Екологічна експертиза в Україні

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 14:20, курсовая работа

Описание

Екологічній експертизі підлягають практично усі види інвестиційних програм, проектів схем розвитку та розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей виробництва, генеральних планів населених пунктів, проектів на будівництво, реконструкцію, проекти нормативно-правових актів, документація щодо впровадження нової техніки, матеріалів, технологій.
Тому основними завданнями курсової роботи є:
1. Закріплення та поглиблення знань, отриманих під час вивчення курсу «Екологічна експертиза», застосування їх для оцінки антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.
2. Вивчити основних методів і способів проведення екологічної експертизи.
3. Вірно оцінювати стан довкілля, вплив промислової діяльності на нього та прогнозування змін.

Содержание

Вступ
1. Оцінка впливу підприємства на оточуюче середовище
1.1. Загальні відомості про підприємство та його характеристика
1.2. Характеристика району розміщення підприємства
1.3 Оцінка впливу на оточуюче середовище і характеристика технологічної безпеки основних технологічних процесів
1.4 Геологічна і геоекологічна характеристика розміщення корисних копалин
2. Оцінка впливу підприємства на повітряне середовище
2.1. Фізико-географічні та кліматичні умови району, характеристика території підприємства
2.2. Характеристика району за рівнем забруднення атмосфери
2.3. Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин
2.4. Параметри джерел викидів в атмосферу, характеристика шкідливих речовин
2.5. Характеристика і оцінка заходів для зменшення надходження забруднюючих речовин в атмосферу
2.6. Висновки, характеристика впливу підприємства на повітряне середовище
3. Оцінка впливу підприємства на стан поверхневих та підземних вод
3.1. Стан водних об’єктів в районі розміщення підприємства
3.2. Оцінка системи водопостачання та водовідведення
3.3. Умови утворення і властивості стічних вод
3.4. Оцінка заходів по охороні підземних та поверхневих вод
3.5. Висновки про вплив підприємства на стан водних ресурсів
4. Вплив діяльності підприємства на земельні ресурси, рекультивація земель
4.1. Оцінка існуючого стану земельних ресурсів в районі діючого підприємства
4.2. Визначення впливу підприємства на стан земельних ресурсів в процесі виробничої діяльності
4.3. Оцінка природоохоронних рішень по рекультивації земель, порушених в результаті будівництва та господарської діяльності підприємства
4.4. Висновки про рекультивацію порушених земель
5. Екологічна оцінка утворення, складування та зберігання відходів
5.1. Технологічні процеси при яких утворюються відходи
5.2. Умови складування та збереження відходів
5.3 Переробка відходів, їх знешкодження
Висновки
Література

Работа состоит из  1 файл

ЗМІСТ..ПР1виробн.doc

— 421.50 Кб (Скачать документ)

ЗМІСТ

Вступ

1. Оцінка впливу підприємства на оточуюче середовище

1.1. Загальні відомості  про підприємство та його характеристика.................

1.2. Характеристика району розміщення підприємства...................................

1.3 Оцінка впливу на оточуюче середовище і характеристика технологічної безпеки основних технологічних процесів..................................................................

1.4 Геологічна і геоекологічна характеристика розміщення корисних копалин………………………………………………………………………….………

2. Оцінка впливу підприємства на повітряне середовище

2.1. Фізико-географічні  та кліматичні умови району, характеристика території підприємства………………………………………………………………. .

2.2. Характеристика району за  рівнем забруднення атмосфери.......................

2.3. Характеристика джерел викидів  забруднюючих речовин.........................

2.4. Параметри джерел викидів  в атмосферу, характеристика шкідливих  речовин.............................................................................................................................

2.5. Характеристика і оцінка заходів  для зменшення надходження забруднюючих  речовин в атмосферу............................................................................

2.6. Висновки, характеристика впливу підприємства на повітряне середовище……………………………………………………………………………..

3. Оцінка впливу підприємства на стан поверхневих та підземних вод

3.1. Стан водних об’єктів в  районі розміщення підприємства.........................

3.2. Оцінка системи водопостачання  та водовідведення..................................

3.3. Умови утворення і властивості  стічних вод................................................

3.4. Оцінка заходів по охороні  підземних та поверхневих вод........................

3.5. Висновки про вплив підприємства на стан водних ресурсів……………..

4. Вплив діяльності підприємства  на земельні ресурси, рекультивація земель

4.1. Оцінка існуючого  стану земельних ресурсів в  районі діючого підприємства...................................................................................................................

4.2. Визначення впливу  підприємства на стан земельних  ресурсів в процесі виробничої  діяльності....................................................................................................

4.3. Оцінка природоохоронних рішень по рекультивації земель, порушених в результаті будівництва та господарської діяльності підприємства.........................

4.4. Висновки про рекультивацію порушених земель………………………..

5. Екологічна оцінка утворення,  складування та зберігання відходів

5.1. Технологічні процеси при  яких утворюються відходи..............................

5.2. Умови складування та збереження  відходів................................................

5.3 Переробка відходів, їх знешкодження..........................................................

Висновки

Література

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 Екологічна експертиза  в  Україні  -  вид  науково-практичної  діяльності    спеціально    уповноважених    державних    органів, еколого-експертних формувань  та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому  екологічному  дослідженні,  аналізі  та  оцінці передпроектних,  проектних  та  інших  матеріалів  чи    об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на  стан навколишнього  природного  середовища,  і спрямована на підготовку висновків   про   відповідність   запланованої   чи   здійснюваної діяльності    нормам   і   вимогам   законодавства   про   охорону навколишнього  природного  середовища,  раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

 Метою екологічної  експертизи є запобігання негативному  впливу антропогенної  діяльності  на  стан    навколишнього    природного середовища та здоров'я  людей, а також оцінка  ступеня   екологічної безпеки  господарської   діяльності  та  екологічної ситуації   на окремих територіях і об'єктах.

 Основними завданнями  екологічної експертизи є: визначення  ступеня  екологічного  ризику    і    безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності; організація  комплексної,  науково  обгрунтованої  оцінки об'єктів екологічної експертизи; встановлення  відповідності  об'єктів  експертизи  вимогам екологічного  законодавства; оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на  стан  навколишнього  природного середовища, і якість природних ресурсів;  оцінка  ефективності,   повноти,    обгрунтованості    та достатності заходів щодо  охорони    навколишнього    природного середовища; підготовка об'єктивних, всебічно  обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

 Основними принципами екологічної експертизи є: гарантування безпечного  для  життя  та  здоров'я  людей навколишнього природного середовища; збалансованість           екологічних,        економічних, медико-біологічних і соціальних    інтересів    та    врахування громадської думки; наукова  обгрунтованість,  незалежність,   об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність; екологічна безпека,  територіально-галузева  і  економічна доцільність   реалізації    об'єктів    екологічної    експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності; державне регулювання; законність.

Екологічній експертизі підлягають практично усі види інвестиційних  програм, проектів схем розвитку та розміщення продуктивних сил, розвитку окремих  галузей виробництва, генеральних  планів населених пунктів, проектів на будівництво, реконструкцію, проекти нормативно-правових актів, документація щодо впровадження нової техніки, матеріалів, технологій.

Тому основними завданнями курсової роботи є:

  1. Закріплення та поглиблення знань, отриманих під час вивчення курсу «Екологічна експертиза», застосування їх для оцінки антропогенного впливу на навколишнє природне середовище.
  2. Вивчити основних методів і способів проведення екологічної експертизи.
  3. Вірно оцінювати стан довкілля, вплив промислової діяльності на нього та прогнозування змін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДПРИЄМСТВА  НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 

1.1 Загальні відомості про підприємство і його характеристика

 

Відкрите акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" є одним з найбільших підприємств гірничорудної промисловості.  
Основною продуктивною діяльністю підприємства є видобуток відкритим способом залізної руди, переробка і збагачення бідних магнетитових залізистих кварцитів з отриманням залізорудного концентрату і доменного агломерату, що використовуються в основному промисловими підприємствами України.  
ВАТ "ПівдГЗК" введений в експлуатацію в 1955 р. Комбінат розробляє залізисті кварцити Скелеватського магнетитового родовища. Виїмка руди і скельної вскришки здійснюється з попереднім рихлінням  масиву буровибуховим способом.  
          Проектна продуктивність комбінату на рік:

- Руда -22,0 млн.т.

- Концентрат - 14,3 млн.т.

- Агломерат - 5,25 млн.т.

Проммайданчик підприємства ВАТ "ПівдГЗК" розташований в південній частині території Криворізького басейну. Цей район характеризується скупченням промислових підприємств гірничодобувної та будівельної індустрії.  
Територія комбінату в межах його земельного відводу займає площу 4201,9га.  
У межах загального землекористування територія проммайданчика обмежена:  
- На півночі - територією Скелеватського родовища і територією колективного садівничого господарства;

- На північно-заході - житловою забудовою, з поділом  її автотранспортною  магістраллю  на сел. "ПівдГЗК" і сел. ГЗК "Арселор Міттал Кривий Ріг";  
- На сході - об'єктами складського та виробничого енергетичного та залізничного транспортного призначення ВАТ "ПівдГЗК" і ГЗК "Арселор Міттал Кривий Ріг";  
- На півдні - рілля і житлова забудова Широківського району;

- На південно-заході - вільні землі Широківського району;

- На заході - житловою забудовою - сел. Рудничний;

- На північно-заході - вільні від забудови землі (рілля).

У межі землекористування  підприємства входить територія  житлової забудови, розташована на півночі: сел. ПівдГЗК і сел. ГЗК "Арселор Міттал Кривий Ріг", розділені р. Інгулець.

Виробничо-технічна структура  комбінату складається з 7 основних цехів і 19 допоміжних, які з'єднані єдиним технологічним ланцюжком .

Основні: 
1.Рудоуправління (РУ) веде комплекс розкривних робіт і видобуток сирої руди з подальшою переробкою на дробильних і збагачувальних фабриках. 

До складу РУ входять:

- Кар'єр;

- Гірничо-транспортний цех;

- Дробильно-щебеневий  комплекс;

- База механізації;

- Енергослужба рудника;

- Механічна служба  рудника;

- Ділянка ремонту реципієнтів;

- Бурова ділянка;

- Котельня рудоуправління.

 В якості вантажних механізмів на видобувних і розкривних роботах використовуються наявні на комбінаті екскаватори:

- На видобутку не  окислених кварцитів екскаватори ЕКГ-10;

- На видобутку окислених  кварцитів і виїмці розкривних  порід екскаватори ЕКГ-8І;

- На відвалоутворенні  скельної вскришки і складуванні  окислених кварцитів екскаватори ЕКГ-8І та ЕКГ-10.

Виїмка руди і скельної вскришки здійснюється з попередніми розпушуванням масиву буровибуховим способом. Для буріння вибухових свердловин шляхом скважин застосовуються верстати шарошкового буріння СБШ-250 МН. В якості вибухових речовин (ВР) використовується гранулотол і грамоніт 79/21 і 50/50, України та інші ВВ.

 Згідно з технологією виробництва на підприємстві передбачається виробництво 24 масових вибухів на рік з 6-8 підривається блоками при витраті ВР на один масовий вибух 550 тонн.

 У кар'єрі поряд з основними технологічними процесами виробляють допоміжні роботи: дроблення негабариту, заоткоска уступів, очищення берм, планувальні роботи та ін

 При виході негабариту в межах 0,1%, її дроблення передбачено за допомогою установок 2УРН-400І.

Для заоткостки уступів  при формуванні постійних бортів по скельних породам передбачається контурне підривання свердловин з гирляндними зарядами. Буріння рядів щілеобразуючих свердловин передбачено верстатами СБШ-250 МН.

Для очищення берм і на планувальних роботах використовуються бульдозерні браузери ДЗ-118.

 Зрошення підірваної гірничої маси в забоях і на відвалах здійснюється гідропоїздами. Витрата води становитиме 1560-1900 куб.м на добу.

 Для складування розкривних порід кар'єру комбінат має два відвали - Лівобережний та Правобережний, які розташовані в південно-західній частині території проммайданчика, в межах землекористування підприємства. Формування цих відвалів здійснюється згідно з проектом 1993.

Територія Лівобережного  відвалу займає загальну площу 774 га, обмежена з півночі - проммайданчиком  кар'єру, зі сходу - автодорогою, за якою розташовуються шламосховища підприємства. Висота відсипки відвалу становить 130-160 м. на півдні, на відстані 400м від кордонів відвалів, розташовується с. Новоселівка Широківського району Дніпропетровської області. На заході, на відстані 450 м - сел. Рудничне.

Загальна площа відвалу  Правобережного 243 га. Територія розташовується в безпосередній близькості біля кар'єру, із західного її боку. На південному заході, на відстані 1000м від встановленої межі відсипки відвалу розташовується сел. Рудничне. Між відвалом і житловим селищем Рудничне розташовується природно утворена площа наносів, яка штучно рекультивована: засипана грунтом і засаджена чагарниками і деревами.

 У західній частині території комбінату, за кар'єром та відвалами Правобережні, розташовується відвал Шимановський. Загальна площа займаної території 109 га. Відвал є недіючим, і за попередні роки відбулося природне заростання його території.

Відсипання розкривних порід і окислених кварцитів  ведеться 20-40 метровими ярусами. На відвалах працюють наявні на комбінаті екскаватори ЕКГ-8І, ЕКГ-10.

 У кар'єрі для вивозу гірничої маси використовується залізничний транспорт на електровозній тязі і великовантажний автомобільний (автосамосвали). Руда з кар'єру на дробильну фабрику доставляється конвеєрним транспортом з гір. - 90. Для господарських потреб використовуються автосамосвали типу КРАЗ-222, КАМАЗ та інші автомобілі.

 2.Управління залізничного транспорту (УЖДТ) забезпечує транспортування розкривних порід на відвали і руди на перевантажувальні пункти дробильної фабрики, а також прийом вантажів з сировиною і матеріалами, які надходять на комбінат, веде підготовку і формування рухомого складу для завантаження і відправлення готової продукції.

Информация о работе Екологічна експертиза в Україні