Проектный анализ транспортного предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2014 в 08:57, курсовая работа

Описание

Сучасне ринкове середовище характеризується значною динамічністю, що вимагає від комерційних структур оцінювати ефективність існуючого бізнесу і постійно досліджувати можливість розвитку нових напрямів діяльності в межах окремих бізнес-проектів. Не є виключенням і транспортні підприємства, які мають можливості змінювати специфіку роботи, формуючи потрібний парк транспортних засобів.
У межах пропонованої роботи наведено ситуацію, коли торговельне підприємство звертається до транспортного підприємства з комерційною пропозицією щодо обслуговування власної мережі роздрібної торгівлі. Розглядаючи подібну пропозицію як можливість розвитку нового напряму діяльності необхідно провести розрахунки, які визначать умови, ефективність і, відповідно, доцільність реалізації подібного проекту для обох учасників.

Работа состоит из  1 файл

проектный анализ.doc

— 2.67 Мб (Скачать документ)

 

Дохід за перший рік склав 87825 €, за весь період (чотири роки) складатиме 361494 €.


 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ЗА ПРОЕКТОМ

 

Витрати на реалізацію проекту за розрахунковий період визначаються відповідно до основних статей витрат при реалізації інвестиційного проекту:

де – капітальні вкладення за розрахунковий період , €;

- поточні витрати на організацію  виробництва за розрахунковий  період  t, €;

– виплати за запозичених капіталах за розрахунковий період , €;

 – основні податки і збори  за розрахунковий період , €.

В даній роботі розглядається варіант фінансування інвестиційного проекту з використанням фінансового кредиту Умови фінансового кредиту передбачають передачу транспортних засобів в повну власність після повної оплати їх вартості і винагороди кредитору.


Капітальні витрати на проект визначають як вартість придбання транспорт них засобів і витрати, що пов’язані з оформленням та постановкою їх на облік.


Відповідно до результатів попередніх розрахунків можливо два варіанта: в першому – потрібна кількість ТЗ залишається не змінною протягом експлуатації проекту; в другому – змінюється за роками. В другому випадку зміна кількості ТЗ повинна знайти відображення у всіх основних статтях витрат.

Витрати пов’язані з оформленням та постановкою на облік транспортних засобів здійснюються одноразово до початку експлуатації проекту і капіталізу-ються в першому періоді експлуатації проекту Їх обсяг пропонують визначити:


де - постійна складова витрат, пов’язаних з реєстрацією та постановкою на облік транспортних засобів, €.

 - облікова кількість ТЗ, од;

 - вартість одного ТЗ з урахуванням доставки, грн;

 - величина, що визначає частину ПДВ в загальній вартості придбаних цінностей;

- відсоткова ставка, що враховує  відрахування до пенсійного фонду %.


При збільшенні кількості ТЗ в k - му році витрати пов’язані з оформленням та постановкою на облік транспортних засобів розраховують за формулою (4.2) і капіталізуються у першому кварталі k – го року


Величину, що визначає частину ПДВ в загальній вартості придбаних цінностей, розраховують:

де - ставка податку на додану вартість, %.

 

 €

Оскільки для придбання ТЗ, згідно з постановкою завдання, використовують фінансовий кредит, обсяг капіталовкладень безпосередньо в ТЗ буде визначено як сума основної частини кредиту і сплачена банку за кожний період експлуатації проекту.


Поточні витрати на організацію транспортного процесу визначені у попередньому розділі.

Виплати по запозичених капіталах пропонують визначити відповідно до кредитної схеми, що використовується:

де - обсяг виплат тіла кредиту в періоді t , k – го року грн;


 - обсяг виплат відсотків за використання кредитних коштів у періоді , k – го року €.


 

Обсяг виплат тіла кредиту в періоді для k – го року пропонують визначити:

де - розмір запозиченого капіталу грн.

- термін, на який залучено кредитні  кошти за проектом.

Розмір запозиченого капіталу приймаємо рівним вартості ТЗ:

При збільшенні кількості ТЗ в k – му році розмір запозиченого капіталу необхідно збільшити на суму еквівалентну вартості додатково придбаних транспортних засобів.

Обсяг виплат відсотків за використання кредитних коштів в періоді для k – го року пропонують визначити:

де - річна ставка відсотку за використання кредиту %;


 €

 €

 €

Основні податки транспортного підприємства визначають так:

де - податок на прибуток за період t в k – му році, €;

 - відрахування на ПДВ за період в k – му році, €;

 - податок з власників транспортних засобів за період в k – му році, €.

Податок з власників ТЗ розраховують один раз на рік і сплачують рівними частинами кожного кварталу Величина податку залежить від робочого об’єму двигуна ТЗ, та їх кількості. В межах даної роботи податок з власників транспортних засобів пропонується визначити за формулою:


де - об’єм циліндрів двигуна транспортного засобу см3;


- ставка податку що використовується  при розрахунку податку на кожні 100 см куб. об’єму циліндрів двигуна, €.

 €

Обсяг відрахувань по ПДВ за період в k – му році для ТП визначається:

де - коефіцієнт, що враховує частку матеріальних цінностей і послуг сторонніх організацій в обсязі загальногосподарських витрат. = 0,3.

 €

Податок на прибуток ТП за період t в k – му році пропонують визначити так:

де - прибуток ТП, який подається до оподаткування у періоді в k – му році, €;

- ставка податку на прибуток, %.

Прибуток ТП, який подається до оподаткування за період в k – му році визначається:

де - амортизаційні відрахування у періоді t , €.

Прибуток ТП, який подається до оподаткування у першому періоді експлуатації проекту розраховується з урахуванням капіталізації витрат на придбання і оформлення транспортних засобів. Формула його розрахунку буде мати наступний вигляд:

 €

 €

Аналогічним чином необхідно розрахувати прибуток для першого кварталу року в якому матиме місце збільшення облікової кількості транспортних засобів.


Амортизаційні відрахування за період в k – му році визначаються:

де - балансова вартість на період в k – му році, €;

- квартальна норма відрахувань  на амортизацію.

Балансову вартість період t в k – му році пропонується визначити:

де - балансова вартість в попередньому періоді, €;

 - амортизаційні відрахування за попередній період, €.

Балансову вартість ТЗ на початку першого періоду пропонується визначити:

При збільшенні кількості ТЗ в k – му році балансову вартість необхіднозбільшити на суму еквівалентну вартості додатково придбаних транспортних засобів.


 €

 €

  €

Результати розрахунків необхідно звести в табл. 5.1.

 

 

 

 

 

Таблиця 5.1 – Характеристика загальних витрат проекту

види витрат

Капіталовкладення, €

Балансова вартість на початок періоду, €

Поточні витрати, €

Виплати по запозичених капіталах, €

Основні податки та збори, €

Витрати на релізацію проекту за розрахунковий період, €

період

1

1308

8333

13255

925

1773

17261

2

0

7500

13501

906

4744

19152

3

0

6750

12578

888

4210

17675

4

0

6075

12578

869

4236

17682

1308

28658

51911

3588

14964

71771

5

0

5468

13750

850

2456

17056

6

0

4921

11165

831

5400

17396

7

0

4429

13039

813

4583

18435

8

0

3986

13039

794

4602

18435

0

18803

50994

3288

17042

71323

9

0

3587

10469

775

3056

14300

10

0

3229

11556

756

5810

18122

11

0

2906

13524

738

4947

19209

12

0

2615

13524

719

4961

19204

0

12336

49074

2988

18774

70835

13

0

2354

10826

700

3332

14858

14

0

2118

11967

681

6220

18868

15

0

1906

11183

663

5556

17401

16

0

1716

11183

644

5568

17394

0

8094

45157

2688

20676

68521


 


Информация о работе Проектный анализ транспортного предприятия