Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)
>       Як  видно з таблиці 2.3, у 2008р. найбільший вклад в формування оборотних активів внесла дебіторська заборгованість за послуги (51,27 %). У 2009 р. при збільшенні абсолютного значення заборгованості на 464,1 тис. грн. темп росту склав 114,45 %. Взагалі її доля в складі оборотних активів зменшилась на 5,92 % і складає 45,36 %. Питома вага грошових коштів та їх еквівалентів в структурі оборотних активів у 2008р. – 1,68 %, а у 2009р. дещо зменшилась і складає 1,50 %.

       Структура активів з високою долею заборгованості та низькою долею грошових коштів може свідчити про проблеми, пов’язані  з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

       Досить значна частка в структурі оборотних активів належить виробничим запасам у 2008р. – 47,04 %. Це свідчить про спад активності підприємства, сповільнення оборотності оборотного капіталу, а у 2009р. спостерігається їх збільшення: питома вага запасів зросла на 6,10 % і склала – 53,14 %, що не є позитивним.

       Зобов’язання підприємства як у 2008 р., так і у 2009 р. майже на 30 % складались із поточних зобов’язань, що свідчить про нераціональну структуру балансу та про існування ризику втрати фінансової стабільності. На протязі звітного періоду сума зобов’язань зменшилась на 5,81 %. Поточні зобов’язання підприємства у 2008р. складалися в основному з кредиторської заборгованості за надані послуги (52,73 %), а у 2009р. бачимо зменшення питомої ваги кредиторської заборгованості до 50,96 %. Довгострокові зобов’язання у 2008р. складали 23,23%, а вже у 2009 р. зменшились до 19,31%.

       Власний капітал у 2008р. в структурі пасивів складав 46,08 %. У 2009р. питома вага власного капіталу зросла на 7,97 % і склала 54,05 %.

       Як  бачимо з проведеного аналізу ПП «Україна-Дивне» має задовільні фінансові показники діяльності. Показники рентабельності на підприємстві також знаходяться в межах норми. Керівництву все ж слід звернути увагу на покращення структури балансу підприємства, оскільки коли по певних статтях коштів спостерігається більш ніж досить то по інших досить важливих статтях кошти, або взагалі відсутні, або їх суми досить малі.

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства