Рефераты по экономической теории

Ақша айналымының түсінігі және мәні

18 Ноября 2011, реферат

Ақша айналымы [1] — ақшаның айналымдағы қозғалысы, оның айналым және төлем құралы ретінде қызмет етуі. Ақша айналымының тауар айналымынан өзгешелігі — әрбір тауар айналымда уақытша болады, ал ақша өзінің айналым құралы қызметін атқарғаннан кейін, айналыс арнасында тұрақты қалып, тауарларды өткізуге қызмет ете береді. Ақша айналымының объективтік заңы төмендегідей: тауарлар бағасының айналыстағы жиынтығы аттас ақша бірліктерінің айналым саны қатынасына байланысты. Дәлірек айтқанда, айналымдағы ақша аумағы тауарлар бағасы мен аттас ақша бірліктерінің айналым саны арқылы анықталады.

Ақша ағымдарының жоспарлаудағы теориялық негіздері

05 Декабря 2011, курсовая работа

Аталған проблемаларды шешу үшін қажетті компьютерлік, комуникациялық және басқа да техникалық жабдық сатып алуды жүзеге асыру ұйғарылып отыр. Бұл жобаны іске асыруға арналған болжамды шығыстар 55000 мың теңгені құрайды. Жобаны іске асыру мерзімі – 2006 – 2008 жылдар. Инвестициялық жобаны қаржыландыру көзі компанияның меншікті қаражаты болып табылады.

Ақша жүйесі

14 Февраля 2012, реферат

Ақша (ағылш. money; cash;) — жалпыға бірдей балама ретінде барлық басқа тауарлардың құнын көрсететін ерекше тауар. Ол барлық тауар өндірушілер, сатушылар, тұтынушылар арасындағы экономикалық байланысты қаматамасыз етеді. Ақша тауар өндірісі мен тауар айырбасының тарихи дамуы нәтижесінде пайда болды.

Ақша және оның даму эволюциясы

13 Февраля 2012, курсовая работа

Берілген курстық жұмысының мақсаты-ақша теорияларының қалыптасу тарихын неғұрлым кең ауқымда қарастырып, оның бүгінгі таңдағы жағдайын анықтау.

Ақша реформасы

22 Ноября 2012, курсовая работа

Ақша реформасы - француздың "reforme" және латынның "reformo" -өзгертемін деген сөзінен шыққан. Бұл — мемлекет билігімен ақша жүйелерінің толық немесе ішінара өзгеруі және ақшаның бір жүйесінің жаңа белгіге ауыстырылуы. Капитализм жағдайында ақша реформасы буржуаздар мүддесі үшін жүргізіледі, оның ақыры қалың бұқараны қанауды күшейтуге, тұрмысын нашарлатуға әкеліп соғады.

Ақша қызметі

20 Октября 2011, реферат

Ақшаның қызметі: құн өлшеуіші, бақылау құралы, баға көлемін көрсету құралы, айналыс құралы, қор жинау құралы, қазана жасау құралы, төлем құралы, дүниежүзілік ақша қызметін атқарады.
Көп уақытқа дейін ақшаның рөлін әр түрлі тауарлар атқарды. Алайда біртіндеп өндірістің дамуы процесінде ол алтынға берік орнықты.
Елімізде зандытәртіппен бекітілген ақша белгілері бар.

Ақша-несие саясаты

05 Ноября 2011, курсовая работа

Ақша-несие саясаты мемлекетті реттеу саясатының бір бағыты болып табылады. Соның ішінде төлем балансын іске асырудағы маңыздылығын баса айтып өткен жөн. Ақша – несие саясаты – нарықтық экономиканың тірегі ретінде экономикалық дамудың ажырамас элементін білдіреді.

Ақшаның атқаратын қызмет түрлері

25 Февраля 2013, реферат

Ақша тауар өндірісінің дамуындағы бірден – бір шарт және өнім болып табылады. Тауар – бұл сату немесе айырбастау үшін жасалынған еңбек өнімі.Ақшаның өмір сүруіндегі объективті қажеттілік ол тауар өндірісі және тауар айналысының болуына негізделеді. Кез келген тауар айналысында ақша айырбас құралы болып табылады. Тауар және ақша бір-бірінен бөлінбейді. Ақша айналысы болмаса, онда тауар айналысы да болмайды.Ақша тауардан дами отырып, тауар болып қала береді, бірақ тауар ерекше жалпылама эквивалент.

Бізнес-план: Організація більярдного клубу

19 Ноября 2011, курсовая работа

На тлі постійно зростаючого числа людей, здатних оплачувати свої розваги і завантаженості вже існуючих місць відпочинку надзвичайно привабливо виглядає створення місця, в якому б поєднувалися, як спортивні, так і розважальні послуги, здатні задовольнити клієнтів.
Таким чином, цілями представленого бізнес-плану є:
- Розробка і опис шляхів створення організації, що надає спортивно-розважальні послуги, визначення її організаційно-правової форми,
- Визначення передбачуваного місця положення створюваної організації на ринку (ринкової ніші),
- Опис послуг, які організація надаватиме споживачам,
- Аналіз доцільності створення подібної організації з точки зору рентабельності і прибутковості,
- Вибір оптимальних шляхів вирішення поставлених в бізнес-плані завдань,
- Розробка конкретних заходів, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану.

Багалы кагаздар

26 Октября 2011, реферат

Бағалы қағаздардың бұл түрі Қазақстан Республикасының Ұлттық банк мемлекетімен эмитенттелінетін бағалы қағаз болып табылады. Үкімет өз атынан бағағалы қағаздардың бұл түрін шығара отырып, Республикалық бюджеттің тапшылығын қарастыру мен инфляцияны болдырмау жағын қарастырады. Осыған сәйкес Ұлттық банк мекемесі айналымдағы ақша қаражаттарының қозғалысын реттеуді көздейді. Бағалы қағаздар нарығы экономикалық жүйеде ауқымды орын алады. Қазіргі уақытта, барлық дүниежүзінде болып жатқан келеңсіз банктік үрдістің салдарынан, бағалы қағаз нарығына аса көңіл аударуына әкелді

Балансовый метод экономического анализа и варианты его применения

14 Марта 2012, контрольная работа

Балансовый метод в анализе хозяйственной деятельности, сопоставление взаимосвязанных показателей хозяйственной деятельности с целью выяснения и измерения их взаимного влияния, а также подсчёта резервов повышения эффективности производства. При применении Б. м. в а. х. д. связь между отдельными показателями выражается в форме равенства итогов, полученных в результате различных математических действий над сравниваемыми показателями. Данный метод анализа получил название балансового потому, что исторически первым примером увязки большого числа показателей хозяйственной деятельности путём выведения равенства двух их итогов был бухгалтерский баланс.

Банк менеджменті

28 Ноября 2011, реферат

Менеджмент – ұйымдастыру және басқарудың оңтайлы жүйесі туралы ғылым.
Менеджменттің мағынасы әр түрлі. Менеджмент сөзі тар мағынасында белгілі бір адамдар тобын ұйымдастыру мен басқаруға қатысты болса, оны кең мағынасында банктің қызметі мен оның қызметкерлерін ұйымдастыру, басқарумен байланыстырады.

Банк несие саясаты

20 Ноября 2011, курсовая работа

Несиеде өзгермейтін, тұрақты болып қалатын жәйт – құрылым. Өзге экномикалық категориялар сияқты несиеде бір – бірімен өзара әрекетке түсетін бірнеше элементтен тұрады. Ондай элементтерге ең алдымен несиелік қатанастың барлық субъектілері, сондай – ақ жоғарыда анықтағанымыздай, бұл субъектілерге несие беруші мен қарыз алушылар жатады. Оларды бөлуге және бөлек қарастыруға болмайды. Оларды бірге қарастырған жағдайда ғана несиенің мәнін анықтауға болады.

Банк система

21 Декабря 2011, курсовая работа

Цель данной контрольной работы состоит в рассмотрении банковской системы, а также разобрать в чем состоит ее структура.
Задачи работы диктуются поставленной целью:
- дать понятие банковской системы;
- рассмотреть основы банковской системы;

Банки и их роль в рыночной экономике

08 Ноября 2011, курсовая работа

Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним из которых является закон денежного обращения. Оборот денег происходит под влиянием финансовых институтов и, прежде всего, банков, которые создают основу для денежного оборота и связаны со всеми отраслями и секторами экономики. Банки обеспечивают финансирование всех сфер предпринимательства, производственной и непроизводственной сфер, сферы управления и наполняют бюджет (как федеральный, так и территориальный) необходимыми денежными средствами. Через банки осуществляется также и двустороннее движение денег, взятых взаймы (кредит).

Банки и их роль в современной рыночной экономики

17 Февраля 2013, курсовая работа

Цель данной курсовой работы: выявить роль банков в современной экономике.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1.Дать понятие банка и выделить его виды.
2.Показать роль Центрального Банка Российской Федерации в современной экономики и в регулировании деятельности коммерческих банков.
3.Раскрыть влияние банковской системы на экономику Алтайского края

Банки и их роль в современной экономике

03 Декабря 2011, курсовая работа

Банки – одно из древнейших изобретений человечества. Историческим предшественником банковского дела было ростовщичество, которое существовало ещё в Древней Греции в четвёртом веке до нашей эры. Бурное развитие банки получили по мере расширения индустриализации в различных странах. Первые банки появились в 18 веке, большая часть банков во второй половине 19 века, особенно крупные в 20 веке.
Сегодня банки – одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их деятельности – необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и в нынешнее время.
Банковская система играет важнейшую роль в обеспечении функционирования народного хозяйства. Осуществляя расчётные, вкладные, кредитные и другие операции, банки выполняют общественно необходимые функции. Вместе с тем как работа других коммерческих предприятий банковская система подвержена многочисленным рискам и именно поэтому в большинстве стран эта деятельность является наиболее регулируемым видом предпринимательства. При этом регулирование имеет ярко выраженные национальные особенности, отражающие специфику формирования национальной банковской системы. Устойчивость банков существенным образом влияет на эффективность экономики страны.

Банки и их роль в современной экономике

28 Января 2013, курсовая работа

Зарубежный опыт свидетельствует, что банки, которые предоставляют клиентам более разнообразные услуги высокого качества, обычно, имеют преимущества перед банками с ограничен¬ным набором услуг.
Цель данной курсовой работы – рассмотреть сущность банков и их роль в экономике.

Банки и мультипликатор денежного предложения

05 Ноября 2011, реферат

Главная активная операция коммерческих банков — кредитование. При выдаче кредитов коммерческие банки создают безналичные деньги и увеличивают денежное предложение. Количество денег увеличивается в соответствии с мультипликатором денежного предложения. Механизм мультипликатора денежного предложения рассмотрим на примере.

Банки и основные направления совершенствования банковской системы

28 Сентября 2011, курсовая работа

Представленная работа посвящена теме "Банки и основные направления совершенствования банковской системы".
Проблема данного исследования носит актуальный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов.

Банки, их роль в рыночной экономике

03 Января 2012, курсовая работа

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Находясь в центре экономической жизни, обслуживая интересы производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банки – это атрибут не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной страны, сфера их деятельности не имеет не географических, ни национальных границ, это планетарное явление, обладающее колоссальной финансовой мощью, значительным денежным капиталом. Имея огромную власть во всем мире, банки в России, однако, потеряли свою изначально высокую роль.

Отечественным банкам, как и всей нашей экономике, не повезло во многих отношениях. К сожалению, на протяжении довольно длительного времени административное, зачастую непрофессиональное мышление подменяло экономический подход, в результате подлинные экономические функции кредитных учреждений из главных превращались во второстепенные. За всю нашу историю банки так часто игнорировали, до такой степени снизили их экономическое назначение, что даже сейчас, организуя переход к рынку, мы не уделяем им такого внимания, которого они заслуживают.

Банки: виды, функции и роль в рыночной экономике. Рынок кредитных ресурсов

11 Мая 2013, курсовая работа

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчёты, кредитуя хозяйство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда.
Современная банковская система – это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства.

Банки:виды,функции в рыночной экономике.Кредит и кредитная система

18 Ноября 2011, курсовая работа

Задачами же данной курсовой работы являются:
Раскрыть понятие и сущность банков в рыночной экономике
Проанализировать процессы зарождения банковской системы
Раскрыть сущность кредита и рынка кредитных ресурсов
Рассмотреть перспективы дальнейшего развития банковской системы и кредитования.

Банковская система и ее роль в национальной экономике; особенности её развития в Республике Беларусь

28 Октября 2013, курсовая работа

Цель работы: исследовать основные принципы организации и функционирования банковской системы, определить особенности банковской системы Республики Беларусь. Исследования и разработки: изучена типичная банковская система, устройство банковской системы в условиях переходной экономики, структура банковской системы Республики Беларусь; определена роль центрального банка в развитии экономики.

Банковская система: содержание и функции в экономике

10 Ноября 2011, курсовая работа

Цель исследования - рассмотрение экономической сущности банковской системы и ее деятельности на современном этапе.
Для достижения намеченной цели были поставлены и решены следующие задачи:
Охарактеризовать этапы становления банковской системы России
Рассмотреть деятельность Центрального банка как структурный элемент денежно-кредитной политики
3. Рассмотреть деятельность коммерческих банков, как составное звено банковской системы.

Банковская система

09 Января 2011, курсовая работа

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономи-ки. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты кредитуя хозяйства, выступая посредниками в перераспределении капитала, существенно повышает общую эффективность производства, способствуют росту производительности общественного труда. Сегодня, в усло-виях развитых товарных и финансовых рынков, структура банковской системы резко усложня-ется. Появились новые виды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры.

Банковская система

27 Ноября 2011, доклад

Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Включает Центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчетных центров. Центральный банк проводит государственную эмиссионную и валютную политику, является ядром резервной системы. Коммерческие банки осуществляют все виды банковских операций

Банковская система Белорусии

04 Октября 2011, курсовая работа

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы производителей, связывая денежным потоком промышленность и торговлю, сельское хозяйство и население. Во всем мире банки имеют значительную власть и влияние, они распоряжаются огромным денежным капиталом, стекающимся к ним от предприятий и фирм, от торговцев и фермеров, от государства и частных лиц. По существу, банковская система - это сердце хозяйственного организма любой страны.

Банковская система государства и принцип её построения

26 Марта 2012, курсовая работа

Вопрос о том, что такое банк, не является таким простым, как может показаться на первый взгляд. В народном обиходе банки – это хранилища денег. На самом деле такое толкование банка не раскрывает его сути, его подлинного назначения в народном хозяйстве.
Банки – непременный атрибут товарно-денежного хозяйства. Исторически они шли рука об руку: начало обращения денежной формы стоимости можно считать и началом банковского дела, а степень зрелости, развития банковской деятельности всегда, так или иначе, соответствовала степени развитости товарно-денежных связей в экономике.

Банковская система и регулирование рынка. Надежность и стабильность банковской системы

04 Мая 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы показать значение банковской системы РФ для экономического роста страны.
Задачи, которые я ставлю перед собой, заключаются в следующем:
- перечислить принципы организации и рассмотреть современную структуру банковской системы;
- рассмотреть деятельность Центрального банка РФ;