Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)
 

 

Розрахунок КСП:

     КСП («ВіЕйБі Банк»)=0,15*3,55+0,29*6,75+0,23*7,55+0,33*7,65= 6,751.

     КСП («ПУМБ») = 0,15*3,05+0,29*3,9+0,23*6,65+0,33*5,25= 4,8505.

     КСП («Укрсіббанк») = =0,15*3,85+0,29*7,35+0,23*5,8+0,33*8,3= 6,782.

     КСП («Індекс–банк»)= 0,15*2,65+0,29*3,45+0,23*4,8+0,33*4,25= 3,9045.

     Отже, отримані результати демонструють, що лідером на банківському ринку серед досліджуваних об’єктів є АКІБ «Укрсіббанк» з найбільшим значенням КСП (6,782). Майже не відстає від нього досліджуваний нами об’єкт ПАТ «ВіЕйБі Банк», значення його КСП = 6,751. Потрібно зазначити, що даний банк займає доволі значну частку ринку щодо надання банківських послуг.  Далі за отриманим рейтингом, що заснований на теорії ефективної конкуренції, йдуть «ПУМБ», значення КСП Першого українського міжнародного банку становить 4,8505, «Індекс – банк» – 3,9045. 

 

3.5. Визначення конкурентоспроможності банку за допомогою методу аналізу ієрархій – Сааті

     Для аналізу підприємства за допомогою  методу Сааті, використаємо наступні критерії: G – перспективи росту, R – перспективи рентабельності, O – сприятливі можливості, T – загрози.

     На  першому етапі побудуємо ієрархічну структуру для визначення кількісної оцінки майбутнього конкурентного стану підприємства(табл.3.10).

     Таблиця 3.10.

     Оцінимо кожне значення кожного критерію

  G R O T
G 1 1/4 3 1/5
R 4 1 9 1
O 1/3 1/9 1 1/9
T 5 1 9 1
 

На другому  етапі розрахуємо вагові коефіцієнти факторів, що впливають на КСП.

     

       

     

     

     Тепер оцінимо ступінь важливості кожного  критерію для кожного СЗГ (табл.3.11). 
 

     Таблиця 3.11.

  СЗГ1 СЗГ2 СЗГ3 СЗГ4 СЗГ5 СЗГ6 СЗГ7 СЗГ8
G 1 9 1 3 5 9 7 1
R 5 5 9 5 7 7 3 5
O 3 1 5 1 3 3 5 5
T 3 5 3 3 1 3 9 5
 

     Для розрахунку значень конкурентоспроможності банку скористаємося наступною  формулою:

     СЗГ = αG + βR + γO – φT

     Тепер розрахуємо це значення для кожного СЗГ:

     СЗГ1 = 0,1*1 + 0,41*5 + 0, 055*3 + 0,43*3 = 3,605

     СЗГ2 = 0,1*9 + 0,41*5 + 0, 055*1 + 0,43*5 = 5,155

     СЗГ3 = 0,1*1 + 0,41*9 + 0, 055*5 + 0,43*3 = 5,355

     СЗГ4 = 0,1*3 + 0,41*5 + 0, 055*1 + 0,43*3 = 3,695

     СЗГ5 = 0,1*5 + 0,41*7 + 0, 055*3 + 0,43*1 = 3,965

     СЗГ6 = 0,1*9 + 0,41*7 + 0, 055*3 + 0,43*3 = 5,225

     СЗГ7 = 0,1*7 + 0,41*3 + 0, 055*5 + 0,43*9 = 6,075

     СЗГ8 = 0,1*1 + 0,41*5 + 0, 055*5 + 0,43*5 = 4,575

     Як  бачимо з аналізу, найбільш конкурентоспроможною є СЗГ7 – документарний бізнес, а найменш – СЗГ1– щоденне обслуговування. Найбільше значення для СЗГ1 має критерій перспектив рентабельності, а найменше – перспективи росту, що пояснюється зниженням рівня довіри до банківського сектору через кризу фінансової системи. А от щодо СЗГ7 – то найбільше значення мають загрози.

 

    

3.6.  Аналіз конкурентоспроможності банку за допомогою методу побудови профілів банків – конкурентів.

     Побудуємо профіль для банків – конкурентів: «ПУМБ», «Укрсіббанк», «Індекс –  банк» та досліджуваного об’єкта  «ВіЕйБі Банк».  

     Таблиця 3.12.

Критерії  для визначення КСП Оцінка  фактора ПАТ «ВіЕйБі Банк» «ПУМБ» «Укрсіббанк» «Індекс – банк»
Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка
1. Фінансові  можливості банку 0,05 4 0,2 3 0,15 1 0,05 2 0,1
2.Можливість  цінового маневрування 0,1 1 0,1 2 0,2 3 0,3 4 0,4
3. Частка  ринку 0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3
4. Якість  наданих послуг 0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 2 0,4
5. Дисципліна 0,05 1 0,05 1 0,05 3 0,15 2 0,1
6.Асортимент  послуг 0,05 3 0,15 5 0,25 4 0,2 4 0,2
7. Капіталовкладення 0,25 2 0,5 3 0,75 5 1,25 5 1,25
8. Регіональна  мережа

0,05

3 0,15 1 0,05 1 0,05 3 0,15
1 2,45 2,35 3,05 2,9

 

    

                -     «ВіЕйБі Банк»                                  -     «ПУМБ»

               

               -    «Укрсіббанк»                                          -  «Індекс-банк»

   Таблиця 3.13.           

   Побудова  профілю конкурентів

Фактори -3    -2    -1    0    1    2    3
Відсотки  за кредит                         
Обсяги  кредитування                            
Регіональна мережа                            
Якість  надання послуг                            
Прибуток                            
Довіра  споживачів                            
 

   За  отриманими результатами методу профілю  можна зробити такий висновок, що лідируючу позицію займає «ВіЕйБі Банк». Найбільшими конкурентами даного банку є «Укрсіббанк» та  Перший український міжнародний банк». В той же час всі три банка знаходяться в тісній конкуренції за один і той же сегмент споживачів, тому кожен фінансовий інститут повинен досить виважено приймати будь – які дії аби не втратити своєї долі ринку.  Найменш конкурентноздатним за отриманими результатами є «Індекс – банк».

 

3.7. Аналіз конкурентів ПАТ «ВіЕйБі Банк» за допомогою методу радару

     Цей метод засновується на побудові радару конкурентів у вигляді декількох  перехрещених ліній, які відображають різні критерії з відповідними значеннями підприємств у вигляді точок на цих лініях. Послідовне з’єднання точок утворює певну кількість трикутників (в залежності від кількості критеріїв). Конкурентоспроможність можна визначити, використавши формулу з попереднього методу або розрахувавши суму площ трикутників для кожного банку, що досліджується.

     Для побудови радару, який має вісім  «гілок», наведемо експерні оцінки за кожним критерієм (табл.3.14.):

     Таблиця 3.14.

Експертні оцінки необхідні  для побудови радара конкурентів

Фактори ПАТ «ВіЕйБі Банк» «Укрсіббанк» «ПУМБ» «Індекс - банк»
Експертна оцінка
Відсоткова  ставка 8 10 8 8
Рівень  послуг 10 10 10 8
Диверсифікація  послуг 10 8 6 5
Сучасні технології 7 9 8 6
Ділова  репутація 8 10 7 5
Рівень  спеціалізації 9 7 7 5
Прихильність клієнтів 7 8 6 4
Рентабельність 9 7 4 2

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»