Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)
 

      Отже, найбільш впливовим конкурентом  для ПАТ «ВіЕйБі Банк» є АКІБ «Укрсіббанк», який має найбільшу суму балів по всім видам послуг: приватним особам – 7,66, послуги корпоративним клієнтам – 7,78, послуги ля банків – 7,54. Водночас «ВіЕйБі Банку» поступається обидва банки: «ПУМБ», «Індекс – банк» за багатьма параметра, оскільки  конкурентоспроможність їх продукції є низькою (див.Табл.3.5).

 

      

3.4. Аналіз конкурентоспроможності банку за допомогою методу, заснованому на теорії ефективної конкуренції 

    Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції відноситься до комплексних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства. Комплексний метод заснований на використанні комплексних (групових, інтегральних, узагальнених) показників або співставленні питомих корисних ефектів продукції, яка аналізується.

    Згідно  цієї теорії найбільш конкурентноздатними  є ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів і служб.

    Характеристика  методу

    У якості основного інструменту аналізу конкурентоспроможності використовується співставлення показників стану підприємства з показниками підприємств-конкурентів та з середньогалузевими показниками.

    На  ефективність діяльності кожної зі служб  впливає велика кількість факторів – ресурсів підприємства; оцінка ефективності роботи  кожного з підрозділів передбачає оцінку ефективності використання ними цих ресурсів.

    В основі методу лежить оцінка чотирьох групових показників чи критеріїв конкурентоспроможності із подальшим розрахунком інтегрального показника.

    Цей метод допомагає виявити сильні і слабкі сторони одного підприємства стосовно іншого, оцінити розмір відставання, розробити управлінські дії щодо посилення слабких місць. Але досить складно зібрати всю необхідну інформацію; для достовірної оцінки необхідно здійснювати дуже осяжні та трудомісткі розрахунки. 

 

     

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.2. Структура аналізу КСП банку за допомогою методу, заснованому на теорії ефективної конкуренції  
КСП= 0,15ЕП+0,29ФП+0,23ЕфЗ+0,33КТ

      Таблиця 3.6.

     Оцінка  параметрів економічного положення банку

 
 
№ з/п
Параметри ЕП
ПАТ «ВіЕйБі Банк» «Укрсіббанк»  «Індекс – банк» «ПУМБ»»
Оцінка Вага Оцінка Вага Оцінка Вага Оцінка Вага
1. Витрати банку 5 0,1 5 0,1 5 0,1 7 0,1
2. Фінансовий  важіль 4 0,25 4 0,2 3 0,25 3 0,2
3. Відповідність показників капіталу нормативним значенням 4 0,2 4 0,2 3 0,2 4 0,2
4 Темпи зростання  частки на ринку 3 0,05 3 0,15 2 0,05 2 0,15
5 Наявність іноземних  інвесторів 2 0,1 2 0,05 1 0,1 1 0,05
6 Стабільність  попиту 3 0,3 4 0,3 2 0,3 7 0,3
Середньозважена оцінка      3,55      3,85      2,65      3,05
 

      Як  бачимо з  таблиці 3.6,  найкраще економічне положення за наведеними параметрами займає АКІБ «Укрсіббанк», але не відстає від нього ПАТ «ВіЕйБі Банк» зі значенням зваженої оцінки – 3,55, значно відстають по даним показникам «ПУМБ» та «Індекс – банк», відповідно 3,05 та 2,65. 

 

      

     Таблиця 3.7.

Оцінка  параметрів фінансового  положення банку 

Параметри (ФП) Оцінка  фактора  «Укрсіббанк» ПАТ «ВіЕйБі Банк» «ПУМБ» «Індекс – банк»
Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка
1.Коефіцієнт  автономності 0,2 9 1,8 6 1,2 4 0,8 3 0,6
2. Коефіцієнт платоспроможності 0,15 7 1,05 6 0,9 5 0,75 4 0,6
3.Рентабельність  застосованого капіталу (ROCE) 0,2 6 1,2 8 1,6 5 1 2 0,4
4. Коефіцієнт  чистої вартості компанії 0,25 6 1,5 9 2,25 3 0,75 5 1,25
5.Коефіцієнти  ліквідності 0,2 9 1,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6
1 - 7,35 - 6,75 - 3,9 - 3,45
 

      Як  видно з таблиці 3.7. найстабільнішим фінансовим положенням вирізняється з – поміж  конкурентів даної стратегічної групи АКІБ «Укрсіббанк», ПАТ «ВіЕйБі Банк» займає також лідируючі позиції, відстають по фінансовому забезпеченню лише  «ПУМБ» та «Індекс – банк» з сумою балів – 3,9  та 3,45 відповідно.

 

Таблиця 3.8.

Оцінка  параметрів ефективності збуту банку 

Параметри (ЕфЗ) Оцінка  фактора  ПАТ «ВіЕйБі Банк» «ПУМБ» «Укрсіббанк» «Індекс-банк»
Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка
1.Рентабельність  активів (ROA) 0,25 9 2,25 5 1,25 6 1,5 5 1,25
2. Рентабельність  продажів (ROS) 0,2 8 1,6 9 1,8 5 1 8 1,6
3.Рентабельність  продукції 0,2 6 1,2 7 1,4 8 1,6 3 0,6
4. Коефіцієнт  ефективності 0,15 6 0,9 8 1,2 6 0,9 5 0,75
5. Продуктивність 0,2 8 1,6 5 1 4 0,8 3 0,6
1 - 7,55 - 6,65 - 5,8 - 4,8
 

     Таблиця 3.9. 

     Оцінка  параметрів кількості  наданих послуг банком 

Параметри (КТ) Оцінка  фактора   «Укрсіббанк» ПАТ «ВіЕйБі Банк» «Індекс-банк»  «ПУМБ»
Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка
1.Якість  послуг 0,2 9 1,8 7 1,4 5 1 6 1,2
2. Обсяги  виробництва  0,25 8 2 7 1,75 4 1 6 1,5
3 Прихильність  споживачів до торгової марки 0,25 8 2 8 2 5 1,25 3 0,75
4. Дисципліна  поставок 0,1 7 0,7 9 0,9 4 0,4 8 0,8
5. Асортимент  продукції 0,2 9 1,8 8 1,6 3 0,6 5 1
1 - 8,3 - 7,65 - 4,25 - 5,25

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»