Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

Економічний факультет  

Кафедра фінансів 
 
 

Індивідуальне завдання

з курсу

«Стратегічне  управління» 
 

Тема  6. Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

 
 
 
 
 

     Студентки 1 курсу магістратури

     спеціальності «Фінанси»

     Іскри Оксани Зіновіївни

     Викладач 

     Балан Валерій Григорович 
      
      
      
      
      
      

Київ  – 2010 

 

ЗМІСТ 

  1. Загальна  характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк»  та його конкурентів…………...3

  2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19

  3. Аналітичні  звіти з дослідження конкурентоспроможності  ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23

   3.1. Метод  Ансоффа……………………………………………………….23

   3.2. Побудова  матриці зваженої оцінки конкурентних  переваг………..25

   3.3. Метод  на основі визначення конкурентоспроможності  продукції підприємства…………………………………………………………..26

   3.4. Метод,  заснований на теорії ефективної  конкуренції………………30

   3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37

   3.6. Метод  побудови профілів підприємств……………………………...39

   3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45

  4. Висновки…………………………………………………………………………47

  5. Список використаних  джерел

 

1. Загальна інформація про об’єкт аналізу – ПАТ «ВіЕйБі Банк» 

    Всеукраїнський  Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України  у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили  недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

    VAB Банк — універсальна кредитно-фінансова  установа з іноземними інвестиціями, що надає всі основні види банківських послуг, які включають: обслуговування корпоративних і роздрібних клієнтів, інвестиційний банківський бізнес, міжнародне обслуговування клієнтів, міжбанківські операції.

    Кореспондентські  відносини налагоджені з більше, ніж 100 найбільшими банками по всьому світу. Міжнароднa рейтингова агенція Moody’s присвоює рейтинги VAВ Банку з 2003 року.

    VAB Банк є агентом уряду з виконання  міжнародних програм, членом міжнародних  платіжних систем MasterCard Europe і VISA Int., співпрацює з платіжною системою American Express Services Europe Limited, обслуговує кредитні лінії ЄБРР, МБРР і Фонду «Євразія» (США). Банк уповноважений Пенсійним фондом України здійснювати виплату пенсій і грошової допомоги в рамках Пенсійної програми, співпрацює з Фондом «Взаєморозуміння і примирення» стосовно виплати компенсацій остарбайтерам.

    Аудитором VAB Банку за міжнародними стандартами  є компанія «Ernst & Young». З 2000 року аудит  фінансової звітності за національними  стандартами проводиться компанією «АПіК».

    У 2009 році міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service поліпшило прогноз  по депозитних рейтингах ВАТ «ВіЕйБі  Банк»: в іноземній та національній валютах зі «Стабільного» до «Позитивного»  і довгостроковий рейтинг за національною шкалою до рівня A1.ua з A2.ua. Також агентством був підтверджений рейтинг фінансової стійкості Банку на рівні E+, і прогноз даного рейтингу на рівні «стабільний».

    В цьому ж році VAB Банк визнаний кращою торговою маркою у номінації «Бездоганна якість» за підсумками щорічного всеукраїнського конкурсу «Бренд року-2009».

    Весною 2009 року на щорічному нагородженні міжнародної платіжної системи MasterCard International, VAB був відзначений в номінації  як «найдинамічніший банк року».

     В жовтні VAB Банку присвоєно кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні «uaAA» (дуже високий рівень надійності) за результатами аналізу та оцінки рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг».                   

     VAB Банк посів перше місце у  рейтингу інформаційної прозорості  серед 30 найбільших банків України згідно з результатами четвертого дослідження "Інформаційна прозорість українських банків в 2009 році", проведеного міжнародним рейтинговим агентством Standard&Poor’s та Агентством фінансових ініціатив (АФІ).

    VAB Банк увійшов до трійки лідерів у рейтингу сервісу найбільших роздрібних банків України та зайняв друге місце, згідно з дослідженням, проведеним українським діловим журналом «Експерт».

    Компанія  ТВIF Financial Services N.V. збільшила свою частку в VAB Банку до 63,01 % з 48,91%. Частка іншого великого акціонера – пана С. Максимова та членів його родини – зменшилася до 35,4%.

    У 2010 році Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг VAB Банку на рівні uaAA за національною шкалою. Даний рівень рейтингу означає дуже високу надійність банку в довгостроковому періоді.

    VAB Банк увійшов до п'ятірки лідерів  за результатами дослідження  «25 кращих пропозицій по виплатах  пенсій від українських банків»,  проведеного рейтинговим агентством  «Експерт-Рейтинг».

    Регіональна мережа Банку представлена 150 відділеннями в Україні, а також представництвом у м. Будапешт (Угорщина).

    Динаміка  розвитку регіональних мереж ВАТ  «ВіЕйБі Банк» представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Динаміка розвитку регіональних мереж ВАТ «ВіЕйБі Банк»

    Згідно  зі Статутом ВАТ «ВіЕйБі Банк»  органами управління Банку є    (див. рис. 1.2):

    - Загальні збори акціонерів,

    - Спостережна Рада(Рада Банку),

    - Правління.

    Органами  контролю Банку є:

    - Ревізійна комісія,

    - Внутрішній аудит.

    Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. 

     

     Рис. 1.2 Управлінська структура ВАТ «ВіЕйБі Банк»

    Основна стратегічна мета Банку – збільшення вартості Банку та неухильне його зростання шляхом підвищення його іміджу, конкурентоздатності, у впізнанності бренду та підвищенні ефективності діяльності, залишається, як стратегічний напрямок розвитку бізнесу.

    Але враховуючи ситуацію, що склалася в країні та на фінансовому ринку, керівництвом Банку було прийнято рішення про розробку короткострокової стратегії, яка може переглядатися відповідно до змін фінансового середовища. Згідно обраної стратегії, основними завданнями Банку на найближчий період є:

– посилення  ринкової позиції за рахунок перерозподілу  ринку;

– забезпечення стабільної роботи Банку (підтримання відповідного рівня ліквідності та платоспроможності);

– активна  робота в напрямку залучених клієнтських  ресурсів;

– максимальна  лояльність до клієнтів:

– реструктуризація проблемної заборгованості;

– розширення спектру послуг відповідно до потреб клієнтів;

– оптимізація  витрат.

    Для досягнення цієї мети перед Банком поставлені наступні завдання:

– підвищення якості обслуговування клієнтів;

– збільшення клієнтської бази;

– розвиток зарплатних проектів карткового бізнесу;

- збільшення ринкової долі шляхом надання широкого спектру сучасних банківських послуг;

– розширення спектру послуг розрахунково-касових  операцій, перегляд тарифної політики з метою збільшення доходів;

– диверсифікація тарифів;

– розробка та впровадження нових банківських  продуктів з використанням інформаційних

  технологій  високої якості;

– забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності  Банку;

– підвищення іміджу Банку як сучасного стабільного фінансового інституту.

    Досягнення  поставлених завдань  буде здійснюватися  за допомогою наступних  заходів:

– впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами;

 • покращення умов депозитних програм для фізичних і юридичних осіб з метою залучення додаткових ресурсів;

– кредитування, в першу чергу, надійних клієнтів в національній валюті;

– ефективне  використання та розміщення наявнихкоштів, у тому числі залучених та

 запозичених;

– постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу Банку;

– виважений  фінансовий менеджмент при управління структурою активів та пасивів, формування оптимальної структури балансу;

– розробка механізму зменшення впливу валютного  ризику на позичальників Банку;

– підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості Банку;

– диверсифікація діяльності за різними напрямами  з метою зниження банківських  ризиків;

– виваженої  цінової (тарифної) політики при просуванні банківських продуктів та послуг на фінансовий ринок;

– співпраці зі страховими компаніями з метою підвищення комісійних доходів.

    Для розрахунку основних показників фінансового  стану банку використовуються дані фінансової звітності банку.

    Таблиця 1.1

    Аналіз  основних показників фінансової діяльності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

    Показники (тис. грн.)     Роки     Відхилення, +; -
    2008     2009
Кредити та заборгованість клієнтів 2 545 265 4 498 278 1 953 013
Основні засоби та нематеріальні активи 158 336 318 495 160 159
Активи  банку 5 898 015 7 748 569 1 850 554
Зобов’язання 3 854 536 6 162 612 2 308 076
Зареєстрований  статутний капітал  241 424 341 424 100 000
Власний капітал 708 493 903 429 194 936
Доходи  банку 201 404 344 951 143 547
Загальні  адміністративні витрати 51 826 98 695 468 69
Податок на прибуток 7 446 463 -6 983
Чистий прибуток банку 26 330 3 557 -22 773
Середня чисельність персоналу, чол. 1945 2021 76

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»