Рефераты по туризму

Академическая мобильность

24 Февраля 2012, научная работа

Академическая мобильность стала очень важным явлением современной жизни. За последние 40 лет темпы увеличения потоков студентов, пересекающих национальные границы для получения высшего образования, превысили темпы распространения самого высшего образования

Актуальні проблеми туризму

04 Февраля 2013, контрольная работа

сторичні передумови виникнення та розвитку туризму в світі.
Основними групами чинників виникнення подорожей, а загалом і туризму в суспільстві були наступні:
- соціальні (демографічні та міграційні процеси, розвиток суспільних відносин);
- економічні (розвиток економіки);

Актуальность сельскохозяйственного туризма в сфере туристических услуг

21 Июня 2011, реферат

Агротуризм был частью политики государства в Италии и Франции в 80-е гг., когда из года в год стремительно сокращались объемы сельхозпроизводства и стало очевидным, что необходимо создавать новые рабочие места на селе. Считалось, что агротуризм остановит массовый отток населения в город. Время показало, что европейский сельскохозяйственный туризм в скором времени стал доходным бизнесом. Так, в Италии, где агротуризм появился в 1985 г., на сегодняшний день насчитывается более 10 тыс. хозяйств, предоставляющих подобные услуги, а оборот превысил несколько сотен миллионов долларов.

Альпинизм

03 Декабря 2011, реферат

Датой рождения альпинизма считается 1786 год. Тогда, на самую высокую точку в Альпах – Монблан, после 20-летней подготовки поднялись два человека. Еще через 79 лет, в 1865 году, начал свое развитие спортивный альпинизм, когда на альпийскую вершину Маттерхорн по технически довольно сложному пути совершили подъем англичане.

Алғашқы ұйымдастырылған экскурциялар

16 Марта 2012, реферат

ХVІІ ғасырдың аяғы ХVІІІ ғасырдың бірінші жартысында Еуропаның кейбір оқу орындарында Ұлы ағартушылар идеясының әсерімен оқушылар үшін қысқаша экскурсиялар және серуендеулер тәжіребиелене бастады. Олар: Каменский поляк ұстазының әдісі бойынша оқыту және тәрбиелеу жүйесінде білім алу мақсатымен жүргізілді.

Американский макрорегион

16 Мая 2012, реферат

Американский макрорегион, как вытекает из приведенных выше данных, по масштабам международного туризма уступает только Европе. Некоторое снижение его доли в прибытиях туристов и доходов объясняется не тем, что он стал терять свою привлекательность, а тем, что темпы развития туристского бизнеса, в первую очередь в АТР, оказались значительно более высокими. В Америке, как и в Европе, преобладает внутрирегиональный туризм (почти 3/4 всех прибытий), а главными центрами притяжения туристов были и остаются три страны Северной Америки - США, Канада и Мексика, при сильном доминировании США, которые обладают самой развитой в мире туристской инфраструктурой. Южная Америка принимает значительно меньше туристов.

Анімаційна діяльність

27 Мая 2013, реферат

Анімація – це діяльність з розробки та здійсненя спеціальних програм проведення вільного часу.
Анімація – це оживлення відпочинку й організація безпосередніх вражень від особистої участі у заходах. Це явище в туризмі зародилося конкуренцією між рівними за величчю інтер`єрами і сервісом курортів.

Аналіз діяльності туристичної фірми «Наталі»

06 Ноября 2012, курсовая работа

Гнучка маркетингова програма забезпечила перенос центра ваги у 2003 р.на внутрішні тури та розвиток мережі представництв, що скоротило фінансові втрати до мінімуму. Це ще раз підтверджує, що правильно обрані політика і стратегія дозволяють домагатися визначених результатів незалежно від умов.
Найбільш пріоритетним туристичним напрямком для розвитку туристичного оператора „Наталі” є розвиток представницької мережі.

Аналіз можливостей організації туризму в Ірландії

01 Марта 2012, курсовая работа

ВАктуальністю даної курсової роботи є дослідження можливостей організації туризму Ірландії, оскільки попит на тури до цієї країни росте. Територія Ірландії багата на історико-культурні пам’ятки та природні ресурси. Також через специфіку рельєфу не вся територія досліджена і відкрита для туристів, тому це питання є дуже важливим на сьогоднішній день. Практичне значення полягає в раціональному використанні туристичних ресурсів для подальшого перспективного розвитку території Ірландії.

Аналіз можливостей організації туризму в Тайланді

12 Февраля 2012, реферат

Актуальність теми курсової роботи. Курсова робота зосереджена на Тайланді та її туристичній цінності.
Велику роль у процесі прилучення кожної людини та суспільства в цілому до системи загальнолюдських і етнонаціональних цінностей, колективної історичної пам’яті, соціального досвіду попередніх поколінь відіграють екскурсії.

Аналіз роботи ресторану

10 Мая 2013, отчет по практике

Мандруючи стежками західної України, чарівним Українським Поліссям, ви не зможете залишитись без вражень від природньої краси навколо невеликого містечка Кузнецовськ, що на Рівненщині. Прямуючи варшавською дорогою слід обов’язково звернути увагу на кілька дерев’яних будиночків навколо великого зрубу. Це перший і єдиний на Рівненщині ресторан польської кухні «Спокуса».

Аналіз технології надання туристських послуг (на прикладі туристичного підприємства “Яна”, “Президент-готелю “Київський”, ресторану

07 Марта 2013, курсовая работа

Мета цієї роботи охарактеризувати туристичну фірму, готель та ресторан в готельному комплексі та складові організації їх діяльності, як теоретично, так і практично на прикладі фірми “Яна”, готельного комплексу “Президент-готель “Київський” та ресторану “Президент-готель “Київський”.

Анализ услуг, предоставляемых ООО ДЦО «Ритм-10»

27 Мая 2011, реферат

Цель реферата – изучение основных направлений деятельности предприятия общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10».

Задачи – изучение особенностей и основных направлений деятельности предприятия общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточный центр отдыха «Ритм-10»;

Анализ актуальных тенденций развитий туристского спроса в Малайзии

17 Октября 2012, реферат

Международный туризм приобретает все более яркий характер и существенно влияет на экономическую, социальную, и культурную сферы жизни Малайзии.

Анализ бизнес-плана турагентства и рекомендации по его улучшению

19 Июня 2011, курсовая работа

Целью данной работы является составление бизнес-плана для предприятия. В задачи работы входят изучение теоретических основ построения бизнес-плана на предприятии и разработки бизнеса-плана для турфирмы.

Анализ влияния национальных традиций Таиланда и его культуры на туризм

19 Декабря 2012, курсовая работа

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать национальные особенности туризма Таиланда и разработать экскурсионную программу.
Для достижения цели курсовой работы необходимо решить следующие задачи:
Кратко рассмотреть историю страны Таиланд
Изучить культуру Таиланда, и его географическое положение
Изучить его национальные традиции
А также изучить особенности страны
Разработать экскурсионную программу

Анализ внешних и внутренних факторов, определяющих состояние и перспективы развития Италии

10 Февраля 2012, реферат

Италия - это земля любви и контрастов… Всё в этой стране пропитано лучами тёплого солнца и жгучим темпераментом её жителей. Отправившись в путешествие по Италии и ее городам, каждый найдёт то, что его вдохновит и потрясёт, ведь недаром Италия на протяжении веков привлекала ценителей искусства и простых романтиков. Немногие государства могут похвастаться таким античным наследием, искусством, архитектурой, музыкальной и литературной традициями, а также потрясающими пейзажами и изысканной кухней.

Анализ готинично-туристического бизнеса

16 Апреля 2012, курсовая работа

Для предприятий туристского бизнеса, работающих в условиях рыночной экономики, часто имеют место экономические ситуации, связанные с колебанием спроса на отдельные туры по причинам сезонности и другим. Это влечет за собой изменение объемов производства туристских услуг и их продаж, что, в свою очередь, существенно влияет на себестоимость услуг и финансовые результаты тур фирмы.
Цель данного курсового проекта – на основании теоретических аспектов выбранной мною темы рассчитать и проанализировать некоторые показатели деятельности гостиницы.

Анализ деятельности туристической фирмы

25 Февраля 2013, дипломная работа

Целью дипломного проекта является анализ деятельности туристической фирмы «Виктория», оценка перспектив развития, а также расширение портфеля оказываемых услуг.
Для достижения поставленных целей в дипломном проекте были решены следующие задачи:
- проведена общая характеристика деятельности ООО «Виктория», маркетинговые исследования рыночной ситуации;
- проведен анализ доходов и расходов фирмы;
- разработано продвижение новой услуги, которое будет оказывать турфирма «Виктория».

Анализ документов правового характера, регулирующих перевозки пассажиров в международном и внутреннем сообщении на транспорте

21 Июля 2010, реферат

В последнее время все большее значение в нашей стране приобретают междугородные перевозки, которые осуществляются автомобильным транспортом и связаны с перемещением пассажиров из одного населенного пункта в другой. Объясняется это изменением социально-экономических условий жизни людей и вызвано объективными потребностями. Среди них: резкое удорожание стоимости перевозок пассажиров как воздушным, так и железнодорожным транспортом, что влечет за собой затруднение, а иногда и невозможность большинства населения пользоваться услугами таких перевозчиков. Речной транспорт, в силу его природной зависимости от путей сообщения, неэффективен для решения проблемы перевозки пассажиров и, своей сущностью, не предназначен для этого. Поэтому значение и роль автомобильного транспорта для перевозки пассажиров в междугородном сообщении приобретает в настоящее время особое значение и актуальность.

Анализ Донецкого рекреационного района

16 Февраля 2013, научная работа

Донбасс чаще всего ассоциируется с углем и металлом, но в последние годы многие открывают наш край для себя заново. Донетчина удивляет дикой, но волшебной природой, уникальными памятниками истории, архитектуры и искусства. Природные условия нашего края чрезвычайно разнообразны: на юге - Азовское море с широкими песчаными пляжами, на севере - леса и живописная долина реки Северский Донец. По числу рекреационных объектов Донецкая область уступает в Украине только Крыму.

Анализ и прогнозирование туристского рынка г. Санкт-Петербург и перспектив развития въездного туризма

12 Декабря 2011, курсовая работа

Цель и задачи исследования. Целью исследований, представленных в настоящей работе, является анализ и прогнозирование туристского рынка г. Санкт-Петербург и перспектив развития въездного туризма в г. Санкт-Петербург.
Указанная цель работы требует решения следующих задач:
1. Проведение маркетинговый анализа современного состояния выездного и въездного туризма в г. Санкт-Петербург;
2. Сбор данных о потребителях туристского продукта;
3. Выявление состава факторов, влияющих на выездные и въездные турпотоки;
4. Разработка рекомендаций по различным путям совершенствования туристского рынка в г. Санкт-Петербург.

Анализ использования рекреационных ресурсов особо охраняемых природных территорий в Казахстане

17 Февраля 2013, дипломная работа

Целью данного исследования является изучение рекреационных ресурсов особо охраняемых природных территорий для развития туризма в Казахстане.
Для достижения поставленной цели следует решение следующих задач:
-Рассмотреть аспекты использования рекреационных ресурсов особо охраняемых природных территорий для развития туризма
- Проанализировать использование рекреационных ресурсов особо охраняемых природных территорий для развития туризма в Казахстане

Анализ основных служб гостиницы

29 Ноября 2011, курсовая работа

В работе менеджера, какой бы деятельностью в индустрии гостеприимства он не занимался, существуют пять базовых операций. В своей работе менеджер:
Устанавливает цели, определяет конкретные задачи в каждой группе целей, делает их эффективными через сообщение их другим сотрудникам предприятия (гостиницы, ресторана, турфирмы), чья работа необходима для достижения данных целей.
Выполняет организационную функцию, анализируя деятельность и принимая решения, необходимые для достижения целей. Менеджер группирует проблемы в организационную структуру и выбирает персонал для их выполнения.
Поддерживает постоянную коммуникацию в коллективе, не забывая про приемы мотивации.
Анализирует, оценивает и интерпретирует результаты работы каждого сотрудника предприятия.
Способствует росту людей, включая себя самого.

Анализ основных фондов ресторанного хозяйства

14 Мая 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является характеристика основных фондов предприятия общественного питания и проведение оценки структуры и эффективности использования основных фондов.
Согласно поставленной цели определены основные задачи:
1. Осветить теоретические аспекты анализа основных фондов ресторанного хозяйства;
2. Проанализировать эффективность использования основных фондов;
3. Изучить особенности инфраструктуры общественного питания в РФ.

Анализ потребительских предпочтений на рынке услуг социально-культурной сферы

07 Октября 2011, практическая работа

Цель: Изучить, какие услуги гостиницы «Саппоро» пользуются спросом у населения города Хабаровска.


Задачи:

Изучить спектр услуг гостиницы «Саппоро»
Выявить спрос на услуги, представляемые гостиницей населения города Хабаровска.

Анализ проблем и перспективы развития экстремального туризма

14 Марта 2011, курсовая работа

Целью работы является изучение и анализ проблем и перспективы развития экстремального туризма в России и зарубежом.

Для достижения цели выделяются следующие задачи:

1. раскрыть понятие экстремальный туризм;

2. Рассмотреть виды экстремального туризма;

3. выявить особенности развития экстремального туризма;

4. Проанализировать особенности развития экстремального туризма в России;

5. Изучить зарубежный опыт экстремального туризма.

Анализ проблем рынка делового туризма и пути их решения

03 Апреля 2012, курсовая работа

С каждым годом деловые, культурные и научные связи между регионами и странами становятся все более тесными. Деловой туризм играет в этом важную роль. Развитие национальной экономики и интеграция ее в мировой рынок тоже немыслимы без развития сферы делового туризма. Деловая коммуникация, обмен технологиями и информацией, поиск новых рынков, поиск партнеров для инвестиций и совместных проектов, продвижение компаний через PR-акции, обучение персонала и внедрение корпоративной культуры - все это деловой туризм. А еще, деловой туризм - это один из ресурсов интеграции и развития компаний, через участие в выставках и конгрессах, через бизнес-образование.

Деловой туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. За свои невиданно быстрые темпы роста деловой туризм признан экономическим феноменом ХХ столетия.

Анализ проблемы сохранения памятников Дагестана и их влияние на активизацию познавательного туризма на Юге России

17 Октября 2011, дипломная работа

Целью дипломной работы является проведение анализа проблемы сохранения памятников Дагестана и их влияние на активизацию познавательного туризма на Юге России.
Целью определены задачи, которые поставлены и решены в ходе написания работы, а именно:
- рассмотреть понятие и виды познавательного туризма,
- определить туристический потенциал России,
- выявить особенности познавательного туризма в России,
- изучить туризм в Дагестане,
- рассмотреть памятники архитектуры Дагестана и выявить проблемы их сохранности;
- определить причины разрушения памятников архитектуры,
- выявить способы сохранения и использования культурного наследия.

Анализ развития и современного состояния туризма в Казахстане

06 Мая 2013, курсовая работа

Целью работы является исследование современного состояния туризма в Республике Казахстан, его влияния на экономику страны
Для достижения этой цели в работе были решены следующие задачи:
изучены основные теоретические аспекты туризма;
раскрыто значение туристской деятельности в экономике Республики Казахстан;
исследована структура туристической отрасли и проанализирован потенциал туристических ресурсов страны;
проведен анализ факторов оказывающих влияние на развитие;
выявлены основные направления и перспективы развития туризма в Республике Казахстан.