Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

нормасы, 5 %.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тк = 1806716,86*0,5/100 = 9034≈9 тонна       Тк = 750536,13*0,5/100 = 3,75 тонна

       Керосиннің жалпы құны, мың.тг:

Sк = Тк×Цк, мың.тг

мұндағы Цк – 1 литр керосиннің құны, тг.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sк = 9034*15 = 135,5 мың.тг                      Sкс = 3753*15 = 56,3 мың.тг

       Сүрту материалдарының жалпы шығысы, тонна:

Тоб.м = Ассt¢об.м, тонна

мұндағы t¢об.м – 1 тізбектегі автокөліктін жылдық сүрту материалдарының нормалық шығысын 20- 25 кг деп қабылдаймыз.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тоб.м = 100*25 = 2,5 тонна                                          Тоб.м = 30*25 = 0,75 тонна

       Сүрту материалдарының жалпы құны, мың.тг:

Sоб.м = Тоб.м×Цоб.м, тг

мұндағы Цоб.м – 1 кг сүрту материалдарының құны, тг.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sоб.м = 2,5*30 = 75 мың.тг                                      Sоб.м = 0,75*30 = 22,5 мың.тг

       Қажетті доңғалақтардың санын жеке-жеке қосалқының өлшемдері бойынша анықталады:                           Nш = Lобщnш/Lн.ш, шт

мұндағы Lобщ – осы марканын барлық жалпы жүрісі, мың.км;

                Lн.ш – донғалақтын эксплутациялық норма жүрісі, мың.км;

                nш – қосалқы донғалақсыз автокөліктегі донғалақтардың саны, шт.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Nш=7170,7*10/65=1103 шт                   Nш=2188,2*10/65=337 шт

       Донғалақтын жалпы құны, мың.тг:

Sш = Тш×Цш, мың.тг

мұндағы Цш – 1 қосалқы донғалақтын бағасы, тг.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Sш = 1103*10 = 11030 мың.тг                      Sш = 337*10 = 3370 мың.тг

  

 4-кесте - Материалды-техникалық жабдықтаудын жоспар есебі

Көрсеткіштер Автокөлік маркасы Парк  б/ша барлығы
КамАЗ-5320 КамАЗ-5511
1 2 3 4
1. ТК мен АЖ-дің қосалқы бөлшектері мен материалдары
1.Қосалқы бөлшектерде шығыстық норма, Тг/1000 км 552 687 -
2.Қосалқы бөлшектерге жалпы шығыс, мың.тг 3958,2 1728,8 5687
3.Материалдарға шығындалатын шығыс норма, Тг/1000 км 630 665 -
4.Жалпы  материалдарға шығыс, мың.тг 4517,5 1455,1 5972,6
2. Автокөліктердің жанар-майы
1.Барлық автокөліктін жылдық жүрісі, мың.км 7170,7 2188,2 9358,9
2.Жылдық жүк айналым, мың.ткм 39584,7 10940,8 50525,5
  4 - кесте жалғасы
1 2 3 5
3.Жүкпен тасымалдаған саны бірлік - 121,6
4.Жанар-майдың нормалық шығысы, л

-100 км жүріске, л

-100 ткм жұмысқа, л

-жүкпен 1 тасымал үшін (самосвалға), л

 
25

1,8

-

 
34

-

0,25

 
-

-

-

5.Автокөліктін жүрісіне жанар-майдың шығысы, мың.л 1793 744 2537
6.Транспорттық жұмысқа жанар-майдың шығысы, мың.л 712,5 249,2 961,7
7.Транспорттық жұмыс пен жүріске жанар-майдың шығысы, мың.л 2505,5 993 3498,5
8.Қысқы мерзімге байланысты қосымша жанар-май шығысы, мың.л 14795 6992,7 21788
9.Тұрақтың ішкі қажеттілігіне жанар-май шығысы, мың.л 161,4 76,28 237,7
10.Жанар-майдын  жалпы шығысы, мың.л 1808,3 751,3 2559,6
11.Үнемділікті ескергендегі жанар-майдын жалпы шығысы, мың.л 1806,7 750,5 2557,2
12.Жанар-майдың 1 литр құны, тг 16 16 16
13.Жанар-майдын  жалпы құны, мың.тг 28,9 12 40,9
 
3. Жағушы және тағы да басқа эксплутациялық материалдар
А. Қозғалтқыш майы
1.Майдын  жалпы шығысы, мың.л 57,8 24 81,8
2.1 литр  майдың құны, тг 80
3.Майдын  жалпы құны, мың.тг 4640 1920 6560
Б. Трансмиссиялық май
1.Майдын  жалпы шығысы, мың.л 7 3 10
2.1 литр  майдын құны, тг 80
3.Майдын  жалпы құны, мың.тг 560 240 800
В. Арнайы май
1.Майдын  жалпы шығысы, мың.л 1,81 0,751 2,6
4 - кесте жалғасы
1 2 3 4
2.1 литр  майдың құны, тг 80
3. Майдын  жалпы құны, мың.тг 145 60 205
Г. Пластикалық қою май (консистент)
1.Майдын  жалпы шығысы, мың.тонна 5,42 2,25 7,7
2.1 литр  майдың құны, тг 50
3. Майдын  жалпы құны, мың.тг 271 112,5 383,5
Д. Керосин
1.Керосиннің жалпы шығысы, мың.л 9 3,75 12,8
2.1 литр  керосиннің құны, тг 15
3. Керосиннің жалпы құны, мың.тг 135,5 56,3 191,8
Е. Сүрту материалдары
1.1 автокөліктін жылдық шығысы, кг 25 25 -
2.1 кг  сүрту материалының құны, тг 30
3.Сүрту материалының жалпы құны, мың.тг 75 22,5 97,5
4.Майлау  және тағы да басқа эксплуатациялық материалдардын жалпы құны, мың.тг 5826 2412 8238
Ж. Автокөліктің донғалақтары
1.Донғалақтын жүріс нормасы, мың.км 65 65
2.Донғалақтардың қажетті саны, шт 1103 337 1440
3.1 комплект  донғалақтын құны, мың.тг 10 10
4.Донғалақтардың жалпы құны, мың.тг 11030 3370 14400
 
 
 
 
 
 
 
 

       4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары

       Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі

    Бір автокөлікті жүргізуші өзі тізбекте жүрілген жағдайдағы жұмыс еңбек сыйымдылығы:

Тл = AДрабТн = АЧр, а-сағ

КамАЗ-5320                                                   КамАЗ-5511

Тл = 30003*11 = 330033 а-сағ             Тл = 8968*9=80712 а-сағ 

       ТК-2 қатысқан жүргізушілердің еңбек сиымдылығы:

ТТО-2в = tTO-2NTO-2nв, а-сағ

мұндағы tTO-2 – ТК-2 автокөліктін тұру жоспарлық уақыты (7-8,2 сағ), сағ;

                NТО-2 – барлық автокөліктердің ТК-2 жылдық саны;

                nв – ТК-2 қатысқан автокөлік жүргізушілерінің саны, адам, nв = 1.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

ТТО-2в = 8*597,5*1 = 4780,5 а-сағ              ТТО-2в = 8*182,35*1 = 1459 а-сағ 

       Жүргізушілердін қорытындалау-дайындық жұмысының еңбек сиымдылығы:

Тпв = 0,3×раб, а-сағ

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тпв = 0,3*30003 = 9001 а-сағ                    Тпв = 0,3*8968= 2690 сағ 

       Бір жүргізушінің жылдық жұмыс уақыт қоры:

Фв = [Дк–(Двпоододсгб)]×t

мұндағы Дк – жылдық жоспарланған календарлық күндер саны 365 күн;

               Дв – жылдағы демалыс күндер саны, 52 күн;

               Дп – жылдағы мерекелік күндер саны, 8 күн;

               Доо – келесі демалыс босауының (отпуск) күндер саны, 12 күн;

               Ддо – қосымша демалыс босауының күндер саны, 12 күн;

               Ддс – жүржізуші еңбек дәрежесіне байланысты қосымша демалыс, 3 күн;

               Дг – мемлекеттік міндеттерді және тағы да басқа себептермен жұмысқа келмеуі, 1 күн;

               Дб – ауырып жұмысқа келмей қалу, 3 күн;

                t – жұмыс күнінің ұзақтығы, 7 сағат.

Фв = [365–(52+10+12+12+2+3+1)]×7-(52+2) = 1807 сағат 

       Қажетті жүргізушілердің саны:

Nв = (ТлпвТО-2)/Фв, адам

КамАЗ-5320                                                         

Nв=(330033+9001+4780,5)/1807=190 адам

КамАЗ-5511

Nв=(80712+2690+1459)/1807=47 адам 

       Жүк айналымымен (ЗПP) жүк көлемін тасымалдағаны үшін (ЗПQ) жүргізушілердін жалақысы:

ЗПQ = SQгод.i×С¢т.i

ЗПP = SPгод.i×С¢ткм.i

мұндағы Qгод.i, Pгод.i – 1 класты жүктін жылдық тасымалдау көлеміне сәйкес және тонна.км;

                С¢т.i, С¢ткм.i – 1 класты жүктін 1 ткм жүк айналымындағы және 1 т тасымалдаудын сәйкестік бағасы, тг. 

       Тасымалданатын  жүк класынын көлемі 1 т жүктін тасымалдаудын сәйкестік бағасы былай анықталады:

CтвртСч, тг

мұндағы Нврт – 1 т жүкті тиеу-түсіру уақытынын нормасы, минут;

                Сч – 3 класты жүргізушінің сағаттық тарифтік ставкасы, тг. 

       1 т жүкті тиеу-түсіру уақытынын нормасы келесі теңдік бойынша анықталады:

Нвртпрр/60 . q, минут 

мұндағы впрр – тиеу мен түсіру кезіндегі бос тұру уақыты, минут.

       Жүргізушінін сағаттық тарифтік ставкасын келесі теңдік бойынша анықтаймыз:

    Сч = х.Кгр.Кта, сағат

мұндағы Кгр – жүк көтерімділігіне байланысты арнаулы коэффициент;

                Кта – көліктін түріне байланысты арнаулы коэффициент.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                         

Нврт=65/8=0,13 сағ                                       Нврт=5/10=0,008 сағ

Cч=6600*1,33*1,2/169=57,17 сағат      Cч=6600*1,33*1,2/169=57,17 сағат

Cт=0, 13*57,17=7 тг                                Cт=0,008*57,17=0,5 тг 

       1 ТКМ транспорт және жұмыстын бақылауы былай анықталады: 

Cткмвр.ткмСч/60, тг

мұндағы Нвр.ткм – 1 ТКМ транспорт және жұмыс үшін орындалған жұмыс көлемі, минут.

       1 ТКМ транспорт және жұмыс үшін орындалған жұмыс көлемі келесі теңдік бойынша анықталады:

Нврт=tдв/Vрасqb, минут

мұндағы tдв – автомобильдің қозғалысын 60мин тең деп қабылдаймыз;

                Vрас – автомобиль жүрісінін сәйкес жол топтарына байланысты есептеме нормасы, км/сағ;

                  b - жүрісті қолданылған коэффициентті 0,5 деп қабылдаймыз.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                         

Нвр.ткм=60/34*8*0,69=0,005 сағ                   Нвр.ткм=60/31*10*0,5=0,006 сағ

Cткм=0,005*57,17/60=0,3 тг                          Cткм=0,006*57,17/60=0,3 тг

КамАЗ-5320                                                                       

ЗПQ = 880*7 = 6160 мың.тг

ЗПP = 39585*0,3 = 11876 мың.тг

                                      КамАЗ-5511                                                         

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі