Рефераты по информатике

Інформаційні системи в менеджменті

18 Ноября 2011, контрольная работа

Інформаційна система є комунікаційною системою по збору, передачі, переробці інформації про об'єкт, забезпечуючи працівників різного рангу інформацією для реалізації функції управління. Інформаційна система створюється для конкретного об'єкту.
СУБД (система управління базами даних) є універсальним програмним засобом, призначеним для створення і ведення (обслуговування) баз даних на зовнішніх пристроях, що запам'ятовують, а також доступу до даних і їх обробки. СУБД підтримує один з можливих типів моделей даних - мереживу, ієрархічну або реляційну, які є однією з найважливіших ознак класифікації СУБД. СУБД забезпечують багатоцільовий характер використовування бази даних, захист і відновлення даних. Наявність розвинених діалогових засобів і мови запитів високого рівня робить СУБД зручним засобом для кінцевого користувача
База даних - це сукупність даних, організованих на машинному носії засобами СУБД. У базі даних забезпечується інтеграція логічно зв'язаних даних при мінімальному дублюванні даних, що зберігаються. База даних включає дані, що відображають деяку логічну модель взаємозв'язаних інформаційних об'єктів, що представляють конкретну наочну область. База даних організовується відповідно до моделі і структур даних, які підтримуються в СУБД.
СУБД в розрахованих на багато користувачів системах. База даних, як правило, містить дані, необхідні багатьом користувачам.

Інформаційні системи та технології

13 Февраля 2013, реферат

Ціль реферату – викласти основні ідеї, пов’язані з використанням інформаційних систем і інформаційних технологій; ознайомити з існуючим різноманіттям типів систем, що визначають відповідну інформаційну технологію роботи на персональному комп’ютері в цілях підтримки прийняття рішень.

Інформаційні системи управління виробничими процесами

24 Ноября 2011, контрольная работа

Огляд періодичних видань, у тому числі публікацій в Internet [9; 17; 19; 20; 27; 35], дозволяє зробити такий перелік складових КІСП (докладніше про типи інформаційних систем на підприємствах розвинутих країн див. в дод. А).:
1. Система управління ресурсами підприємства. Використовують такі абревіатури: MRP (Material Requirements Planning) — планування матеріальних потреб; MRPII (Manufacturing Resource Planning) — планування ресурсів виробництва; ERP (Enterprise Resource Planning) — планування ресурсів підприємства.

Інформаційні технології в менеджменті

12 Сентября 2013, статья

Проаналізовано важливість використання інформаційних технологій в менеджменті. Розглянуто принципи для забезпечення ефективності інформаційної системи виробничого процесу та еволюцію інформаційних систем менеджменту. Визначено основні технічні досягнення інформаційних технологій.

Інформація та знання в процесі прийняття рішень

02 Апреля 2012, реферат

В компьютерной области проблема запоминания в общем решена - запомнить "наизусть" можно любые количества информации, но проблема получения из этой информации знаний остается и часто только усугубляется при росте объема данных.

Інформація, як стратегічний ресурс розвитку підприємства

04 Ноября 2012, реферат

Інформа́ція — абстрактне поняття, що має різні значення залежно від контексту. Походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень:
роз'яснення; Виклад фактів, подій; Витлумачення;
представлення, поняття;
ознайомлення, просвіта.

Історія розвитку нейронних мереж

18 Декабря 2011, реферат

Розуміння функціонування нейрона і картини його зв'язків дозволило дослідникам створити математичні моделі для перевірки своїх теорій. У перших же роботах з'ясувалося, що ці моделі не тільки повторюють функції мозку, але і здатні виконувати функції, що мають свою власну цінність. Тому виникли й залишаються до сьогодні дві взаємнозбагачуючі цілі нейронного моделювання:
перша — зрозуміти функціонування нервової системи людини на рівні фізіології і психології і
друга — створити обчислювальні системи (штучні нейронні мережі), що виконують функції, схожі з функціями мозку.

Історія, версії і основні характеристики ОС UNIX

03 Ноября 2012, реферат

UNIX (читається юнікс) - сімейство переносите, багатозадачних і багатокористувацьких операційних систем.
Перша система UNIX була розроблена в 1969 році в підрозділі Bell Labs компанії AT & T. З тих пір була створена велика кількість різних UNIX-систем. Юридично лише деякі з них мають повне право називатися «UNIX»; решта ж, хоча і використовують подібні концепції і технології, поєднуються терміном «UNIX-подібні» (англ. UNIX-like). Для стислості в даній статті під UNIX-системами маються на увазі як справжні UNIX, так і UNIX-подібні ОС.
Деякі відмітні ознаки UNIX-систем включають в себе:
використання простих текстових файлів для настройки та управління системою;
широке застосування утиліт, що запускаються в командному рядку;

Ішкі бағдарлама

21 Февраля 2013, реферат

Ішкі бағдарлама - көлемі жағынан орташа болып келетін бағдарламаларды (бірнеше мың жолды код) құрастырғанда құрылымды бағдарламалау қолданылады. Бағдарламаның құрылымы шығарылып жатқан есептің құрылымын көрсету керек, сонда бағдарлама мәтінінен есепті шығару алгоритмі түсінікті болады. Ол үшін қарапайым операторлар жеткіліксіз, алгоритмнің нақты құрылымын дәлірек көрсететін құралдар қажет. Сондықтан бағдарламалауға жаңа ұғым – ішкі бағдарламалар енгізілді.

Ішкі су көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасы

03 Января 2012, реферат

Осы Ішкі су көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидасы (бұдан әрі – Қағида) 2004 жылғы 6 шілдедегі «Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 8-бабының 12-тармақшасына сәйкес әзірленген.

Аdobe page Maker баспа жүйесі

12 Февраля 2013, реферат

Қазіргі әлемде көптеген мамандық иелерінің өкілдеріне столүстілік баспа жүйесі және бейнелермен жұмыс істейтін тәсілдер өте қажет. Бұл тираждауға даярланып арналған баспа өнімдерін дайындау және үлгілерін құрудың аппараттық және бағдарламалық құралдар жиынтығы.
Алғашқы столүстілік баспа жүйелері Apple Computer фирмасы алғашқы жоғарғы сапалы баспаға шығарылатын лазерлік принтер құрастырған кезде 1980 жылдары дербес компьютерлердің негізінде пайда болды.

Августа Ада Лавлейс

20 Марта 2012, реферат

В истории вычислительной техники существует множество имён. В их ряду рядом стоят имена Ады Лавлейс и Чарльза Бебиджа. Чарльз Бэббидж – человек, который создал чертежи аналитической машины, и женщина, которая написала первую в мире программу для этой машины. Она была великим математиком и очень настойчивым человеком, её не разочаровало даже то, что она не увидела свою программу работающей.

Автовокзал

07 Февраля 2013, курсовая работа

ДҚ ол файлдардың жиынтығы: кестелердің, индекстері және триггерлері , кестелер аралық байланысты бейнелейді .
Деректер қоры :
ДҚ кестесі ,
индекстер,
ескертулер ( мемо - алаң ) және т . б . құралады.

Автоматизація ЛВС в біблитеці

30 Декабря 2011, курсовая работа

В данном курсовом проекте рассмотрены вопросы для автоматизации работы библиотеки под управлением локально-вычислительной сети на базе операционной системы Windows 2008 Server. С внедрением в библиотеке данный проект и подключением к глобальной сети Internet. Некоторые отделы библиотека (отдел 2 и 4) подключены с помощью без проводного интернета Wi-Fi, остальные отделы подключен с помощью неэкранированной витой пары, кабель марки RG-45 получает практически неограниченные информационные возможности, оперативное получение газеты, средства массовой информации, новые литературные новости, книги онлайн.

Автоматизация . Кибернетика и ЭВМ

07 Декабря 2010, лекция

В последнее время все чаще говорят о механизации автомацизации. Что под этим подразумевается? Под механизацией понимают все механические приспособления, которые освобождают человека от физического труда. К этому относятся все приборы и приспособления, от примитивных инструментов до самой современной машины, чья задача – «продление руки человека». Эти приспособления и машины облегчают физический труд человека, они применяются с давних времен. Но и сегодня механизация остается одной из главных задач в технике.

Автоматизация бухучета

25 Января 2012, контрольная работа

Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка
финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной экономики России является одной из наиболее важных задач. Ситуация такова, что сам по себе бухгалтерский учет на предприятии может рассматриваться как внутреннее дело предприятия, а основой для оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия со стороны государства служит отчетность (бухгалтерский баланс и многочисленные другие отчетные формы), которая должна ежеквартально предоставляться в налоговую инспекцию по месту регистрации предприятия.

Автоматизация деятельности отдела сбыта предприятия

10 Марта 2012, курсовая работа

Эффективное развитие государства немыслимо без систем управления. Современные системы управления базируются на комплексных системах обработки информации, на современных информационных технологиях.

Автоматизация документооборота на предприятии

12 Апреля 2012, курсовая работа

Цель данной работы – анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию организации документооборота в ООО «Примера». Задачи курсовой работы:
1. анализ принципов организации современного документооборота
2. анализ документопотоков в ООО «Примера»
3. расчёт количественных характеристик документооборота и разработка рекомендаций по совершенствованию документооборота в ООО «Примера»

Автоматизация електропривода

01 Апреля 2012, курсовая работа

Курсовий проект виконують на підставі сформульованих в технічному завданні вихідних даних і вимог до ЕП, які керівник проекту видає кожному студенту в письмовій формі. До них відносяться:
– дані про передаточний пристрій (передаточне число чи радіус зведення, геометричні розміри елементів і їх мас або моменти інерції);
– дані для розрахунку навантажувальної діаграми Мс(t) і тахограми руху виконавчого органу робочої машини , де Мс і - зведені до вала двигуна момент сил опору і кутова швидкість виконавчого органу;
– допустиме прискорення і сповільнення виконавчого органу;

Автоматизация информационных технологий в управлении

14 Марта 2012, курсовая работа

Для принятия эффективных управленческих решений в условиях динамичного развития рыночной экономики предприятию требуется целесообразная система информационного обеспечения, объективно отражающая сложившуюся экономическую ситуацию. Выбранная мной тема является наиболее актуальной на сегодняшний день, так как хорошее информационное обеспечение это не только залог успеха и конкурентоспособности фирмы, но и порой выступает как средство выживания в условиях жесткой конкуренции.

Автоматизация налогового учета

01 Апреля 2012, курсовая работа

В настоящее время произошло увеличение значимости бухгалтерского учета, функций и задач бухгалтерских работников. Быстроизменяющееся налоговое, финансовое, хозяйственное законодательство усложняет задачу ведения бухгалтерского учета, составление отчетности. По сути в последнее время значительно изменилась роль бухгалтера. Бухгалтер должен обладать навыками юриста, финансиста и даже аудитора.

Автоматизация офисной деятельности на основе программных продуктов офисного назначения

12 Февраля 2013, курсовая работа

Рано или поздно руководство любой компании сталкивается с проблемой систематизации информации и автоматизации процессов, работающих с информацией. Если на начальном этапе развития небольшой фирмы возможна ситуация, когда сотрудники компании используют стандартные офисные приложения, такие как, например, MS Office, для ведения складского, бухгалтерского, управленческого и других учетов, а руководству компании для принятия решения, подкрепленного достоверными данными, достаточно позвонить нужному сотруднику и попросить подготовить отчет в произвольной форме. То со временем рост объемов данных (по данным исследования объем информации, аккумулируемой компаниями, удваивается каждые 18 месяцев) ставит перед компанией задачу создания современной Корпоративной информационной системы, охватывающий все аспекты хозяйственной деятельности предприятия.

Автоматизация работы аукциона

25 Марта 2012, курсовая работа

Во время работы аукциона администратор должен принимать, вести учет и запись
поступивших лотов, полученных от оценщика по накладным в которых указаны
наименование экспоната, автор работы, период и т.д.Администратор аукциона регистрирует полученные экспонаты в журнале “лот аукциона ” где указывается помимо наименования экспоната, художника, периода и страны еще месторасположение(секция, дата аукциона),инвентарный номер.

Автоматизация работы в среде MS Office

25 Февраля 2013, курсовая работа

Цель работы состоит в исследовании проблемы не полного соответствия содержания школьной программы в области информационных технологий требованиям современного общества, также в разработке практических рекомендаций по изменению содержания и организации учебного процесса.
Задачи работы:
1) Исследовать существующие подходы в обучении школьников использованию различных компьютерных программ;
2) Разработать практические задания для изучения некоторых программ среды MS Office.

Автоматизация рабочего места менеджера службы доставки

07 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальность темы, на мой взгляд, не может вызывать никаких сомнений. Действительно, ведь в современных условиях, когда информация становится важнейшим ресурсом, для реализации функциональных задач в любой предметной области необходимо применять современные средства автоматизации деловых и производственных процессов, что достигается за счет использование автоматизированных рабочих мест (АРМ) на базе профессиональных персональных компьютеров с соединением их в информационные сети. Для каждой предметной области необходимо предусматривать АРМ, соответствующие их назначению. Анализируя сущность АРМ, специалисты определяют их чаще всего как профессионально-ориентированные малые вычислительные системы, расположенные непосредственно на рабочих местах специалистов и предназначенные для автоматизации их работ.

Автоматизация рабочего места администратора салона красоты

14 Декабря 2012, практическая работа

Основная цель данной работы – разработать АРМ администратора салона красоты «Формула красоты».
Достижение цели осуществляется посредствам комплекса задач;
- проектирование и создания таблиц для хранения данных;
- ввод данных;
- разработка других элементов базы, предназначенных для просмотра, редактирования и вывода информации.

Автоматизация расчета денежного содержания военнослужащих

02 Апреля 2013, курсовая работа

В современных условиях эффективное управление представляет собой ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человеческими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования деятельности предприятия в целом. Наиболее очевидным способом повышения эффективности протекания трудового процесса является его автоматизация. Но то, что действительно, скажем, для строго формализованного производственного процесса, отнюдь не столь очевидно для такой изящной сферы, как управление.

Автоматизация решения задач пользователя

02 Ноября 2011, контрольная работа

Главными целями контрольной работы являются:
изучение целей и задач офисной деятельности, возможностей современного электронного офиса.
рассмотрение этапов решения задач пользователей на ЭВМ. Рассмотреть каждый этап, где решаются свои специфические вопросы, определяющие, в конечном счете, общий результат алгоритмизации решаемой задачи.
освоение правил и особенностей построения алгоритмов в соответствии с ГОСТ 19.701-90.
приобретение практических навыков работы с электронными таблицами Microsoft Excel. Научиться автоматизировать расчеты для решения различных задач, представлять результаты работы в виде графиков и диаграмм.

Автоматизация системы управления экономической информацией бюджетного учреждения посредством создания базы данных "Экономист БУ" (на

20 Января 2012, дипломная работа

Цель работы – автоматизация работы экономиста МУ «ЦБМУ» (создание БД). Задачи: анализ предметной области, сбор информационных требований всех категорий пользователей, построение логической модели данных для БД, реализация проекта посредством СУБД Microsoft OffiсeAccess, проектирование и реализация необходимые запросов, форм и отчетов, разработка и реализация пользовательского интерфейса.

Автоматизация стоматологической клиники

23 Марта 2012, курсовая работа

CRM-система – это система управления взаимодействием с клиентами) — корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.