Өндіріс шығындары және фирма табысы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Июня 2011 в 14:57, контрольная работа

Описание

Шығындардың мәні.
Шығындардың түрлері.
Табыс және пайда.

Работа состоит из  1 файл

акмарал.docx

— 43.83 Кб (Скачать документ)
 

Өндіріс шығындары және фирма  табысы 

 1. Шығындардың мәні.
 2. Шығындардың түрлері.
 3. Табыс және пайда.
 

      Мақсаты: Тауар өндірісінде өндіріс факторларын (еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қабілеттілігі) сатып алуға шығатын шығындарды талдау қажеттілігін көрсету. Шығындардың нарықта құн формасынан алынған ресурстар шығыны, яғни өнім өндіріп өткізілетін өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі туралы түсіндіру.  

  Негізгі түсініктер  мен терминдер

Өндіріс шығындары; Өзгермелі  шығындар; Тұрақты шығындар; Шекті  шығындар; Шекті табыс; Пайда; Жалпы  табыс; Орташа шығындар; Орташа табыс; Масштаб эффектісі; Жалпы өнім; Орташа өнім; Шекті өнім. 
 

Дәріс мәнмәтіні

      Тауар өндірісінде өндіріс факторларын (еңбек, жер, капитал, кәсіпкерлік қабілеттілігі) сатып алуға шығатын шығындарды талдау қажеттілігі туындайды. Шығындар - нарықта құн формасынан алынған ресурстар шығындары. Яғни өнім өндіріп өткізілетін өндірістік ресурстарды пайдаланудың ақшалай көрінісі.

      Өндіріс шығындары ұдайы өндірістің нәтижесі болып табылады. Бұл кәсіпорынның өндірісте тұтынатын құрал-жабдықтары мен жалақы төлемдерінің шығындарын көрсетеді. 

Өндіріс шығындарының классификациясы

 1. Шығындарды есепке алу тәсілдері бойынша:
 
 

  
 
 

  

      Жоғарыда  келтірілген схемаға мынадай  тұжырым жасауға болады. Бухгалтерлік шығындар - өнімнің белгілі бір мөлшерін өндіруге нақты жұмсалған өндіріс факторларының шығындары жатады. Онда факторлар сатып алынған бағамен көрсетіледі. Кәсіпорын шығындары бухгалтерлік және статистикалық есеп беруде өнімнің өз құны түрін алады.

      Экономикалық  шығындар ресурстардың сиректігіне және оларды балама пайдалану мүмкіндіктеріне негізделеді. Тауар өндіру үшін алынған ресурстардың экономикалық шығындары, оларды өте қолайлы пайдаланып өндірген құнға тең болады. Бұлар айқын және айқын емес шығындар болып бөлінеді.

      Айқын шығындар - өндіріс факторларымен жабдықтаушыларға айқын ақша формасындағы төлем түрінде жұмсалатын шығындар. Оларға ресурстарды сатып алу шығындар; жұмысшылар; қызметкерлерге жалақы төлеу, көлік шығындары т.б.

      Айқын емес шығындар - өндірісте пайдаланылған фирманың өз иелігіндегі ресурстардың құнын айтады; ғимараттардың жалға берілмеу шығындары т.б. 

 1. Өндірілген  өнім көлемінің өзгеруіне  байланысты:

      Тұрақты шығындар – (FC) белгілі уақыт аралығында өндіріс пен өткізу көлемінің өзгеруіне байланысты емес шығындарды атаймыз. Тұрақты шығындардың графикалық бейнесін бөлігіне паралельді түзу сызық көрсетеді.

     Тұрақты шығындарға: облигациялық заем, міндетті төлемдер, ренталық төлемдер; ғимараттар мен жабдықтардың амортизациялық төлемдерінің бөлшегі; сақтандыру жарналары, жұмысшылардың  еңбек ақысы т.б. Олар старттық (бастапқы) және қалдық шығындар болып бөлінеді. Старттық шығындарға - өндіріс пен өткізудің қайта басталуымен байланысты жұмсалатын тұрақты шығындардың бір бөлшегі жатады. Бұл шығындарды координата осінде көруге болады.

        Қалдық шығындар дегеніміз - өндіріс пен өткізу белгілі бір уақытта толық тоқтағанына қарамастан жұмсалатын кәсіпорындардың тұрақты шығындардың бір бөлігін жатқызуға болады.

      Өзгермелі шығындар (VC) – белгіленген мерзімде өнімді өткізу мен өндіру көлеміне тікелей байланысты шығындар. Оларға жалақы, шикізат отын, көлік қызметіне, электр жүйесіне шығындар. Ол шығындарды кәсіпкер өндіріс көлемін өзгерте отырып болжай алады. Өзгермелі шығындар 3 түрге бөлінеді:

 1. Пропорционалды өзгермелі шығындар - егер көлемі мен шығындарының өзгерісіне пара-пар келсе қалыптасады.
 2. Дегерессивтік өзгермелі шығындар – шығындардың салыстырмалы өсуі өндіріс көлемінің салыстырмалы көбеюінен аз болған жағдайда қалыптасады.
 3. Прогрессивтік өзгермелі шығындар - өзгермелі шығындардың өсуі өндіріс көлемінен артық болған жағдайда орындалады.
 

   a) б) c)

C C  Vc C Vc

   

        Vc 
   

        Q  Q  Q 

   

      3. Кәсіпорынның жалпы шығыны (ТС) деп тұрақты және өзгермелі шығындарының қосындысынан тұрады.

 

    

      Өнімнің жаңа бірлігімен бірге, жалпы шығындар өзгермелі шығындардың сомасындай шамаға өсіп отырады. Кәсіпкер үшін өнімнің  бір бөлігін өндіруге жұмсалған  шығындардың маңызы зор. Ол орташа шығындар деп аталады.

  4 Өндірістің тиімділігін және табыстылығын анықтайтын шығындар:

4.1. Өнім өндірісінде  бір данаға шыққан шығындарды  білу үшін орташа шығындар есептелуі:

 • орташа тұрақты шығындар;
 • орташа өзгермелі шығындар;
 • орташа жалпы шығындар.

     Осы көрсеткіштер арқылы фирманың пайдасын анықтауға болады:

 1. Егерде тауардың бағасы (Р) орташа шығындардан (АТС) кем болса, яғни Р<АТС, фирма шығынға қалады.
 2. Егер тауардың бағасы (Р) орташа шығындардан (АТС) артық болса, Р>АТС, фирма әр бір тауардан осы айырмашылық көлемде пайда алады.
 3. Егер баға орташа шығындарға тең болса, яғни Р=АТС, фирма нолдік жағдайда болады, пайда да алмайды, шығынға да қалмайды.
  1. Өнім өндірудің ең жоғары деңгейін анықтау үшін шекті шығындар МС есептеледі.

     Шекті шығындар – бұл қосымша өнімге шыққан қосымша шығындар. Өндіріс көлемі бір өлшемге өскен немесе кеміген кезде жалпы шығындардың өсуі немесе азаюы. Шекті шығындардың көмегімен өндірістегі алынатын пайданың ең жоғары деңгейі анықталады. Ол үшін шекті шығындар орташа шығындар және тауар бағасымен салыстырылады.

      Өндірістің  қысқа мерзім кезеңінде кейбір факторлар  өзгермейді. Сондықтан өндірілген өнім көлеміне байланысты шығындар тұрақты  және өзгермелі түрде болады.

      Тұрақты (ҒС) шығындар - фирма өнім өндірмеген жағдайда да төленетін шығындар. Өзгермелі (VС) өнім көлемі өзгерген сайын өзгеріп отыратын шығындар (шикізатқа, жұмысшылардың жалақысына т.б. кететін шығындар.)

 1. МС= ТС, мұнда: МС-шекті шығындар,

 Q Q = өндірілген өнім саны.

2. АС = ТС ,

 Q АС – орташа жалпы шығындар.

 

3. АҒС = ҒС . АҒС- орташа тұрақты шығындар.

  Q

4. АVС = АVС – орташа өзгермелі шығындар.

Q

 Фирма тұрақты  шығындарын өтеген соң қысқа  мерзімнен ұзақ мерзім кезеңге  ауысады. Мұндай жағдайда кәсіпорын  іс-әрекетін жалғастыратын болса,  фирманың барлық шығындары өзгермелі  болады.

      Егер  өнімнің қосымша бірлігін өндіру шығыны сату бағасынан арзан болса, онда шекті шығындар фирманың өнімінің бағасымен теңескенше, фирма өндірісті  кеңейте береді.

      Қысқа мерзімде шекті шығындардың қисығы U формада болады, бұл қысқарманы табыстылық заңымен байланысты еселеп өсіп отыратын қосымша күш шектелген  немесе тіркелген өндіріс факторларында  қолданылады. Оны төмендегі қисықтан көреміз 

      Бастапқыда  шекті шығындар азаюы мүмкін, бұл  өндіріс масштабының өсуі табыстылықты өсіретін масштабының эффектісімен байланысты. МС, АС және АVС қисық  сызықтарының тәртібі шекті-орташа деп аталатын ережеге бағынады. Осыған сәйкес, шекті шығындар орташа шығындардың  барынша төмен мағынасына тең  болады.  

      Яғни  MC=minAC

      Егер  нарықтық баға (Р) фирма белгісімен және оған өндіріс көлемі сәйкес деп  есептесек, онда ол өнімді Qont оның бағасы шекті шығындармен теңескенше өндіруге болады. Одан ары өндіру тиімсіз.

      Өнімді  өндіруге жұмсалған шығындар жанды  еңбек шығындары мен өндіріс  құрал жабдықтарының шығындарынан тұрады. Фирма өндіретін өнім бірлігі  – зат немесе құн түрінде өндіріс  нәтижесін, яғни оның тиімділігін құрайды.

      Фирманың  басты мақсаты - пайда табу. Пайда дегеніміз – табыс пен шығындардың арасындағы айырмашылық. Табыс дегеніміз - сатқан өнімнен түскен түсім. Шығындарға сәйкес табыстардың бірнеше түрі болады: 

 1. Жалпы табыс  – ТR = PxQ
 2. Орташа табыс – АR = TR = P

Q

 1. Шекті табыс – MR = ТR

Q

Табыс дегеніміз  – к.о.-ң есепті кезеңдегі әдеттегі  қызметінен алынған; оның капиталының  өсімін білдіретін эк-қ тиімділіктің жиынтық түсімдері болып табылады.

  Капиталдың өсуіне  әсер ететін операциялар қатарына  үлес қосушылар есебінен капиталдың  өсімі жатқызылмайды . Өнеркәсіптік  компанияның операциялық циклі  келесі кезеңдерден тұрады.

1. Материалдарды  сатып алу.

2. Материалдарды  дайын өнімге айналдыру

3. Дайын өнімді  тексеруден өткізу

4. Дайын өнімге  сатып алушылардан тапсырыс алу

5. Тапсырыс берушілерге  дайын өнімді тиеп жөнелту  және шот жіберу

6. Тапсырыс берушінің  дайын өнімді алғандығы жөнінде  ресми хабарламасын алу. 

7. нақты ақша сомасының  келіп түсуі (алу).

 Табыс осы операциялық  циклдің 1 нүктесінде танылу қажет.

Табысты тануға байланысты 2 негізгі мәселе бар:

1. Табыс қашан  (қай есепті кезеңде ) танылуы  қажет

2. Қандай сала  табыс ретінде танылуға тиісті.

 Консерватизм  қағидасына сәйкес табысты тану  қажет есепті кезең анық-ды. Осы  қағида бойынша табыс ең алғашқы  кезеңде, яғни к.о. табысты алу  мақсатында барлық әрекетті жүзеге  асырған кезде танылуға тиісті.

 Табыстың қандай  сала мөлшерінде танылуы қажеттігі  сату қағидасына сәйкес тьанылуға  тиісті. Мысалы: компания екінші  компанияға ксерокс сатып алу  жөнінде келісімшарт  жасады. Ксероксті келесі айдың басында  жеткізіп беру келісілді. 

 Егер келісім  желтоқсан айында жасалған болса,  онда консерватизм қағидасына  сәйкес сатып алушы ұйым сатушыдан  ксерокс келіп жеткенге дейін  сатушы табыс алғандығын көрсете  алмайды. Егер аппаратты қаңтар  айында жеткізген болса , онда  табыс сомасы келесі есепті  жылы танылуға тиісті.

 Сату қағидасына  қатысты мысал: 

 Сауда ұйымы  кондиционерлерді 30000тг сатады. Сатып  алушы 30 күн ішінде шотты төлеуге  келісім береді. Сатушы ұйым сатып  алушы ұйымның төлем қабілеттілігінің  жоғары болуға байланысты 30000 тг  мөлшеріндегі табысты танып есепке  алады. 

 Қаржылық септілік  көрсеткіштері ретінде табысты  тану үшін келесі шарттардың  бірі орындалуы қажет :

1. Алынатын табыс  сомасының өте жоғары шынайлық  дәрежесінде бағалау мүмкіндігі  бар

2. Осы іс – шарамен  байланысты табыс сомасы  алынуының  мүмкіндігі өте жоғары болған  жағдайда

 Табыс келесі  операциялар нәтижесінде алынуы  мүмкін:

1. Тауарлы – материалдық  қорларды сату нәтижесінде

2. Қызмет көрсету  нәтижесінде 

3. Активтерді уақытша  пайдалануға беру нәтижесінде 

Алынған табыс сомалары әр түрлі әдістер бойынша еспке  алынады

1. Жеткізілуіне байланысты  есепке алу әдісі

2. Мәмілені іске  асыру кезеңдері бойынша есептеу  әдісі

3. Өндіріс бойынша  есепке алу әдісі

4. Құнын бөліп  төлеу әдісі

Табыстар есебі  шоттар жоспарының алдынғы бөлімінің  пассивті шоттарында (реттеуші шоттарды есепке алмағанда ) жүргізіледі. Табыс  сомасының пайда болу және көбеюі пассивті шоттардың кредиттік айналымында , ал дебеттік айналымында табыстар сомасының есептен шығарылуы  көрсетіледі.  
 

Информация о работе Өндіріс шығындары және фирма табысы