского экономического района: Красноярский край, Иркутская и Читинская области, республики Бурятия, Тува, Хакасия. Площадь: 4122,8 тыс. км2. Население: 9,2 млн чел.

Вугільна промисловість, паливно-енергетичний комплекс

20 Декабря 2012, курсовая работа

Актуальністю теми дослідження є те, що особливістю розвитку і розміщення вугільної промисловості країни є її переважна концентрація в Донбасі, видобування вугілля здебільшого підземним способом ,а також значне переважання кількості видобутого кам’яного вугілля над бурим.

Газовая промышленность Российской Федерации

20 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной работы является рассмотрение географии газовой промышленности Российской Федерации, характеристика современного состояния газовой отрасли и выявление путей решения существующих проблем. Для реализации поставленных целей были определены следующие задачи:

- рассмотреть место и роль газовой промышленности в топливно-энергетическом комплексе России;

- изучить особенности размещения газовой промышленности России;

- проанализировать характеристики современного состояния газовой отрасли;

- проанализировать сложившиеся проблемы развития газовой промышленности и выявить пути их решения;

- определить перспективы дальнейшего развития газовой промышленности.

География лесной промышленности России

18 Апреля 2012, реферат

В результате химической переработки древесины получают целлюлозу, бумагу, картон, древесный уголь, смолу, канифоль, фенол, скипидар, деготь, уксусную кислоту, этиловый и метиловый спирт, глюкозу, ацетон, дубильные вещества, искусственные волокна, витамины, камфару, клей, полроя и множество других веществ. Значительное количество лесохимической продукции потребляет химико-фармацевтическая, текстильная, легкая и пищевая отрасль промышленности.

География магистральных и экспортных газопроводов в России

15 Апреля 2012, курсовая работа

Природный газ - ценнейший вид экологически чистого топлива. Добыча природного газа обходится значительно дешевле добычи нефти и угля. В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом минерального топлива. В природе имеются значительные его запасы, что позволяет назвать природный газ топливом XXI века.

Запасы: В 1942г. В СССР было начато промышленное использование природного газа и в связи с этим был проложен первый газопровод из города Бугуруслан в Куйбышев (ныне Самара). Позднее месторождения газа были обнаружены на Северном Кавказе, в Закавказье, на Украине, в Поволжье, Средней Азии, Западной Сибири и на Дальнем Востоке. И на 2011г. Россия обладает 23,7% от мировых запасов природного газа, что составляет более 44 трлн. м3. Лидерами по запасам природного газа являются Россия (44,3 трлн. м3), Иран (29,6 трлн. м3) и Катар (25,5 трлн. м3). В сумме эти три страны контролируют более 50% мировых запасов. Далее в рейтинге стран по запасам природного газа идут Саудовская Аравия, Туркменистан, ОАЭ, США, Венесуэла.

Основная часть природного газа в России залегает на двух уникальных месторождениях, эксплуатируемых с советских времен на Ямале – это Уренгойское (1966) и Ямбургское(1969) месторождения, которые даже на 2011г. занимают третье и шестое места соответственно по запасам природного газа в мире, но всё же близки к выработке. В целом в мире наблюдается неплохой прирост запасов природного газа, но в нашей стране за последние 10 лет запасы сократились на 0,2 трлн м3 из-за недофинансирования геологоразведочных работ и растущей добычи.

География Машиностроительного комплекса России

22 Ноября 2012, курсовая работа

Целью работы является изучение географии машиностроительного комплекса и факторов размещения его отраслей и производств, а также характеристика современного состояния комплекса, перспектив и вариантов выхода из создавшейся сегодня сложной экономической ситуации.
В ходе работы нам предстоит решить следующие задачи: рассмотреть общее содержание машиностроительной отрасли, её географию, а также факторы, влияющие на размещение предприятий и производств, проанализировать основные тенденции, характерные для машиностроения, более углубленно изучить основные отрасли современного машиностроительного комплекса на примере общего, транспортного машиностроения, электроники и электротехники.