Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)

    *Джерело: За даними «ВіЕйБі Банку»

    Миттєва ліквідність сигналізує про здатність установи банку покрити коштами в касі та на коррахунку частину залучених коштів в національній валюті. Норматив миттєвої ліквідності розраховується як співвідношення суми коштів на коррахунку та в касі до розрахункових і поточних зобовязань. Нормативне значення має бути не менше 20%.

    З розрахунків таблиці 1.3. видно, що значення нормативу миттєвої ліквідності банку більше нормативного значення протягом усього аналізованого періоду. Це говорить про здатність банку у будь-який момент розрахуватися за своїми зобов’язаннями. Таким чином, це свідчить про високу надійність ПАТ «ВіЕйБі Банк».

    Поточна ліквідність характеризується відношенням  зобовязань банку, незалежно від  строку їх виконання, до суми активів, незалежно від строку їх надходження. Розраховується цей норматив як співвідношення загальних активів  до загальних зобовязань банку. Значення цього нормативу має бути не менше 40%.

    За  аналізований період значення Нормативу поточної ліквідності ПАТ «ВіЕйБі Банк» у середньому знаходилось на рівні 85%, що в два рази перевищує нормативне значення і відповідно свідчить про надійність банку.

    Норматив  короткострокової ліквідності розраховується як співвідношення високоліквідних  активів до робочих активів банку  і характеризує питому вагу високоліквідних  активів у робочих активах. Нормативне значення показника Н6 має бути не менше 20%.

    З таблиці видно, що значення нормативу короткострокової ліквідності протягом аналізованого періоду також перевищує нормативне значення і говорить про повну платоспроможність банку в короткостроковому періоді.

    Таблиця 1.4.

    Нормативи ризику ПАТ «ВіЕйБі Банк», %

 
Показники
Роки Відхилення, +; -
2007 2008 2009 2008 до 2007 2009 до 2007
Максимальний  розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7) 14,62 18,46 17,76 3,84 3,14
Норматив  великих кредитних ризиків (Н8) 143,44 154,38 176,55 10,94 33,11
Норматив  інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) 9,66 7,21 1,87 -2,45 -7,79
Норматив  загальної суми інвестування (Н12) 14,91 6,43 3,34 8,48 -11,57

    *Джерело: За даними «ВіЕйБі Банку»

    Відповідно  до розрахунків, здійснених в таблиці 1.4, можна в загальному зробити висновок, що норми ризику для банку протягом аналізованого періоду знаходяться на прийнятному рівні.

    Що  стосується розміру кредитного ризику на одного контрагента, то за нормативом значення цього показника не повинно  перевищувати 25%.  У нашому випадку протягом аналізованого періоду значення показника відповідало нормативному і особливих коливань не відбувалося.

    Норматив  великих кредитних ризиків, нормативне значення якого не повинно перевищувати 800%, також знаходився в межах норми.

    Таким чином, виважена політика банку щодо концентрації кредитних операцій дозволила забезпечити сприятливий рівень кредитного ризику для стабільної та прибуткової діяльності банку.

    Норма інвестування в цінні папери окремої  установи для уникнення додаткових ризиків не повинна перевищувати 15%, а загальна норма інвестування повинна бути не більше 60%. Значення обох даних показників не перевищують нормативного, що знижує загальний ризик для банку. 
 

    Таблиця 1.5.

    Номативи  відкритої валютної позиції

 
Показники
 
Норма
Роки Віхилення, +; -
2007 2008 2009 2008 до 2007 2009 до 2008
Норматив  ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н12) <30% 18,46 7,19 3,83 -11,27 -14,63
Норматив  довгої відкритої валютної позиції (Н12-1) <20% 18,37 7,19 3,79 -11,18 -14,58
Норматив  короткої відкритої валютної позиції (Н12-2) <10% 0,09 0,00 0,04 -0,04 -0,05

    *Джерело: За даними «ВіЕйБі Банку»

    Як  видно з даних таблиці 1.5, протягом аналізованого періоду банк постійно дотримувався нормативів ризику відкритих валютних позицій банку та інших обмежень щодо них, встановлених Національним банком України. Помітне зменшення значень всіх розрахованих показників у 2009 році є позитивною тенденцією. І це є одним із найефективніших методів управління фінансовими ризиками банку. Незначний рівень відкритої валютної позиції свідчить про захищеність банку від несприятливих коливань курсів іноземних валют.

     Продукцією  банку можна вважати ряд його численних послуг. За допомогою     таблиці 1.6. розглянемо які групи послуг надає ПАТ «ВіЕйБі Банк» та їх детальну класифікацію. 

 

      Таблиця 1.6.

     Послуги ПАТ «ВіЕйБі Банк» 

Послуги приватним особам Послуги малому і середньому бізнесу Послуги корпоративним клієнтам
 • Щоденне обслуговування:
 
 • Поточні рахунки
 • Прийом платежів
 • Платіжні картки
 • Грошові перекази
 • Обмін валют
 • Придбання банківських металів і ювілейних монет
 • Індивідуальний банківський сейф
 • Операції з цінними паперами
 • Депозити
 
 • Кредити
 
 • Платіжні  картки
 
 • Лізинг
 
 • Заставне майно
 
 • Щоденне обслуговування:
 
  - Розрахунково-касове         обслуговування

- Купівля/продаж валюти

- Інкасація

- Зарплатні проекти

- Корпоративні картки

- Торгівельний еквайринг

- Інвестиційні послуги

- Банківські метали

- Інтернет Клієнт-банк

- Інтернет Клієнт-банк 

 • Депозитні програми
 
 • Кредитування
 
 • Документарний бізнес
 
 • Лізинг
 
 • Щоденне обслуговування
 
  - Розрахунково-касове          обслуговування

- Купівля/продаж валюти

- Інкасація

- Зарплатні проекти

- Корпоративні картки

- Торгівельний еквайринг

- Інвестиційні послуги

- Банківські метали

- Інтернет Клієнт-банк

- Інтернет Клієнт-банк 

 • Депозитні програми
 • Кредитування
 • Документарний бізнес
 • Інвестиційний послуг
 • Лізинг
 
 

 

      В діяльності ПАТ «ВіЕйБі Банк»  можна виокремити стратегічні підрозділи відображені на рис. 1.8.

Рис.1.8. Стратегічні зони господарювання ПАТ  «ВіЕйБі Банк» 

Загальна характеристика конкурентів у сфері банківських послуг 

АКІБ  «УкрСіббанк»

      АКІБ  «УкрСіббанк» зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ № 75 від 24 грудня 2001 року на здійснення банківських операцій. За станом на 2009 р.: чисті активи – 4,98 млрд. грн., капітал – 5,28 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель складає 8,79 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 4,8 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 4 млрд. грн. На сьогодні регіональна сітка нараховує 967 філіалів та відділень по всій території України. Клієнтами АКІБ «УкрСіббанк» є 60 тисяч підприємств України, кількість рахунків фізичних осіб перевищує 1,9 млн.

      З 2006р. стратегічним інвестором «УкрСіббанку» є одна з найбільших банківських груп у світі BNP Paribas, якій належить 81,42% акцій банку.

      УкрСіббанк  визнано кращим банком в Україні  за версією провідних міжнародних  фінансових видань Global Finance, Euromoney, EMEA Finance, The Banker.

      Хронологія  подій протягом 2009 року:

 1. Власна банкоматна мережа «УкрСіббанку» склала 1500 АТМ
 2. «УкрCіббанк» погасив синдикований кредит на суму USD250 млн.
 3. УкрСіббанк визнано найпрофесійнішим банком у «Фінансовому рейтингу 2008» газети «Бізнес»
 4. УкрСіббанк визнано одним з найстабільніших банків в Україні за версією видання «Економічна правда»
 5. BNP Paribas Group збільшив свою частку в АКІБ «УкрСиббанк» з 51% до 75%; BNP Paribas Group збільшив частку в УкрСиббанку до 81,42%
 6. Депозитний портфель роздрібного бізнесу УкрСиббанку перевищив 1 млрд. дол. США
 7. Офіційна назва Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» (АКІБ «УкрСиббанк») змінилася на Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» (АТ «УкрСиббанк»)

Банк  «ПУМБ»

      ПУМБ (Перший Український Міжнародний банк) — сучасний, відкритий, динамічно зростаючий банк. Розпочавши свою діяльність у 1991 році з обслуговування зовнішньоторговельного обороту флагманів вітчизняної промисловості, ПУМБ поступово розширив спектр послуг і за головними фінансовими показниками ввійшов у десятку найбільших українських банків, закріпивши за собою репутацію стабільного та надійного фінансового інституту.

      ПУМБ — перший український банк, фінансова звітність якого складається відповідно до міжнародних стандартів обліку й підтверджується визнаними аудиторськими компаніями (KPMG, PriceWaterhouseCoopers).  В даний час ПУМБ:

 • принциповий член міжнародних платіжних систем VISA International і MasterCard International;
 • засновник Української міжбанківської валютної біржі, Міжбанківського фондового союзу, член Асоціації українських банків, Київського банківського союзу, Першої фондової торгової системи;
 • банк – агент Кабінету міністрів України з обслуговування іноземних кредитних ліній, залучуваних під гарантії Уряду;
 • уповноважений хранитель цінних паперів Фонду державного майна України;
 • уповноважений банк Пенсійного фонду України з виплати пенсій і соціальної допомоги;

      За 2006 рік активи банку зросли на 70%, склавши 6 082,879 млн. грн. за станом на 1 січня 2007 року. Чистий прибуток склав 81,8 млн. грн. Кредитний портфель збільшився на 85% і на 1 січня 2007 року склав 3 509,407 млн. грн., зокрема кредити юридичних осіб — 3 058,562 млн. грн., фізичних осіб — 450,845 млн. грн. Власний капітал банку виріс на 102% і за станом на 1 січня 2007 року складає 980,458 млн. грн. З метою посилення впізнанності бренду, банк проводить активну іміджеву і PR-кампанію, яка повинна забезпечити його постійну присутність в інформаційному полі.  

      

      «Індекс – банк»         

      ПАТ «Індекс – банк» — успішний універсальний банк, який працює на фінансовому ринку вже 16 років поспіль та надає повний спектр сучасних банківських послуг для усіх категорій корпоративних та приватних клієнтів на всій території України.

      «Індекс – банк» було засновано 10 лютого 1993 р. у м. Львові, як приватний банк, і зареєстровано під назвою Комерційний банк «Золотий Лев». У листопаді 1993 р. Банк було реорганізовано в Акціонерне товариство відкритого типу.

      У квітні 2000 р. Банк одним з перших на українському ринку банківських послуг розпочав реалізацію проекту Автомобілі в кредит і зараз є одним з найбільш активних і успішних банків, які надають послугу автокредитування. У 2007 р. «Індекс – банк» став партнером першої програми автокредитування банка з автовиробником в Україні – Renault Finance, а згодом також Nissan Finance, виробників Renault та Nissan та їх офіційних імпортерів на наш ринок. Крім вищезгаданих, зараз Банк співпрацює також в рамках партнерських програм із офіційними  дилерами автомобілів марок Toyota, Mazda, Suzuki, Subaru та постійно розширює цей список.

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»