Будівництво дорожнього одягу

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2013 в 23:12, курсовая работа

Описание

Автомобі́льна доро́га, вулиця (дорога) — частина території, в тому числі в , призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

Содержание

ВСТУП ………………………………………………………………………………….
1. ХАРАКТЕРИСТИКА Й АНАЛІЗ УМОВ БУДІВНИЦТВА
1.1. Район будівництва автомобільної дороги…………………………………….
1.2. Рельєф місцевості, ґрунтово-геологічні і гідрологічні умови……………….
1.3. Кліматичні умови……………………………………………………………....
2. АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ ……………………………….
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПОТОКІВ
3.1. Об’єми робіт……………………………………………………………………
3.2. Тривалість будівництва………………………………………………………..
3.3. Змінні темпи та потреба матеріалів…………………………………………...
4. ДЕТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИКОНАННЯ РОБІТ
4.1. Комплектування комплексного потоку та спеціалізованих загонів………...
4.2. Складання технологічних карт………………………………………………..
4.3. Техніко-економічне порівняння варіантів технології………………………..
4.4. Розробка технологічних схем організації будівництва……………………...
4.5. Побудова лінійного календарного графіку організації будівництва……….
4.6. Технологія влаштування шару засфальтобетону…………………………….
5. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ………………………………………
6. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………………………...
7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА……………………………….
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………………..

Работа состоит из  1 файл

КурсачТехнология2.doc

— 263.50 Кб (Скачать документ)

Екологічна якість автомобільних доріг визначається впливом її споруджень і транспортного потоку на навколишнє середовище.

Проектування екологічних заходів  до початку будівництва автомобільної  дороги дозволяють виключити або  зм'якшити вплив шкідливих речовин  на навколишнє середовище за наступними показниками:

- забруднення атмосферного повітря  шкідливими речовинами відпрацьованих  газів автомобільних двигунів,

- забруднення ґрунту шкідливими  речовинами, особливо викидами свинцю;

- шумовий вплив транспорту;

- забруднення водного середовища шкідливими речовинами поверхневого стоку з автодороги.

На здоров'я людей несприятливо діють шкідливі викиди транспортних потоків, шум, вібрація й інші фактори. Різні токсиканти від дороги попадають  у прилеглі ґрунти, водні об'єкти, забруднюють повітря в зоні подиху людини. Через сільськогосподарські культури, воду багато інгредієнтів - забруднювачі попадають в організм людини й знижують показники здоров'я. Насамперед  від впливів автотранспортних потоків страждають органи подиху людини.

На здоров'я населення впливає  як якість питної води, так й якість атмосферного повітря.

У більшості районів воду для  питва жителі одержують із рік, шпар і колодязів. Питна вода не завжди відповідає гігієнічним нормативам, що пов'язане із природним й антропогенним забрудненням поверхневих і підземних вод. У ряді районів до 50 % підземних вод не відповідає нормі по мутності, кольоровості, мінералізації, бактеріальному забрудненню.

Після закінчення геодезичних, будівельних, вишукувальних і інших робіт  організації, що їх виконують, зобов'язані власними силами і за рахунок своїх засобів привести використані землі в стан, що є придатним для ведення сільського господарства. Відновлення варто проводити в ході чи робіт протягом місяця після закінчення робіт, але не в період промерзання ґрунту.

При прийманні побудованої дороги і її споруджень в експлуатацію варто  провести перевірку правильності й  ощадливого використання відведених земель.

Особлива увага при контролі за ходом будівельних робіт варто  звернути на дотримання норм по застосуванню технологічних процесів машин, устаткування, транспортних засобів, що знижують шкідливі викиди і відходи в повітря і ґрунт. Тимчасово відведені під будівництво сільськогосподарські чи землі лісові угіддя повинні бути рекультивовані.

Передачу землевласникам обновлених земель оформляють актом. Рекультивацію  проводять за рахунок користувачів землі, а в кошторисі на будівництво  дороги передбачають необхідні засоби.

Якщо необхідні вилучення земель сільськогосподарського призначення  і земель, покритих лісом, то прийняті рішення варто обґрунтувати техніко-економічними розрахунками варіантів. Відвід землі повинний бути погоджений і оформлений відповідно до вимог законодавства України органами землекористування.

Збільшення радіусів кривих у плані, зм'якшення подовжніх ухилів дороги необхідно здійснювати без порушення ландшафту, не викликаючи ерозії ґрунтів, розвитку ярів, зміни водовідводу в пришляховій смузі.

При проходженні дороги поблизу  населених пунктів, зон відпочинку, лікарняних комплексів необхідно влаштовувати шумозахисні екрани, бар'єри й інші споруди.

Для зниження загазованості територій, що прилягають до дороги, проводять  заходи що до провітрюванню доріг  за рахунок регулювання руху транспорту і устрою захисних екранів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

  1. Сиденко В.М., Батраков О.Т. Леушин А.І. «Технологія будівництва автомобільних доріг» ч.ІІ - ДО: Вища школа, 1970 р.
  2. Любченко В.О., Коркушко Н.М. – Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія й організація будівництва дорожнього одягу автомобільних доріг”. ХАДІ.
  3. ДБН Д.2.2-27-99. Автомобільні дороги. Норми проектування. Київ, Госдорнии 1999 г.

4.  Кіяшко І.В., Догадайло  О.О. – Методичні до вибору  основних машин для будівництва,  реконструкції, ремонту та утримання  автомобільних доріг в курсових і дипломних проектах, Харків 2003

5.  Климатический справочник. – М.:Гидрометиздат, 1962

6.  Строительная климатология  и геофизика. СНиП 2.01.01 – 82 , Стройиздат, 1982

7.  ДБН Д.2.2-1-99. Земляне полотно.  Норми проектування. Київ, Госдорнии  1999.

8. Горелышев Н.В. и др. Под ред. Горелышева Е.В. - Технология и организация строительства автомобильных дорог: Учебник для вузов. –М.: Транспорт.1992

 


Информация о работе Будівництво дорожнього одягу