Рефераты по журналистике

Языковый портрет» на примере Белгородской газеты

23 Ноября 2012, курсовая работа

Целью работы является определение особенностей языкового портрета в газетном дискурсе. Являясь важным средством выразительности газетного языка, прецедентный текст, актуальный в любой период его развития, служит показателем как собственно языковых процессов, характерных для газетного дискурса, так и изменений во внеязыковой действительности. Язык газеты немыслим без использования прецедентных текстов, которые способствуют композиционной организации газетного текста и формированию подтекста. Анализ прецедентных текстов в заголовках газет позволяет показать изменения не только в языке, но и в самом портрете издания, существующего длительное время.
С поставленной целью соотносится решения ряда задач:
1. Анализ современного портрета отечественных СМИ.
2. Анализ языкового портрета СМИ на примере газет города Белгорода.

Қазіргі журналистиканың жанрлық формалары мен функциялары

28 Января 2013, курс лекций

Ақпараттық қоғам - өндіріс пен ғылыми-техникалық және басқа ақпаратты қолдануды қоғам дамуының басты факторы ретінде қарастыратын әлеуметтік және футурологиялық тұжырымдама; өндірістің жоғары деңгейімен және ақпарат пен ақпаратттық қызметтер мүддесімен сипатталатын қоғам. Әлемнін мәдениетті елдер қатарында болған компьютерлік революция адам жан дүниесінің, қоғам идеологиясының, білім мазмұнын анықтау мен жаңа ақпаратты білім технологияларын құрастыру жолдарының өзгеруіне әкеліп соқтырады.

Қаза очеркінің поэтикасы

06 Января 2012, реферат

Сөз жоқ кез-келген жанр туралы ұғымда белгілі дәрежеде, шарттылық болады. Мұндай қасиеттен очерк жанры да шет емес. Олай болса, зерттеп отырған тақырыптың мән-мағынасын саралап тануға дәс беретін очерк жанрының табиғаты туралы ұғымды орнықтырып алу қажет. Ғылыми әдебиеттердің басым көпшілігінде очеркті әрі көркем әдебиеттің, әрі публицистиканың жанры ретінде тану бел алып жатады.

Қазақ халқының салт-дәстүрлері

17 Марта 2012, реферат

Той малы

Той малы (дәстүр). «Жүз жылқы той малына кетіпті» (М.Ж.Көпеев). Келін алуға келген қадірлі құдалар ел дәстүр салты бойынша сән салтанатымен, жөн жосығымен келіп түседі. Бұл жолдың кәде жоралары да көп болады

Қазақстан Республикасының Үкіметі

13 Декабря 2012, реферат

Үкімет алқалы орган болып табылады және өзінің бүкіл қызметінде Республика Президентінің алдында жауапты, ал Конституцияда көзделген жағдайларда Парламент Мәжілісінің және Парламенттің алдында жауапты. Қазақстан Республикасының Президенті Үкіметті Конституцияда көзделген тәртіппен құрады.

Қазақстандағы балалар үйі мен интернаттардағы қайырымдылық шаралары

21 Февраля 2012, реферат

Бала- тең құқылы тұлға. Ол өмір сүруге, толық дамуға, кері әсерлерден, қатал қарым - қатынас және эксплуатациядан қорғануға, сондай ақ толық отбасылық мәдени және қоғамдық жұмыстарға қатысу құқылы. Дегенмен ата - аналарды балаларының білі алуы мен материалдық қажеттіліктерімен қамтамасыз етуге құқылы. Барлық жас балалар білім алуға,өмір сүруге, медициналық көмек алуға құқығы бар.

Қаныш Сәтбаев

10 Февраля 2012, реферат

І. Сәтбаев Қаныш Имантайұлы (1899-1964) – аса көрнекті қазақ геологы, қоғам қайраткері, геология-минералогия ғылыми докторы (1942 ж.), профессор (1950 ж.). Қазақ КСР Ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұнғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, қазақстандық металлогения мектебінің негізін қалаушы. Туған жері – бұрынғы Семей губерниясының Павлодар уезіндегі Ақкелін болысы (қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданы).

Ұлттық білім беру моделін менің көруім

20 Февраля 2013, творческая работа

Мектеп қабырғасында оқушылар ғылымның әр саласы бойынша білім алады. Кез-келген пәнді оқыту барысында мұғалім оқушыға пән бойынша нақты білім берумен қатар оқушының тұлға ретінде қалыптасуына күш жұмсау қажет. Мектеп қабырғасынан шыққан тұлға жан – жақты білімді, саналы, өмірдің түрлі жағдайына бейім болуы тиіс. Жастардың білім деңгейі, ата-анадан алған тәлім-тәрбиесі еліміздің келешегін анықтайтын факторлар болып табылады. Сондықтан әр ел, мемлекет жастарға білім беру барысында олардың бойында елге, отанға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу қажет. Міне, ұлттық білім беру моделінің маңыздылығы осыдан туындайды. Яғни білім беруден бөліп қарауға келмейтін ұғым – тәрбие