Зубчатое колесо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Сентября 2012 в 02:25, дипломная работа

Описание

В процесі механічної обробки деталей машин виникає велика кількість проблемних питань які пов’язані із необхідністю виконання технічних вимог, що поставлені конструкторами перед виробництвом.

Работа состоит из  1 файл

Дипломка готовая.docx

— 1.56 Мб (Скачать документ)

λ = L / hр

де 

L  - відстань між світильниками, м.;

     hр – висота підвісу над освітлюваною поверхнею, м.

 

λ = 5 / 7,9 = 0,63 м.

       Санітарними  нормами встановлено відстань між світильниками і стіною. Так як робочі місця розташовані не біля стіни, а в середині прольоту, то відстань між світильниками приймаємо рівним відстані між колонами

L = 5м.

       На плані освітлюваного приміщення намітимо місця розташування світильників з урахуванням зазначених вище вимог. Необхідно також врахувати, що кроквяні ферми розташовуються через 5м. Виберемо контрольні точки на плані, в яких припускаємо найменшу освітленість.

( Малюнок.). Вимірюємо відстань на плані від світильників до контрольних точок і нанесемо його на лінії, що з'єднують світильники з точками.

Складемо таблицю умовної  освітленості в контрольних точках.

 

Малюнок. Схема розташування світильників і контрольних точок

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


Таблиця  24 Умовна освітленість в контрольних точках

Контрольна точка

Кількість впливаючих світильників Nр

Відстань від точки  до світильника, м.

Умовна освітленість, створюєма  одним світильником у точці, Еусл.

Умовна  сумарна освітленість в точці від світильників, розташованих на  однаковій відстані Nр, русло, лк

Загальна  умовна освітленість точки від всіх  впливають світильників  Σ Еоу.

А

4

4

1

6

13,6

18

0,7

0,2

0,2

2,8

0,8

0,2

3,8

Б

3

3

1

1

6

13,6

18

21,6

0,7

0,4

0,2

0

2,1

1,2

0,2

0

3,5


  

   Умовну освітленість від одного світильника  для даної контрольної точки Еусл визначаємо за графіками, виходячи з висоти підвісу обраного світильника hр і відстані від проекції світильника на горизонтальну площину до контрольної точки d. Для точки з найменшою загальною умовною  освітленістю визначаємо  необхідний світловий потік лампи для створення в точці необхідної  освітленості за формулою:

F = 1000* ((Е*К)/(μ*ΣЕоу))

Де

F  - світловий потік  лампи, необхідний для  створення  мінімально допустимої освітленості, лм.;

   Е - мінімально допустима освітленість, лк;

   К - коефіцієнт  запасу;

   μ - коефіцієнт, що  враховує вплив віддалених світильників  і відбитого світла;

   ΣЕоу - Загальна умовна  освітленість в точці, лк.

F = 1000* ((400 * 1,5) / (1,1 * 3,5)) = 1558,46 лм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Охорона навколишнього середовища на комбінаті  ім. «Ілліча»

   Будучи підприємством з повним металургійним циклом ПАО «ММК ім. Ілліча »приділяє першорядне значення природоохоронних заходів. Компанія послідовно домагається скорочення впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище, а також прагне забезпечити сприятливе середовище проживання для населення в місті Маріуполі.

   Екологічна стратегія розвитку підприємства базується на комплексній програмі реконструкції і модернізації виробництва з впровадженням нових екологічно чистих технологій з урахуванням комплексу природоохоронних заходів.


   Фахівцями комбінату за участю провідних наукових центрів Донецької області розроблена довгострокова природоохоронна Програма, яка зачіпає всі основні переділи металургійного виробництва. Її реалізація дозволить істотно знизити викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище з урахуванням зростання виробництва продукції.

   З метою зниження викидів пилу на аглофабриці проводиться реконструкція газоочисток і установка електрофільтрів французької фірми «Спейк». Вловлена ​​в електрофільтрах пил використовується на аглофабриці як добавка до шихти при виробництві агломерату.

   У доменному цеху меткомбінату на чотирьох доменних печах впроваджені системи регулювання спалювання  доменного газу в повітронагрівочах, що дозволило отримати  екологічний ефект зниження  викидів СО на 35 000 тонн.

   Компанія безперервно вдосконалює систему управління навколишнім середовищем, розглядаючи її як одну з умов конкурентоспроможності продукції.

   Для реалізації цього напрямку комбінат бере на себе зобов'язання:

 • Впроваджувати передові  технології і модернізувати  існуючі процеси виробництва, передбачаючи зниження негативного впливу на навколишнє  середовище;
 • Безперервно вдосконалювати систему екологічного менеджменту;
 • При розробці інвестиційних проектів проводити кількісну оцінку впливу на навколишнє середовище і здоров'я, використовуючи доступні методи;
 • Оптимізувати виробничі процеси, домагається енергозбереження, зниження питомої споживання природних ресурсів, знешкодження і використання відходів;
 • Вести відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами щодо екологічних аспектах комбінату.

 

   ПАО «ММК ім.Ілліча» веде велику роботу і в інших напрямках, в тому числі з очищення русла річки Кальчик. У 2004-2005 роках тільки на природоохоронні заходи зі скорочення промислових стоків в річку Кальчик комбінат витратив понад десяти мільйонів гривень.

   На підприємстві повністю вирішене питання використання таких відходів виробництва як окалина, зварювальний шлак, відсів агломерату, колошниковий пил, металургійні шлами.


   Конвертерні шлаки використовуються після переробки при виробництві агломерату, з доменних шлаків виготовляють будівельні матеріали.

   Відпрацьовані нафтопродукти, уловлені на системах очищення водооборотних циклів водопостачання, повністю використовуються при виробництві товарних мастил.

   В  даний час показники питомих викидів на тонну продукції, що випускається ПАО «ММК ім. Ілліча »не перевищують показників кращих українських, російських і багатьох закордонних підприємств.

   У найближчій перспективі компанія має намір закрити мартенівське виробництво і побудувати новий конвертерний цех, оснащений сучасним очисним обладнанням.

 

 

 

 

 

 

 

 

\


Перелік використаної літератури:

1. Ансеров М.А. Пристосування для металорізальних верстатів. - Л.: Машинобудування,  1975.

2. Довідник технолога-машинобудівника. В 2-х томах. / Под ред. А.Г.Косіловой і Р.К.Мещерякова. - М.: Машинобудування, 1986. - Том 1. 1986.

3. Барановський В.А. Режими різання металів. Довідник. - М.: Машинобудування, 1972.

4. Горбацевіч А.Ф., Шкред В.А. Курсове проектування з технології машинобудування. - Мн.: Вища школа, 1983.

5. Руденко П.К. та ін Проектування та виробництво заготівель у машинобудуванні. - К.: Технiка, 1983.

6. Аршинов В.А., Алексєєв Г.А. Різання металів і ріжучий інструмент. - М.: Машинобудування, 1976.

7. Бєлоусов А.П. Проектування верстатних пристосувань. - М.: Машинобудування, 1980.

8. Допуски і посадки. Довідник. / В.Д.Мягков, М.А.Палей, А.Б.Романов и др. - Л.: Машинобудування, 1983.

9. Єгоров  М.Є., Дементьєв В.І., Дмитрієв В.Л.  Технологія машинобудування.  - М.: Вища  школа, 1981.

10. Машинні нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах. Частина 1 - 2. - М.: Машинобудування, 1974.

11. Обробка металів різанням. Довідник технолога. / Под ред. А.Ф.Панова. - М.: Машинобудування, 1985.

12. Керівництво по курсовому проектуванню металорізальних інструментів. / Під ред. Г.Н.Кірсанова. - М.: Машинобудування, 1986.

13. Гжіров Р.І.і ін "Програмування ОБРОБКИ на верстатах з ЧПК" (довідник), Л., Машинобудування, 1990р.

14. Микитенко В.Д., "Підготовка програм для верстатів з програмним Керування", М. Машинобудування, 1973 р.

 


Зміст пояснювальної  записки

 

Вступ…………………………………………………………………...…………...11

1. Загальна частина.

  1. Службове призначення, аналіз конструкції і технологічність деталі…………………………………………………………………………12
  2. Визначення типу і організаційної форми виробництва………....….14
  3. Обґрунтування методу отримання заготівки………………………..17
 1. Технологічна частина.
  1. Розробка  маршрутного технологічного процесу………….……….24
  2. Вибір устаткування…………………………………………………...27
  3. Вибір і обґрунтування різального, вимірювального інструменту і оснащення……………………………………………………………..……..33
  4. Розрахунок режимів різання………………………………………….35
 2. Конструкторська частина.
  1. Опис пристосування для закріплення деталі………………………..45
  2. Проектування металорізального інструменту………………………49
 3. Проектування механічної ділянки.
  1. Визначення кількості основного обладнання і коефіцієнта його завантаження……………………………………...…………………………51
  2. Розрахунок кількості працюючих на ділянці……………..………...53
  3. Визначення площі проектованої механічної ділянки…………....…55
 4. Економічна частина.
  1. Розрахунок капітальних вкладень…………………………………...59
  2. Визначення величини експлуатаційних витрат…………………......61
   1. Визначення річної витрати і вартість основних матеріалів…………...61
   2. Визначення витрат на оплату праці…………………………………......62
   3.      Розрахунок собівартості продукції…………..…………………....…65
  3. Розрахунок  основних техніко-економічних показників проектованої ділянки……………...………………………………….……..68
 5. Організаційна частина.
  1. Охорона праці. ………………………………………………………..69
  2. Вентиляція виробничих приміщень………………………………....74
  3. Освітлення робочого приміщення……………………...……………76
  4. Охорона навколишнього середовища на комбінаті «Ілліча»……...83

Перелік використаної літератури………………………………………………85

 

 

 


Информация о работе Зубчатое колесо