Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 13:38, курсовая работа

Описание

Метою роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.
Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:
вивчити показники, що визначають фінансовий стан підприємства та фінансові результати;
визначити складові фінансової звітності підприємства та методику її формування;
провести аналіз фінансової звітності;
визначити шляхи покращення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………...
4
1. Аналітична характеристика СФГ «Шанс»……….…………………………
6
1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика СФГ «Шанс»…...
6
1.2. Характеристика галузі діяльності СФГ «Шанс»…….………………….
11
2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…………..………………………………………………………………….
14
2.1. Аналіз майна та джерел коштів СФГ «Шанс»….………………...……
14
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…...…………
36
2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності СФГ «Шанс» …………….……………
44
Висновки…………………………………………….……………………………...
47
Список використаних джерел…….……………………

Работа состоит из  1 файл

Моя курсова.docx

— 241.57 Кб (Скачать документ)

 

Міністерство  освіти і науки України

Національний  університет водного господарства та

природокористування

Кафедра обліку і  аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни

«Організація  і методика економічного аналізу»

на тему:

«Аналіз фінансового  стану та фінансових результатів діяльності

підприємства  на прикладі

селянського (фермерського) господарства «Шанс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:

студент ФЕіП

спец. «Облік і аудит»

4-го курсу, 4 групи

Саванчук Богдан

Перевірила:

Мосійчук М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне-2013

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………...

4

1. Аналітична характеристика СФГ «Шанс»……….…………………………

6

1.1. Загальна організаційно-економічна характеристика СФГ «Шанс»…...

6

1.2. Характеристика галузі діяльності СФГ «Шанс»…….………………….

11

2. Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…………..………………………………………………………………….

14

2.1. Аналіз майна та джерел коштів СФГ «Шанс»….………………...……

14

2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс»…...…………

36

2.3. Шляхи вдосконалення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності СФГ «Шанс» …………….……………

44

Висновки…………………………………………….……………………………...

47

Список використаних джерел…….……………………………………………..

49

Додатки……………………………………………………………………….…….

50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Для успішного розвитку підприємств  і гармонійного забезпечення інтересів його власників, персоналу та регіону необхідно аналізувати діяльність підприємств. Нині аналіз діяльності підприємств відіграє важливу роль і тому потрібні підходи, які передбачають розробку і реалізацію нових, гнучких методик, спрямованих на більш універсальне співвідношення фактичних показників з плановими.

Важливість економічного аналізу полягає в тому, що за його допомогою можна визначити фінансові можливості загалом і можливості використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів з найбільшою ефективністю на рівні держави, певних регіонів, видів виробництва і суб'єктів господарювання. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати аналіз фінансово-господарської діяльності роботи підприємств, їх структурних підрозділів, об'єднань з метою об'єктивної оцінки їх результатів і виявлення можливостей підвищення ефективності господарювання.

Досягнуті результати оцінюються з точки зору їх відповідності вимогам об’єктивних економічних законів розвитку суспільства, а також господарським і політичним завданням, що стоять перед об'єктом, який аналізується. При цьому за допомогою економічного аналізу можна досягти фінансового забезпечення, тобто визначити джерела фінансування, обсяг і структуру витрат.

Тема курсової роботи є  вкрай актуальною, оскільки аналіз фінансової діяльності підприємства – це діагноз його фінансового стану, що уможливлює визначення недоліків та прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньо-господарських резервів, збільшення доходів та прибутків, зменшення витрат виробництва, підвищення рентабельності, поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства в цілому.

Особливого значення набуває  своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового  стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати  потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна  виявити тільки на підставі своєчасного  й об'єктивного аналізу фінансового  стану підприємств.

Фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик кожного підприємства. Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найменшими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Метою роботи є отримання практичних та підтвердження теоретичних навичок, щодо ефективного управління фінансовими результатами діяльності підприємства, та визначення резервів збільшення прибутку підприємства.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:

 1. вивчити показники, що визначають фінансовий стан підприємства та фінансові результати;
 2. визначити складові фінансової звітності підприємства та методику її формування;
 3. провести аналіз фінансової звітності;
 4. визначити шляхи покращення фінансового стану та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

Об'єктом  дослідження є селянське (фермерське) господарство «Шанс», що створене і діє відповідно до законів України «Про селянське (фермерське) господарство», «Про власність», «Про підприємництво», законодавства про землю та інших законодавчих актів України.

Метою діяльності господарства є виробництво сільськогосподарські продукції, розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення раціонального використання і збереження земельних і водних ресурсів, дії, направлені на ефективне прибуткове господарювання для задоволення соціальних потреб його засновника і працівників, а також наповнення ринку збуту товарами і сільськогосподарською продукцією та здійснення інших видів діяльності.

Предметом дослідження є аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі СФГ «Шанс».

В процесі виконання курсової роботи необхідно використати наступні методи дослідження:

  • методи аналізу і синтезу;
  • метод порівняльного аналізу;
  • факторний аналіз;
  • розрахунково-аналітичний метод.

Інформаційною базою дослідження  є Закони України, постанови КМУ, теоретичні відомості, що містяться  в розробках зарубіжних та вітчизняних  вчених, дані фінансової  звітності  підприємства.

Дана робота складається  із вступу, двох розділів, висновків, списку  використаної літератури та додатків.

У першому розділі висвітлюється загальна економічна та організаційно-правова характеристика СФГ «Шанс», а також аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності підприємства за 2011 та 2012 роки та  наводиться характеристика галузі діяльності підприємства.

У другому розділі проводиться аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності СФГ «Шанс», а саме розраховуються показники ліквідності підприємства, визначається тип фінансової стійкості господарства, проводиться аналіз динаміки показників рентабельності господарства та наводяться шляхи вдосконалення фінансового стану СФГ «Шанс» та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

 

1. АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІДПРИЄМСТВА

 

 

1.1. Загальна організаційно-економічна

характеристика  СФГ «Шанс»

 

Селянське (фермерське) господарство «Шанс» (надалі СФГ «Шанс»), створене відповідно до законів України «Про селянське (фермерське) господарство», «Про власність», «Про підприємництво», законодавства про землю та інших законодавчих актів України і діє у відповідності до статуту [додаток 1].

Місцезнаходження господарства: 34630, Україна, Рівненська область, Березнівський район, с.Кам'янка.

Господарство є економічно самостійним, саме визначає напрямки своєї діяльності, спеціалізацію, обсяги виробництва, види послуг і ціни на продукцію. Втручання  в його господарську діяльність з  боку державних органів не допускається крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Метою діяльності господарства є виробництво  сільськогосподарські продукції, розвиток матеріально-технічної бази, забезпечення раціонального використання і збереження земельних і водних ресурсів, дії, направлені на ефективне прибуткове господарювання для задоволення  соціальних потреб його засновника і  працівників, а також наповнення ринку збуту товарами і сільськогосподарською  продукцією та здійснення інших видів  діяльності [додаток 1].

Основним напрямками діяльності СФГ «Шанс» є:

  • вирощування сільськогосподарських культур;
  • виробництво м'ясо-молочної продукції;
  • послуги по наданню сільськогосподарської техніки для обслуговування підприємств та підсобних господарств громадян.

Станом на 31.12.2012 рік середньооблікова  кількість штатних працівників СФГ «Шанс» становить 21 особу. В основному всі працівники мають професійні навички, багаторічний досвід роботи в сфері сільськогосподарської діяльності.

Предметом діяльності СФГ «Шанс» є:

 1. вирощення сільськогосподарських культур;
 2. виробництво м'ясо-молочної продукції;
 3. виведення та селекція нових і цінних порід сільськогосподарських тварин;
 4. послуги по наданню сільськогосподарської техніки (разом з обслуговуючим персоналом) для обслуговування підприємств та підсобних господарств громадян;
 5. проведення землевпорядних робіт;
 6. роздрібна і оптова торгівля продукцією, товарами власного виробництва і придбаними;
 7. здійснення операцій з металобрухтом (чорні і кольорові метали);
 8. транспортні, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів та вантажів;
 9. надання послуг громадянам і юридичним особам по технічному обслуговуванню і ремонту авто- і сільськогосподарської техніки, а також причіпного обладнання, інструменту, дрібного інвентарю;
 10. інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством відповідно до закону «Про селянське (фермерське) господарство [додаток 1].

Дії господарства направленні на ефективне  прибуткове господарювання для задоволення  соціальних потреб його засновників  і працівників, а також наповнення ринку збуту товарами і сільськогосподарською  продукцією та здійснення інших видів  діяльності. Для здійснення господарської  діяльності господарством в оренду було взято: 834,0 га землі, з них:

 • рілля – 814,0 га;
 • сінокіс – 20,0 га.

СФГ «Шанс» отримує доходи від поточної діяльності виробництва  та реалізації сільськогосподарської продукції.

Господарство веде оперативний, бухгалтерський облік результатів  своєї роботи, складає статистичну  інформацію, а також подає відповідно до вимог законодавства фінансову  звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.


КЕРІВНИК

Головний інженер

Головний бухгалтер

Головний зоотехнік

Агроном

Зав. автопарком

Зав. складом

Працівники

Бухгалтер з

механізації

Ветеринар

Працівники


Управління підприємством  здійснюється безпосередньо керівником, якому підпорядковані головний інженер, головний бухгалтер та головний зоотехнік (рис.1.1). В свою чергу головному інженерові підпорядковані агроном, завідуючий автопарком та завідуючий складом. Бухгалтер з механізації підпорядкований головному бухгалтеру, ветеринар працює під керівництвом головного зоотехніка.

 

Рис.1.1. Організаційна структура СФГ  «Шанс»

 

Ведення бухгалтерського  обліку на СФГ «Шанс» покладено на бухгалтерську службу склад якої визначається штатним розписом. Бухгалтерія  є самостійним підрозділом апарату  управління і має такий склад:

 1. Головний бухгалтер;
 2. Бухгалтер з механізації.

Головний  бухгалтер:

 • Здійснює, організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах;
 • Організовує облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з їх рухом, облік утримань виробництва і обороту, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства;
 • Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, споживання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації і грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства;
 • Бере участь в проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності по даним бухгалтерського обліку і звітності з метою;
 • Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів, представлення її у встановленому порядку у відповідні органи;
 • Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства по питаннях бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу; керує працівниками бухгалтерії підприємства.

Информация о работе Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі селянського (фермерського) господарства «Шанс»