Проектный анализ транспортного предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Июня 2014 в 08:57, курсовая работа

Описание

Сучасне ринкове середовище характеризується значною динамічністю, що вимагає від комерційних структур оцінювати ефективність існуючого бізнесу і постійно досліджувати можливість розвитку нових напрямів діяльності в межах окремих бізнес-проектів. Не є виключенням і транспортні підприємства, які мають можливості змінювати специфіку роботи, формуючи потрібний парк транспортних засобів.
У межах пропонованої роботи наведено ситуацію, коли торговельне підприємство звертається до транспортного підприємства з комерційною пропозицією щодо обслуговування власної мережі роздрібної торгівлі. Розглядаючи подібну пропозицію як можливість розвитку нового напряму діяльності необхідно провести розрахунки, які визначать умови, ефективність і, відповідно, доцільність реалізації подібного проекту для обох учасників.

Работа состоит из  1 файл

проектный анализ.doc

— 2.67 Мб (Скачать документ)

 год.

Результати розрахунків надати у вигляді табл 1.6.

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.6 – Час на маршруті при обслуговуванні сторонніх клієнтів

квартал

рік

1

2

3

4

1

261,61

274,69

144,21

151,42

2

205,55

107,91

113,31

118,97

3

186,86

196,20

206,01

108,16

4

186,86

196,20

206,01

108,16

840,88

775,01

669,55

486,71


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Виробничу собівартість перевезень складають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні та постійні розподілені загальногосподарські витрати.

Відповідно до Закону України «Про оподаткування», а також галузевих нормативних документів, собівартість транспортних послуг рекомендується розраховувати за статтями калькуляції і економічними елементами. В межах цієї роботи поточні витрати на організацію транспортного процесу пропонується визчити як суму наступних основних статей витрат:

де - витрати на заробітну плату водіїв, €;

- витрати на заробітну плату  ІТР, €;

- витрати на утримання і ремонт  транспортних засобів, €;

- витрати на паливо для ДВЗ транспортних засобів, €;

- витрати на автомобільні шини, €;

- загальногосподарські витрати, €.

Витрати на заробітну плату водіїв та ІТР пропонується визначити:

де ,   - відповідно кількість водіїв та ІТР у періоді t , од;

, - відповідно середньомісячна заробітнаплата водіїв та ІТР, €


Кількість водіїв необхідно розрахувати виходячи із існуючого фонду робочого часу для кожного року експлуатації проекту:


де - кількість днів роботи ТП у році, од.;

- кількість обертів в k -му році експлуатації проекту од.;


 - тривалість робочого дня водія, год.

Кількість ІТР визначають індивідуально за кожним проектом. У даному випадку пропонується визначити кількість ІТР залежно від облікової кількості транспортних засобів. Таким чином:

де - коефіцієнт, що характеризує залежність кількості ІТР від кількості ТЗ.

Одним з важливих аспектів при використанні нових ТЗ є збереження гарантії фірми постачальника на автомобілі. Однією з основних умов збереження гарантії є забезпечення фірмового технічного обслуговування на визначених постачальником СТО. Враховуючи це, витрати на сервісне регламентне технічне обслуговування ТЗ пропонують визначити:

де - вартість технічного обслуговування за розрахунковий період , грн./1000 км.

Витрати на паливо пропонують визначити:

де - вартість одного літру палива, €;


- норма витрат палива транспортного  засобу, л/100 км;

 - надлишок до норми витрати палива в зимовий період, %.

Витрати на автомобільні шини також обумовлені величиною транспортного засобу за відповідний період:

де - вартість одного комплекту шин, €.;

- кількість комплектів шин без урахування запасного

пробігу

 - норма відрахувань на відновлення шин, %/1000 км. Норма відрахувань складає 1,05 – 1,25 % залежно від марки ТЗ.

Загальногосподарські витрати визначаються:

де - норма відрахувань на загальногосподарські потреби, %.

 

 

 €

 €

 €

=569 €

 €

Отримані показники подаються у вигляді таблиці транспортних засобів. (Приклад табл. 2.1.)

Після визначення поточних витрат на транспортний процес і організацію виробництва необхідно провести розрахунок собівартості перевезень .

Собівартість вантажних автомобільних перевезень може бути розрахована на одну їздку 10 ткм, 1 т, 1 год. В умовах роботи автотранспорту у межах міста, найбільш поширеним є використання погодинного тарифу отже і калькуляцію собівартості послуг доцільно розраховувати на годину.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.1 – Характеристика поточних витрат проекту.

види витрат

Заробітна плата, €

Витрати на паливо, €

Витрати на ТО и ремонт, €

Витрати на шини, €

Загагальногосподарські витрати, €

Поточні витрати, €

період

1

2586

5341

3554

569

1205

13255

2

2586

5467

3638

582

1227

13501

3

2586

4993

3323

532

1143

12578

4

2586

4993

3323

532

1143

12578

10345

20794

13838

2214

4719

51911

5

2586

5595

3723

596

1250

13750

6

2586

4268

2841

454

1015

11165

7

2586

5230

3481

557

1185

13039

8

2586

5230

3481

557

1185

13039

10345

20324

13525

2164

4636

50994

9

2586

3912

2603

417

952

10469

10

2586

4469

2974

476

1051

11556

11

2586

5479

3646

583

1229

13524

12

2586

5479

3646

583

1229

13524

10345

19339

12870

2059

4461

49074

13

2586

4095

2725

436

984

10826

14

2586

4680

3114

498

1088

11967

15

2586

4278

2847

455

1017

11183

16

2586

4278

2847

455

1017

11183

10345

17330

11533

1845

4105

45157


 

 

 

 

Калькуляцію собівартості пропонують розрахувати на основі середніх за термін експлуатації проекту значень часу на маршруті і поточних витрат. Собівартість послуги визначається так:

де - середньорічні поточні витрати ТЗ, €.;

- середньорічний час на маршруті  ТЗ, год.

Середньорічний час на маршруті пропонується визначити за формулою:

 год.

 €

Після розрахунку собівартості необхідно встановити ціну на транспортну послугу для обох марок транспортних засобів. В практичній діяльності щодо встановлення цін на автотранспортні послуги повинні враховуватися насамперед три основних фактори: собівартість перевезень, середні ринкові ціни і гранична платоспроможність споживача. Аналіз практики роботи автотранспортних підприємств дозволяє визначити наступні основні підходи до встановлення цін на послуги пов язані з перевезенням вантажів підхід на основі існуючого рівня цін; підхід на основі встановлення націнки до собівартості (витрати + прибуток); підхід на основі досягнення розрахункового цільового прибутку підхід на основі платоспроможності споживача або групи споживачів Вартісні характеристики послуги необхідно подати у вигляді табл. 2.2.


 

 

Таблиця 2.2 – Вартісна характеристика пропонованої послуги

марка

собівартість послуги, €/год.

середньоринковий тариф, €/год.

пропонований тариф, €/год.

КамАЗ-5320

11

15

20


 

На основі пропонованого тарифу і потрібної розраховують витрати роздрібної мережі на транспортне обслуговування:

де   - пропонований тариф, грн./год.

 €

Результати розрахунків надати у вигляді табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Витрати роздрібної мережі на транспортне обслуговування.

квартал

рік

     
 

1

2

3

4

1

13080

13734

14421

15142

2

20555

21583

22662

23795

3

18686

19620

20601

21632

4

18686

19620

20601

21632

71007

74558

78286

82200


 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ  ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Доходи за проектом в цій роботі обумовлюють наступні фактори:

- економічний термін життя проекту  Ця величина визначає горизонт  доцільності розрахунків і, відповідно, загальний розмір вигід та  витрат за інвестиційним проектом;


- прогнозовані обсяги використання  транспорту Вважається, що на  протязі економічного терміну життя проекту ця величина є умовно постійною і визначається за результатами технічного аналізу


- середньоринковий тариф на  роботу що виконують. Використовується  погодинний тариф роботи автомобіля.


Розрахунки необхідно провести по кварталах. Результати розрахунків надати у вигляді таблиці 3.1.

Доходи за проектом транспортного учасника пропонується визначити наступним чином:

де - середній час оберту транспортного засобу год;

- тариф на годину роботи, €/год.

 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.1 – Планові доходи проекту

період

час на маршрутах, год.

дохід, €

1

654,02

18312

2

830,28

24666

3

754,80

22423

4

754,80

22423

2993,90

87825

5

686,72

19228

6

871,80

23741

7

792,54

23545

8

792,54

23545

3143,60

90058

9

721,05

17305

10

915,39

24928

11

832,17

24722

12

832,17

24722

3300,77

91677

13

757,10

18171

14

961,15

26174

15

873,78

23795

16

873,78

23795

3465,81

91934

Информация о работе Проектный анализ транспортного предприятия