Діагностика фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Златодар»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 18:10, курсовая работа

Описание

В умовах ринкової економіки, до якої так важко адаптуються вітчизняні підприємства, заставою виживання й основою стійкості підприємства є керування фінансовими ресурсами підприємства, спрямована не тільки на максимізацію прибутку в короткостроковому періоді, але і на підтримку стійкого фінансового стану підприємства. Проблема фінансової стійкості підприємств відноситься до числа найбільш важливих не тільки фінансових, але і загальноекономічних проблем, оскільки хитливий фінансовий стан стримує зростання виробництва, знижує платоспроможність вітчизняних підприємств і може привести до їх банкрутства. Низька фінансова стійкість підприємств є однією з причин їх невисокої інвестиційної привабливості.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………..……………3
1ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1 Методика проведення аналізу прибутку підприємства 7
1.2 Показники фінансової стійкості підприємства 11
1.3 Ліквідність і платоспроможність підприємства 12
1.4 Показники рентабельності підприємства 16
2АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ЗЛАТОДАР»……………..……..19
2.1 Аналіз прибутку підприємства 19
2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 24
2.3 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 27
2.4 Аналіз рентабельності підприємства……………………………….…32
3 ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ВАТ "ЗЛАТОДАР"……………………………………………………….……...37
3.1 Шляхи покращення фінансової стійкості та ліквідності
підприємства……………………………………………………………………..37
3.2 Шляхи підвищення прибутку підприємства та показників його рентабельності…………………………………………………………………...39
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...43
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 44

Работа состоит из  1 файл

Курсовая работа))).docx

— 101.73 Кб (Скачать документ)

 

УДК 658.589

Інв. № 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний  університет ім. М.Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

 

Кафедра 605

 

 

Діагностика фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Златодар»

 

Пояснювальна записка  до курсової роботи

з дисципліни «Економічна  діагностика»

 

 

ХАІ.605.651е.11В. 076122. 056026 ПЗ

 

 

Виконав  студент гр. 651-е 

                                               (№ групи)

                                                   Савісько Б.М. 

           (підпис, дата)                               (П.І.Б.)

 

Перевірив   преподаватель. каф. 605 

(науковий ступінь, вчене звання)

                                          Скачков А.Н. 

          (підпис, дата)                               (П.І.Б.)

  

 

 

2012 

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………..……………3

1ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 7

1.1 Методика проведення аналізу прибутку підприємства 7

1.2 Показники фінансової стійкості підприємства 11

1.3 Ліквідність і платоспроможність підприємства 12

1.4 Показники рентабельності підприємства 16

2АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  ВАТ «ЗЛАТОДАР»……………..……..19

2.1 Аналіз прибутку підприємства 19

2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства 24

2.3 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 27

2.4 Аналіз рентабельності  підприємства……………………………….…32

3 Шляхи покращення  фінансового станУ

ВАТ "Златодар"……………………………………………………….……...37

3.1 Шляхи покращення фінансової  стійкості та ліквідності 

підприємства……………………………………………………………………..37

3.2 Шляхи підвищення прибутку  підприємства та показників його  рентабельності…………………………………………………………………...39

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...43

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 44

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

В умовах ринкової економіки, до якої так важко адаптуються  вітчизняні підприємства, заставою виживання  й основою стійкості підприємства є керування фінансовими ресурсами  підприємства, спрямована не тільки на максимізацію прибутку в короткостроковому  періоді, але і на підтримку стійкого фінансового стану підприємства. Проблема фінансової стійкості підприємств  відноситься до числа найбільш важливих не тільки фінансових, але і загальноекономічних  проблем, оскільки хитливий фінансовий стан стримує зростання виробництва, знижує платоспроможність вітчизняних  підприємств і може привести до їх банкрутства. Низька фінансова стійкість  підприємств є однією з причин їх невисокої інвестиційної привабливості.

Харчова промисловість, будучи однієї з найважливіших галузей  господарства, забезпечує продовольчу  безпеку, і питання фінансової стійкості  її підприємств мають важливе  не тільки економічне, але і політичне  значення.

Саме забезпечення стійкого фінансового стану підприємства – окремого елемента єдиного механізму  економіки країни – є одним  з основних факторів подолання кризи  і стабілізації національної економіки  в цілому.

Для досягнення стійкого фінансового  стану підприємства необхідно комплексне керування їм. У даний час існує  кілька вітчизняних і закордонних  методик оцінки фінансового стану  підприємства, існує ряд концептуальних підходів до керування фінансами  підприємств. Питання теорії і практики керування фінансовим станом мало вивчені, а наявні розробки в сучасній економічній  літературі присвячені в основному  удосконалюванню методології і  методики проведення аналізу фінансового  стану на основі підходів закордонного фінансового менеджменту і мало враховують особливості перехідного  етапу української економіки, зв'язані  з нестабільністю економічних і  фінансових умов, у яких функціонують вітчизняні підприємства, недосконалістю  законодавчої бази, інфляцією, високими процентними ставками. Існуючі методики аналізу фінансового стану не дають відповідь на питання, як керувати фінансами підприємства, а лише дозволяють оцінити існуюче положення. На мою думку, методика повинна давати відповідь на питання, як підвищити фінансову стійкість підприємства, виявити невикористані резерви. Для цих цілей і проводиться аналіз фінансового стану. Методика повинна показувати можливі шляхи виходу підприємств із фінансової кризи. Наявні концептуальні підходи до керування фінансами підприємства орієнтовані або на максимізацію прибутку підприємства, або на максимізацію його ринкової вартості. У зв'язку з чим особливо актуальними стають питання розробки науково обґрунтованих систем керування фінансовим станом, які направлені на фінансове оздоровлення підприємств на основі комплексного і системного підходу до оцінки їхньої фінансової стійкості, обліку їхньої галузевої специфіки.

Виходячи з вищесказаного, метою роботи є аналіз фінансового  стану підприємства для виявлення недоліків роботи, а також формування заходів щодо покращення фінансового стану. Аналіз проводився на прикладі діяльності підприємства ВАТ "Златодар".

ВАТ "Златодар" знаходиться в м. Золотоноша Черкаської обл. Відкрите Акціонерне Товариство "Златодар" засновано згідно наказу Регіонального фонду Держмайна України по Черкаській області від 30.07.1996 р., № 1130 шляхом перетворення державного підприємства "Златодар" у відкрите акціонерне товариство.

Якщо  звернутися до історії  підприємства, то треба зазначити  такі важливі події розвитку: «Златодар» введено в експлуатацію у грудні 1959 року. Цілісний майновий комплекс складається з головного виробничого корпусу, складських приміщень, очисних споруд, артезіанської свердловини, насосної станції, допоміжних приміщень. Виробнича потужність визначалася трьома печами ФТЛ-2. Проводилися реконструкції окремих дільниць: у 1973 році організовано виробництво рідких дріжджів; у 1976 році проведена реконструкція адміністративних приміщень і організовано виробництво кондитерських і кремових виробів; у 1977 році побудована котельня для роботи на рідкому паливі, хлібопекарні печі переведені на режим використання рідкого палива; у 1980 році збудовані очисні споруди БІО-2; у 1984 році побудовано склад безтарного зберігання борошна; у 1986 році переведені котельня на споживання газу; у 1990 році проведена реконструкція відділення по приготуванню рідких напівфабрикатів; у 2007 році придбана  і введена в експлуатацію піч GAS TOL для випікання ржано-пшеничного хліба, більш економічна у споживанні енергоресурсів.

Статутний фонд  товариства складає 139 762 грн. Він розділений на 559 048 простих іменних акцій, номінальною вартістю – 0,25 грн.

На даний час виробництво  оснащено двома тунельними печами ФТЛ-2 і наскрізною піччю GAS TOL. Треба зазначити, що тунельні печі є технологічно застарілими  і дуже енергоємними, через що збільшуються витрати на паливо, а це в свою чергу підвищує собівартість продукції.

Основні види діяльності підприємства:

- виробництво хліба і  хлібобулочних виробів;             

- оптова торгівля;

- роздрібна торгівля продовольчим  асортиментом;

- діяльність автомобільного  вантажного транспорту.

Виробництво хліба і хлібобулочних  виробів є основним видом діяльності хлібозаводу. Асортимент продукції, що випускається, достатньо великий. Якість продукції відповідає загальноприйнятим  світової стандартам. Вироби підприємства споживаються не тільки на місцевому  ринку, а й користуються попитом  в інших регіонах.

Весь асортимент  продукції, що випускається, поділяється на 4 групи:

1) хліб з борошна 1 сорту:

- хліб гірчичний;

- хліб білий 1 сорт (0,6 і  0,65 кг);

- хліб козацький і ін.;

2) хліб житньо-пшеничний:

- хліб Монастирський;

- хліб Лебединський і  ін.;

3) булочні вироби з  борошна в/с:

- батон (0,45 кг);

4) здобні вироби і сухарі:

- булка здобна смачна (0,2 і 0,4 кг);

- булка Ярославська;

- булочка фруктова;

- пиріг домашній з маком  і ін.

Взагалі, в даний час  підприємство випускає 11 видів хліба, батон з борошна вищого ґатунку, 25 видів булочних виробів вагою  від 0,05 до 0,5 кг.

Об’єм виробництва за 2010 рік склав 2 406 т або 6 197,7 тис. грн.

Основними напрямками реалізації продукції ВАТ «Златодар» є:

  • м. Золотоноша і Золотоніський район;
  • м. Черкаси;
  • Чорнобаївський район;
  • Драбівський район.
 

1ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Методика проведення аналізу прибутку підприємства

Основна мета діяльності будь-якого  підприємства – одержання прибутку.

Найважливішими показниками, що характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства, є показники  отриманого прибутку (понесеного збитку), що в умовах ринкової економіки є  основою розвитку підприємства. Чим  більше величина прибутку, тим вище рівень рентабельності, тим ефективніше  функціонує підприємство і стійкіше його фінансовий стан.

Основна діяльність – це операції, зв'язані з  виробництвом чи реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою  створення підприємства і забезпечують основну частину його доходу.

Операційна діяльність –  це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною і фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність –  придбання чи реалізація таких  необоротних активів, а також  фінансових інвестицій, що не є складовою  частиною еквівалентів коштів.

Фінансова діяльність –  діяльність, що приводить до змін розміру  і складу власного і позикового капіталу підприємства.

Звичайна діяльність –  будь-яка діяльність підприємства, а також операції, що забезпечують її чи виникають у результаті її проведення.

Важливими показниками є  виручка, собівартість реалізованої продукції, чистий прибуток (збиток) та ін.

Прибуток і собівартість є традиційними показниками у  вітчизняній практиці фінансового  аналізу діяльності підприємства. У  ринкових умовах господарювання до основних показників поряд з раніше розглянутими належать грошові потоки.

Першочерговими задачами аналізу прибутку підприємства як фінансового  результату господарської діяльності є оцінювання формування прибутку підприємства, темпів зростання прибутку в цілому й окремо по кожній складовій, виявлення  факторів, що впливають на розмір прибутку, визначення рівня їхнього впливу, виявлення резервів збільшення прибутку, аналіз використання прибутку підприємства. Але тому що ми не маємо звітів за попередні роки, то ми не зможемо  проробити аналіз динаміки прибутку, а тільки розглянемо її формування за один рік.

Вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна представити у виді адитивної  моделі:

ЧП = В – С + ІОД – АВ – ІОВ - ПНП,                              (1.1)

де ЧП – чистий прибуток;

В – виручка від реалізації продукції без обліку ПДВ, акцизного  збору й інших відрахувань  з доходів;

С – собівартість реалізованої продукції;

ІОД – інші оперативні доходи;

АВ – адміністративні  витрати;

ІОВ – інші оперативні витрати;

ПНП – податок на прибуток.

Як відомо, розмір виручки  від реалізації залежить від таких  факторів, як ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції  в загальному обсязі реалізації і  кількість реалізованої продукції.

Використовуючи дані Форми  № 2, можна визначити вплив усіх факторів на фінансовий результат неможливо. У той же час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягу реалізованої продукції, обсягу випущеної продукції.

Для визначення впливу факторів на зміну виручки від реалізації, можна скористуватись формулою (1.2):

∆ВЗАГ = В1 - В0,                                                                                 (1.2)

де ∆ВЗАГ – зміна виручки від реалізації;

В1 – виручка за звітній період;

В0 – виручка за попередній період.

Ця зміна є результатом  впливу двох факторів: ціни реалізації – формула (1.3) й обсягу реалізованої продукції – формула (1.4). Розрахунок впливу цих факторів можна визначити в такий спосіб:

∆ВЦ  = В- ВЦ,                                            (1.3)

де ∆ВЦ – зміна виручки за рахунок зміни цін;

ІЦ – індекс споживчих цін.

∆В = В/ ІЦ  - В0,                                               (1.4)

де ∆ВN – зміна виручки за рахунок зміни обсягу продукції. 

Аналогічно необхідно  розрахувати вплив факторів на зміну  собівартості, скориставшись формулами 1.5, 1.6, 1.7: 

∆СЗАГ = С1 - С0 ,                                                 (1.5)

де  ∆СЗАГ – зміна собівартості реалізованої продукції;

      С1 – собівартість за звітній період;

      С0 – собівартість за попередній період.

∆СЦ = С1 - С1 / ІЦ ,                                                 (1.6)

де  ∆СЦ – зміна собівартості за рахунок зміни цін.

Информация о работе Діагностика фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ «Златодар»