Рефераты по литературе

Художественные особенности романов Ги де Мопассана "Жизнь" и "Милый друг": переводческий аспект

02 Апреля 2012, дипломная работа

творческий путь Ги де Мопассана: первые учителя, натуралистический этап и критический реализм. Основные проблемы и реализм рубежа веков в романе "Жизнь". Появление романа-памфлета "Милый друг", переводческий аспект пейзажа и роль портрета в сочинении.

Художественные сравнения в произведениях У. С. Моэма

03 Мая 2012, курсовая работа

Настоящая курсовая работа посвящена комплексному исследованию сравнения как категории литературоведения: теоретический анализ фигуры сравнения проводится в неразрывной связи с функциональным анализом сравнений в художественном тексте на примере прозы У.С. Моэма. Изучение сравнений и цельный анализ прозаических произведений писателя проводится на стыке литературоведения, лингвопоэтики и интерпретации с применением различных методов исследования.

Художественный мир прозы Захара Прилепина

28 Февраля 2013, реферат

З. Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области, окончил нижегородский филологический факультет. В настоящее время он работает как журналист, ведет постоянные колонки в нескольких журналах («Огонек», «Русская жизнь»); является автором романов «Патологии», «Санькя», романа в рассказах «Грех», сборника рассказов «Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы», двух книг эссе «Я пришел из России» и «Terra Tartarara: Это касается лично меня», а также сборника интервью с русскими писателями «Именины сердца: Разговоры с русской литературой».

Художественный стиль

05 Ноября 2012, доклад

Художественный стиль речи, или художественно-изобразительный, художественно-беллетристический
Художественный стиль речи, или художественно-изобразительный, художественно-беллетристический
– один из функциональных стилей (см.), характеризующих тип речи в эстетической сфере общения: словесных произведений искусства. Конструктивный принцип Х. с. р. – контекстуальный "перевод" слова-понятия в слово-образ; специфическая стилевая черта – художественно-образная речевая конкретизация (см.).

Художественые тропы и стилистические фигуры

10 Ноября 2011, практическая работа

ТРОПЫ (греч. tropos — поворот, оборот речи) - слова или обороты речи в переносном, иносказательном значении. Тропы - важный элемент художественного мышления. Виды тропов: метафора, метонимия, синекдоха, гипербола, литота и др.

Художнє новаторство у творчості Е.А. По

12 Февраля 2012, курсовая работа

Літературні критики називають Е. По романтиком у найповнішому сенсі цього слова та його особистість оригінальна творчість погано вписувались в рамки пуританського, обивательського американського суспільства з його раціоналізмом, прагматизмом, ворожістю. Він був яскравою постаттю в плеяді романтиків. „Поезія і новелістика Е. По стоять осторонь основних течій свого часу”, вважав В.Л. Паррiнгтон. Ральф Емерсон називав письменника блазнем (the jingle man).

Художньо-стильові напрями і течії в українській літературі

05 Марта 2013, курсовая работа

Художній метод — це сукупність принципів ідейно-художнього пізнання та образного відтворення світу, спосіб осягнення дійсності засобами мистецтва. В історії літератури виділяють такі художні методи: бароко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, натуралізм, модернізм. Кожний художній метод (за винятком модернізму) має відповідний літературний напрям. Напрям користується певним методом, заснованим на ньому.

Художня самобутність лірики Рільке

24 Февраля 2012, курсовая работа

Райнер-Марія Рільке — видатний австрійський поет, перекладач, есеїст, романтик. Поезія Pільке вирізняється ліризмом і символічністю, глибиною філософського сприйняття внутрішнього життя і навколишньої дійсності. Рільке мав великий вплив на модерну поезію різних народів, у тому числі й на українську. Він зацікавив нас не лише тим, що перебував «біля витоків нової літературної течії, але й широким впливом та значущістю у всесвітній культурі, зокрема, і зв’язком з Україною» [6, с.11]. Тема є актуальною, адже на початку третього тисячоліття констатуємо: попри численні спроби вивчення Рільке, він залишається одним із найзагадковіших і “найважчих” для інтерпретації авторів ХХ ст.

Цікаві факти із життя Тараса Шевченко

31 Января 2013, реферат

Ви не повірите, але національний герой України Тарас Григорович Шевченко теж бував в Петербурзі. Правда, було йому тоді всього 17 років. Буваючи в цьому місті проїздом, багато років мандрівники зупинялися на заїжджому дворі в будинку під номером 75 по вулиці Краславас. Ось так, в кінці зими 1831-го року тут на кілька днів зупинився і полковник Павло Васильович Енгельгардт, ад'ютант генерал-губернатора.

Цікаві факти з життя Байрона

11 Марта 2013, реферат

Природа мало що могла додати до того, чим обдарувала, як у зовнішності, так і в її одухотвореності». Стендаль в одному зі своїх листів описав зустріч із Байроном: «Це було восени 1816 року, коли я побачив Байрона в міланському театрі Ла Скала. Мене вразили очі лорда Байрона... Ніколи в житті я не зустрічав нічого прекраснішого та виразнішого. Навіть тепер, думаючи про те, якого виразу великий зодчий має надавати генієві, завжди згадую той прекрасний образ...»

Цифровизация и интеллектуализация телефонной связи

26 Февраля 2013, реферат

Одним из наиболее мощных факторов прогресса в телекоммуникации является цифровизация информации, средств ее обработки и доставки. Начавшийся в 60е годы переход от аналоговой формы представления информации всех типов к цифровому формату делает более легко реализуемыми процессы обработки, накопления и транспортировки информации.

Чалавек на вайне ў творах Васіля Быкава

29 Апреля 2013, реферат

Звернемся да твораў Васіля Быкава. У змесце многіх з іх прысутнічае адзін з самых тыповых канфліктаў ва-еннай рэчаіснасці — канфлікт паміж свядомай воляй салдата і стыхійнасцю падзей. Няцяжка зразумець, што паняцці вернасці і здрады зводзяцца на вайне да пад парадкавання агульнай волі, г. зн. загаду. I ў сваіх творах В. Быкаў паказаў звычайнага чалавека ў вос-трых маральна-этычных сітуацыях.

Чапаев

17 Декабря 2010, доклад

В морозную январскую полночь девятнадцатого года с вокзала Иваново-Вознесенска отправляется на колчаковский фронт, собранный Фрунзе рабочий отряд. Со всех фабрик и заводов приходят рабочие проводить товарищей. Перед многолюдной толпой выступают с краткими речами ораторы. От имени отряда прощается с ткачами Федор Клычков. Он из бывших студентов, «в революции быстро нащупал в себе хорошего организатора». Рабочие близко знают его и считают своим.

Часопис “Рідна Мова” (1937−1938 рр. ) : бібліографічний покажчик змісту

24 Февраля 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає в отриманні практичного досвіду укладання бібліографічного покажчика змісту і передбачає вирішення таких завдань:
1. визначення джерельної бази, необхідної для дослідження та ознайомлення з нею;
2. складання бібліографічного опису;
3. анотування статей;
4. систематизація матеріалу за підрозділами;
5. укладання допоміжних покажчиків.

Человек в футляре

21 Апреля 2013, реферат

Беликов был известен тем, что «даже в хорошую погоду выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате». Часы, зонтик, перочинный нож Беликова были уложены в чехлы. Он ходил в темных очках, а дома закрывался на все замки. Беликов стремился создать себе «футляр», который защитил бы его от «внешних влияний». Ясны для него были лишь циркуляры, в которых что-нибудь запрещалось. Любые отклонения от нормы вызывали в нем смятение. Своими «футлярными» соображениями он угнетал не только гимназию, но и весь город. Но однажды с Беликовым произошла странная история: он чуть было не женился.

Человек и время в романе Ю. Трифонова «Время и место»

04 Ноября 2011, реферат

Творческая и личная судьба Юрия Валентиновича Трифонова отличалась необычайной сложностью и противоречивостью, «вместила в себя крайние противоположности: Сталинскую премию за первую повесть «Студенты» (1950) – и признание А. И. Солженицына; необычайную читательскую популярность – и недопонимание, а иногда открытую неприязнь критиков, навесивших на автора ярлык «бытописателя» и вынуждавших его растолковывать замыслы своих произведений в интервью и выступлениях; способность сказать правду о своем времени в подцензурных публикациях, в произведениях, издаваемых массовыми тиражами, - и «подозрительную терпимость, лояльность «власть имущих»1.

Человек и природа в лирике Сергея Есенина

25 Октября 2011, реферат

Почти все первые стихи Есенина посвящены описанию природы. Да и могло ли быть иначе - ведь молодой поэт с детства был окружен великолепием просторов и богатств родной земли. Есенинская поэзия ярка и красочна, полна звуков, запахов. Раздается перезвон белых берез, заливаются бубенцы, шумит камыш, полыхают зори, рощи кроют синим мраком, горит золотистая зелень, пахнет яблоками и медом, льют ели запах ладана - таков светлый и прекрасный мир природы у Есенина. Этот мир не бесшабашно-весел, в нем всегда где-то в глубине таится что-то грустное, что трудно выразить словами. Пожалуй, эта грусть - о непрочности, хрупкости всего земного.

Чернышевский "Русский человек на randez-vouz" Основные идеи

15 Декабря 2010, статья

В начале статьи Чернышевский пишет о своих впечатлениях по поводу повести, говоря о том, что «повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни». Действие происходит за границей, все действующие лица образованные, проникнутые благороднейшим образом мысли. Но его светлые ожидания рушатся в решительную минуту. Несмотря на то, что в повести отсутствуют явные злодеи, всеми признаваемые за дурных людей (гадкие взяточники), конечное впечатление от повести у Чернышевского очень унылое и безотрадное (герой всеми признается за хорошего человека 1) Далее он приступает к разъяснению этой концовки.

Черты готики в современном искусстве

23 Февраля 2012, творческая работа

Искусство всегда поражало своим многообразием. В мире музыки, моды, архитектуры, изобразительного искусства существуют десятки стилей, направлений, каждое из которых само по себе уникально. Одним из «темных пятен» современного искусства является готическая культура, поражающая своей таинственностью и мистицизмом.

Черты неоромантизма в романе «Сердце тьмы»

29 Мая 2013, реферат

Неоромантизм оформился в Англии в последнюю четверть XIX века. Он возникает как реакция на реализм и натурализм. Гнетущей атмосфере натуралистических романов, пассивности и изнеженности декадентствующих символистов неоромантики пытались противопоставить свой идеал яркой отважной жизни. Они тяготели к жанру приключенческого, авантюрного, «экзотического» романа, основу которого заложили М. Рид и Ф. Купер. Н

Чехов Антон Павлович

17 Апреля 2011, биография

Отец - Павел Егорович Чехов был весьма интересной личностью. Он имел в Таганроге бакалейную лавку, будучи купцом 3-й гильдии, но занимался торговлей без особого рвения, больше уделяя внимание посещению церковных служб, пению и общественным делам. Обстановка в доме Чеховых была традиционно - патриархальной: дети воспитывались в строгости, часто применялись и телесные наказания, бездельничать никому не дозволялось. Помимо учебы в гимназии, сыновьям Павла Егоровича приходилось иногда замещать отца в лавке, конечно в ущерб занятиям. По вечерам пели хором. Отец прекрасно играл на скрипке, пел, Маша аккомпанировала на фортепиано, в общем, устраивались целые музыкальные семейные представления.

Чехов, Антон Павлович

11 Марта 2012, реферат

Анто́н Па́влович Че́хов (17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (теперь Ростовская область), Российская империя — 2 (15) июля 1904, Баденвейлер, Германская империя[2]) — русский писатель, драматург, по профессии врач. П

Чехов, Антон Павлович

18 Февраля 2013, биография

Анто́н Па́влович Че́хов (17 [29] января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (теперь Ростовская область) — 2 июля 1904, Баденвайлер) — выдающийся русский писатель, драматург, по профессии врач. Почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности (1900—1902). Является общепризнанным классиком мировой литературы. Его пьесы, в особенности «Вишнёвый сад», на протяжении ста лет ставятся во многих театрах мира. Один из самых известных мировых драматургов.

Чи варто пам’ятати минуле заради майбутнього?

19 Сентября 2011, сочинение

Майбутнє. В цьому слові є своя неприхована таємничість. Кожен із нас проживає своє життя так, як вважає за потрібне, але все ж таки усвідомлює--без минулого немає майбутнього. А що ж для нас є минулим? Славне буття наших пращурів, закрита і понівечена наша історія за часів радянської влади чи, може, не така вже далека історія нашої незалежної держави? Що з цього ми маємо пам’ятати і чи мусимо?

Чи підкорив Степан Радченко місто

16 Января 2012, реферат

Постать Степана Радченка — неоднозначна, сповнена протиріч. В. Підмогильний здійснив справжню спробу «розтину людської душі», реалістично показавши свого героя у пошуках місця під сонцем. У наївного сільського парубка, який при їхав здобувати освіту до великого міста, замість захоплення творінням людського розуму виникають почуття ворожі не лише до творіння з каменю й бетону, але й до його мешканців.

Чингиз Айтматов - биография

12 Октября 2011, биография

Родился в кишлаке Шекер Киргизской ССР. Отец - слушатель Ин-та красной профессуры был репрессирован в 1937. А. окончил зооветеринарный техникум, Киргизский сельскохозяйственный ин-т (1953), Высшие лит. курсы при Литин-ституте в Москве (1958). Академик АН Киргизии. Был членом КПСС. Избирался членом ЦК КП Киргизии. Был секретарем сельсовета (1942-53), ст. зоотехником Киргизского НИИ животноводства (1953-56), гл. редактором ж-ла "Лит. Киргизстан" и одновременно собкором газ.

Числовая символика: значение и функции в художественных произведениях

12 Апреля 2012, курсовая работа

На чем держится мир? Многие скажут, что это риторический вопрос. Древние люди считали, что Земля покоится на трех китах или ее поддерживает большая черепаха. А великий математик, философ и мистик Пифагор полагал, что «все есть число», что «все вещи можно представить в виде чисел». Вклад Пифагора в историю человеческой мысли поистине огромен. Пифагор был первым, кто открыл числовые выражения интервалов музыкального строя.

Чорос-Гуркин, Биография мастера

21 Марта 2012, реферат

Григорий Иванович Гуркин родился в 1870 году в селе Улала (ныне Горно-Алтайск) Бийского уезда Томской губернии в семье кустаря-алтайца из рода Чорос. Мальчиком Гуркин учился в миссионерской школе родного села, а в свободное время часто заходил в иконописную мастерскую, где с удовольствием выполнял мелкие поручения: растирал краски, помогал ученикам готовить доски.

Что более всего меня порадовало на зимних каникулах, а что – огорчило?

04 Марта 2013, сочинение

Что более всего меня порадовало на зимних каникулах, а что – огорчило? Самые ожидаемые для меня каникулы – это зимние. С самого детства я верю в новогоднее чудо, это не ожидание подарков, а надежда на то, что в новом году все будет по-другому.

Что значит быть счастливым

14 Марта 2012, сочинение

В данном сочинение описывается, что же означает слово счастье и все взаимосвязанные с ним слова.