Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

МАЗМҰНЫ

  Кіріспе 

1.Жылжымылы  құрамның эксплуатациялық өндірістік  бағдарламасының есептік көрсеткіштері                                                                                   

2. Жылжымалы  құрамның жөндеудiң техникалық  күтiмнiң жоспары

3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары

4. Еңбек  пен еңбек ақы төлеу жоспары

   4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі

   4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен  еңбек ақы төлеу қорының есебі

   4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі

   4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің  өзіндік жоспары

5. Тасымалдаудың  өзіндік құнының жоспарлық есебі

6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік  қорларының жоспары

7. Капиталдық  салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері

   Қорытынды

   Әдебиеттер 
 
 
 
 
 
 

КІРІСПЕ 

      Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi. Бұдан соң курстық жұмысқа оқытушы берген тапсырмалар келтiрiледi, мұнда автомобильдiң үлгiсi, маркасы, тiркеме және жартылай тiркеме үлгiсi, автомобиль саны (автопоезд): - АТК бiр жылғы жұмыс күнiнiң саны (жұмыс кестесi – Др), күн;

      - автокөлiктi күту орындары, қала iшiндегi немесе қала сыртындағы тасымалдау (күтiм шартының категориясы);

      - жаңа автомобильдер және күрделi жөндеуден өткен автомобильдiң пайыздық қатынасы.

      Студент өз бетiмен мынадай технико-күтiмдiк  өлшемдердi белгiлейдi:

      - жүк тасымалдаудың орташа қашықтығы;

      - жүк номенклатурасы (жалпы санынан пайызбен) және жүк түсiру-тиеу жұмыстарын ұйымдастыру тәсiлдерi.

      Курстық жұмысты орындаудағы уағытты  қысқарту үшiн әдiстемелiк нұсқауда iрi нормативтер және анықтамалық материалдар келтiрiлген. Кейбiр келтiрiлген көрсеткiштер, пайыздық қатынастар және бекiтiлген коэффициенттер ресми норматив болып табылмайды. Кейбiр көрсеткiштер, пайыздық қатынастар, қабылданған кэффициенттер ресми емес, сондықтан оқып үйрену мақсатына ғана арналған.

      Техтрансфинжоспардың  барлық бөлiмдерi анықтамаларды, берiлген әдiстемелiк нұсқауларды және төлем ақының өз шамасын және отынға, күтiмдiк материалдарға, шинаға,жылжымалы құрамға еркiн нарықтық бағаларды және курстық жұмысты орындау сәтiне әсәәiн тигiзетiн көлiктiк жұмыстарды орындау тарифтерiн қолдану кезiнде есептелiнедi (бағалар мен тарифтер өзгертiледi).

      Курстық жұмыста керектi отын көлемi, еңбекақы қоры (жұмыстар категориясы бойынша), тасымалдаудың өзiндiк құны, кәсiпорынның кiрiс ағындары, қорға бөлiнетiн  ақша, рентабельдiлiк, тиiмдiлiк коэффициентi анықталады. Бұл үшiн техтрансфин жоспардың  коэффициентi анықталады.

      Техтрансфин жоспардың барлық бөлiмдерi өзара  байланысты және даму нормалар мен  нормативтерге негiзделген.

      Курстық жұмыс кәсiпорынның экономикалық тиiмдiлiгiн  анықтаумен аяқталады.

      Курстық жұмыстың әрбiр бөлiмi кестемен аяқталады, бұлардың атауы және реттiк саны болуы керек. Кестелердi құрауда  барлық есептердi қатар ретпен орындау қажет. Есептеулер автокөлiктiң бiр маркасы немесе автопоездың бiр маркасы бойынша жүргiзiледi, ал басқа түрлерi бойынша жүргiзiлген есептеулер кестеге енгiзiледi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1. Жылжымалы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері

       Жылжымалы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасын жобалау үшін автокөліктерді пайдалануды және олардың жұмыстарының нәтижесін бағалау үшін қажетті көрсеткіштер жүйесін белгілеу қажет. 

1- кесте. Жүк және оны тасымалдау жағдайының мәндері

Пайдаланылатын  жылжымалы құрам Жүк атауы Жүк клссы Жүк көтеру коэфф. gс Тиеу-түсіру операциялары
Автокөліктің типі Тізім саны

Асс, бірлік

Жүк көтергіштігі

 q, т

Жүк тиеу әдісі Тұру уақыты

tп-р, сағ

КамАЗ-5320 100 8 Фунд. блоки 2 1 Механ-маған 1,0833
КамАЗ-5511 30 10 Құм 2 1 Механ-маған 0,0833
 

1- кесте жалғасы

Авт.түрі Тасы. қашық

 lг, км

Жол топтары Техн. жылдамдығы Vт, км/с Жүріс коэффициенті b Желіст.жұмыс уақыты

Тн, сағ

КамАЗ-5320 45 II 34 0,69 11
КамАЗ-5511 9 II 31 0,50 9
 
 
 
 
 
 
 

    Жылжымалы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасы 

       Автокөліктін орташа тәуліктік жүрісін анықтаймыз, км: 

LCC = ТНVTlг/(lг+VTbtп-р), км 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

tп-р=1,0833 сағ                                                     tп-р=0,0833 сағ

Lcc=11*34*45/(45+34*0,69+1,0833)=239 км      Lcc=9*31*9/(9+31*0,5*0,0833)=244 км 

       Автокөліктін күрделі жөндеуге дейінгі нормалық жүрісі келесі теңдік бойынша анықталады:

lкрн=(nнl¢крн+nкрl²крн)* к1 2 3/100, км

КамАЗ-5320                                                         

lкрн=(40*300000+50*240000)*0,9*1*0,9/100=240000 км

КамАЗ-5511

      lкрн=(40*350000+50*280000)*0,9*1*0,85/100=238000 км 

       Бір циклдегі автомобильдердің жұмыс күндер саны:

Дэц=lц/lсс, күн

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Дэц=240000/239=1004 күн                                 Дэц=238000/244=975 күн

       Бір циклдегі автомобильдердің КЖ-де тұруы:

Дкрц=1dкр=1∙22=22 күн

       Бір циклдегі автомобильдердің ТК және АЖ-де тұруы:

Дто-трц=Lц/1000∙dто-трц, күн

КамАЗ-5320

Дто-трц=240∙0,525=126 күн

КамАЗ-5511

Дто-трц=238∙0,525=125 күн

       Автомобильдердің  бір циклдегі күту мен жөндеуде тұруының жалпы санын анықтаймыз:

Дрцкрцто-трц, күн

КамАЗ-5320

Дрц=22+126=148 күн

КамАЗ-5511

Дрц=22+125=147 күн

       Циклдегі  күндер саны:

Дцэцрц

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Дц=1004+148=1152 күн                                     Дц=975+147=1122 күн

       Эксплуатациядағы күндер санының циклдегі жалпы күндер санының қатынасынан кәсіпорынның техниалық дайындық коэффициенті анықталады:

aт = Дэцц

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

aт = 1004/1152 = 0,872                                           aт = 975/1122 = 0,869

       Циклдан жылға көшу коэффициентін анықтаймыз:

hц = Дрц

мұндағы Др – АКК жылдық жұмыс күндері, күн.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

hц = 365/1152 = 0,317                                            hц = 365/1122 = 0,325

       Әрбір жағдайда автокөліктін жүрмегені үшін тұру күнін келесі теңдік бойынша анықтаймыз:

      Драб = Др–Дпр–Дпп

мұндағы Дпп – жүргізушінің болмауы, сырқаттануы, жанар майдын болмауы т.б. Оны АКК-ның жұмыс күнінен 5% көлемінде қабылдауға болады.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511                                                          Драб = 365–47 –18 = 300 күн                         Драб = 365–48–18 = 299 күн

       Автокөліктің тізбекке шығу коэффициенті:

aв = Драбкраб/365

мұндағы Дк – аралықта жоспарланған жылдық күндер саны.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511

aв = 300/365 = 0,822                                               aв = 299/365 = 0,819

  АКК-дағы автокөліктін келу күнін анықтаймыз:

п = Acc365, күн

мұндағы Асс – автокөліктердің орташа тізімдік саны.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511

п = 100×365 = 36500 күн                              AДп = 30×365 = 10950 күн 

       Автокөліктін жұмыстағы күндерін келесі теңдік бойынша анықтаймыз:

раб = AДпaв, күн

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511

раб = 36500*0,822 = 30003 күн                   AДраб = 10950*0,819 = 8968 күн 

       Жылжымалы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасы.

       Автокөліктің жыл бойындағы жалпы жүрісі, мың. км.

Lгод = Lсс×Дк×aв

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ --5511

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі