Рефераты по финансам

Ақша қаражаттары

28 Февраля 2012, реферат

Барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер өз ақша қаражаттарын банкі мекемелерінің тиісті шоттарында сақтап және міндеттемелері бойынша төлемдерін, әдетте, осы мекемелер арқылы ақшасыз нысанда, ал қажет жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің нормативтік құжаттарымен белгіленген шегінде нақты ақшамен есептеуді жүзеге асырады. Егер де заңды тұлғалардың арасындағы төлем сомасы 4000 айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) асып түссе,

Ақша қаражаттары

31 Октября 2012, реферат

Ақшаларды сақтау және қолма-қол ақшасыз есеп айырылысуды жүргізу үшін Қазақстан Республикасының банк мекемелері: ҚР Әділет министрлігінде тіркеуден өткен заңды тұлғаларға есеп айырысу шоттарын; шетелдік валютадағы қаражаттардың қолда бары мен қозғалысын есепке алу үшін заңды тұлғаларға валюталық шоттарды; бюджеттік мекемелерге; республикалық бюджетте тұрған мекемелерге бюджеттік шоттарды; Ұлттық банк мекемелеріндегі екінші деңгейдегі банктерге корреспонденттік шоттарды ашады.

Ақша қаражаттары мен олардың баламалары

01 Ноября 2011, реферат

Барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер өз ақша қаражаттарын банкі мекемелерінің тиісті шоттарында сақтап және міндеттемелері бойынша төлемдерін, әдетте, осы мекемелер арқылы ақшасыз нысанда, ал қажет жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің нормативтік құжаттарымен белгіленген шегінде нақты ақшамен есептеуді жүзеге асырады. Егер де заңды тұлғалардың арасындағы төлем сомасы 4000 айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) асып түссе, онда олар тек ақшасыз тәртіпке айырысуларды жүзеге асырады. Бұл келтірілген мәлімет заңды тұлғалардың арасындағы әрбір мәміле (контракт,келісімшарт) бойынша шартты түрде пайдаланылады. Егер де контракт сомасы көрсетілген лимиттен асатын болса, онда төлем ақшасыз тәртіпте орындалуы керек, тіптен олар жартылай орындалса да, әрбір төлемнің сомасы 4000 АЕК-тен аспауы керке.

Ақша қаражаттарының жалпы сипаттамасы

28 Февраля 2013, реферат

Ақша қаражаттарын сақтау үшін және заңды тұлғалар арасында есеп айырысу үшін Қазақстан Республикасының банк мекемелерінде банк шоттарын ашады. Банк шоттары – бұл банк пен клиенттер арасындағы келісім- шарттың қатынастарын көрсететін әдіс. Банк шоттары теңгемен де, шетелдік валютамен де жүргізіледі және ол ағымдық, жинақтық және корреспонденттік болып бөлінеді.

Ақша қаражаты, құнды қағаздар, ақшалы құжаттар мен қатаң түрі

22 Ноября 2011, дипломная работа

Нарықтық экономикада кәсіпорындар арасында еңбек құралдары мен заттарын сатып алу, өнімдерді, жұмыстар мен қызметкерді сату жөніндегі мәмілелер тұрақты түрде, жасалып отырады. Есептесу 2 нысанда жүргізіледі:
1. Банк жүйесі арқылы қолма қолсыз ақша аудару жолымен.
2. Қолма-қол ақшамен төлеу түрінде.

Ақша-несие саясат

04 Декабря 2011, реферат

Соңғы жылдары экономиканы комплексті реформалау арқасында Қазақстанның қаржы секторы ТМД елдерінің қаржы жүйесінің ішіндегі жоғары дамыған және ашық болып табылады. Қазіргі кезде қаржы секторын дамыту концепциясы жүзеге асырылып келеді.Оның мақсаты әлемдік, сонымен қатар ЕС стандарттарын енгізу.Сонымен қатар тәелсіз және тиімді қаржылық қадағалау жүйесі жүзеге асырылуда, ТМД елдерінің арасында жалғыз Орталық Банк жасалған.Оның жұмысы Орталық Банктің классикалық қызметтеріне бағытталған.

Ақша—несие саясатына жалпы түсініктеме

14 Сентября 2013, реферат

Ақша – несие саясаты Қазақстан Республикасында ҚР Ұлттық Банкімен елдің банктік пайыздыі ставкаларын, валюта курсын, төлем қабілеттілігін анықтау жолымен іске асады. Сонымен қатар ақша массасы көлемінің кеңеюіне немесе оның қысқаруына бағытталуы мүмкін.
Төлем айналымы және оның біздің елдегі қалыптасуы мен жұмыс жасау қарқыны ақша-несие саясатының негізгі мақсатының бірі, мұнымен қоса инфляциялық тежелуді қамтамасыз ету және қаржы нарығының тұрақтылығын қадағалау қызметтері де жүктеледі. Айырбас бағамының икемділігін сақтап тұру өз алдына үлен жауаптылық. Бұл мақсаттарды бір мезгілде шешу қиындық тудырады. Себебі экономикалық өсу үшін несиелік экспансия, ал инфляцияны тежеу үшін, керісінше, несиелік рестрикция, яғни ақша массасының жалпы шектеулілігі қажет. Сондықтан да ақша-несие саясаты тұрақты бюджет, төлем балансы және салық саясатымен байланысты келеді.

Багалы кагаздар нарыгы

26 Января 2013, реферат

Акция ме облигациялардың инвестициялық қасиеттерін және олардың шығарған эмитенттердің рейтергтік бағалауын тәуелсіз рейтенгтік компаниялар анықтайды. Анықтамалық мәліметтер негізінде олар барлық бағалы қағаздардың потеционалды сатып алушы үшін сенімділік дәрежесіне байланысты топтайды. Бағалы қағаздарды таңдауда басшылыққа алатын негізгі құралы рейтенгтік бағалау болып табылады. Қаржылық активтер үш топқа жіктеледі: жоғары сапалы бағалы қағаздар, орташа бағалы қағаздар, жоғары табысты бағалы қағаздар.

Базельские стандарты и их реализация в России

17 Мая 2012, доклад

Базель 1, Базель 2, Базель 3 содержание и краткая информация о их реализации в России.

Базовые концепции финансового менеджмента

05 Февраля 2013, доклад

Здесь дана краткая характеристика основных базовых концепций финансового менеджмента

Базовые понятия анализа финансовой деятельности банка

21 Января 2013, творческая работа

С точки зрения основных направлений деятельности банка различают несколько видов анализа его финансовой деятельности. Под этими видами понимают анализ: динамики и структуры собственных средств банка; динамики и структуры платных средств, привлеченных банком; динамики и структуры активов банка; динамики и структуры доходов банка; динамики и структуры прибыли банка; средств на счетах клиентуры; кредитного и фондового портфелей банка; эффективности операций банка (и работы его подразделений); ликвидности банка и его баланса; финансовой устойчивости банка.

Баланс активтері мен олардың құрылым көздерінің ара-қатынасын талдау

13 Июня 2013, курсовая работа

Тәжірибе жүзінде дәстүрлі бухгалтерия қаржы ақпаратының тұтынушыларына толық мәлімет бере алмайды. Сондықтан бұл мәлімет қалыптастырылған немесе толысып-жетілдірілген болу керек, яғни осы мәліметтер арқылы белгілі бір шешім шешу үшін. Қазіргі заман экономикасында бухгалтер қаржы нәтижесінің құрылымдық әдістемесін білу керек, басқару органдарына есептік саясатты таңдап бере алу керек, яғни оның қызмет сферасы шоттаудан қаржы менеджментіне дейін өрлеу керек.
Экономикада қаржылық талдаудың мәні өте зор: кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудың маңызды түсініктемелері мен көрсеткіштеріне, мүліктік жағдайын білмей, қанша табыс және шығын бар екенін білмей және өндірістің қаражаттық тұрақтылығын, төеу қабіліттілігін, іскерлік-белсенділігін және тиімділігін бағалауға арналған. Бұлардың бәрі керек жағдай. Әсіресе қазір біз жоспарлы жүйеден нарықтық қатынастарға көшкен кезде. Нарықтық экономикада қорлардың жатып, шіріп қалуын келтірмеу керек.

Баланс банка и принципы его построения

22 Октября 2012, курсовая работа

Бухгалтерский баланс банка – сводный итоговый документ на определенную дату, отражающий состояние собственных и привлеченных средств банка и их размещение в кредитные и другие активные операции.

Балансовый метод

18 Марта 2012, курсовая работа

Переход отечественной экономики к рыночным отношениям требует новых подходов, методов и механизмов регулирования социально-экономических процессов. Неотъемлемой частью регулирования на всех иерархических уровнях выступает планирование и прогнозирование, а также программирование экономики.
Для повышения обоснованности разрабатываемых прогнозов необходимо знать подходы, принципы, методы научного предвидения. Это помогает понять суть происходящих в обществе событий, принимать вероятностные решения в различных ситуациях.

Баланстың өтімділігін талдау

06 Апреля 2012, творческая работа

Нарық қатынасы жағдайында кәсіпорынның қызметі және оның дамуы көбі-не өзін өзі қаржыландырумен, яғни меншікті капиталдың көмегімен жүзеге асырылады. Тек ол капитал жетпегенде ғана шеттен капитал тартылады. Бұл кезде қиын болса да сырттан тартылған капиталдан қаржылық тәуелсіздік аса маңызды орын алады, бірақ онсыз әрине мүмкін емес. Сондықтан да қаржылық есеп берудің ағымдағы активтерінің құрастырылу көздерін шектеу керек. Оның ең аз бөлігі өндірістік бағдарламаны қамтамасыз ету үшін өзінің кейбір кезең-дерінде ағымдағы активтерге әдеттегіден жоғары, яғни қосымша қажеттілік ту-ғанда, ол банктердің қысқа мерзімді несиелерімен және коммерциалық несиеле-рімен жабылады.

Банк активтерінің жіктелуі

03 Февраля 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасының коммерциялық банкі өзі жүргізетін операциялар бойынша ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін, сол сияқты басқа да мүдделендіру мөлшерін белгілейді. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін ақша нарығының жалпы жағдайына несие бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция деңгейіне байланысты белгілейді.

Банк Англии

11 Мая 2011, курсовая работа

В данной курсовой работе мы рассмотрим вопросы, связанные с формированием банковской системы Великобритании в том виде, в каком она существует в настоящее время. Кроме того, подробно будем рассмотрена деятельность кредитных организаций, включая Банк Англии, преобладающих на современном финансовом рынке.

Банк жүйесі

19 Февраля 2012, курсовая работа

Кез келген мемлекеттің экономикасында ірі кәсіпорындар,шағын және орта кәсіпкерлікпен қатар мемлекеттің дамуының негізі – банк жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі екенін әлемдік практика көрсетуде.
Нарық экономикасы, шаруашылық жүйесі интеграциялану кезеңінде қаражат құрау мен оны пайдалану үрдісі әртүрлі экономикалық тұлғалар арасындағы әр-қилы қарым-қатынастарға сәйкес дамиды.Ондай тұлғалар – халықтың өзі,одан кейінгісі: мемлекет және банк,басқа қаржылық делдалдар.

Банк жүйесі: қалыптасуы және эволюциясы

20 Декабря 2011, курсовая работа

Нарықтық қатынастардың одан ары дамуының біріңғай кредит саясатын соның ішінде банк заңдылығын жетілдіруді талап етті. 1993 жылы 13 сәуірде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 12 –ші шақырылған 10 – шы сессиясында «Қазақстан Республикасы Ұлттық банк туралы» Қазақстан Республикасы заңы қабылданды. Бұл заңды Қазақстан Республикасының Ұлттық банкісінің міндеттерін, қызмет үрдістері, құқық мәртебесі және өкілеттілігі, оның банк жүйесіндегі ролі, мемлекеттік өкімет органдарының өзара қатынастары анықталды. Заң Қазақстан Республикасының ақша және несие қорларына қажеттілігін қамтамасыз ету кепілдігін, салымшылар мүдделеріне қорғау және мемлекеттік кредит саясатын іске асыруды қарастырады.

Банк и клиент

24 Марта 2012, реферат

Одним из важных условий эффективного функционирования экономики в условиях рыночной свободы, открытости внешних связей и ее социальной направленности является устойчивое, стабильное функционирование банковской системы, надежно обеспеченной денежными ресурсами.
Надежная работа банковской системы зависит от того: насколько она обладает надежной, достаточной для уверенной деятельности ресурсной базой, от объемов привлекаемых ресурсов и стабильности их привлечения; круга обслуживания клиентуры, ее «постоянства», надежности и возможностей ее расширения.

Банк как комерческая организация

02 Апреля 2012, курсовая работа

Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от императорской власти, которая и явилась покровителем развития финансового дела в России.
Уже в царствование Анны Иоановны в России существовала “Монетная контора”, создание которой считается первым шагом к развитию банков и других кредитных учреждений. В то время существовала большая потребность в кредите, и Анна Иоановна для того, чтобы облегчить положение лиц, нуждавшихся в нем, приказала “Монетной Конторе” выдавать ссуды под обеспечение золота и серебра с “взысканием” 8%.

Банк ресурстары

09 Января 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасының коммерциялық банкі өзі жүргізетін операциялар бойынша ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін, сол сияқты басқа да мүдделендіру мөлшерін белгілейді. Ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесін ақша нарығының жалпы жағдайына несие бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция деңгейіне байланысты белгілейді.
Коммерциялық банктердің ресурстарының құрылымы олардың мамандануы, әмбебаптығы және қызметінің ерекшеліктеріне қарай ерекшеленеді.

Банк России как орган банковского надзора

16 Января 2012, контрольная работа

Необходимость регулирования банковской деятельности вообще, и государственного в частности, обусловливается особой экономической и социальной природой банков, их значимостью для развития экономики страны. Учитывая эти обстоятельства, государство прибегает к регулированию банковской деятельности в целях обеспечения ее стабильности и защиты интересов инвесторов, кредиторов и вкладчиков. Государственное регулирование банковской деятельности осуществляется законодательными органами посредством принятия соответствующих законов, касающихся банков, а также уполномоченным государством специальным органом, устанавливающим регулятивные нормы и требования к кредитным институтам.

Банк России: статус, цели задачи. Проблемы функционирования

22 Января 2012, дипломная работа

Актуальность данной работы вызвана тем, что для современной российской экономики повышение эффективности функционирования банковского сектора - основной фактор расширения инвестиционной базы развития и обеспечения прогрессивных структурных преобразований. Банковский сектор как совокупность коммерческих банков и объект анализа представляет собой центральное звено банковской системы

Банківські гарантії та поручительства

13 Декабря 2012, курсовая работа

Банківська гарантія – це письмове зобов’язання банку перед іншою організацією, банком чи фірмою виплатити на першу їх вимогу визначену суму коштів. Гарантійна відповідальність банку настає у випадку невиконання боржником, на користь якого надана гарантія, умов контракту чи угоди.
Поручительство – це зобов'язання банку відповідати перед кредитором за виконання боржником його зобов'язань (повністю або частково).

Банківська система України

17 Мая 2012, реферат

У процесі становлення ринкової економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та чітке правове регулювання всієї банківської діяльності.

Банки в современной экономике

26 Января 2012, курсовая работа

Вопрос о том, что такое банк, не является таким простым, как это кажется на первый взгляд. В обиходе банки — это хранилище денег. Вместе с тем данное или подобное ему житейское толкование банка не только не раскрывает его сути, но и скрывает его подлинное назначение в народном хозяйстве. Еще более запутывает дело само терминологическое значение слова банк («банко» — скамья, на которой совершались денежные и кредитные операции), а также такие современные выражения, как банк данных, банк растений, книжный банк, которые к банку, как таковому, не имеют никакого отношения.

Банки и их роль в регулировании рынка

15 Декабря 2011, курсовая работа

Вопрос о том, что такое банк, не является таким простым, как это кажется на первый взгляд. В обиходе банки - это хранилище денег. Вместе с тем данное определение банка не только не раскрывает его сути, но и скрывает его подлинное назначение в народном хозяйстве

Банки и их роль в современной экономике

11 Мая 2012, курсовая работа

Банки - одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня.
Двухуровневая банковская система играет важнейшую роль в обеспечении функционирования народного хозяйства. Осуществляя расчетные, вкладные, кредитные и другие операции, банки выполняют общественно необходимые функции. Вместе с тем как работа других коммерческих предприятий банковская деятельность подвержена

Банки на фондовому ринку

27 Марта 2012, реферат

Світова економічна криза, що болюче вразила виробничий та особливо фінансовий сектор України, має, на думку переважної більшості експертів, свої корені у занадто високій та ризикованій активності банків на фондовому ринку. Втілення такого сценарію стало можливим, вочевидь, через неадекватне управління діяльністю банків на ринку цінних паперів, що призвело до фундаментальної недооцінки ризиків і як наслідок – вибору невірної стратегії поведінки банку на фондовому ринку, а сучасним результатом – банкрутством чи значними фінансовими труднощами банків.