Рефераты по биологии

Аутэкология. Тіршілік орталары. Экологиялық факторлар. Шелфорд және Либих заңы

03 Марта 2013, творческая работа

Работа содержит презентацию по дисциплине "Биология"

Ауыл шаруашылығы малдарын өсіру және селекциясы

13 Сентября 2013, реферат

Эволюция ілімінің қалыптасуы. Ч. Дарвиннің эволюциялық ілімі, оның маңызы. Эволюцияның негізгі қозғаушы күштері. Дарвинизм мен генетика синтезі. Мал түліктерінің шығу тегі мен эволюциясы. Оларды зертеудің маңызы, міндеттері мен тәсілдері. "Үй жануарлары", "мал'', ''асыранды мал", ұғымдары. Жабайы (тағы) жануарларды қолға үйрету, оның басталған кезеңдері мен мекендері. Малдың арғы тегі мен туыстары. Қолға үйрету барысында малда пайда болған өзгерістер. Жабайы жануарлардың жаңа түрлерін қолға үйрету, мұның келешегі, оларды жаңа мал тұқымдарын шығару үшін пайдалану

Ағзалардың жеке дамуы

27 Октября 2011, реферат

Ұрықтанғаннан кейінгі жасушаны зигота деп атайтыны баршамызға белгілі. Ағзаның жеке дамуы немесе онтогенез – ұрықтанудың соңынан жүретін күрделі әрекет.
Онтогенез екі кезеңнен тұрады: эмбриондық (ұрықтық) даму және постэмбриондық (ұрықтан кейінгі) даму, яғни ағзаның жұмыртқа қабығын жарып шыққаннан кейінгі кезеңі.

Ағызынды суларды тазарту сызбасы

19 Февраля 2013, лекция

Механикалық әдісі – суды тұндыру және сүзу арқылы ондағы механикалық қоспалардан тазарту. Көлемі әр түрлі бөлшектер мөлшеріне қарай әр түрлі конструкциялық торлармен, су бетілік қоспалар – май, смола, мұнай ұстағыштар арқылы сүзіледі.
Химиялық әдісте суды тазалау үшін химиялық реагенттер, мысалы, хлор, хлорлы ізбес сияқты қосылыстар қолданылады.

Ақуыз - аминқышқылдарынан құралған органикалық зат

16 Февраля 2013, реферат

Ақуыздар — жасушаның ең маңызды макромолекулаларының бірі. Оның элементтік құрамын, құрылысының теориясын алғашқылардың бірі болып зерттеген және «протеин» (protein – бірінші) деп атауды ұсынған голландия химигі және дәрігері Г.Я. Мульдер (1802-1880) болатын

Ақуыз синтезі және оның табиғаттағы маңызы

16 Октября 2011, реферат

Организм клеткасының химиялық құрамы аса бай және алуан түрлі. Онда көптеген реакцияларға қатысатын және метаболизм түзетін әр түрлі заттар бар. Мұндай алмасу нәтижесінде заттар үздіксіз өзгеріп, ыдырайды және осының арқасында жаңа заттар түзіледі. Алмасу реакциялары белгілі бір қатаң тәртіппен өтеді және әр түрлі ферменттердің әсерімен реттеліп отырады.

Ақуыз синтезі және оның табиғаттағы маңызы

29 Ноября 2011, творческая работа

Белок дегенміз – өзара пептидік байланыспен байланысқан, белглі қатаң тәртіппен орналасқан L-,α амин қышқылдарынан тұратын полимер.

Ақуыз синтезі және оның табиғаттағы маңызы

22 Ноября 2012, курсовая работа

Организм клеткасының химиялық құрамы аса бай және алуан түрлі. Онда көптеген реакцияларға қатысатын және метаболизм түзетін әр түрлі заттар бар. Мұндай алмасу нәтижесінде заттар үздіксіз өзгеріп, ыдырайды және осының арқасында жаңа заттар түзіледі. Алмасу реакциялары белгілі бір қатаң тәртіппен өтеді және әр түрлі ферменттердің әсерімен реттеліп отырады.

Ақуыз құрылымының өзгеруіне байланысты пайда болатын моногенді аурулар ; 1) арналардың иондық аурулары, 2) коллогенопатия, 3) тұқым қуалайт

02 Марта 2013, реферат

Моногендік аурулар – тиесілі ақуыз молекуласының қызметінің бұзылуына не толық жойылуына алып келетін ген мутациясы салдарынан дамитын тұқым қуалайтын аурулардың үлкен бір тобы болып табылады. Моногендік аурулар аутосомды – доминатты, аутосомды – рецессивті және жыныспен тіркес тұқым қуалайды.
Қазіргі деректер бойынша тұқым қуалайтын моногендік аурулар тұрғындардың 2,4% - кездеседі, ал олардың орташа популяциялық жиілігі жаңа туылған нәрестелердің 10:1000 тең. Олардың арасындағы аутосомды – доминатты аурулар - 7:1000, немесе 60%, , аутосомды – рецессивті аурулар -2,5:1000-30% құрайды. Адам популяцияларында рецессивтік мутациялар саны көп, яғни әрбір адам 3-4 летальдық мутациялар эквивалентінің тасымалдаушысы болып табылады.

Ақуыз құрылымының өзгеруіне байланысты пайда болатын моногенді аурулар

04 Ноября 2012, реферат

Моногендік аурулар - тиесілі ақуыз молекуласының қызметінің бұзылуына не толық жойылуына алып келетін ген мутациясы салдарынан дамитын тұқым қуалайтын аурулардың үлкен бір тобы болып табылады.Моногендік аурулар аутосомды-доминатты,аутосомды-рецессивті және жыныспен тіркес тұқым қуалайды.

Білім беру жүйесінің менеджерлердің еңбекті ұйымдастыру

19 Апреля 2013, реферат

Жалпы білімнің жүйесі – қоғам дамуымен бірге дамып, әрдайым үнемі өзгеріп отырады.Ол әр елдің экономикалық ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, үнемі үздіксіз жетіле отырып, барынша күрделене түседі.
Бүгінгі жаңа қоғамда мұғалімнің ішкі жан дүниесі де жаңаша, демек болашақ ұрпақтан үлкен үміт күтілуде.
«Ойдағыдай тәрбиелеудің сыры оқушыға деген құрмет сезімде жатыр»деп Р.Эмерсон өзінше баға бере білген. Мектептегі басты тұлға ұстаз десек, білім саясаты ең алдымен ұстаздар қауымы арқылы жүзеге асырылады. Ал біздің келешектегі мақсатымыз – рухани жан дүниесі бай, жан-жақты жарасымды дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.

Біологічний капусник

23 Декабря 2012, лекция

Мета: узагальнення знань студентів з курсу «Біологія»;
формування вмінь та навичок використовувати набуті знання в своїй майбутній професійній діяльності;
розвивати творчі здібності студентів інтерес до біології та екології;
через гуманно-особистий підхід формувати нравственний стрижень особистості студента через образи доброти, гуманності, співчуття, любові до Батьківщини, природи, родини, справедливості, поваги.

Біохімічні дослідження крові (вміст гормонів) при нормі та патологіях

26 Декабря 2011, реферат

Аналіз крові, як дзеркало, відбиває стан всіх систем організму, що дозволяє виявляти різноманітні зрушення, що відбувається у ньому. Бувають різні аналізи крові - загальний, біохімічний, імунологічний, клінічний, аллергологический - залежно від цього, що хоче з'ясувати лікар.

Бактеріальні токсикоінфекції

14 Декабря 2011, реферат

Харчові отруєння - гострі захворювання, що виникають під час вживання їжі, яка містить отруйні для організму речовини мікробної чи немікробної природи. На відміну від харчових інфекцій харчові отруєння тривають кілька днів, але інколи можуть набувати тяжкої форми і закінчуватися летально.

Бактеріоцини

28 Ноября 2011, научная работа

Бактеріоциногенність є однією з найбільш поширених систем захисту бактерій. Згідно з Klaenhammer, 99% усіх відомих мікрорганізмів здатні синтезувати, принаймні, хоча б один вид бактеріоцинів. Для деяких видів бактерій можна спостерігати утворення від 10 до 100 різних антибактеріальних пептидів. Сучасний рівень знань про бактеріоцини характеризується значною неоднорідністю – одні кілерні фактори вивчені досконало (коліцини, лактоцини), тоді як про інші відомо лише частково.

Бактериальное выщелачивание металлов

28 Октября 2013, реферат

Бактериальное выщелачивание металлов - способность ряда ацидофильных микроорганизмов, окисляющих железо и серу, переводить сульфиды и элементарную серу в водорастворимые сульфаты металлов. Используется для добычи меди, цинка, никеля, урана и др. металлов из природных руд. Выщелачивание осуществляют аэробные бактерии Thiobacillus (Acidithiobacillus) thiooxidans и Thiobacillus ferrooxidans, а также археи рода Sulfolobus.

Бактериальное загрязнение воздуха

10 Апреля 2012, реферат

Атмосфера, как экологический компонент — это слой воздуха в подпочве и над её поверхностью, в пределах которого наблюдается взаимное влияние всех экологических компонентов (включая сам воздух). Поэтому загрязнение воздуха отражается на изменении состава и свойств компонентов природы и здоровье человека.

Бактериальные болезни томата

01 Февраля 2013, реферат

Обычно томат размножается семенами. Семена плоско-округлой формы, несколько заостренные у основания, серовато-желтоватой окраски, покрыты блестящими волосками. Масса 1000 шт. семян составляет 2,8—5 г. В условиях сухого, хорошо проветриваемого помещения семена томата сохраняют всхожесть до 7—9 лет. Лучшая энергия прорастания и наибольший урожай получаются при посеве семенами урожая прошлого года. Созревание семян в плоде наступает раньше созревания самого плода, что позволяет заготавливать семена из недозрелых плодов. Всходы томата при благоприятных условиях появляются через 5—7 дней после посева.

Бактериальные токсины

12 Апреля 2012, реферат

Бактерии могут вырабатывать различные биологически активные вещества, повреждающие клетки и ткани макроорганизма – токсины (от греч. toxikon – яд). Отличие токсинов от других ядовитых органических и неорганических веществ состоит в том, что токсины при попадании в животный организм вызывают образование антител.Способность к выработке токсинов характерна не только для микроорганизмов (например, токсины входят в состав ядов змей, пауков, скорпионов, некоторых растений и др.), однако именно бактерии вырабатывают большинство известных на сегодняшний день токсинов. Всего сейчас известно около 150 бактериальных токсинов, из них около 67% производится грамположительными бактериями и около 33% - грамотрицательными.

Бактерии

25 Мая 2011, реферат

В природе бактерии распространены чрезвычайно широко. Они населяют почву, выполняя роль разрушителей органического вещества – остатков погибших животных и растений. Преобразуя органические молекулы в неорганические, бактерии тем самым очищают поверхность планеты от гниющих остатков и возвращают химические элементы и биологический круговорот.

Бактерии

08 Марта 2012, доклад

Бактерии (от греч. bakterion — палочка), группа микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов. Относятся к «доядерным» формам — прокариотам. В основу современной классификации бактерий, по которой все бактерии делят на эубактерий (грамотрицательные бактерии и грамположительные бактерии, микоплазмы) и архебактерий, положено строение их клеточной стенки.
Используются в пищевой, микробиологической, химической и других отраслях промышленности. Патогенные (болезнетворные) бактерии — возбудители болезней растений, животных и человека. Полагают, что бактерии — первые организмы, появившиеся на Земле.

Бактерии - эндосимбионты, модифицирующие повое размножение беспозвоночных

12 Ноября 2011, реферат

Исследование взаимодействия эндосимбионтов и их хозяев - актуальная проблема современной биологической науки, важная для формирования правильных представлений о путях и основных направлениях развития органического мира.

Бактерии и гельминты в продукции животноводства

13 Декабря 2011, контрольная работа

Хильда Кларк стала тестировать с помощью своего прибора других людей, и у всех обнаруживалось то же самое: массы разного рода паразитов, экотоксинов и, как следствие, порожденные всем этим болезни. После многих тысяч исследований Хильда Кларк сделала такой вывод: 90% хронических болезней имеют две причины - паразиты и экотоксины. Вот так подтвердился тезис древних целителей - "без очищения нет исцеления" и то, что в основе болезней человека лежит его невежество, которое привлекает в его организм паразитов.

Бактериология

01 Декабря 2011, творческая работа

Бактериялар— тек микроскопта ғана көрінетін аса ұсақ микробтар және олар квптеген әр алуан аурулар туғызады. Ғалым Антон Левенгук ашқан.Бактерия - бір жасушалы ағза, көбісі таяқша пішінді болып келеді. Бакреия негізінен түссіз тек кейбіреулерінде ғана аздап бояғыш заттар кездеседі. Фотосинтез құбылысы жүретін көк -жасыл қызыл түсті өкілдерін цианобактериялар деп атайды.

Бактериология

13 Февраля 2013, реферат

Бактериялар— тек микроскопта ғана көрінетін аса ұсақ микробтар және олар квптеген әр алуан аурулар туғызады. Ғалым Антон Левенгук ашқан.Бактерия - бір жасушалы ағза, көбісі таяқша пішінді болып келеді. Бакреия негізінен түссіз тек кейбіреулерінде ғана аздап бояғыш заттар кездеседі. Фотосинтез құбылысы жүретін көк -жасыл қызыл түсті өкілдерін цианобактериялар деп атайды. Бактериялар – табиғатта ең көп тараған, негізінен бір клеткадан тұратын, оқшауланған ядросы жоқ, ең қарапайым организмдер тобы. Алғаш рет бактерияларды (грекше bakterіon – таяқша) 17 ғасырда голланд ғалымы, микроскопты жасаушы –Антони ван Левенгук байқаған.

Бактериофаги

03 Марта 2011, контрольная работа

Кто такие бактериофаги? Наши естественные союзники из Микромира.

У каждого обитателя Вселенной свое назначение: все в природе гармонично и взаимосвязано, все имеет свои логические связи и требует баланса, чтобы жить в равновесии и гармонии.

Бактериофаги - (от бактерии и греч. fagos - пожиратель) - это особые представители царства вирусов.

Особенность бактериофагов в том, что они приспособились использовать для своего размножения клетки бактерий.

Эти маленькие создания потрясающе многообразны.

Бактериофаги

16 Декабря 2011, реферат

Бактериофаги переводятся с греческого языка как "пожиратель бактерий". Они относятся к особым представителям царства вирусов, однако в отличие от других видов, бактериофаги умеют использовать бактериальные клетки для размножения.

Бала би туралы әңгіме

10 Февраля 2013, реферат

Бағаналы, Бәрібас деген байдың "Шаппайбер" атанған талай сәйгүлікке дес бермеген қара қасқа жорғасы болған.
Бір ұлан-асыр тойда жорғаға көзі түсіп қызыққан, қара қасканы қалап алуға көңілі кеткен хан қарамағындағы Мөңке, Құлтас, Жантас деген билерге "жорғаны сұрап келсеңдерші" десе, олар: "Тамырын басып көріейін", "Мә деп бере қойса, сұрайын", "Баруын барайын, бірақ сараң бай ұстаға салмайды ғой" деп салғырттанса керек. Олардың сыңайын сезген соң:

Балық шаруашылығы

12 Марта 2012, реферат

Балық шаруашылығы – бұл балық шаруашылығы суларында (учаскеде) балық ресурстарын және басқа да су жануарларын тұрақты пайдалану, өмір сүру ортасын, оларды қорғау және көбейту бойынша экономикалық қызмет түрі. Экономикалық қызметтің осы түрінде статистикалық байқау балық аулау және аквадақыл өнімдері мен қызметтерінің нақты түрлеріне баға деңгейін анықтау мақсатымен ұйымдастырылады. Балық аулау және аквадақыл өнімдері мен қызметтерін байқау нәтижелері бойынша құрылатын баға индексі, балық аулау нәтижесінде өндірілген және әртүрлі арналар бойынша өткізілген өнімнің және балық аулау, көбейту мен өсіру бойынша қызметтерге баға индексінің серпінін өлшейді.

Бауыржан Момышұлы

23 Ноября 2011, доклад

Бауыржан Момышұлы (1910-1982 жж.)
Қазіргі Тараз облысы, Жуалы ауданы, Көлбастау ауылында туған.