Зубчатое колесо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2012 в 02:25, дипломная работа

Описание

В процесі механічної обробки деталей машин виникає велика кількість проблемних питань які пов’язані із необхідністю виконання технічних вимог, що поставлені конструкторами перед виробництвом.

Работа состоит из  1 файл

Дипломка готовая.docx

— 1.56 Мб (Скачать документ)

- після  того як обробка закінчена, видалити стружку  з верстата і пристосування  (використовувати для цього щітку і совок) в ящик  для стружки.


Після закінчення роботи розточник повинен провести прибирання верстата і робочого місця, комплектувального столу та інструментальної шафи.

 

6.2. Система заходів  по забезпеченню якості продукції..

 

       Якість  продукції контролює робітник, майстер відділу технічного контролю, метод контролю  коопераційний і остаточний. Постачання заготівлями робочого місця здійснюється як основним  робочим так і розподільником. Технологічною документацією робочого забезпечує  майстер. Засобами захисту спецодягом і спецвзуттям робітник не забезпечується.

Дотримання чистоти і  порядку на робочому місці є однією з умов підвищення продуктивності праці.

 

6.3. Організація  охорони праці і протипожежного  захисту, охорона оточуючого середовища.

 

Заходи  щодо протипожежного захисту.

      Комплекс  організаційних заходів і технічних  засобів, спрямованих на виключення  можливості виникнення пожежі, становить  систему запобігання пожежі. Систему  пожежного захисту включає комплекс  організаційних заходів і технічних  засобів, спрямованих на запобігання  впливу на людей небезпечних  факторів пожежі та обмеження матеріальної шкоди від них. В нашому випадку не допускається скупчення дрантя, так як при попаданні на неї гарячої стружки неминуча пожежа.

Здатність речовини, матеріалу, суміші, конструкції до самостійного горіння називається горючістю. Якщо речовини мають підвищену пожежну небезпеку, їх відносять до пожежонебезпечних речовин. Пожежна безпека об'єкта забезпечується або системою запобіганням пожежі, або системою пожежного захисту.

       Виникнення  пожежі на промислових підприємствах приносить велику шкоду.  Вогнем знищуються будівлі цехів, запаси  матеріалу, паливно-мастильних засобів.  Пожежі викликають зупинку підприємств, можуть бути людські жертви. Тому цьому питанню приділяються окремі  заходи.

 

 

        Пожежна ділянка регламентується вимогами ДСТУ 1201004-79. На проектованій дільниці передбачено влаштування протипожежних вогнетримких огорож, протипожежні стіни, а також евакуаційні виходи (двері, сходи). Передбачені заходи щодо попередження та ліквідації пожежі.

На дільниці встановлені щити з комплектом протипожежного інвентарю згідно ДСТУ 16714-74:

•  вогнегасник ВП 5 ДСТУ 16005-70  - 2 шт.

• вогнегасник ОУ 2 ДСТУ 1276-77 - 2 шт.

• багор - 1 шт.

• лопата - 2 шт.

• відро пожежне - 2 шт.


• сокира - 1 шт.

• лом - 1 шт.

Також на дільниці є пожежний гідрант ДСТУ 157753-72, укомплектований пожежним рукавом.

Для гасіння масла або  електропроводки є ящики з піском. Для використаного дрантя передбачені ящики, що зачиняються, на робочих місцях.

На видних місцях вивішуються  інструкції з протипожежної безпеки  та схеми евакуації при виникненні вогнища запалення. На дільниці регулярно проводиться інструктаж з протипожежної безпеки. На дільниці призначається відповідальний за протипожежний стан.

Охорона  навколишнього середовища

       Найбільш ефективною формою захисту природного середовища від викидів промислових підприємств є розробка та впровадження безвідходної технології і маловідходних технологічних процесів у всіх галузях промисловості.

Безвідходна технологія - це активна форма захисту навколишнього  середовища від шкідливого впливу, яка представляє собою комплекс заходів технологічних процесів від обробки сировини до використання готової продукції, в результаті чого скорочується до мінімуму кількість  шкідливих викидів.

До теперішнього часу визначилися  чотири основних напрямки в безвідходній технології:

•  розробка безстічних технологічних  систем і водооборотних циклів на базі  існуючих і перспективних  способів очистки стічних вод;

• переробка відходів виробництва  і споживання; розробка і впровадження принципово нових технологічних  процесів, що дозволяють виключити  утворення основної кількості відходів;

• створення територіально-промислових  комплексів із замкнутою структурою матеріальних потоків сировини та відходів всередині комплексу.

 

 

        Для всебічного впровадження безвідходної технології важливим напрямком екологізації промислового виробництва слід вважати вдосконалення технологічних процесів, розробку нового устаткування з меншим рівнем викидів домішок і відходів у навколишнє середовище; заміну токсичних відходів нетоксичними; заміну не утилізованих відходів  на утилізовані; застосування апаратів і систем, що зменшують вплив на природу.

Забезпечення  безпеки життєдіяльності

        Створити повністю безпечні умови життєдіяльності людини неможливо. У будь якій природній антропогенній системі є ймовірність небезпеки і шкідливих факторів. Числові значення факторів середовища можуть набувати величину, яка загрожує здоров'ю і життю людини.

Негативні фактори виробничого  середовища поділяються на фізичні, біологічні та психофізичні.

        Негативні фізичні фактори на механічній дільниці:

• запиленість повітря  робочої зони;

• рухомі механізми верстатів, що обертаються, інструмент, заготівлі;


• вібрації верстатів, інструментів, пристосувань, важелів управління;

• акустичні коливання - шум від роботи технологічного устаткування, транспортних засобів тощо;

• електричний струм (електромережі, обладнання з електроприводами);

• освітленість робочої  зони;

• гострі кромки різального інструменту, задирки, шорсткі

поверхні, стружка;

• підвищена або знижена  температура повітря.

Негативні психологічні фактори  виробничого середовища  на механічній дільниці:

• динамічні навантаження;

• психологічна атмосфера  працюючих людей на дільниці.

Основними травмуючими факторами на дільниці є:

• обладнання, предмети, що падають, падіння персоналу, заводський транспорт, нагріті поверхні, електричний струм.

Створити повністю безпечні умови життєдіяльності людини неможливо.

Заходи з  охорони праці і техніки безпеки

Своєчасне і якісне проведення інструктажів передбачених ССБТ:

• первинний, на робочому місці  з навчанням безпечним прийомам роботи;

• вторинний інструктаж;

• позаплановий інструктаж;

• поточний інструктаж.

 

 

Проведення яких повинно мати документальне підтвердження.

Контроль знань і дотримання загальних і спеціальних правил техніки безпеки.

Контроль якості повітряного  середовища і метеорологічних умов в приміщенні на відповідність нормам і вимогам стандарту.

Контроль освітленості робочих  в залежності від характеру зорової  роботи.

        Контроль  МОР на відповідність складу, встановленим стандартам. Не можна заміняти МОР водним або їдким розчином.

Робоча зона кожного верстата повинна мати прозорий захисний екран.

Привідні механізми верстата повинні мати виправлені огорожі та блокуючі пристрої.

Устаткування дільниці харчується струмом напругою 80V, мережа загального освітлення 220 V, місцевого 36 V.

Відносно електробезпеки на проектованій дільниці передбачено:

• застосування безпечних  напруг для проходів невеликої потужності (переносні лампи, місцеві світильники);

• застосування огороджень для струмоведучих частин, обладнання

електрошаф, електроблокування;

• наявність захисних пристроїв, заземлення корпусів


електродвигунів, трансформаторів, підйомних кранів та іншого обладнання, що має електричний привід.

Внутрішній контур заземлення, до якого підключаються корпуса електроустаткувань, зміцнюється на стінках приміщення на висоті від підлоги в 200 мм. Зовнішній контур розташовується на глибині 0,7 м з виносним розташуванням заземлювачів.

Для забезпечення здорових умов праці на дільниці передбачено дотримання наступних середніх параметрів мікроклімату в холодний і перехідний період року:

• в  холодний період року температура повітря 18-20 0С, відносна  вологість 60-40%, швидкість руху повітря  не більше 0,2 м / с.

• в теплий період року температура  повітря 21-23 0С, відносна вологість 60-40%, швидкість руху повітря не більше 0,3 м / с.

Проектні параметри мікроклімату будуть підтримуватися за допомогою  аерації, механічної вентиляції і повітряного опалення дільниці.

Опалення  виробничого  приміщення  намічається повітряне  з використанням опалювально-рециркуляційного  агрегату СДТ, що встановлюється в одному з торців виробничого  приміщення.

Вентиляція передбачається природна через фрамуги світлових  прорізів і механічна витяжна  за допомогою вентиляційної установки.

Одним з найважливіших  параметрів виробничої обстановки є  освітлення. Раціональне освітлення забезпечує достатні умови здійснення робітниками своїх функціональних обов'язків.

До висвітлення виробничих приміщень пред'являються такі вимоги: забезпечення достатньої освітленості на робочих поверхнях, висока якість, надійність, зручність управління і  обслуговування, економічність спорудження  та експлуатації.

Забезпечення пожежної та електробезпеки. Достатня освітленість на робочих поверхнях забезпечується виконанням нормативних вимог, що встановлюють норми освітленості залежно від  характеристики зорової роботи, яка визначається ступенем її точності.

        Зазвичай в цехах  передбачається природне,  штучне і поєднане освітлення.

Природне освітлення в  приміщенні створюється сонячним світлом  через світлові прорізи і підрозділяється  на: бічне (через світлові прорізи в стінах), верхнє (через світлові прорізи в аераційних ліхтарях), комбіноване (верхнє і бічне).

         Штучне освітлення виробничих приміщень забезпечується, в основному, світильниками різних конструкцій з лампами розжарювання або люмінесцентними лампами.


Розрізняють світильники  загального та місцевого освітлення, а, отже штучне освітлення, загальне, місцеве  і комбіноване. Розміщення світильників загального призначення може бути симетричним  або локалізованим. При симетричному розміщенні світильники розташовуються як уздовж, так і поперек приміщення на однаковій відстані, по кутах прямокутника або в шаховому порядку. Симетричне розташування світильників забезпечує рівномірне освітлення обладнання, верстатів, робочих місць, проходів та проїздів, а тому в основному застосовується.

 

Вентиляція: класифікація й основні типи вентиляції.

         Розрізняють припливну вентиляцію, витяжну вентиляцію, приточно-витяжну вентиляцію, загальнообмінну вентиляцію, місцеву вентиляцію, природну і механічну вентиляцію.

         Припливна вентиляція забезпечує  тільки подачу чистого повітря  в приміщення; видалення повітря  з нього відбувається в основному  через нещільності в захисних конструкціях і двері, за рахунок виникаючого надлишкового тиску.

         Витяжна вентиляція призначена  для видалення повітря з вентильованого  приміщення і створення в ньому  розрідження, за рахунок якого  в це приміщення через нещільність в огорожах і дверях може надходити повітря зовні і з сусідніх приміщень.

         Припливно-витяжна вентиляція забезпечує  одночасно подачу повітря в  приміщення і організоване видалення  його; при цьому залежно від  співвідношення кількості подаваного і витягуємого повітря в приміщенні може бути надлишковий тиск або розрідження. У суміжних приміщеннях надлишковий тиск і розрідження перешкоджають проникненню забрудненого повітря з одного приміщення в інше (наприклад, з курильної у фойє, з кухні в обідній зал, з гальванічного відділення в складальний цех і т.д.). Для ефективності цього прийому необхідно, щоб надлишковий тиск або розрідження у вентильованих приміщеннях створювалося стійко інтенсивним повітрообміном. Показником інтенсивності повітрообміну, який може відбуватися без вентиляційних пристроїв (через нещільність в огорожах, під дією вітру і різниці температур внутрішнього і зовнішнього повітря), є кратність повітрообміну, тобто відношення обсягу надходить або видаляється протягом 1 року повітря до внутрішнього об'єму приміщення.

                  Місцева припливна вентиляція створює необхідні умови повітряного середовища на обмеженому просторі виробничих приміщень за допомогою повітряних душів, повітряних оазисів тощо. При місцевій витяжній вентиляції шкідливі включення уловлюються і віддаляються від місць їх виникнення за допомогою місцевих відсмоктувачів: витяжних шаф, зонтів, бортових відсмоктувачів та ін При виділенні шкідливих речовин від технологічного устаткування останнє забезпечується вбудованими місцевими відсмоктувачами і укриттями, що представляють собою його невід'ємну частину.

Информация о работе Зубчатое колесо