Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)

       Продовження таблиці 2.4.

Свині 0 0 318 28,1 1135 100 484,2 11,5 3 57,39
Молоко 21,8 1,93 276 24,4 476 42,1 257,8 6,1 5 54,99
Інші  види 0 0 79,2 7,01 2 0,18 27,1 0,6 7 8,34
Тваринництво 31,3 2,8 773 68,4 1967 174 923,6 21,9 - -
Всього  по підприємству 1129 100 3928 348 7599 673 4218,8 100 - -
К с підприємства 0,29
 

       Аналізуючи  дані табл. 2.4., зазначимо що підприємство має зерново-технічний напрям виробництва із розвиненим тваринництвом. Коефіцієнт спеціалізації підприємства складає 0,29, що свідчить про середню спеціалізацію підприємства. Даний показник спеціалізації говорить про стратегію підприємства, що спрямована на діяльність у кількох сферах виробництва культур, спрямовану на зниженню ризику отримання збитків у сумарній величині діяльності підприємства.

       Проведемо аналіз показників розвитку галузі – виробництва м’яса ВРХ у табл. 2.5.:

Таблиця 2.5

Показники розвитку виробництва яловичини  в ПП «Україна-Дивне»

Показники 2007 р 2008 р 2009 р В середньому за 3 роки
Виробничі витрати, тис.грн. 159,0 560,7 970,4 563,4
Середньорічне поголів'я, гол. 34 239 294 189
Валове  виробництво, ц 48 354 536 312,7
Середньодобовий приріст, г 387 406 499 431
Щільність поголів'я на 100 га с-г угідь 2 10 11 8
Отримано  приросту на 100 га с-г угідь 24 16 18 20
 

       З аналізу табл. 2.5. зазначимо якісні зміни щодо діяльності підприємства у даній сфері, зокрема ріст середньоденного приросту молодняку, також відбувається значний приріст поголів’я у 2008 році в порівнянні з 2007 та у 2009 в порівнянні з 2008 , але при цьому відмічається надто високий приріст виробничих витрат, зокрема у 2009 році, коли приріст затрат сягнув майже 90 %, а приріст чисельності поголів’я відбувся лише у розмірі 45 голів. Дані зміни повинні відбуватись у оптимальному співвідношенні. А коли темпи витрат перевищуватимуть темпи якісних змін і зокрема прибутку за рахунок цих змін то зрештою підприємство відмовиться від ведення діяльності у даній галузі, яка буде збитковою для нього.

       Корми - один з найважливіших видів матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва  тваринницької продукції, оскільки продуктивність тварин на 50 – 80% залежить від факторів зовнішнього середовища, з яких найголовнішим є годівля.

       Проведемо огляд динаміки середньодобового приросту на рис. 2.3.

       З огляду рис. 2.3. спостерігається чітка тенденція у якісній зміні даного показника ефективності виробництва: середньодобовий приріст м’яса ВРХ має щорічну тенденцію до збільшення на даному підприємстві. 

Рис. 2.3. Динаміка зміни середньодобового приросту за 2007 – 2009 рр. 

       Проведемо огляд зміни виробничих витрат ПП «Україна-Дивне» на рис. 2.4.:

     

Рис. 2.4. Рівень виробничих витрат тис.грн. 

       Аналіз  зміни виробничих витрат показав, що виробництву м’яса ВРХ (рис.2.4.) розмір витрат значно зріс і надто високі темпи росту даної статті зобов’язує керівництво підприємства внести зміни у технологію виробництва даної продукції щоб вирівняти ситуацію стосовно відповідності росту показників.

       Проведемо огляд показників ефективності виробництва м’яса ВРХ у табл. 2.6:

       Таблиця 2.6.

Показники ефективності виробництва яловичини  в ПП «Україна-Дивне»

Показники 2007 р 2008 р 2009 р В середньому за 3 роки
Виробничі витрати, тис.грн. 159,0 560,7 970,4 563,4
Валове  виробництво, т 48,0 354,0 536,0 312,7
Фізична маса реалізованої продукції, т 18 156 403 192
Собівартість  реалізації, тис.грн. 21,0 146,2 450,5 205,9
Виручка від реалізації, тис.грн. 9,5 100,2 354,0 154,6
Собівартість  виробництва 1 т, грн. 3,31 1,58 1,81 2,24

       Продовження таблиці 2.6.

Ціна  реалізації, грн./т 527,78 642,31 878,41 682,83
Собівартість  реалізації, грн./т 1166,67 937,18 1117,87 1073,90
Прибуток (збиток) від реалізації 1 т, грн. -638,89 -294,87 -239,45 -391,07
Рентабельність  виробництва, % -54,8 -31,5 -21,4 -35,9
 

       Аналізуючи  дані табл. 2.6., зазначимо що виробництво яловичини для підприємства було щорічним постійним збитком. Але дане підприємство на противагу ситуацію в Україні щодо даної галузі, коли відбувається скорочення і зникнення виробництва яловичини у підприємствах, не лише не прийняло рішення про ліквідацію даного виробництва, а й проводило і відмітимо що ефективно проводило заходи по підвищенню рентабельності виробництва даної продукції. Результат даних заходів був помітний у щорічній зміні показників. За рахунок постійного росту якісних показників підприємство щорічно збільшувало кількість поголів’я, створюючи таким чином додатковий ефект від наявності високого рівня росту середньоденного приросту.

       Проведемо факторний аналіз зміни рентабельності у табл. 2.7.:

Таблиця 2.7.

     Факторний рентабельності виробництва реалізованого м'яса ПП «Україна-Дивне»

 
Показники
 
2008 р
 
2009 р
Зміна показника Зміна рентабельності за рахунок, %
Збитор  на 1 т, грн. -638,89 -239,45 399,4 34,2
Собівартість  реалізації 1 т, грн. 1166,67 1117,87 -48,8 -0,9
Рентабельність, % -54,8 -21,4 33,3 -
 

       Провівши  аналіз рентабельності виробництва даної продукції в табл. 2.7., зазначимо, що підприємству при постійному, щорічному рості цін майже на всі товари і сировину , вдалося зберегти собівартість продукції на майже незмінному рівні 2008 року. Це забезпечило зміну рентабельності на 33,3 % у тому числі на 34,2 % за рахунок зміни ціни на продукцію і на -0,9 % за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції.

Таблиця 2.8.

Характеристика  об'ємів попиту і пропозиції

Найменування  продукції Одиниця вимірювання Об'єм попиту Об'єм продажів Відхилення (+,-)
Пшениця т. 19201 16398 -2803
Молоко л. 12418 17218 4800
М'ясо  ВХР т. 1862 1862 0

       На сільськогосподарському підприємстві ПП «Україна-Дивне» об'єм продажів пшениці склав 16398 т, а об'єм попиту 19201 т, тому 2803 т продукції дефіцит, тобто її не вистачає на ринку. Об'єм попиту на молоко склав 12418 л., а підприємство запропонувало 17218 л. молока, тому 4800 центнерів молока надмірне, внаслідок чого підприємство змогло реалізувати лише 12418 л. Попит на ВХР на підприємстві ПП «Україна-Дивне» склав 1862 центнерів, він прирівнюється об'єму продажів, тому на підприємстві немає, не надлишку, не дефіциту продукції ВХР.

             По графіку співвідношення об'ємів попиту і пропозиції видно, що об'єм попиту на пшеницю перевищує об'єм пропозиції, а об'єм пропозиції на молоко перевищує об'єм попиту на молоко. Відмітимо, що стовпчики об'ємів попиту і пропозиції м'яса ВРХ мають однакову висоту, тобто об'єм попиту на м'ясо ВХР прирівнюється об'єму пропозиції.

Рис. 2.5. Графік співвідношення обєму попиту і пропозиції 

       Таблиця 2.9.

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства