Рефераты по экономике организации

: Оценка платежеспособности предприятия, на примере строительной организации ОАО «Сибавиастрой»

16 Декабря 2011, дипломная работа

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что оценка финансового состояния, платежеспособности, неплатежеспособности предприятия является не просто важным элементом управления предприятием, но и методикой правильного ведения бизнеса, управлением денежными средств предприятия. Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим определить переговорную позицию предприятия при контактах с представителями различных партнерских групп, банков.

Cross cultural communication

09 Мая 2012, доклад

Cross-cultural communication is a field of study that looks at how people from differing cultural backgrounds communicate, in similar and different ways among themselves, and how they endeavour to communicate across cultures.

Mass production

15 Сентября 2013, курсовая работа

So in this course project the production line that produces vertical sleeve hole with gloss on one side have been designed. During designing we’ve calculated technical and economic parameters of the production line, built graphics that present the synchronization of operations and load of equipment, also the time limit graph have been made.
The production line, we’ve got include 10 operations, use 18 machines and refer to the unsynchronized production lines.

Swot аналіз підприємства

19 Ноября 2012, реферат

Введення
Що робить перед боєм гарний воєначальник? Він вивчає поле майбутньої битви, вишукуючи всі виграшні позиції і небезпечні місця, оцінює свої сили й сили супротивника. Якщо він цього не зробить, він прирече свою армію на поразку.
У бізнесі працюють ті ж принципи. Бізнес - це нескінченна низка дрібних і великих боїв. Якщо керівник не оцінить перед битвою сильні і слабкі сторони свого підприємства, не визначить ринкові можливості і загрози, то його шанси на успіх різко знижуються.

«Цеснабанк» АҚ жалпы сипаттамасы, қаржылық тұрақтылығы

01 Февраля 2013, отчет по практике

Осы мақсатқа жетуде жұмыстың алдында мынадай міндеттерді шешу көзделеді:
- банктік несиенің ұғымын және түрлерін нақтылау;
- несиенің механизмін қарастыру;
- коммерциялық банктердің несиелік операцияларына сипаттама жасау;
- екінші дейгейдегі банктердің дағдарыс жағдайында салалар бойынша несие беру қызметіне талдау жасау;

«Қарасу ет» ЖШС-нің шұжық өнім өндірісінің экономикалық тиімділігі және оны жетілдіру жолдары

10 Марта 2012, курсовая работа

Бұл курстық жұмыс ҚР шұжық өнімдерінің өндірісі, өнімі, сапасы жайлы толық жазылған жұмыс. Шұжық өнімінің Қазақстандағы қазіргі нарық замандағы сұраныс, ұсыныс сонымен қатар тұтынушының қанша пайыз тұтынатыны жайлы толық көрсетілген Мысалы 2006 -2010 жылдары ет және шұжық өнім өндіріс көлемі 122,3% пайыз көрсетікште болған.

Інвестиційна діяльність підприємства і заходи щодо її удосконалення

26 Февраля 2012, курсовая работа

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних і екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими б професійно володіли спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а з ними і на належне місце у світовому господарстві.

Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства

27 Февраля 2013, реферат

В Концепції Верховної Ради України відмічається, що національні інтереси України вимагають негайних та ефективних заходів спрямованих на збереження її науково-технологічного потенціалу, забезпечення ефективного його використання для подолання кризових явищ у економічному та соціальному розвитку. Враховуючи економічні, соціальні, екологічні, оборонні та інші національні інтереси, слід за короткий строк здійснити комплекс заходів, які б сприяли підвищенню якісних характеристик вітчизняного науково-технологічного потенціалу до рівня стандартів розвинених країн, інтенсифікації процесу опанування науковими знаннями, новими технологіями та їх практичному втіленні .

Інтегральна ефективність діяльності підприємства

01 Октября 2011, курсовая работа

Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністью того, що буде загублено. В практичних розрахунках цей показник знаходиться відношенням результатів виробництва до витрат.

АвтоВаз и его производственная и организационная структура

15 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучить производственные и организационные структуры предприятия, его инфраструктуру, а также рассмотреть их характерные особенности.
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:
1. Изучить теоретическую сторону производственной и организационной структур.

Автоматизированные системы обработки информации

06 Февраля 2013, курсовая работа

Управление хозяйственной деятельностью предприятия является важнейшим условием достижения экономического успеха. Поставки должны оплачиваться своевременно, платежи по задолженностям и процентные выплаты по ним производиться точно в срок, а так же достаточно значительная часть средств должна оставаться в распоряжении самого предприятия.

Аграрная политика России в современных экономических условиях

15 Марта 2012, реферат

Засуха 2009, а особенно 2010 года, показала, что аграрная политика в РФ построена не на принципе предупреждения негативных последствий для рынка сельхозпродуктов, для нее характерны изменение постфактум

Адами ресурстарды басқарудың шетелдік тәжірибесі

24 Декабря 2011, доклад

Ұйым қызметкерлері жұмысының нәтижесін бағалау адам ресурстарын басқару немесе персоналды басқару пәнінің маңызды бөлімі болып табылады.
Адам ресурстарын басқару мемлекеттің қандай жүйе бойынша дамып келе жатқандығына қарамастан, оның шешуші қызметі болып табылады. Әрине, бұл Қазақстанға да қатысты мәселе. Сондықтан ұйым қызметкерлері жұмысының нәтижесін дұрыс бағалай білген жөн.
Дамыған елдерде бұл мәселені зерттеуге үлкен көңіл бөлінеді. Мысалы, АҚШ-та «мамандарды (қызметкерлерді) басқару» пәні 200-ге жуық жоғарғы оқу орнында оқылады. Жапондықтар өздерінің өмір сүруін табиғи ресурстарға емес, адам ресурстарына байланысты деп түсінеді және де олар өздеріндегі ең басты байлық адам деп есептейді.

Айналым капиталы курсты

13 Февраля 2012, курсовая работа

Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің барлық экономикадағы негізгі буыны- кәсіпорын. Сондықтан да, бұл деңгейде қоғамға қажетті өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі тиіс. Мұнда ресурстарды үнемдеп жұмсау, жоғары өнімді техника мен технологияларды қолдану мәселелері кең түрде шешіледі.
Кез келген кәсіпорынның қаржылық жағдайы, төлем және несие қабілеттілігі оның қажетті айналым капиталымен қамтамасыз етілуімен байланысты.

Акио Морита

24 Февраля 2013, биография

Будучи физиком по специальности, Морита служил офицером в японском флоте в ходе Второй мировой войны. Его семья занималась производством сакэ. В военном исследовательском комитете он познакомился с Масару Ибукой, который в то время искал молодых и талантливых инженеров для собственной компании; 7 мая 1946 года они основали «Токийскую телекоммуникационную инженерную корпорацию» ( «Тоцуко», Tokyo Tsushin Kogyo K.K.), предшественницу Sony, с приблизительно 20-ю сотрудниками и первоначальным капиталом в 190000 иен. Ибуке было 38 лет, в то время как Морите было 25.

Активная часть основного капитала, ее роль и показатели использования

27 Января 2013, курсовая работа

Цель исследования: проанализировать в динамике изменение структуры капитальных вложений на различных пространственных уровнях и дать оценку эффективности капитальных вложений на предприятии.
Исходя из поставленной цели, определим задачи исследования:
1. изучить понятие, сущность, цели и задачи капитальных вложений и капитального строительства, их структуру и источники финансирования;
2. произвести анализ развития сферы капитальных вложений в России, Дальневосточном федеральном округе и ЕАО;

Акционерная собственность

21 Марта 2012, курсовая работа

Собственность – основа, становой хребет любого общественного строя и общества. Она возникла на заре развития человечества, выражаясь в начале в индивидуальном присвоении древними людьми своей добычи, а потом и в коллективном присвоении.
Ни о каком обществе не может быть речи там, где не существует никакой формы собственности, поскольку всякое производство есть присвоение индивидуумом предметов природы в пределах определенной общественной формы и посредством нее.

Акционерное общество "Продукты".

01 Марта 2013, дипломная работа

Целью дипломной работы является изучение влияния на результаты торговой деятельности организационной формы.
Задачи курсовой работы:
- изучить и обосновать развитие акционерных обществ как перспективное направление развития торговых организаций;
- провести анализ результативности деятельности акционерного общества;
- разработать пути совершенствования деятельности акционерного общества.

Акционерное общество, закрытое и открытое

30 Января 2013, доклад

Акционерное общество - это одна из организационно-правовых форм предприятий. Оно создается путем централизации денежных средств (объединения капитала) различных лиц, проводимой посредством продажи акций с целью осуществления хозяйственной деятельности и получения прибыли.

Акционерные общества

01 Декабря 2010, курсовая работа

Акционерные общества (АО), как организационно правовые формы появились в основном в процессе приватизации, т.е путем преобразования крупных государственных предприятий в акционерные общества.

В данной контрольной работе рассматриваются сущность и понятие АО, организационно-правовые основы создания и функционирования АО, структура управления и контроля АО.

В третьей главе рассматриваются общества с ограниченной ответственностью (ООО), порядок их создания и функционирования, структура органов управления и контроля. Приводится таблица отличий АО от ООО.

Акционерные общества

13 Апреля 2012, курсовая работа

Акционерное общество – организационно - правовая форма предпринимательской организации. Создается на основе добровольного соглашения юридических и физических лиц, объединяющих свои средства путем выпуска акций.

Акционерное общество может быть открытого (со свободной продажей акций на рынке) и закрытого (акции распределяются только среди учредителей) типа. Лица, приобретающие акции данного общества, имеют право на получение доли прибыли в форме дивиденда.

Акционерные общества

10 Декабря 2012, реферат

Если мы рассмотрим вопрос создания акционерных обществ через призму истории нашей страны, то в постреволюционной России акционерные общества создавались еще в 20-е годы в период НЭПа. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. были определены нормы об акционерных обществах. В 1927 г. было утверждено Положение об акционерных обществах. Однако, уже в 30-е годы с ужесточением административных рычагов в экономике практически все акционерные общества были ликвидированы и заменены государственными предприятиями. Сохранились лишь некоторые из них, связанные главным образом с внешнеэкономической деятельностью: Интурист, Внешторгбанк СССР (ныне Внешторгбанк России) и др.

Акционерные общества на примере ОАО «Газпром»

17 Апреля 2012, курсовая работа

Для перехода к рыночной экономике необходим ряд условий, среди которых важнейшим является наличие многообразных форм собственности. Значительный сектор экономики составляют государственные предприятия, большей частью полностью или частично бездействующие, поскольку исходная нерентабельность или огромная капиталоемкость не позволяют им справиться с трудностями организации рыночной деятельности. Поэтому одним из направлений является разгосударствление собственности, преобразование государственных предприятий в акционерные общества.

Акционерные общества. Создание. Управление. Направления совершенствования деятельности

04 Декабря 2010, курсовая работа

С целью раскрытия данной темы, мною были поставлены следующие задачи:

1.Охарактеризовать понятие и виды акционерных обществ;
2.Проанализировать особенности создания акционерных обществ,
3.Рассмотреть особенности управления акционерными обществами,
4.Выявить преимущества акционерной формы собственности.

Александр Петрович Карпинский

14 Декабря 2011, реферат

Александр Петрович Карпинский - один из основателей русской геологической школы, «отец русской геологии» родился 7 января 1847 года в семье горного инженера Богословского завода на Урале.

Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

10 Марта 2012, курсовая работа

Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково-технічного прогресу, зростання національного доходу і добробуту населення.

Амортизационная политика предприятия

27 Сентября 2011, курсовая работа

Современная амортизационная политика государства характеризуется наличием тенденций либерализации. В соответствии с действующим законодательством, предприятиям разрешено самостоятельно определять срок полезного использования основных средств и нематериальных активов в соответствии с положениями налогового законодательства и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством РБ; выбирать способ начисления амортизации по однородным объектам амортизируемого имущества; применять специальные ускоренные или пониженные нормы амортизации в случаях, предусмотренных законодательством; также предусмотрена возможность приостановления начисления амортизации (например, при реконструкции и модернизации основных средств по решению руководителя предприятия, а также при переводе их на консервацию). Возможность оптимизации амортизационных сумм позволяет предприятию целенаправленно влиять на финансовые результаты производства и хозяйственную устойчивость предприятия. Амортизационная политика хозяйствующего субъекта закрепляется в учетной политике, принимаемой на предприятии ежегодно, и реализуется в двух направлениях учета - бухгалтерском и налоговом - амортизируемых объектов основных средств и нематериальных активов. Полное и рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, экономии капитальных вложений.

Амортизационная политика предприятия

26 Декабря 2011, контрольная работа

Цель данной курсовой работы – рассмотреть сущность амортизации основных средств и выделить различные способы начисления амортизации.
Для достижения поставленной цели в работе ставятся следующие задачи:
рассмотреть экономическую сущность и понятие амортизации основных средств;
раскрыть понятие нормы амортизации, методов начисления амортизации основных средств;
рассмотреть амортизационную политику фирмы.

Амортизационный и ремонтный фонды

02 Февраля 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы: рассмотреть амортизационный и ремонтный фонды.
Для достижения поставленной цели необходимо будет выполнить следующие задачи:
Дать определение понятий амортизационный и ремонтный фонды;
выяснить порядок формирования амортизационного и ремонтного фондов;
изучить направления расходования средств, как из амортизационного, так и из ремонтного фондов.

Амортизация на предприятиях торговли и общественного питания

16 Июня 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы рассмотреть существующие методы начисления амортизации на объекты основных средств и выявить наиболее подходящий метод для выбранного объекта исследования, с учетом особенностей предприятия.