Өсиет бойынша мұрагерлік

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Апреля 2013 в 23:20, реферат

Описание

Дипломдық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан тұрады. Кіріспеде зерттеу тақырыбының көкейкестілігі, мақсаты мен міндеттері, методологиялық негізі дәйектелген. Жұмыстың бірінші тарауы, “ Түркі қағанатының қоғамдық саяси құрылысы” деп аталады. Бұл жерде көне түркі қағандығының құрылуы, террториясы, мемлекеттік басқару және құқықтық жүйесі қарастырылады. Далалық империяның ел басқару жүйесіндегі, әскери қүрылымындағы ерекшеліктері толық көрсетіледі.

Содержание

Кіріспе…………………………………………………………….........3-5 бет
I – тарау Түрік қағанатының қоғамдық - саяси құрылысы.
1.Түркі халықтарының жазбаша ескерткіші.................... 6-9 бет
2.Түрік қағанатының құрылуы және территориясы....9-18 бет
3. Көне түрік қағандығының мемлекеттік басқару және құқықтық жүйесі..........................................................18-27 бет.
II – тарау Түрік қағанатының саяси тарихы
2.1. Түрік қағанатының эфталиттерді талқандауы..........27-31 бет
2.Түрік қағандығының Византиямен соғысы..............31-35 бет
2.3. Түріктердің Иранға жорығы. ....................................... 35-41 бет
3. Түрік империясының құлдырауы және құлауы.....41-46 бет
4.Батыс және Шығыс Түрік қағандығы........................46-53 бет
Қорытынды……………………………………………………… 54-56 бет
Қолданылған әдебиеттер.....................................................57-60 бе

Работа состоит из  1 файл

Дип.-Түрік-қағанаты.doc

— 273.00 Кб (Скачать документ)

       27- бет.

11. Салғарин  Қ. Түріктер, жужандар. – Алматы, 1999. 42 бет

 1. Ақышев К. Қазақ мемлекеті: қайнар көзі, дамуы кезеңдері, тұрақтануы. // Қазақ тарихы. 1995. № 2.   31 бет
 2. Кляшторный С.Г.., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетии. - Алматы: “Рауан”,1992.  С 85-86
 3. Гумилев Л. Н. Көне түріктер. Алматы. “Білім”, 1994. 44 бет Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. – Алматы: “Жалын”, 1994.
 4. Құлахметова Л. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі байырғы түркілердің ел басқару жүйесі. // Қазақстан тарихы. 2003 № 5. 37бет
 5. История государства и права Казахской ССР. Часть I -   Алматы: 1982. 18- бет.
 6. Кляшторный С.Г.., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетии. - Алматы: “Рауан”,1992.
 7. Сартқожаұлы Қ. Орхон мұралары: тарихнамалық – деректанулық талдау. – Астана, 2003.  51 бет
 8. Маймақов Ғ. Қазақстан Республикасының саяси – құқықтық тарихы. – Алматы: “Ғылым”. 2000. 19 бет.
 9. Салғараұлы Қ. Түркі қағанаты жөнінде бірер сөз // Ақиқат. 2006. №1  13- 17бет
 10. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки историй и идеологий – Алматы, 2002. 118 бет.
 11. Гумилев Л.Н. Көне түріктер. Алматы. “Білім”, 1994.  39 бет.
 12. Ақышев К. Қазақстан тарихы. Көне заманнан бүгінге дейін. Алматы.1994. 102 бет
 13. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир ( издание третье, допалненное). – алматы, 2000.  С 268  
 14. Пигулевская Н. В. Византия дипломатиясы және жібекпен сауда жасау. М- Л., 1947. 317 бет.
 15. Шмидт А.Н. Орта Азия мен Иран тарихы жөніндегі материалдар, “шығыстану институтының ғылыми жазбалары”, XVI том, 1961.
 16. Бартольд  В.В. Иранды тарихи- географиялық шолу,

      СПб., 1918.

 1. Гумилев Л.Н. Көне түріктер. Алматы. “Білім”, 1994. 

       118- бет.

 1. Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы. 1- кітап. (Көне дәуірден біздің заманымыздың XIV ғасырына дейінгі кезең). – Алматы: “Білім”, 2002.
 2. Бизақов С. Түркі әлемі. – Алматы, 1998. 69 –бет
 3. Бердібай Р Байқалдан Балқанға дейін. – Алматы, 1996. 114 бет. 
 4. Абдрахман Х. Түркілер тарихы мен тағдыры. – Алматы, 2002. 5 - бет.
 5. Кляшторный С.Г.., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетии. - Алматы: “Рауан”, 1992.  С 94-96

31.   Бернштам  А. Н. Социольно – экономический  строй Орхоно   – Енисейских (VI – VIIвв). Москва, 1946.

 1.   Кляшторный С.Г.., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетии. - Алматы: “Рауан”, 1992.  С 97-98
 2. Кляшторный С.Г.., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетии. - Алматы: “Рауан”, 1992.  С 32-33
 3. Малов С.Е. Памятники древнетюркской писменности. Тексты и исследовония. Москва – Ленинград.1951. 408-бет.
 4. Байбатша Ә Қазақ даласының ежелгі тарихы. – Алматы, 1998. 59 бет.
 5. Мыңжан Н. Қазақтың қысқаша тарихы. Алматы. 1996. 44 –бет
 6. Тасмағамбетов И. Елдік пен ерліктің ерекше ескерткіші. // Егемен Қазақстан. 2001. 19 мамыр. 3-бет.
 7. Назарбаев Н.Ә. Тарих толқында. Алматы. 1999. 101-бет. 

Информация о работе Өсиет бойынша мұрагерлік