Рефераты по истории

1. Социальная политика в России XVII в. 2.Политическая борьба в 20-е годы

04 Апреля 2013, контрольная работа

1. Подъем классовой борьбы в России был закономерным ответом народных масс на закрепощение, происшедшее в конце XVI в. Однако в кульминационный период движения проявилось различие целей разных социальных слоев, участвовавших в борьбе против правительства Василия Шуйского.
2. Уже к началу 1922 г. в стране сложился политический режим, который можно назвать диктатурой партии. Принятая в августе 1922 г. на партийной конференции резолюция "Об антисоветских партиях и течениях" санкционировала применение репрессий к инакомыслящим. Состоявшийся тогда же процесс над руководителями партии правых эсеров продемонстрировал невозможность легального существования в стране любой партии, кроме большевистской.

15-16 ғасырлардағы Қазақ-Қырғыз қарым-қатынасы

13 Октября 2011, реферат

ХҮ-ХҮІ ғасырлардағы Қазақстан мен Орта Азия тарихы маңызды тарихи оқиғаларға толы болды. Осы кезеңде Қазақстанда моңғол ұлыстары ыдырап Қазақ хандығы құрылса, Орта Азияның батыс бөлігінде Темір мемлекетінің орнына Шайбани тұқымдары билік басына келді, ал шығыс бөлігінде Моғолстан хандығының орнында қырғыз бірлестігі пайда болған еді.

17 век культура Руси

10 Января 2011, доклад

Проникновение идей и форм европейской культуры, идейные споры,
приведшие к расколу, церковное искусство, утрачивавшее тягу к глуби-
не, постижению сущности, весьма характерны для нового столетия. По-
является неудержимое стремление к описательности, декоративности.
Художественное творчество из священного занятия превращается в ре-
месло. Слабеют связи, соединяющие искусство с другими сферами
культуры, т.е. теряется единство средневековой духовной сферы.

18 ғасырдың бірінші ширегіндегі қазақ хандығының ішкі және сыртқы жағдайы

16 Февраля 2013, реферат

Тәуке хан (1680-1715) билік еткен жылдары Қазақ хандығы орталықтандырылған мемлекет болып қала берді. Қазақ хандығында бейбіт өмір орнады, заңдар қатаң сақталды, тайпааралык алауыздык азайды. Шиеленіскен ірі даулар мен айтыс-тартыстар беделді билердің тікелей араласуымен шешіліп отырды. Барымта-карымта, жайылымдар мен су көздерін бөлісу жөніндеп алауыздықтар мейлінше азайды. Қазақтың әскери жасақтарының жауынгерлік кабілеті күшейді. Ішкі ауызбірліктін арқасында елдің орасан зор аумағының тұтастығы сақталды. Қазақтар солтүстігінде орыстардың Тара қаласынан бастап, оңтүстігінде Ташкент қаласына дейінгі, батысында Жайық (Орал) өзенінен бастап, шығысында Ертістің орта ағысына дейінгі жерлерді иеленді. Қазақтардың Еділ (Волга) өзені аймағында көшіп-қонып жүрген кездері де болды.

1822 - 1824 жылдардығы реформалар

04 Ноября 2012, доклад

1781 жылы Абылай өлгеннен кейін Орта жүзде оның үлкен баласы сұлтан Уәли хан болып жарияланды. Уәли ханның қаталдығы оның қол астындағылардың наразылығын туғызды. 1795 жылы қазақтар патшаға оны тақтан алу жөнінде өтініш жасады. 1815 жылы Орта жүзде Уәлидің позициясын әлсіретуге тырысып, үкімет екінші ханды, Бөкейді тағайындады. 1817 жылы Бөкей хан және 1819 жылы Уәли хан өлгеннен кейін Орта жүзде жаңа хандар бекітілмеді. Патша әкімшілігі хан өкіметін таратып, «Сібір қырғыздары туралы уставқа» сүйене отырып, басқарудың жаңа аппаратын құрды, бұл уставты 1822 жылы Россияның XIX ғасырда белгілі либералдық пиғылдағы қайраткер, өз дәуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М.Сперанский жасады. Бұл жұмысқа болашақ декабрист Солтүстік қоғамның мүшесі Г.С. Батеньков белсене қатысты. Оған М.М. Сперанский жергілікті статистика үшін материалдар әзірлеу мен жинауды тапсырған еді.

1822-1824 жылдардағы реформалар

30 Января 2013, реферат

Атасы – Жұмабай қажы. Әкесі Бекен саудамен айналысқан дәулетті адам болған. Анасының есімі – Гүлсім. Мағжан ауыл молдасынан сауатын ашып, 1905 – 1910 жылдары Қызылжардағы (Петропавл) №1 мешіт жанында белгілі татар зиялысы, мұсылман халықтарының азаттығы жолында күрескен М.Бегишевтің ұйымдастыруымен ашылған медреседе оқыды. Медреседе Бегишевтен Шығыс халықтарының тарихынан дәріс алды, қазақ, татар әдебиеттерін, Фирдоуси, Сағди, Хафиз, Омар Һайям, Низами, Науаи секілді шығыс ақындарының дастандарын оқып үйренді.

19 ғасырдағы реформалар

17 Февраля 2012, реферат

Осы жаңа реформаны əзірлеуді патша сол жылдары белгілі либералдықпиғылдағы қайраткер, өз дəуірінің аса білімді тұлғаларының бірі граф М.М.Сперанскийге жүктеді. Аз зерттелген аудандарды неғұрлым толық зерттеу жəне жинақтап көрсету үшін М.М.Сперанский «Сібір жерлерін мəлім етуді» ұсынды. Бұл жазбаны жасақтауға болашақ желтоқсаншы Г.С.Батюшков белсене қатысты.

1904-1905 орыс -жапон соғысы

23 Октября 2011, реферат

XIX ғ. аяғы – XX ғ басында дүние бөлiнiп болған, ендi оны қайта бөлiсуге күрес қыза бастады. 1904 жылға қарай Ресей Манчжурияда, Ляодун түбегiнде, Кореяда бекiдi. Орыстардың жапонияға ешқандай территориялық таласы болған жоқ, олар тек қолындағысын сақтағысы келдi. Ал Жапония болса, соғысты пәрмендi дайындық үстiнде болды. Ол Ресейдi экономикалық және саяси тұрғыдан ұтымды аймақтардан ығыстырғысы келдi.

1916 жылғы Қазан революциясы

14 Февраля 2013, реферат

1916 жылғы Қазан революциясының женісі алғашқы күндерден бастап, құлатылған қанаушы тап өкілдерінің қаулы қарсылығын тудырды. Кеңес өкіметі елдің әр түрлі аймақтарындағы, соның ішінде Қазақстан жеріндегі контрревалюциялық бүліктерді батыл да шұғыл басып тастап отырды.Дегенмен олар аяғына дейін талқандалмады. Өлкеде азамат соғысының басты ошақтары Қазақстанның батыс аудандарында, Торғай облысының әкімшілік орталығы Орынборда қалыптасты. Бұл жерде атаман Дутовтың, генерал Толстовтың әскерлері, ал Жетісу жерінде қалыптасты. Бұл жерде атаман Дутовтың, генерал Толстовтың әскерлері, ал Жетісуда казак –орыс жасақтары, ақ-гвардия офицерлері мен юнкерлер жиналды. Олар контрреволюциялық күштердің негізгі орталығына айналды және Кеңес өкіметіне қарсы азамат соғысын бастады.

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт азаттық көтеріліс

20 Сентября 2011, реферат

Көтерілістің шығу себебі әлеуметтік-экономикалық және саяси сипаттағы факторлар еді. Яғни отарлық езгінің соғыс кезінде барынша күшеюі, жерді тартып алу, орыстандыру саясаты және т.б. Көтерілістің басталуына патшаның 1916 ж. маусымдың 25 армияның қара жұмысына Түркістан өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43-жасқа дейінгі ер-азаматтарын шақыру жөніндегі жарлығы түрткі болды.

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт азаттық көтеріліс

09 Декабря 2011, реферат

Көтерілістің қозғаушы күші - өлкенің жекелеген жерлерінде ғана феодалдар мен клерикалық элементтер көтеріліске басшылықты өз қолдарына түсіріп алды. Тұтас алғанда Қазақстандағы 1916 жылғы көтерілістің қозғаушы күші ауылдың еңбекшілер бұқарасы жұмысшылар, кол-онершілер болды.

1916 жылғы Қазақстандағы ұлт азаттық көтеріліс

25 Февраля 2013, контрольная работа

Қазақстан Республикасы-қазақ халқының тәуелсіз ұлттық мемлекеті. Тәуелсіз мемлекетіміздің құрылуы-қазақ халқының талай ғасырларға созылған ұлт-азаттық күресінің заңды нәтижесі. Халқымыздың даму тарихында мүлдем жаңа мазмұндағы саяси кезең басталды. ХХ ғасырдың басында Қазақстан, Ресей империясының капитализмге дейінгі өндірістік қатынастар үстем болған аграрлы отарлық өлкесі болды. Қазақ халқының басым көпшілігі, бір жағынан, патша үкіметінің отарлау саясатының қасіретін, екінші жағынан, ауылдағы бай-шонжарлардың езгісінің ауыртпалығын көтерді. Қазақстанның экономикасы мен жер байлығына, Ресей алпауыттарымен қатар шетелдік капитал да қол сұға бастады.

1916 жылғы ұлт азаттық қозғалыс

10 Февраля 2013, реферат

Көтеріліс – бұқара халықтың немесе әлеуметтік Тақырыптың өзектілігі. Қазақ халқының тәуелсіздікке жету Академик Н.м. Дружиннің бұл көтеріліске Ал американ тарихшысы С.Кэреу былай деп «1916жылғы көтеріліс Кеңесары кезіндегі халық рухының Академик Кеңес Нұрпейіс: 1916 жылғы көтеріліс Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.

1917-1941 ж.ж.кеңес мектебі мен педагогикасы. Мектептің революциялық қайта құрылуы және алғашқы қадамдары

19 Октября 2011, реферат

Халық ағарту ісінің барлық жүйесін қайта құру революцияның алғашқы күндерінен басталады. 1917 жылы 9 қарашадағы декрет бойынша, Ағарту ісінің мемлекеттік комиссиясы ұйымдасты, ол негізінен халыққа білім берудің жаңа жүйесін құрудың негіздерін талдаумен айналысты.
Халық ағарту комиссары А.В.Луначарский (1875-1933) жұртшылыққа мұғалімлерге және оқушыларға үндеу тастады. Бұл үндеуде ол халық ағарту саласындағы Кеңес үкіметінің негізгі қағидалары мен міндеттерін сипаттан берді: жалпыға бірдей міндетті бастауыш оқыту, мектептердің барлық сатыларында жалпы білім алуға болатындығы, мектептің діні болуы, білім беруді демократияландыру, жергілікті және ұлттық ерекшеліктерді ескеру.

1924-1926 жылдарғы ұлттық мемлекеттік үшін күрес

14 Марта 2012, дипломная работа

Қазақстанның саяси өміріндегі аса елеулі кезеңде ұлт тұтастығына қол жеткізу, сөйтіп ұлттық мемлекеттікті бекем негізге орнату және қалыптастыру жолында жүргізілген күресті идеологиялық бүркемелерден ажыратып, объективті түрде зерттеу; БК(б)П құрып қойған қатаң да қасаң шектеулер ішінде әрекет еткен республика басқарушы элитасының осы уақытқа дейін "ақтаңдақ" боп жабық жатқан қызметін көрсету; күрестің даму барысын, жетістігі мен кемшілігін, құлдырау себептерін талдау; сөйтіп, тарихи шындықты қалпына келтіру арқылы бүгінгі ұлттық мемлекеттігіміз сабақтасатын тамырларды және аталған кезеңнің қазіргі тәуелсіздік дәуіріне қызмет ететін тағлымды тұстарын айқындау

1986 жылғы Қазақстандағы Желтоқсан оқиғасы

06 Марта 2013, реферат

Желтоқсан оқиғасы — 1986 жылы 17 — 19 желтоқсан аралығында Алматыда болған қазақ жастарының КСРО үкіметінің отаршылдық, әміршіл-әкімшіл жүйесіне қарсы наразылық қимылдары.
Себептер
Желтоқсан оқиғаларына арналған Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік монументы
Көтерілістің басталуына Мәскеудегі орталықтың республика халқының пікірімен санаспастан Ресейдің Ульянов облысы партия коммитетінің 1-хатшысы Г.В. Колбинді ҚКОК-нің 1-хатшысы етіп тағайындауы түрткі болды.

20-30 жылдардағы мәдениет

29 Ноября 2011, реферат

Жаңа экономикалық саясаты республикада дәйекті түрде жүзеге асыру өзінің игі нәтижелерін берді. Кооперативтік қозғалыс одан әрі дамыды. Өндірістік кооперацияның негізгі үш түрі болды:
1.Коммуна - өндірісті қоғамдастыру.
2.Артель – жердің, малдың бір бөлігін, ауылшаруашылық машиналарын, құрал – саймандарды біріктіру.
3.ТОЗ – жер бірлесіп өңдеу мен шөп шабу жөніндегі серіктестік.
Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастыру, шаруалар қасіреті.
Жаңа экономикалық саясаты республикада дәйекті түрде жүзеге асыру өзінің игі нәтижелерін берді. Кооперативтік қозғалыс одан әрі дамыды. Өндірістік кооперацияның негізгі үш түрі болды:
1.Коммуна - өндірісті қоғамдастыру.
2.Артель – жердің, малдың бір бөлігін, ауылшаруашылық машиналарын, құрал – саймандарды біріктіру.
3.ТОЗ – жер бірлесіп өңдеу мен шөп шабу жөніндегі серіктестік.
Шаруалар ұжымдастыру түрлерін таңдағанда негізінен ТОЗ – ды қалады. 1927 жылғы қазанның 1 – іне қарай Қазақ КСР – інде кооперация шаруа қожалықтарының 23,1% - ін қамтыды. Сол уақытқа қарай 1074 тұтыну қоғамы жұмыс істеді, оның 312 – і ауылдарда болды, қазақ даласының жекелеген түпкірлерінде 140 факторий құрылды. Қазақ шаруалары 1072 ұжымдық шаруашылықта, соның ішінде 101 коммунада, 17 артельде, жерді бірлесіп өңдейтін 294 серіктестікте (ТОЗ–да) ынтымақтастық пен өзара көмек мектебінен өтті.
Жаңа экономикалық саясат негізінде республикадағы мал саны артты: 1929 жылы 10,5 млн. – ға жетті. Ауыл мен қыстақтарда орташалар шаруашылықтары көбейіп, орташалардың кедейлермен одағы нығая түсті. Патриархат көшпелі халықтың мәдениеті артты.
Алайда бұл ұзаққа созылған жоқ. Өлкелік партия ұйымының басшылығына келген Ф. И. Голощекин «ауылды кеңестендіру» ұранымен ауылда тап күресін шиеленістіру бағытын таңдап алды.

2009 жылғы халық санағы

12 Ноября 2011, курсовая работа

Қазақстан Республикасы Үкіметі халықтың өмір деңгейін жақсарту мақсатында, денсаулық сақтау, білім беру, сауда кәсіпорындар, тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпорындар желісімен және коммуналдық өріс қызметімен толық қамтамасыз ету үшін халықтың тұрмыс жағдайын және инфрақұрылымын жақсартуға бағытталған бағдарламасын жетілдіп жатыр.

:Хозяйственная деятельность восточноевропейской цивилизации. Экономическая политика Киевской Руси Раннего Средневековья

10 Марта 2013, контрольная работа

В условиях древности определились два основных (глобальных) типа цивилизации: западный, включающий европейскую и северо-американскую, и восточный, вбирающий цивилизацию стран Азии, Африки, в том числе арабскую, тюркскую и малоазиатскую. Древние государства Запада и Востока остались самыми мощными действующими историческими объединениями в международных делах: внешнеэкономических и политических связях, войны и мира, установления межгосударственных границ, переселения людей в особо крупных масштабах, морского судоходства, соблюдения проблем экологии и т.д.

Boadicea

18 Февраля 2013, курс лекций

Boadicea (также Boudicea или Boadicea) родился в 30 г. н.э. Она происходила из племени в современной Англии или Шотландии, хотя котором и кто ее родители были неизвестны. Многие историки считают, что ее имя было на самом деле Boadiga, кельтской богини победы. Boadicea является латинская версия Boadiga, который является, где ее современное название от. Boadicea, говорят, дикие и огненные женщины, ее волосы так ярко, как огонь, и ее кожа очень бледная. Ее дикий внешний вид и одежду изможденным бы вселить страх в сердцах римлян, которые вступят в игру позже в ее жизни. Писатель Дион Кассий:

Cтраны мира во второй половине XX века.Турция

19 Марта 2012, реферат

Один из самых сложных периодов в истории Турции начался в 1918, когда победители первой мировой войны разделили Турцию между собой. Тогда вошедший в историю генерал Оттоманской империи Мустафа Кемал начал организовывать сопротивление. Важнейший этап в истории -- война за независимость -- продолжался два года, и закончился очень дорогой для Турции победой и отменой султана.

II Ватиканский собор

03 Ноября 2012, курсовая работа

Целью работы является изучение вклада II Ватиканского Собора в развитие современной католической теологии. Поставленная цель обусловила следующие задачи исследования:
- рассмотреть предпосылки реформ;
- проанализировать догматические изменения;
- проанализировать декларацию о миссионерской деятельности;
- проследить изменения в пастырском служении;
- определить специфику отношения к нехристианским религиям.

IV Універсал Української Центральної Ради

20 Марта 2012, реферат

Універсали Української Центральної Ради, грамоти-прокламації, що їх видавав український парламент для широкого загалу, як гетьмани козацької доби. Українська Центральна Рада (УЦР) видала 4 Універсали, які визначили етапи української держави — від автономної до самостійної.

I Універсал

23 червня 1917 — проголосив автономію України («однині самі будемо творити наше життя»).

Iнтэрпрэтацыя П. Шпiлеускiм некаторых гiстарычных аспектау у нарысе “Мазыршчина”, ІХ Асэнсаванне праз прызму сучаснасцi

02 Декабря 2011, статья

Палессе, Мазырская зямля заўсёды была ў полі зроку айчынных і замежных даследчыкаў: вучоных-гісторыкаў, этнографаў, фалькларыстаў, якія нярэдка бліскуча спалучалі свой талент пісьменнікаў, яркіх публіцыстаў. Дастаткова прыгадаць такія знакамітыя імёны, як М. Доўнар-Запольскі, Я. Карскі, М. Косіч, А. Кіркор, Е. Раманаў, З. Радчанка, Ч.Пяткевіч, М. Федароўскі і інш.

New York. Places of interest

28 Февраля 2013, реферат

Although New York is not the capital of the United States, it is the biggest and most important city of the country. New York is situated on the Atlantic coast, in the NorthEast of the country, in the state of New York at the mouth of the deep Hudson River.
It is the financial and media capital of the world, the center of the American cultural life and the national leader in fashion and entertainment. The “Big Apple” is nickname of the city. New York , with the population of 16 mln people, is the second largest city.
and the biggest sea port in the world. It was founded in 1613 by Dutch settlers.

Românii şi anticomunismul

05 Ноября 2012, статья

Astăzi se împlinesc douăzeci şi patru de ani de la revoltele anticomuniste de la Braşov, din 1987. 15 noiembrie 1987, o dată necunoscută de străini şi uitată de noi, conform obiceiului nostru de a uita totul, şi răul, şi eroii, rămânând doar cu nostalgia trecutului ce părea uneori mai bun, prin prisma faptului că eram mai tineri. Am uitat comunismul, am uitat lipsurile şi frustrările, iar acest lucru se vede mai ales la cei mai tineri, prin vorbele şi mentalitatea lor, tocmai a celor care nu au cunoscut direct regimul comunist. Dacă ar fi trăit sub regimul comunist, sunt convins că nu ar fi vorbit aşa.

XIV—XV ғғ ортағасырлық мемлекеттер

31 Января 2013, реферат

Моңғол жаулаушылығының тым ауыр экономикалық зардабы бірте-бірте жойылып, жөнделе бастайды. Қазақстанның оңтүстігіндегі егіншілік кәсібі, қала өмірі, қолөнері өндірісі, оңтүстік-шығыстағы жер өңдеп, егін салу қайта туып, өркен жаяды, мал саны көбейеді. Орталық Қазақстан мен Жетісу далалық аудандарының Қазақстанның оңтүстігі мен Орта Азияның көгалды аймақтарымен жүргізетін сауда байланыстары қалпына келтіріледі. Қоғамдық қарым-қатынастар дамуында да бірсыпыра алға басушылық байқалады.

XIX ғасырдың I жартысындағы ресми іс қағаздар тілі

19 Октября 2011, реферат

XIX ғасырдың бірінші жартысы патша үкіметінің Қазақстан жерін отарлау әрекетінің ең бір шешуші кезеңі болды. Қазақ даласының көптеген жері Россия империясының құрамына кірді. Ел басқару билігін патша өз қолына алды. Орта жүз бен Сібірді мекендеген қазақтар үшін 1822 жылы "Сібір қазақтары туралы Устав" шығарылды. Бұл Устав 1860 жылға дейін күшінде болды. 1831 жылы Кіші жүз қазақтарын билеу үшін "Ел басқарудың дистанциялық системасы" деген құжат шығарылды.

XVI-XVII ғасырлардағы Қазақ хандығы

02 Ноября 2012, реферат

Моңғол шапқыншылығынан кейін барлық қазақ рулары мен тайпалары Жетісуда алғаш рет бір мемлекетке біріктірілді. XVI-XVII ғ. қазақ хандығының шекарасы едәуір ұлғая түсті. Өз кезінде “Жерді біріктіру” процесін жедел жүзеге асырып, неғұрлым көзге түскен қазақ хандарының бірі – Жәнібек ханның ұлы Қасым. Қасым ханның тұсында (1511-1523) феодал ақсүйектердің қарсылығы әлсіреп, әскери қуаты артты. “Тарихи – Рашиди”, “Шайбанинама”, т.б. деректерге қарағанда, қазақтардың этникалық территориясының негізгі аудандары қазақ хандығына Қасым хан тұсында біріктірілген.

XVI-XVII ғасырлардағы Қазақ хандығы

04 Марта 2013, реферат

Моңғол шапқыншылығынан кейін барлық қазақ рулары мен тайпалары Жетісуда алғаш рет бір мемлекетке біріктірілді. XVI-XVII ғ. қазақ хандығының шекарасы едәуір ұлғая түсті. Өз кезінде “Жерді біріктіру” процесін жедел жүзеге асырып, неғұрлым көзге түскен қазақ хандарының бірі – Жәнібек ханның ұлы Қасым. Қасым ханның тұсында (1511-1523) феодал ақсүйектердің қарсылығы әлсіреп, әскери қуаты артты. “Тарихи – Рашиди”, “Шайбанинама”, т.б. деректерге қарағанда, қазақтардың этникалық территориясының негізгі аудандары қазақ хандығына Қасым хан тұсында біріктірілген.