Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 13:38, курсовая работа

Описание

Метою роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити показники, що визначають фінансовий стан підприємства та фінансові результати;
визначити складові фінансової звітності підприємства та методику її формування;
провести аналіз фінансової звітності;
визначити шляхи покращення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………...
4
1. Аналітична характеристика СФГ «Шанс»……….…………………………
6
1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика СФГ «Шанс»…...
6
1.2. Характеристика галузі діяльності СФГ «Шанс»…….………………….
11
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…………..………………………………………………………………….
14
2.1. Аналіз майна та джерел коштів СФГ «Шанс»….………………...……
14
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…...…………
36
2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності СФГ «Шанс» …………….……………
44
Висновки…………………………………………….……………………………...
47
Список використаних джерел…….……………………

Работа состоит из  1 файл

Моя курсова.docx

— 241.57 Кб (Скачать документ)

 

Результати розрахунків, що на СФГ «Шанс» порівнянність підсумків  груп по активу і пасиву має такий  вигляд:

На  кінець 2011 року: А1£П1; А2³ П2; А3³ П3; А4£П4

На кінець 2012 року: А1£П1; А2£ П2; А3³ П3; А4£П4

Отже, ліквідність балансу не є абсолютною, оскільки не задовольняються наведені раніше умови абсолютної ліквідності.

Виходячи із даних таблиці 2.5 необхідно зазначити, що явним  є нестача високоліквідних активів, як в 2011, так і в 2012 роках для  покриття найбільш термінових зобов’язань. Він складає 84 тис.грн. у 2011 році та 342 тис.грн. у 2012 році. Також слід зазначити  про зменшення високоліквідних активів та про збільшення найбільш термінових на кінець звітного періоду, що зумовлено зменшення грошових коштів на 6,9 тис.грн. та збільшенням кредиторської заборгованість підприємства на 251,1 тис.грн. Це говорить про те, якщо підприємству необхідно буде негайно розрахуватися по своїм найтерміновішим зобов’язанням (а це кредиторська заборгованість підприємства), то воно не зможе цього зробити.

У другій групі активів  помітно їх зменшення. У 2012 році в порівняні з 2011 роком відбулося їх скорочення на 75,9 тис. грн. Таким чином якщо на початок періоду ми мали платіжний надлишок, що становив 8,3 тис.грн., то на кінець 2012 року виявилася нестача швидко ліквідних активів для погашення короткострокових зобов’язань, що становить 38,3 тис.грн. Насамперед така тенденція прослідковується за рахунок зменшення дебіторської заборгованості на 82 тис.грн. та за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 250,2 тис.грн.

У третій групі спостерігається  ідеальна ситуація з погляду забезпечення зобов'язань, розмір платіжного надлишку зріс на 204,5 тис.грн., що відбулося за рахунок:

    • Зростання запасів, зокрема, виробничих запасів (на 1,7 тис.грн.), поточних біологічних активів (на 115,2 тис.грн.), незавершеного виробництва (на 9 тис.грн.), готової продукції (на 49 тис.грн.);
    • Скорочення довгострокової заборгованості, що у 2011 році складала 29,6 тис.грн.

Важколіквідні активи в 2012 році у порівняні з 2011 зросли на 9,9%, і це може означати, що оновилися основні фонди підприємства. Постійні пасиви мають тенденцію до зменшення, але не зважаючи на це,  і 2011, і в 2012 році виконується умова співвідношення важко ліквідних активів і постійних пасивів.

Наступним етапом аналізу  фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання.

Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Для оцінки ліквідності СФГ  «Шанс» розрахуємо наступні коефіцієнти:

    • коефіцієнт поточної ліквідності;
    • коефіцієнт швидкої ліквідності;
    • коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Коефіцієнт  поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) - дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань: Якщо поточні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою (2.2):

                                               

                                                      (2.2)

де: ОА – оборотні активи,

      ПЗ – поточні зобов’язання.

Позитивна динаміка коефіцієнта  поточної ліквідності до зростання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього  числа, свідчить про сприятливий  стан ліквідності підприємства.

 

Коефіцієнт  швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) - враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (крім запасів).

Коефіцієнт швидкої ліквідності  розраховується за формулою (2.3):

                                                                                                        (2.3)

де: З – запаси.

Орієнтовне значення цього  коефіцієнта дорівнює 1- 1,5. Проте, ця оцінка умовна.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  розраховується за формулою (2.4):

                                                                                                            (2.4)

де: ГК – грошові кошти та їх еквіваленти.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 – 0,25. 

Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до зростання.

Узагальнення результатів  розрахунків, дослідження  динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності  СФГ «Шанс» наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

Аналіз динаміки відносних показників ліквідності  селянського

(фермерського) господарства  «Шанс» за 2011-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2011 рік

2012 рік

Відхилення

За

сумою, +,-

Тр.,

%

1

2

3

4

5

6

1. Оборотні активи, тис. грн.

х

653,1

745,2

+92,1

114,10

2. Запаси, тис. грн.

х

482,1

657,0

+174,9

136,28

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

х

8,9

2,0

-6,9

22,47

4. Поточні зобов'язання, тис.  грн.

х

246,7

468,5

<span class="Normal_0020Table__Char" styleИнформация о работе Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»