Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

Nв.р = Nр.р×0,2, адам

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Nв.р = 45*0,2=9 адам                             Nв.р = 14*0,2=3 адам

       Қосымша жұмыскерлердің жылдық жұмыс уақыт қоры мынаған тең:

Тв.р = Тр.р×0,25 чел.час

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тв.р = 88953,5*0,25 = 22238 а-сағ       Тв.р =26303*0,25 = 6576 а-сағ 

ЗПв.р.т = Тв.р×Сч.в.р, мың.тг

Сч.в.р = 33,96 тг

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

ЗПв.р.т=22238*33,96=755 мың.тг       ЗПв.р.т=6576*33,96=223 мың.тг 

ДопФЗПв.р = ЗПв.р.т×0,25, мың.тг 

КамАЗ-5320                                                         

ДопФЗПв.р=755 *0,25=309 мың.тг  

КамАЗ-5511

ДопФЗПв.р=223 *0,25=56 мың.тг 

SФЗПв.р = ЗПв.р.т+ДопФЗПв.р, мың.тг

КамАЗ-5320                                                         

SФЗПв.р=755 +309 =944 мың.тг              

КамАЗ-5511                                                       

SФЗПв. р= 223 +56 = 279 мың.тг 

       Бір қосымша жұмыскердің орташа айлық жалақысы мынаған тең: 

ЗПв.р = SФЗПв.р/(12×Nв.р), мың.тг 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

ЗПв.р = 944 /12*9 = 8700 мың.тг        ЗПв.р = 279 /12*3 = 7750 мың.тг 

6-кесте -  Жөндеуші жұмыскерлердің саны мен еңбек ақы қор есебінің көрсеткіштері

Көрсеткіштер Автокөлік маркасы Парк  б/ша барлығы
КамАЗ-5320 КамАЗ-5511
1 2 3 4
1.Жылжымалы  құрамның ТК мен АЖ жұмыстарының барлық еңбек сиымдылығы, а-сағ 93734 27762 121496
2.Жүргізушілердің ТК-2 қатысқаны үшін еңбек сиымдылығы, а-сағ 4780,5 1459 6239,5
3.Жөндеуші жұмыскер. орындайтын жұмыс еңбек сиым, а-сағ 88953,5 26303 11526,5
4.Бір  жөндеуші жұмыскердің жылдық жұмыс қоры, сағат 1849
5.Жөндеуші жұмыскердің жоспарланатын еңбек өнімділігінің өсуі, % 1,04 1,04 1,04
6.Қажетті жөндеуші жұмыскерлер саны, адам 46 14 60
7.Жөндеуші жұмыскерлердің орташа дәрежесі 3
6- кесте жалғасы
1 2 3 4
8.Бір  жөндеуші жұмыскердің орташа тарифтік ставкасы, тг 33,96
9. Тарифтік қойылым бо-ша жөндеу  жұмыскерінің төлем ақысы, мың  тг 3021 893 3914
10.Өндірістік жұмыскерлері үшін сиы ақы, мың.тг 604 179 783
11.Қосымша төлем, мың.тг 91 27 118
12.Негізгі барлық жалақысы, мың.тг 3716 1099 4815
13.Қосымша жалақысы, мың.тг 297 88 385
14.Жөндеуші жұмыскердің жалпы жалақы қоры, мың.тг 4013 1187 5200
15.Бір жөндеуші жұмыскердің орташа айлық жалақысы, тг 7300 7000 7231
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі 

       АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу есебін анықтауға қажетті келесі мәндерді қабылдаймыз:

Х1 =195 бірлік; Х2 =0,821; Х3 =309 адам; Х4 =10 сағ; Х5 =60 адам. 

       ңЖалпы басқармаң қызметі бойынша:

Нч1 = 0,2924Х10,0899×Х30,2949 , адам

Нч1 = 0,2924*1950,0899 *309 0,2949 »3 адам 

       ңТехника-үнемділігін жоспарлауң қызметі бойынша:

Нч2 = 0,1364Х10,1709×Х30,3124 , адам

Нч2 = 0,1364*1950,1709×3090,3124 »2 адам 

       ңЕңбек пен жалақы төледі ұйымдастыруң қызметі бойынша:

Нч3 = 0,0883Х30,5180 , адам

Нч3 = 0,0883*3090,5180 =2 адам 

       ңБухгалтерлік есеппен қаржылай басқармаң қызметі бойынша:

Нч4 = 0,1899Х30,5510 , адам

Нч4 = 0,1899*3090,5510 =5 адам 

       ңМатериалды-техникалық жабдықтауң қызметі бойынша:

Нч5 = 0,00011Х11,1730×Х41,0550 , адам

Нч5 = 0,000011*1951,1730×101,0550 =1 адам 

       ңМаман дайындау мен біріктіруң қызметі бойынша:

Нч6 = 0,0198Х30,7234 , адам

Нч6 = 0,0198*3090,7234 =1 адам

       ңЖалпы өндірістік іспен шаруашылық күтімң қызметі бойынша:

Нч7 = 0,1059Х10,4258 , адам

Нч7 = 0,1059*1950,4258 =1 адам 

       ңЭксплуатациялық қызметшің қызметі бойынша:

Нч8 = 0,0169Х10,8328×Х20,2602×Х40,773 , адам

Нч8 = 0,0169*1950,8328×0,8210,2602×100,773 =8 адам

       ңТехникалық қызметшің қызметі бойынша:

Нч9 = 0,11Х10,5477×Х50,3 , адам

Нч9 = 0,11*1950,5477×600,3 =7 адам

       Барлығы 30 адам. 

7-кесте - АКК-ның штаттық кестесі

Қызметкерлер атауы Жұмыскерлер саны, адам Айлық оклад, мың.тг Айлық қор ФЗП, мың.тг Жылдық айлық қоры, мың.тг
1 2 3 4 5
1. Жалпы басқарма
Директор  1 23 23 276
Бас инженер 1 20,7 20,7 248,4
Орынбасар 1 20,7 20,7 248,4
Барлығы: 3   64,4 772,8
2. Техника үнемділігін жоспарлау және еңбек пен жалақы төлеуді ұйымдастыру
Бөлім бастығы 1 15 15 180
Бастаушы  инженер 1 13 13 156
Экономист 1 11 11 132
Инженер 1 11 11 132
Барлығы: 4   50 600
3. Бухгалтерлік есеппен  қаржылай басқарма
Бас бухгалтер 1 20 20 240
Бас бухгалтер орынбасары 1 16 16 192
Бухгалтер 1 11 11 132
7- кесте жалғасы
1 2 3 4 5
Есепші 1 11 11 132
Заңгер 1 12 12 144
Барлығы: 5   70 840
4. Эксплуатациялық қызметкерлер
Жол қауіпсіздігі бөлімінің бастығы 1 17 17 204
Эксплуатация  бөлімінің бастығы 1 17 17 204
Бастық  орынбасары 1 17 17 204
Колонна бастығы 1 14 14 168
Аға реттеуші 1 13 13 156
Реттеуші 2 11 22 264
Техник 1 8 8 96
Барлығы: 8   108 1296
4. Маман дайындау мен біріктіру және жалпы өндірістік іспен

шаруашылық күтім

1 2 3 4 5
Бөлім бастығы 1 14 14 168
Секретарь 1 9 9 108
Барлығы: 2   23 276
6. Техникалық қызмет және материалдық-техникалық жабдықтау
Техникалық бөлімінің бастығы 1 17 17 204
АЖШ бастығы 1 15 15 180
Бас механик 1 14 14 168
ТҚ инженері 1 12 12 144
Механик 2 12 24 288
Мастер 2 12 24 288
Барлығы: 8   106 1272
Жалпы барлығы: 30   421,4 5056,8
 

       4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары

8- кесте-Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспарын есептеуі кезіндегі алынған мәндер

Жұмыс істеуші топтардың атаулары Орташа тізімдік саны, адам Жылдық жалақы қоры, мың.тг Бір жұмыскердің орташа айлық жалақысы, мың.тг
1. Жұмыскерлердің құрамында:  
309
 
45953
9,6
жүргізушілер 237 39530 13,3
жөндеуші жұмыскерлер 60 5200 7,15
қосымша жұмыскерлер 12 1223 8,2
2. Қызметкерлер 30 5056,8 14
Барлығы: 648 96962,8 52,25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5. Тасымалдаудың өзіндік құнынын жоспарлық есебі

       ңӘлеуметтік салықтардың аударуымен есептегендегі жүргізушілердің жалақысың мына теңдеумен анықталадлы:

SЗПв = (ФЗПв–ЗПТО-2в)×1,225, мың.тг

мұндағы 1,21 – әлеуметтік салықтардың аударылуын ескеретін коэффициент.

SЗПв = (39530-356)*1,225 = 47988 мың.тг                                                              

       ңАвтокөлік АЖ мен ТКң шығысы мына теңдеумен анықталады:

SТОиТР = (ФЗПр.р+ЗПТО-2в)×1,225+Sз/ч+Sм, мың.тг

мұндағы Sз/ч – автокөліктердің АЖ мен ТК қосалқы бөлшектеріне шығындалатын шығысы, мың.тг;

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі