Аналiз фiнансового стану комерцiйного банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Декабря 2011 в 14:40, курсовая работа

Описание

Актуальність теми полягає у тому, що оцінка фінансового стану комерційних банків з огляду на економічну ситуацію в країні та за її межами є надзвичайно важливою як для самого банку,так і для його клієнтів і партнерів.
Метою курсової роботи є дослідження методів оцінки фінансового стану комерційного банку та впливу такого аналізу на його діяльність.
Завданням курсової роботи є дослідження основних методів аналізу фінансового стану банку, оцінка показників фінансового стану комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк») та з’ясування шляхів поліпшення фінансового стану банку.

Содержание

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Суть, функції та основні види аналізу фінансового стану комерційного банку………………………………………………………………………..5
Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану комерційного банку…………………………………………………………………………..…8
Методи та прийоми аналізу фінансового стану комерційного банку………………………………………………………………………….…11
РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (На прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»)
2.1. Загальна характеристика фінансово-кредитної діяльності досліджуваного комерційного банку………………………………………...... 20
2.2. Аналіз показників фінансової стійкості банку …………………….…..24
2.3. Оцінювання ефективності фінансово-кредитної діяльності банку…… 35
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
3.1. Напрями вдосконалення фінансово-кредитної діяльності банку……..38
3.2. Вдосконалення інвестицій в оновлення техніки і технології клієнтів банку………………………………………………………………………………40
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………46
ДОДАТКИ…………………………………

Работа состоит из  1 файл

Курсовая ВСЯ.docx

— 429.89 Кб (Скачать документ)

     Курсова робота

     з курсу 

     «Фінансовий аналіз»

     на  тему: 

«АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО  СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

  1. Суть, функції та основні види аналізу фінансового стану комерційного банку………………………………………………………………………..5
  2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану комерційного банку…………………………………………………………………………..…8
  3. Методи та прийоми аналізу фінансового стану комерційного банку………………………………………………………………………….…11

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (На прикладі ПАТ КБ «Приватбанк»)

   2.1. Загальна  характеристика фінансово-кредитної  діяльності досліджуваного комерційного  банку………………………………………...... 20

    2.2. Аналіз  показників фінансової стійкості  банку …………………….…..24

    2.3. Оцінювання  ефективності фінансово-кредитної  діяльності банку…… 35

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ  ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

     3.1. Напрями вдосконалення фінансово-кредитної  діяльності банку……..38

     3.2. Вдосконалення інвестицій в оновлення  техніки і технології клієнтів  банку………………………………………………………………………………40

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………...44

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………46

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..49

ВСТУП 

   В нестабільному політичному  та економічному  середовищі, що склалося зараз в  Україні під впливом як світової економічної кризи, так і приходу  нової влади, українці втратили довіру до банків як таких, що визнають їх вже  менш надійними та стабільними. Тому комерційним банкам слід ретельніше відноситися до аналізу свого  фінансового стану та фінансового  стану інших банків на ринку для  того, щоб адекватно оцінювати  переваги та недоліки своєї банківської  діяльності. Такий аналіз дасть змогу  прийняти необхідні міри по зміцненню  свого фінансового стану по мірі необхідності, що підвищить довіру до банку ,  його стабільність та прибутковість,а  також конкурентоздатність у  порівнянні з іншими фінансового-кредитними установами,які впроваджують все  нові технології у обслуговування клієнтів.

     Багато авторів аналізували проблематику даної  теми, зокрема А.М. Герасимович, Р.Коцовська, А. М. Мороз ,І.М. Парасій-Вергуненко , В.Ричаківська , Р.І. Тиркало , З.І. Щибиволок та багато інших. Але на даний момент не вироблено єдиного підходу до визначення фінансового стану комерційного банку, різні автори наводять своє бачення даного питання і аналізують його у розрізі різних груп показників.

   Актуальність  теми полягає у тому, що оцінка фінансового  стану комерційних банків з огляду на економічну ситуацію  в країні та за її межами є надзвичайно важливою як для самого банку,так і для  його клієнтів і партнерів.

   Метою курсової роботи є дослідження методів  оцінки фінансового стану комерційного банку та впливу такого аналізу на його діяльність.

   Завданням  курсової роботи є дослідження основних методів  аналізу фінансового  стану банку,  оцінка показників фінансового стану комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк») та з’ясування шляхів поліпшення фінансового  стану банку.

   Об’єктом  дослідження в даній курсовій роботі  є  діяльність комерційного банку, а предметом дослідження  даної роботи є показники діяльності досліджуваного банку, що характеризують його фінансовий стан.

    Для вивчення обраної теми використовувались поряд із законодавчими актами Верховної Ради і Уряду, нормативні акти Національного Банку України, фінансова звітність банку ПАТ КБ «Приватбанк», а також періодичні видання і економічна література, що стосується предмету дослідження.

   Обсяг роботи складає 61 сторінку, що включає у себе вступ,  три розділи, висновки та пропозиції, список використаних джерел і   додатки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ АНАЛІЗУ  ФІНАНСОВОГО СТАНУ  КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 

1.1.Суть, функції та основні види аналізу фінансового стану комерційного банку  
 
 

   Фінансовий  аналіз як наука вивчає фінансові  відносини, виражені в категоріях фінансів і фінансових показниках. При цьому його роль у керуванні комерційним банком полягає в тому, що він є самостійною функцією керування, інструментом фінансового керування й методом його оцінки. [1, с.18] Таке визначення дає А. Д. Шеремет у своєму навчальному посібнику. Аналіз фінансового стану комерційного банку передбачає глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у діяльності банку, регулярне проведення банком якого дає змогу банку ефективно управляти своїми активними і пасивними операціями для максимізації прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану. Це виявляється особливо важливим у сучасних умовах, коли все більш загострюється суперництво банків та небанківських фінансово-кредитних установ.

    Суть поняття фінансового стану  досліджувалась багатьма авторами. А.Г.Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко у фінансовому словнику визначили фінансовий стан (держави, регіону, підприємства,сім’ї, особи) як стан економічного суб’єкта, що характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів,забезпеченістю коштами,необхідними для господарської діяльності, підтримання нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними суб’єктами.[2, с. 219]

    І. М. Парасій-Вергуненко визначає фінансовий стан як характеристику фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, здатності виконувати свої зобов’язання перед державою та іншими контрагентами. [3, с. 304]

  Завданням аналізу фінансового стану комерційного банку є:

 • виявлення рентабельності та фінансової стратегії банку;
 • визначення ефективності використання фінансових ресурсів;
 • визначення становища комерційного банку на фінансовому ринку та кількісне вимірювання фінансової конкурентоспроможності;
 • оцінка рівня дотримання встановлених економічних нормативів та оціночних показників регулювання діяльності банку;
 • розробка заходів для усунення виявлених недоліків

     Фінансовий стан комерційного банку відбиває всі аспекти його діяльності. Основним об’єктом аналізу є комерційна діяльність. Водночас суб’єктами можуть бути як комерційні банки, так і їхні контрагенти, зокрема інші кредитні установи, аудиторські фірми, реальні і потенційні клієнти та кореспонденти, інші фізичні та юридичні особи. [4, c.243]

     Аналіз  фінансового стану передбачає оцінку стану і результатів діяльності банку за звітний період ( аналіз капіталу, аналіз  активів, аналіз ліквідності), порівняння фінансового стану і результатів діяльності банку з результатами діяльності окремих підрозділів та інших банків, а також узагальнення результатів такого аналізу і підготовку рекомендацій для прийняття управлінських рішень для покращення діяльності банку.

     Аналіз  фінансового стану у економічній  літературі різниться за різними  ознаками. Залежно від спектра  досліджуваних питань аналіз фінансового  стану є повним, тобто таким, при  якому вивчаються всі аспекти  діяльності банку,внутрішні та зовнішні його зв’язки. За охопленням об’єктів дослідження такий аналіз є суцільним, тобто аналізуються всі об’єкти  задля всебічного  визначення  фінансового стану банку. Залежно  від мети та характеру аналізу, оцінку фінансового стану банку можна  поділити на 2 види:

 • підсумковий аналіз проводиться за певний звітний період часу (місяць, квартал,півріччя, рік). Роль такого аналізу в тому, що діяльність банку вивчається комплексно, застосовується для визначення ефективності діяльності банку за звітний період, оцінки його фінансового стан, а також резервів підвищення прибутковості.
 • Перспективний аналіз застосовується для прогнозування основних показників фінансового стану банку і результатів його фінансової діяльності.

     М.Р. Ковбасюк у своєму навчальному  посібнику виділяє ще деякі  специфічні види аналізу : функціональний , структурний, оперативно-вартісний  та макроекономічний. Функціональний  аналіз дозволяє визначити спеціалізацію  діяльності комерційного банку,  його місце в системі розподілу  банківських послуг, можливість  взаємодії з іншими контрагентами  системи. Структурний аналіз проводиться  для всіх видів банківських  послуг, активних і пасивних статей  балансу, що дозволяє проаналізувати  склад і питому вагу активів  і пасивів банку, а також  структури доходів,видатків і  прибутку банку. Оперативно-вартісний аналіз поглиблює визначення доходності банку і дає уявлення про вартість і рентабельність конкретних видів послуг. Макроекономічний же аналіз дозволяє визначити масштабність продуктивності і прибутку банку , а також ступінь участі комерційного банку у формуванні грошової маси. [5, с.81]

  Отже, можна зробити висновок,  що оцінка фінансового стану є дуже важливою  для комерційного банку, адже дає  можливість визначити конкурентоспроможність банку на ринку та приймати ті управлінські рішення, що будуть направлені на покращення фінансового стану задля забезпечення  необхідними ресурсами для надання  послуг клієнтам та зміцнення і поліпшення  платоспроможності та рентабельності своєї діяльності. Для банку важливий не тільки внутрішній аналіз його діяльності, але і порівняння результатів роботи з результатами інших банків для глибшої оцінки своїх сильних та слабких сторін. На основі комплексної оцінки фінансового стану банків складається їх рейтингова оцінка, матеріалами якої користуються потенційні клієнти банків, їх акціонери та внутрішні користувачі.  
 
 
 

  1.2. Інформаційне забезпечення  оцінки фінансового  стану комерційного  банку 
 
 

       Аналіз є важливим напрямком економічної роботи банку і повинен включати в себе аналіз ліквідності банку, фінансових результатів його діяльності,стабільності, давати  узагальнюючу оцінку фінансового стану та визначати виходячи з цього рейтинг банку.

   Актуальним є розроблення методів оцінки, зіставлення та відбору даних, що характеризують результативність діяльності банку, отриманих із різних джерел. Для інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану банку слід використовувати всі види директивної, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, бухгалтерської, довідкової та методичної інформації. Але базовою інформацією для фінансового аналізу є дані звіту про фінансові результати, який відображає величину дохідних і витратних статей, згрупованих за їх характером та основними напрямами; балансу (з примітками), який розкриває наявність та напрями розміщення фінансових ресурсів банку на фіксований момент часу; фінансового плану, або бізнес-плану, комерційного банку щодо очікуваних доходів і витрат періоду, який аналізується.

    Відповідно до [6]  та [7] фінансова звітність банків складається на підставі Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368 (зі змінами та доповненнями) та Інструкції про складання річного фінансового звіту банків України, затвердженої Постановою НБУ від 26 грудня 2001 р. № 545 (зі змінами та доповненнями).

      До складу банківської звітності належать: балансовий звіт, звіт про фінансові результати, а також ряд додатків до цих звітів, у яких наведена інформація про структуру активів, зобов’язань та власних коштів банку, ризики, якість кредитного портфеля, а також про інші показники, які є дуже важливими для характеристики фінансового стану банку. Наявність таких додатків дає змогу відобразити звітність банків на рівні міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Завдяки цьому фінансова звітність задовольняє вимоги користувачів інформації поза банком (акціонерів, клієнтів та партнерів банку, НБУ, фінансових органів тощо). Взаємозв’язок між балансом та звітом про фінансові результати проявляється в тому, що активи балансу генерують основну частину операційних доходів, а пасиви – операційних витрат, на аналізі яких ґрунтується оцінювання ефективності банківської діяльності. Для більш детального аналізу фінансових результатів діяльності банку (у тому числі доходів і витрат) як інформаційне джерело можуть бути використані дані звіту про рух грошових коштів та звіту про власний капітал банку, а також дані аналітичного і синтетичного обліку.

  Згідно  з вимогами нормативних актів  НБУ призначенням фінансової звітності  банків є створення бази даних, яка  дасть змогу реально оцінити  показники ліквідності, платоспроможності  та дохідності банків і на цій основі визначити їх фінансовий стан –  як комплексне поняття, що відображає різні напрями банківської діяльності. Фінансова звітність банків має бути перевірена щорічно аудитором, який має сертифікат НБУ на аудиторську перевірку банківських установ.

Информация о работе Аналiз фiнансового стану комерцiйного банку