Витрати підприємства на збут

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2014 в 00:45, реферат

Описание

До витрат підприємства ОКБП „Рівнеінвестбуд” належать такі витрати, як адміністративні, витрати від звичайної діяльності, витрати на збут, інші витрати операційної діяльності, інші витрати.
Для розкриття теми обліку витрат підприємства доцільним є висловлення таких питань: економічна характеристика витрат, визнання та класифікація витрат, первинний облік витрат, аналітичний та синтетичний облік витрат. Отже, бухгалтерський облік є невід’ємною складовою управлінської системи світової економіки, без якої неможливе управління будь-якою ланкою. Він використовується в усіх сферах підприємницької діяльності – виробничій, комерційній, банківській, страховій, у всіх галузях та підгалузях господарювання – промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо. У кожній сфері діяльності, у кожній галузі господарювання бухгалтерський облік має специфічні особливості, проте вихідні положення бухгалтерського обліку єдині та спільні для всіх видів діяльності.

Содержание

Вступ
1. Економічна характеристика витрат підприємства
2. Визнання, класифікація та оцінка витрат
3. Первинний облік витрат
4. Аналітичний та синтетичний облік витрат
4.1 Облік витрат від звичайної діяльності
4.1.1 Облік собівартості реалізації продукції
4.1.2 Облік адміністративних витрат
4.1.3 Облік витрат на збут
4.1.4 Облік інших операційних витрат
4.1.5 Облік інших витрат
4.2 Облік витрат від надзвичайної діяльності
5. Формування показників звіту про фінансові результати
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Витрати підприємства на збут.doc

— 217.93 Кб (Скачать документ)

В п’ятому розділі курсової роботи визначила порядок формування показників формування фінансової звітності на підставі даних обліку.

 

Список використаної літератури

1.     Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9

2.     П(С)БО1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №6

3.     П(С)БО3 „Звіт про фінансові результати”// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №6

4.     П(С)БО9 „Запаси”// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №11

5.     П(С)БО16 „Витрати”// Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2

6.     Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004 - № 4: Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль. – 416 с.

7.     Долгажданський М.І., Долгожданський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Львів: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.

8.      Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – Київ: Видавництво „Центр навчальної літератури”, 2004. – 623с.

9.     Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу: Навчальний посібник. – Киів:ВД „Професіонал”, 2004. – 480 с.

10.            Сухарський В.С. економічний словник-довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 328 с.

11.            Чебанова Н.В., василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: посібник. – Київ: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 627 с.

 

http://ua-referat.com


Информация о работе Витрати підприємства на збут