Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

         Np.p, Nв.р, Nв – сәйкесінше жөндеушімен қосымша жұмыскерлердің және жүргізушілердің саны, адам.

Ссо =1120(60+12)+840*237=279,72 мың.тг

  б) инвентарь:                         Си = Пи×Асс, мың.тг

           Си =10500*130 =1365 мың.тг

  в) шаруашылыққа қажетті жанар-май:

Стх = Птх×Асс, мың.тг

             Стх =9100*130=1183  мың.тг

  г) басқа да материалдар:          Спр.м = Ппр.м×Асс, мың.тг

              Спр.м =5600*130=728  мың.тг

Фобор=88188,7 мың.тг

Фпр=332551,5+88188,7=420740,2 мың.тг

    13- кесте - Айналымдық қор есебінің нормасы

Тармақтардың атаулары АКК бойынша  жылдық шығыс, мың.тг Қосалқы күндер нормасы Айналымдық қордың нормативі, мың.тг
1.Автокөліктің жанар-майы 40916 10 1136,6
2.Жағатын және тағы да басқа материалдар 8238 30 685,5
3.Автокөліктің доңғалақтары 14400 45 1800
4.Қосалқы бөлшектер 5687 80 1263,8
5.Жөндеу материалдары 5972 45 746,5
6.Бөлшектердің айналымдық қоры 9420 - 9420
7. Инвентарь 1365 200 758,3
8.Арнайы  киім 279,7 180 139,9
9.Шаруашылыққа қажетті жанар-май 1183 55 180,7
10.Басқа да материалдар 728 170 343,8
Барлығы: 88188,7   16476,1

7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері 

       Өндірістік қорлардың рентабельділігі:

R = (П×100)/(Фоснобор), %

R =(51504,7 *100)/(332551,5+76476,1)= 14,8% 

       Негізгі қорлардың қайтымдық капиталы:

ФО = Д/Фосн, тг/тг;

ФО =235645,5/332551,5=0,709 тг 

       Негізгі өндірістік қорлардың қайту мерзімі:

Тр = Фосн/П, жыл

Тр = 332551,5/ 51504,7 =6,5 жыл 

       Капиталдық қордың үнемділік коэффициенті:

Е = 1/Т  =51504,7 /332551,5= 0,155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚОРЫТЫНДЫ

      Бұл курстық жұмыста тапсырма бойынша  берілген кәсіпорын жұмысының экономикалық көрсеткіштер есептеулері орындалды. КамАЗ – 5320 және КамАЗ – 5511 жүк автокөліктерінің кәсіпорындағы жұмыс көлемі және мұнда техтрансфин жоспардың келесi бөлiмiне есептеулер жүргiзiлдi.

       Өндірістік  қорлардың жалпы рентабельділігі  – 14,8%.

       Негізгі өндірістік қорлардың орнын толтыру  мерзімі – 6,5 жыл.

       Алынған нәтижелер бойынша АКК-ң кеңеюі, үлкею мүмкіндігі жөнінде және оның ары қарай дамуы жөнінде айтуға болады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Әдебиеттер

1. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. – М: Транспорт, 1984.

2. Единые  нормы амортизационных отчислений  на полное восстановление основных  фондов народного хозяйства СССР. – М: 1991.

3. Напольский  Г.М. Технологическое проектирование  автотранспортных предприятий и станции технического обслуживания. – М.: Транспорт, 1985.

4. Справочник  инженера-экономиста автомобильного  транспорта.-К.:Техника, 1991.

5. Трансфинплан  автотранспортного предприятия  М.: - Транспорт, 1990.

6. Сигачева  Н.П. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине ңОрганизация пройзводстваң.- Жезказган, 1999.  
 
 
 
 
 
 
 

 

2-кесте

Көрсеткіштер Автомобиль  маркасы Парк  б-ша барлығы
КамАЗ-5320 КамАЗ-5511
1 КЖ дейінгі  автомобиль жүрісі, мың км. 240 280 -
2 Автомобильдің орташа тәуліктік жүрісі, км 239 244 240
3 Бір цикл үшін автомобильдердің жұмыс күндер саны, күн 1004 975 -
4 Автомобильдің тұру нормасы

     а) КЖ, күн

     б) ТК мен АЖ, күн (1000км)

22

22

0,525

22

22

0,525

-
5 Бір цикл үшін ТК мен АЖ-де автомобиль-дердің тұруы

     а) КЖ, күн

     б) ТК мен АЖ, күн

22

126

22

125

-
6 Циклдағы күндер саны, күн 1152 1122 -
7 Циклдан жылға  ауысу коэффициенті 0,317 0,325 -
8 Автомобильдердің  бір жылдағы ТК мен жөндеуде тұру күндер саны, күн 47 48 -
9 Автомобильдердің  қалыпты жағдайда немесе басқа себептер бойынша бір жылдағы тұру күндер саны, күн 18 18 -
10 Бір жылдағы  автомобильдердің тұру күндері-нің  барлығы, күн 65 66 -
11 Автомобильдердің  бір жылдағы жұмыс күндер саны, күн 300 299 -
12 Техникалық  дайын болу коэффициенті 0,872 0,869 0,871
13 Автомобильдерді желіге шығару коэффициенті 0,822 0,819 0,821

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі