Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

   КамАЗ – 5320      КамАЗ – 5511

ТТО-2=14,5+597,56=8666,62               ТТО-2=14,5+182,35=2644,075

ТТО-1=3,4*1792,68=6095,11                 ТТО-1=3,4*547,05=1859,97

ТЕО =0,5*30003=15001,5                    ТЕО =0,5*8968=4484

ТСО =15,1*2*100=3020                      ТСО =2,9*2*30=174

ТТР =7170,7*8,5=60950,95                  ТТР =2188,2*8,5=18599,7 

Т= ТТО-2+ ТТО-1+ ТЕО+ ТСО+ ТТР

КамАЗ–5320  Т=8666,62+6095,11+15001,5+3020+60950,95=93734  а-сағ

КамАЗ–5511   Т=2644,075+1859,97+4484+174+18599,7=27762  а-сағ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-кесте. Жылжымалы  құрамның ТК және Ж  жоспары.

Көрсеткiштер атауы Өлшем бiрлiгi Маркасы Барлығы
1 2 3 4 6
1. Барлық  автомобильдердiң бiр жылдағы жалпы жүрiсi 1000 км 7170,7 2188,2 9358,9
2. Күрделi жөндеуге дейiнгi автомобиль жүрiсiнiң нормасы 1000 км 240 238 -
3. Барлық  автомобильдердiң бiр жылдағы  күрделi жөнделуiнің саны бiрлiк 30 9 39
4. ТК-2 дейiнгi автомобильдiң жүрiс нормасы км 12000 12000 12000
5. Барлық  автомобильдердiң ТК-2 саны (бiр жыл) Бiрлiк 597,6 182,35 780
6. ТК-1 дейiнгi автомобильдiң жүрiс нормасы Бiрлiк 4000 4000 4000
7. Автомобильдiң  бiр жылдағы ТК-1 саны Бiрлiк 1792,68 547,05 2339,8
8. Автомобильдiң бiр жылдағы КК саны Бiрлiк 30003 8968 38971
9. ТК және ағымдық жөндеу бойынша барлық автомобильдердiң жұмыс еңбексыйымдылығы

   а) бiр  ТК-2-нiң еңбексыйымдылық нормасы

   б) барлық  ТК-2-нiң жалпы еңбексыйымдылық  нормасы

   в) бiр  ТК-1-дiң еңбексыйымдылық нормасы

г) барлық ТК-1-дiң  жалпы еңбексыйымдылық нормасы

   д) бiр  КК-ның жалпы еңбексыйымдылық  нормасы

   е) бiр  КК-ның еңбексыйымдылық нормасы

   ж) 1000 км  жүрiске ағымдағы жөндеудiң еңбексыйымдылық  нормасы

   з) барлық  ағымдағы жөндеудiң жалпы еңбексыйымдылық нормасы

   и) мезгiлдiк  күтiмнiң еңбексыйымдылық нормасы

   к) жалпы  мезгiлдiк күтiмнiң жалпы еңбексыйымдылық  нормасы

Адам/сағ  
 
 
 
14,5 

8666,62 

3,4 

6095,11 

0,50 

15001,5 

8,5 

60950,95 

15,1 

3020

 
 
 
 
14,5 

2644,075 

3,4 

1859,77 

0,50 

4484 

8,5 

18599,7 

2,9 

174

 
 
 
 
14,5 

11310,7 

3,4 

7955 

0,50 

19485,5 

8,5 

79550,7 

- 

3194

10. ТК-ның  барлық түрлерi және ағымды жөндеу  бойынша жұмысының жалпы мезгiлдiк  күтiмнiң жалпы еңбексыйымдылық  нормасы   93734,18  
 
27761,745
 
 
121496
 
 
 
 

       3. Материалды-техникалық жабдықтаудын жоспары 

       ТК  мен АЖ-дің қосалқы бөлшектер мен материалдардың жалпы шығысы, мың тг:

Sз.ч = Lобщ×Cз.ч×Крзн/1000, мың.тг

Sм = Lобщ×Cм/1000, мың. тг

мұндағы Сз.ч , См – 1000 км жүріске қосалқы бөлшектерімен материалдардын сәйкесінше нормалық шығысы, тг.

КамАЗ-5320 

Sз.ч=7170,7*552*1/1000=3958 мың.тг

КамАЗ-5511

      Sз.ч=2188,2*687*1,15/1000=1729 мың. тг 

КамАЗ-5320                                                           

Sм = 7170,7*630/1000 = 4517,541 мың. тг

КамАЗ-5511

Sм = 2188,2*665/1000 = 1455 мың. тг 

       Автокөліктін жүрісіне қажетті жанар-май:

Тп = Lобщt¢п/100, л

мұндағы t¢п – 100 км жүріске жанар-май шығысының нормасы, литр. 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тп =7170700*25/100 = 1793 л                 Тп = 2188200*34/100 = 744 л 

       Жанар-майдың транспорттық жұмыстағы шығысы, л:

Ттр = nеt¢е, л

мұндағы t¢р, t¢е – 100 ткм транспорттық жұмысқа және самосвал жүк көліктеріне жүкпен 1 жүріске сәйкесінше жанар-майдын нормалық шығысы, л.  

КамАЗ-5320                                             КамАЗ-5511

Ттр = 121,565*2,05=249,21 л                     Ттр = 39584,7/100*1,8=712,52 л 

       Қысқы мерзім жағдайына қосымша жанар-май шығысы, литр:

Тз = (Тптр)mt¢з/(12×100), л

мұндағы t¢з – қысқы мерзім жағдайының нормасына қосымша

толықтыру, 10%;

         m – 4-5 ай.

КамАЗ-5320

Тз=(1792675+712,52)*5*1,98/(12×100)=14795,45 л     

КамАЗ-5511

Тз=(743988+249,21)*5*2,255/(12×100)=6992,73 л 

       Тұрақтын ішкі қажеттілігіне туындайтын жанар-май шығысы, литр:

Тг = (Тптр) t¢г/100, л

мұндағы t¢г – тұрақтын ішкі қажеттілігіне нормалық шығысы, 0,5%.

КамАЗ-5320

Тг = (1792675+712,52)*0,009/100=161,4 л

КамАЗ-5511

Тг = (743988+249,21)*0,1025/100=76,28 л 
 

       Жанар-майдың жалпы шығысы, литр:

Тобщ = Тптрзг, литр

КамАЗ-5320

Тобщ=1792675+712,52+14795,45 +161,4=1808344,37 л                                    

КамАЗ-5511

Тобщ=743988+249,21+6992,73+76,28=751306,22 л 
 

       Жанар-майдың үнемділігі, литр:

Тэк = wТобщ/100, л

мұндағы w=5%.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тэк = 0,09*1808344,37/100 = 1627,51 л                Тэк = 0,1025*751306,22/100 = 770,09 л 

       Үнемділікті ескере отырып жанар-майдын жалпы шығысын

  есептейміз, литр:

Тэкобщ = Тобщ–Тэк, л

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тэкобщ=1808344,37-1627,51=1806716,86 л             Тэкобщ=751306,22-770,09=750536,13 л 

       Жанар-майдың жалпы құны, мың. тг:

Sт = Тэкобщ×Цт, тг

мұндағы Цт –1 л жанар-майдын құны, тг.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sт=1806716,86*16=28907469,76 мың.тг        Sт=750536,13 *16=12008578,08 мың.тг 

       Двигательге арналған жалпы майдың шығысы, мың.литр:

Тмд = Тэкобщt¢мд/100, л

мұндағы t¢мд – 100 литр жанар-майдың шығысына, двигательдегі жанар-майдың нормалық шығысы.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тмд=1806716,86*3,2/100=57,8 мың.л          Тмд=750536,13 *3,2/100=24 мың.л 

       Двигательге арналған майдын жалпы құны, мың.тг:

Sмд = Тмд×Цмд, мың.тг;

мұндағы Цмд – двигательге арналған майдын құны, тг.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sмд = 58*80 = 4640 мың.тг             Sмд = 24*80 = 1920 мың.тг

       Трансмиссиялық майдын жалпы шығысы, мың.литр:

Ттм = Тэкобщt¢тм/100, л

мұндағы t¢тм – 100 литр майға арналған трансмиссиялық майдын нормалық шығысы, литр.

КамАЗ-5320                                                 КамАЗ-5511

Ттм = 1806716,86*0,4/100 = 7 мың.л                 Ттм = 750536,13*0,4/100 = 3 мың.л 

       Трансмиссиялық майдын құны, мың.тг:

Sтм = Ттм×Цтм, мың.тг;

мұндағы Цтм – 1 литр трансмиссиялық майдын құны, тг.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sтм = 7*80 = 560 мың.тг                        Sтм = 3*80 = 240 мың.тг

       Арнаулы майдын жалпы шығысы, мың.литр:

Тсм = Тэкобщt¢см/100, л

мұндағы t¢см – 100 литр жанар-майға арналған арнаулы майдын нормалық шығысы, литр.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тсм = 1806716,86*0,1/100 = 1,81 мың.л      Ттм = 750536,13*0,1/100 = 0,751 мың.л 

       Арнаулы майдын жалпы құны, мың.тг:

Sсм = Тсм×Цсм, мың.тг

мұндағы Цсм – 1 литр арнаулы майдын құны, тг. 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sсм = 1,81*80 = 145 мың.тг                      Sтм = 0,751*80 = 60 мың.тг

       Консистентті  майдын жалпы шығысы, тонна:

Ткс = Тэкобщt¢кс/100, тонна

мұндағы t¢кс – 100 литр жанар-майға арналған консистентті майдын нормалық шығысы, тонна. 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Ткс = 1806716,86*0,0003/100 = 5,42 тонна      Ткс = 750536,13*0,0003/100 = 2,25 тонна 

       Консистентті  майдын жалпы құны, мың.тг:

Sкс = Ткс×Цкс, тг;

мұндағы Цкс – 1 кг консистентті майдын құны, тг. 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sкс = 5,42*50 = 271 мың.тг                          Sкс = 2,25*50 = 112,5 мың.тг 

       Керосиннің жалпы шығысы, тонна

Тк = Тэкобщ0,5/100, тонна

мұндағы 0,5/100 – жанар-майдын қажеттілігінен керосиннің шығысының

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі