Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

Lгод = 239*365*0,822 = 71707 мың км          Lгод = 244*365*0,819 = 72940 мың км

       Барлық  автомобильдердің бір жылдағы жалпы  жүрісі, мың км:

  Lобщ=Lcc∙Дк∙αв∙Асс=Lcc∙АДраб/1000

КамАЗ-5320                                                    КамАЗ --5511

Lобщ = 71707*100 = 7170,7 мың км          Lгод = 72940*30 = 2188,2 мың км 

       Оның ішінде жүкпен, мың. км.

Lгр=Lобщb, мың. км

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511

Lгр=7170,7 *0,69=4947,8 мың. км                           Lгр=2188,2 *0,50=1094,1 мың. км

       Автокөліктердің жалпы жүк көтергіштігі, тонна

Sq=qAcc, тонна

мұндағы q – автокөліктің жүк көтергіштігі, тонна.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511

q=8 т                                                              q=10 т     

Sq=8*100=800 т                                             Sq=10*30=300 т

       Жүкпен жүргендегі саны, мың. км:

nеНbVTДкaвАсс/((lг+VTbtп-р)1000), мың. км

КамАЗ-5320

nе=11*0,69*34*365*0,822*100/((45+34*0,69*1,0833)1000)=110 мың. км                  

КамАЗ-5511

nе=9*0,50*31*365*0,819*30/((9+31*0,50*0,0833)1000)=121,6 мың. км 

       Тасымалдаудың жылдық көлемі, мың. км:

Qгод= qgcbVT ТН АДраб/((lг+VTbtп-р)1000), мың. км

КамАЗ-5320

Qгод=8*1*0,69*34*11*30003/((45+34*0,69*1,0833)1000)=880 мың.т                

КамАЗ-5511

Qгод=10*1*0,50*31*9*8968/((9+31*0,50*0,0833)1000)=1215,6 мың. т

       Жылдық жүк айналымы, мың. тонна. км:

Pгод=Qгодlг, мың. ткм

КамАЗ-5320                                               КамАЗ-5511                                                         

Pгод=879,66*45=39584,7 мың. ткм            Pгод=1215,6*9=10940,8 мың. ткм 
 

       I – тізбектік автотоннаға тоннамен шығарылып тасылғаны, тонна:

Uт=Qгод/Accq, тонна

КамАЗ-5320                                                 КамАЗ-5511                                                 Uт=879,66/100*8 =1,0996 т                         Uт=1215,6/30*10=4,0521 т 

       I – тізбектік автотоннаға ткм шығарылған, тонна:

wткмгод/Accq

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                

wткм=39584,7/100*8=49,481 ткм                wткм=10940,8/30*10=36,5 ткм

       Парктін ішінде жүкпен жүргендегі ұзындығы, км:

lег=SLгр/Snе=(4947,8+1094,1)/(109,96+121,6)=26 км

       Парк  ішінде жүкті тасымалдаудын орташа ара-қашықтығы, км:

lср=SPгод/SQгод=(39584,7+10940,8)/(879,66+1215,64)=24 км

       Парк  бойынша жүк көтерімділіктін динамикалық коэффициентін пайдалану:

gд=SPгод / q SLгр=(39584,7+10940,8)/8,462(4947,8+1094,1)=0,988

       ТКМ өлшеміне келтірілген жылдық жүк айналымы:

Рпргод+кQгод,            к= VTbtп-р

КамАЗ-5320

к=34*0,69*1,0833=25,41

Рпр=39584,7+25,41*879,66=61936,9 ткм

КамАЗ-5511

к=31*0,50*0,0833=1,291

  Рпр=10940,8+1,291*1215,6=12510,2 ткм 
 

2-кесте. Жылжымалы құрамның экс-қ өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері

Көрсеткіштер Автокөлік маркасы Барлық парк б/ша
КамАЗ-5320 КамАЗ 5511  
1 2 3 4
 
I. Өндірістік жиынтығы
1.Автокөліктің орташа тізімдік саны, бірлік 100 30 130
2.Орташа  жүк көтергіштігі, т 8 10 8,462
3.Жалпы  жүк көтергіштігі, т 800 300 1100
 
2- кесте жалғасы
1 2 3 5
4.Автокөліктердің кәсіпорындағы күні, күн 36500 10950 47450
5.Автокөліктердің жұмыстағы күні, күн 30003 8968 38971
6.Автокөліктің жұмыс істеу ұзақтығы, сағ 330033 80712 410745
7.Жыл  бойындағы барлық автокөліктін жүрісі, мың.км 7170,7 2188,2 9358,9
8.Барлық автокөліктің жүкпен жүргендегі жүрісі, мың.км  
4947,8
1094,1 6041,9
9.Бір  тізім автотоннаның орындалуы

а) тонна

б) т.км.

 
 
1,906

49,481

 
 
4,0521

36,469

 
 
1,905

45,932

II. Техника-эксплутациялық көрсеткіштері
1.Техникалық дайындық коэффициенті  
0,872
 
0,869
 
0,871
2.Автокөлікті желіске шығару коэффициенті 
 
0,822
 
0,819
 
0,821
3.Автокөліктің тізбекке келудің орташа ұзақтығы, сағ  
11
 
9
 
10,5
4.Парк  бойынша тасымал. орташа қашықтығы, км  
45
 
9
 
24
5.Жүкпен жүргендегі ұзындығы, км 45 9  
26
6.Жүрісті пайдалану коэффициенті  
0,69
 
0,50
 
0,646
2- кесте жалғасы
1 2 3 5
7.Жүк көтерімділікті пайдалану коэффициенті (стат)  
1
 
1
 
0,988
8.Бір  жүрістегі тиеу мен түсіру кезіндегі тұру уақыты, сағ  
1,0833
 
0,0833
 
-
9.Техника.  жылдамдық, км/сағ 34 31 -
10.Автокөліктің орташа тәуліктік жүрісі, км  
239
 
244
 
240
11.Жүкпен жүргендегі жүріс саны, бірлік мың.км  
109,96
 
121,57
 
230,6
III. Өндірістік бағдарлама
1.Тасымалдаудың жылдық көлемі, мың.км  
879,66
 
1215,6
 
2095,3
2.Жылдық жүк айналым, ткм 39584,7 10940,8 50525,5
3.Т.КМ. келтірілген жылдық жүк айналым  
61936,9
 
12510,2
 
74447
  4. Бір автокөлікке жылдық өнімі:

       а) тоннамен

           б) Т.КМ.

 
8,8

395,8

 
40,5

346,7

 
16,1

388,7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық

күтiмнiң жоспары 

      Кезең бойынша жылжымалы құрам техникалық күтiмi және iстелетiн жұмыстың көлемдiлiгi бойынша келесi түрлерге бөлiнедi: күнделiктi (КК), 1-шi (ТК-1), 2-шi (ТК-2) және мезгiлдiк (МК).

      Iстелетiн  жұмыстың көлемi сипатына сәйкес жөндеу ағымдық (АЖ) және күрделi (КЖ) болып бөлiнедi, ТК-1 және ТК-2 техникалық қызметi белгiлi бiр жүрiстен кейiн 4-шi кесте бойынша жүргiзiледi (кезеңдiк), МК-2 бiр жылда екi рет (көктемде және күзде).

      Ағымдық жөндеу қажеттiлiк бойынша орындалады. Күрделi жөндеу, арнайы жөндеу кәсiпорында және iрi АТК-дағы шеберханаларда жүргiзiледi.

      Техникалық қызмет және жөндеу жоспары дегенiмiз КК, ТК-1, ТК-2 техникалық күтiмнiң бiр жылдық санын есептеу.

      Ағымдық жөндеу бойынша тек еңбексыйымдылық адам-сағатпен анықталады.

      ТК  және АЖ есептiк жоспар үшiн жылжымалы құрамның түрi және маркасы, автомобильдiң тiзiмдiк саны, автомобильдiң тәулiктiк жүрiсi, күрделi жөндеуге дейiнгi нормативтi жүрiс, техникалық күтiмнiң кезеңдiлiгi, жұмыс нормативтерi негiзi мәндер болып табылады.

      Жылжымалы құрамды жөндеу және техникалық күтiм жоспары. 

      Бiр  жылда барлық автомобильге жүргiзетiн күрделi жөндеу саны

, бiрлiк

КамАЗ-5320

Nkp = 7170700/240000=29,88 бірлік

КамАЗ-5511

Nkp =2188200/238000=9,19 бірлік 

      КАМАЗ автомобильдер үшiн

 бiрлiк

КамАЗ-5320 

                        NТК-2=7170700/12000=598

КамАЗ-5511

                        NТК-2=2188200/12000=182,35 
 
 
 

КАМАЗ автомобильдер  үшiн:

, бiрлiк

КамАЗ-5320 

                        NТО-1=7170700/4000=1793

КамАЗ-5511

                        NТО-1=2188200/4000=547 

      Lкр, Lто-2, Lто-1 – сәйкесiнше КЖ, ТК-2, ТК-1 дейiнгi автомобильдердiң жүрiс нормасы.

      Барлық автомобильдердiң КК саны 1 ж.

, бiрлiк

КамАЗ-5320 

                        NЕО=7170700/239=30003

КамАЗ-5511

                        NЕО=2188200/244=8968 

    ТК-2 еңбексыйымдылығынан құрайтын  МК еңбексыйымдылық нор-мативтерi: өте суық және өте ыстық құрғақ климаттық аймақтар үшiн – 50 %; суық және ыстық құрғақ аймақтар үшiн – 30 %; басқа аймақтар үшiн – 20 %; 

      КамАЗ-5320 автомобиль үшiн 1 МК еңбексыйымдылық  нормасы 15,1 а/с құрамы. Еңбексыйымдылық  нормасының ТК, АЖ және қосалқы бөлшектердi шығындауды реттеудiң қортындылау коэффициентi.

КТО2К5

Ктр1К2К3К4К5

КРЗП1К2К3

КамАЗ-5320                                             КамАЗ-5511

КТО=1*1,15=1,15                     КТО=1,15*1,15=1,32

КТР=1*1*1*1*1,15=1,15             КТР=1*1,15*1*1*1,15=1,32

КРЗП=1*1*1=1                            КРЗП=1*1,15*1=1,15

      ТК  мен АЖ-дегi еңбексыйымдылығының  бөлек түрлерi мына формуламен анықталады:

Тто-2то-2-2Nто-2 адам-сағ.

Тто-1то-1Nто-1 адам-сағ.

ТеоеоNео  адам-сағ.

Тсососс           адам-сағ

 адам-сағ.

      Тто-2, Тто2-1, Тео, Тсо, Ттр – жинақтау коэффициенттер есебiмен, бiр ТК-2 ТК-1, КК, МК және 1000 км жүрiске АЖ-ның сәйкесiнше ТК мен АЖ түрлерiнiң жалпы сыйымдылығы.

Т=Ттс-2+Тто-1+Теосотр, адам-сағ. 

      АТК-дағы автомобильдердiң КЖ-нiң еңбексыйымдылығы жоспарланбайды, себебi жұмыстар автожөндеу зауыттарында орындалады. 

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі