Аналіз міграційної політики України: основні напрями її діяльності

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Сентября 2011 в 13:03, курсовая работа

Описание

Процес міжнародної трудової міграції в Україні на сучасному етапі ринкової трансформації економіки, як якісно нове для нас явище,є мало дослідженим і потребує особливої уваги з боку вчених і держави. А тим часом,у світовій практиці вже існують достатньо змістовні моделі системного втручання в процес міждержавної трудової міграції населення.

Содержание

1 .Суть, значення міграційних процесів, їх вплив на розвиток економіки країни...........................................................................................................................с.4-5

2.Аналіз динаміки та структура міграційних процесів в Україні та їх вплив на економічне зростання країни.....................................................................................с.6-9

3.Проблеми участі України у міжнародному обміні трудовими

ресурсами.............................................................................................................с. 10-11

3.1 Тенденції трудової міграції з України до країн СНД................................с.12-17

3.2 Нелегальна міграція в Україні, шляхи її подолання...................................с18-23

4.Аналіз міграційної політики України: основні напрями її

діяльності..............................................................................................................с.24-29

5.Шляхи вирішення проблем несприятливих міграційних процесів

України..................................................................................................................с.30-32

Пропозиції та висновки............................................................................................с.ЗЗ

Додатки.................................................................................................................с.34-40

Використана література............................................................................................

Работа состоит из  1 файл

Курсова Лізи (міграції).doc

— 423.50 Кб (Скачать документ)
 

   
 
 

   Додаток Г

   Оцінка  чисельності трудових мігрантів  в Росії та їх грошових переказів на

   Батьківщину                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Додаток Д

   Динаміка  чисельності економічно активного и занятого населення

   (в  середньому за  рік, мли. осіб)

   Країни    Численність економічно активного населення    Численність зайнятого населення
        2006 р.    2007 р.    2008 р.    2006 р.    2007 р.    2008 р.
   Азербайджан    3,9    4,0    4,3    3,9    4,0    4,0
   Білорусь    4,4    4,4    4,5    4,3    4,4    4,4
   Казахстан    7,9    8,0    8,2    7,2    7,4    7,6
   Молдова    1,5    1,5    1,4    1,4    1,4    1,3
   Росія    72,0    72,3    72,3    66,5    67,0    67,7
   Україна    22,3    22,3    22,5    20,7    20,7    21,1
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Додаток Е Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці в державах

   Співдружності

   (на  кінець року)  

   /          я

   /         я

   /              ° /                а,

   Чисельність

   незайнятих, які

   перебували  на

   обліку  в державній

   службі  зайнятості,

   тис. осіб

   Потреба підприємств у працівниках на

   заміщення вільних робочих

   місць та

   вакантних посад,

   тис. осіб

   Навантаження  на одне вільне

   робоче  місце (вакантну

   посаду), осіб

   2005    2006    2007    2005    2006    2007    2005    2006    2007
   Азербайджан    56,3    53,9    50,7    9,2    12,0    12,3    6,1    4,5    4,1
   Білорусь    67,9    52,0    44,1    35,8    44,8    50,8    1,9    1,2    0,9
   Казахстан    94,0    75,1    54,7    21,3    20,8    21,4    4,4    3,6    2,6
   Молдова    21,7    20,4    18,9    5,3    7,5    8,1    4,1    2,7    2,3
   Росія    2009,0    1886,8    1731,8    816,7    935,7    1126,3    2,5    2,0    1,5
   Україна    903,5    780,9    660,3    186,6    170,5    169,7    4,8    4,6    3,9
 

     
 
 

   Використана література

   .ик.луікіресііа.ог§ -Вікіпедія (Україномовний розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії);

   2. \улууу.изаісі.кіеу.иа - міграція в  США (інформаційний центр); З.лухуу^.сЬіезаисгаіпа.ії- Українська Греко-Католицька Церква в Італії ;

   4. лул\.тіп)и5І.§оу.иа- офіційний сайт Міністерства юстиції України ;

   5. сітзи.§оу.иа- офіційний сайт Державної Міграційної Служби України; 6.2акоп.гас1а.§оу.иа - сайт Верховної   Ради України     ;

   7. икг-Шг.пагосІ.ги - Світ географії і туризму ;

   8.\у\Л.§к$.ш-  Федеральна служба державної  статистики Російської Федерації  ;

   9.\у\у\у.сІ5.тіп5к.Ьу- Виконавчий комітет Співдружності  Незалежних Держав;

   10.\у\у\у.икг$ІаІ.§оу.иа- Державний комітет статистики  України;

   11.Зовнішні трудові міграції населення України За наук. ред. Лібанової Е.,

   Позняка О. К.: РВПС України, 2002. С. 78.

   12. Прибьіткова И. Трудовьіе мигрантьі в социальной иерархии украинского общества // Социология: теория, методьі, маркетинг. К., 2002. - № 4. С. 159-160.

   13. Хомра О. Структура і напрямки міграційних потоків населення України (заключний науковий звіт по проекту). К., МОМ, 2008. - С. 26.

   14. Івашко О., Бень А. П'ять мільйонів на закордонних заробітках. Та ще й нелегально // Голос України. 2003. 3 квіт.

   15. Сусак В. Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997 -2002 рр.) // Україна в сучасному світі: Конференція випускників програм наукового стажування у США. - К.:Стилос, 2003. С. 194.

   16. Інформаційне забезпечення ринку праці в Україні: Матеріали семінару, м. Ялта, 25 - 27 вересня 2002 р.- К.: Д ержкомстат України, 2002. С. 139, 176.

   17. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення // Економіка України. 2001 .-№4.- С. 19.

   18. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном: Виступ Уповноваженого з прав людини Н іни Карпачової у Верховній Раді України під час представлення Спеціальної доповіді Уповноваженого // Голос України. -2003.-15 квіт.

   19. Нелегальна міграція та торгівля жінками (у.2 кн.). Кн.1 // За ред. Ю. Римаренка. — К.: ІДП НАН, КУП, НАВС, 2001. — С. 72—82.

   20. Литвин М. Спільними зусиллями проти незаконної міграції // Урядовий кур'єр. — 2003. — 2 (4.січня).

   21. Платонов А.В. Досвід міграційної політики країн ЄС в протидії нелегальній міграції// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 26. — К.: Інститут держави і права ім. Корецького НАН України, 2004. — С. 658—662.

   41   

   22. Хомра О.У. Нелегальна транзитна міграція як загроза національній безпеці України // Стратегічна панорама. — 2003. — 1. — С. 107—117.

   23. Клинченко Т. Україна між Сходом і Заходом: нелегальна міграція // Наукові записки.— К., 2002. — Вип.21. — С. 231—240. 1

   24.Взаємозв'язки  між організованою злочинністю  та торгівлею іноземцями. Наукове дослідження Секретаріату Будапештської групи.-К.,2007.- СІ 1-12 25. Міжнародно-правові проблеми протидії нелегальній міграції та торгівлі жінками / Відп. Редактори Ю. Римаренко, Ю.Шемшученко, Я. Кондратьєв.-Інститут державі і права ім. В.М. Корецького НАН України. -К.,2003.- С.106          
 
 
 
 
 
 
 
 

   Приріст населення України по внутрішній міграції (січень-серпень 2009 року)

   -5000

   -6000

   Ш Автономна Республіка    Крим  ■ Вінницька    □ Волинська    □ Дніпропетровська
   ■ Донецька    □ Житомирська    ■ Закарпатська    □ Запорізька
   ■ Івано-Франківська    ■ Київська    □ Кіровоградська    П Луганська
   ■ Львівська    ■ Миколаївська    ■ Одеська    ■ Полтавська
   □ Рівненська    □ Сумська    □ Тернопільська    □ Харківська
   □ Херсонська    □ Хмельницька    □ Черкаська    □ Чернівецька
   ■ Чернігівська    □ м.Київ    □ Севастополь (міськрада)     
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Информация о работе Аналіз міграційної політики України: основні напрями її діяльності