Бизнес-план фiрми Primavera

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2013 в 19:21, курсовая работа

Описание

З’ясувати сутність, цілі, логіку й методологію розробки бізнес-плану, вивчити детальну характеристику структури та зміст бізнес-плану, висвітити найчастіше застосовувані у практиці господарювання методи складання окремих розділів бізнес-плану, довести доцільність й обов’язковість використання бізнес-планів, як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу. Закріпити викладений матеріал, на прикладі складання бізнес-плану організації підприємства з продажу та обслуговування програмних продуктів фірми Primavera.

Содержание

1. Резюме....................................................................................................................................... 3

2. Бізнес і його стратегія.............................................................................................................. 5

3. Дослідження ринку й маркетинг.............................................................................................12

4. Розміщення підприємства та план виробництва ...................................................................17

5. Організаційний план.................................................................................................................19

6. Програма фінансування …………………………………………….......................................21

7. Ризики………………………………………………………………………………………….25

Работа состоит из  1 файл

БП_Primavera.doc

— 455.50 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Факультет Автоматизації та Інформаційних технологій

Спеціальність Управління проектами

Кафедра Управління проектами

Дисципліна Теорія і практика бізнес-планування

КУРСОВА РОБОТА

 

 

на тему:

“БІЗНЕС ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА З ПРОДАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ФІРМИ Primavera”

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента ……………………

Науковий керівник:

Файзулліна  Е.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

 

 

ЗМІСТ

 

 

1.  Резюме....................................................................................................................................... 3

 

2.  Бізнес і його стратегія.............................................................................................................. 5

 

3.  Дослідження ринку й маркетинг.............................................................................................12

 

4.  Розміщення підприємства та план виробництва ...................................................................17

 

5.  Організаційний план.................................................................................................................19

 

6.  Програма фінансування …………………………………………….......................................21

 

7.  Ризики………………………………………………………………………………………….25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета курсової роботи

 

З’ясувати сутність, цілі, логіку й методологію розробки бізнес-плану, вивчити детальну характеристику структури  та зміст бізнес-плану, висвітити  найчастіше застосовувані у практиці господарювання методи складання окремих розділів бізнес-плану, довести доцільність й обов’язковість використання бізнес-планів, як надійного фінансово-економічного інструменту розвитку й підвищення ефективності всіх сфер сучасного бізнесу. Закріпити викладений матеріал, на прикладі складання бізнес-плану організації підприємства з продажу та обслуговування програмних продуктів фірми Primavera.

 

 

Резюме

 

Виникла підприємницька ідея організувати підприємство з продажу  та обслуговування програмних продуктів серії Primavera. Програмні продукти серії Primavera належать до групи програмних засобів, які забезпечують управлінський, фінансовий та календарно-сітьовий облік підприємств будь якої галузі та будь яких організаційних форм, за виключенням підприємств, які надають банківські послуги, але і там частково використовуються окремі програмні модулі цієї серії. Надійність, зручність та актуальність застосування програмних продуктів серії Primavera дозволяє впевнено тримати лідерські позиції на ринку програмних продуктів.

В Україні обсяг виробництва мав спад до березня 2011 року, це спричинило банкрутство багатьох компаній, що в свою чергу призвело до спаду прибутків компаній, які займались продажем та обслуговуванням програмних продуктів серії Primavera. Станом на лютий 2012 року, ситуація поліпшилась, ми бачимо поступовий ріст ВВП, збільшення кількості реєстрації нових суб’єктів господарської діяльності та зменшення кількості закриття старих суб’єктів господарської діяльності, це дає сигнал на те, що економіка вже досягла самої низької відмітки свого спаду в період світової кризи і зараз поступово набирає темпи росту. За прогнозами аналітиків в 2013 році економіка України досягне до кризової відмітки, це дає можливість розраховувати на стабільний ріст економіки на протязі найближчих трьох років.

При відкритті нових  суб’єктів господарської діяльності постає питання ведення управлінського, фінансового та податкового обліку. Одним з варіантів є автоматизація  цих процесів за допомогою програмних продуктів серії Primavera. На сьогодні об’єм реалізації програмних продуктів серії Primavera на ринку складає 90% серед реалізації ERP-систем економічного програмного забезпечення. Постачальником цих програмних продуктів на Україні є компанія ABBYY. Для організації підприємства з продажу та обслуговуванню програмних продуктів серії Primavera необхідно створити офіс компанії, забезпечити його необхідним обладнанням, висококваліфікованими працівниками, заключити партнерську угоду з фірмою ABBYY та пройти відповідну сертифікацію. Загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту за розрахунками становить ___2136,8___ тис. гривень на протязі _4_ років. Фінансування здійснюватиметься за кошти інвестора. Очікується, що строк окупності наданих інвестицій у реалізацію проекту становитиме приблизно __7__ років, тобто через 3 роки після закінчення надання інвестицій.

 

Отже організація підприємства з продажу та обслуговування програмних продуктів серії Primavera є технічно та економічно доцільним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бізнес і  його стратегія

 

Наше підприємство буде партнером компанії ABBYY, яка є дистриб’ютором фірми “Primavera”  відомого виробника економічного програмного забезпечення, яке застосовується для автоматизації обліку на підприємствах. В поставку продуктів Primavera, запропонованих нами українським споживачам, будуть входити типові конфігурації для України, які ABBYY розробляє на замовлення фірми Primavera для забезпечення максимальної зручності їх користувачам. Типові українські конфігурації мають всі необхідні функціональні можливості для ведення обліку згідно з вимогами законодавства і схемами обліку, прийнятими в Україні.

 

Найбільш популярним і таким, що має попит рішенням для автоматизації обліку в Україні на сьогодні є система "PROGI 5.0". Технологічна платформа "PROGI 4.8" є гнучкою і має розвиті можливості по конфігуруванню. Це дозволяє нам на її базі створювати гнучкі і легко налаштовані конфігурації, які готові до негайного використання, але у випадку необхідності вони можуть бути модифіковані з урахуванням вимог замовника або змін у законодавстві. Наше підприємство буде поставляти рішення, розробленні на базі технологічної платформи "PROGI 5", це сама сучасна версія на сьогодні, а також рішення на базі економічного програмного забезпечення лінійки «PROGI 5.0», яке можна застосовувати при автоматизації невеликих підприємств.

 

Система програм "PROGI 5" та «PROGI 4.8» представляє собою платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі. Технологічна платформа " PROGI 5.0." сама по собі ні є готовим програмним продуктом для використання кінцевими користувачами. Вона служить оболонкою для створення спеціалізованих прикладних рішень, тобто конфігурацій, під специфіку різних користувачів. Такій підхід дозволяє автоматизувати облік в організаціях різних направлень діяльності на базі єдиної технологічної платформи.

 

Область застосування. Гнучкість платформи дозволяє використовувати систему «PROGI» підприємствам різних направлень діяльності:

 • автоматизація виробничих і торгівельних підприємств, бюджетних і фінансових організацій, підприємств сфери обслуговування і т.д.;
 • підтримка оперативного управління підприємством;
 • автоматизація організаційної і господарської діяльності;
 • ведення бухгалтерського обліку з декількома планами рахунків і довільними вимірами обліку, регламентована звітність;
 • широкі можливості для управлінського обліку і побудови аналітичної звітності, підтримка багато-валютного обліку;
 • рішення задач планування, бюджетування і фінансового аналізу;
 • розрахунок зарплати та управління персоналом;
 • інші області застосування.

 

Ергономічний інтерфейс користувача. Вдосконалений інтерфейс забезпечує додаткові зручності і легкість роботи як опитним користувачам системи «PROGI», так і новачкам:

 • значне прискорення масового вводу інформації дякуючи функції "вводу по строчці";
 • зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управління видимістю і порядком колонок, настройка відбору і сортування;
 • максимальне використання доступного простору екрана для відображення інформації;
 • зручний механізм регулювання стилів оформлення;
 • можливість створення багатомовних прикладних рішень.

 

 

Економічна та аналітична звітність. В "PROGI" реалізовані потужні засоби формування різної звітності:

 • інтелектуальна побудова ієрархічної і багатомірної звітності, а також крос-звітів;
 • отримання користувачем аналітичних даних в будь-якому розрізі при застосуванні спеціальної настройки без зміни прикладного рішення;
 • групування і розшифровка в звітах, деталізація та агрегування інформації;
 • зведені таблиці для аналізу багатомірних даних, динамічна зміна структури звіту;
 • різні типи діаграм для графічного представлення економічної інформації.

 

Масштабованість. Система «PROGI» забезпечує масштабованість прикладних рішень, починаючи від самих простих розрахованих на одного користувача програм до програм розрахованих на багатьох користувачів і багатофункціональних комплексних рішень:

 • варіант розрахований для одного користувача - застосовується в невеликих організаціях або домашніх умовах;
 • файловий варіант розрахований для роботи багатьох користувачів, забезпечує простоту установки та експлуатації;
 • клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури з використанням сервера "PROGI" і Microsoft SQL Server.. Забезпечує надійне зберігання та ефективну обробку даних при одночасної роботі великої кількості користувачів.

 

Адміністрування. Система пропонує зручні інструменти для адміністрування:

 • настройку прав доступу користувачів на основі механізму ролей;
 • призначення інтерфейсу та мови користувача;
 • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій;
 • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази;
 • установку регіональних налаштувань;
 • засоби установки та оновлення платформи і прикладних рішень.

 

Швидка розробка і  модифікація. Конфігуратор, який входить до стандартної поставки, дозволяє розвивати існуючі і будувати нові прикладні рішення:

 • візуальні засоби розробки і конструктори;
 • засоби ведення нормативно-довідкової інформації, підтримка ієрархічних структур даних;
 • універсальні механізми зберігання та обробки багатомірних даних;
 • механізм зберігання історії змін значень з різною періодичністю;
 • засоби для ведення бухгалтерського та управлінського обліку;
 • автоматизація складних періодичних розрахунків;
 • вбудована мова для визначення поведінки об’єктів системи;
 • потужний механізм запитів, орієнтований на обробку економічної інформації, конструктор запитів;
 • зручні засоби відладки та аналізу продуктивності роботи конфігурації;
 • можливість групової розробки прикладного рішення з підтримкою історії змін.

 

Інтеграція з іншими системами. Система «PROGI» має широкі можливості взаємодії з іншими застосуваннями і побудову складних інтегрованих рішень:

 • взаємодія через COM-з’єднання;
 • підтримка механізму Automation;
 • підтримка Інтернет-протоколів HTTP, HTTPS, FTP;
 • відправка і прийом електроної почти (e-mail);
 • обмін даними через текстові файли; зчитування і запис текстових файлів великого розміру;
 • підтримка DBF-файлів;
 • технологія зовнішніх компонентів, підтримка роботи з торговим обладнанням.

 

Наше підприємство належно буде відслідковувати зміни в законодавстві, регламентуючому ведення обліку в Україні, і схемах українського бухгалтерського обліку. Це необхідно для можливості надання консультацій нашим клієнтам. В відповідності з такими змінами ABBYY випускає оновлення для версій типових українських конфігурацій, що дає нам можливість оперативно та вчасно забезпечувати цими оновленнями наших клієнтів.

 

Наше підприємство буде постачати наступні типові конфігурації на базі програмного забезпечення «Primavera»:

 

Типові рішення  для PROGI.

 • Управління виробничим підприємством для України 8;
 • Управління торговим підприємством для України 8;
 • Бухгалтерія для України 8;
 • Управління торгівлею для України 8;
 • Зарплата та управління персоналом для України 8;
 • Роздрібна торгівля для України 8;

 

Типові рішення  для PROGI 7.7.

 • Конфігурація «Бухгалтерія + Торгівля + Склад + Зарплата + Кадри» для України;
 • Виробництво + Послуги + Календарний план для України;
 • Торгівля + Склад для України;
 • «Зарплата + Кадри» для України;
 • Регламентовані звіти для типових рішень;
 • Регламентовані звіти для конфігурації "Календарно-сітьовий облік для України";
 • Регламентовані звіти для конфігурації "Комплексний облік для України";

 

 

 

Як показують дослідження ринку  універсальні системи «Primavera» коштують відносно недорого. Для цих систем існують вже готові конфігурації для більшості компаній. Більшість бухгалтерів і аналітиків з цими системами знайомі, впровадження проходить відносно швидко. Настройщики є всюди! Але! Ці системи написані розробниками зі слабим знанням предметної області, специфіки окремих діяльностей підприємств. Розробниками, які не спеціалізуються на особливостях автоматизації бізнес-процесів компаній різних галузей, а значить, зацікавлені не в отриманні ідеальної системи для автоматизації, а виключно в почасовій оплаті праці конфігуруючих програмістів. Такі системи покривають виключно первинний облік, в них реалізовано тільки  базовий набір функцій обліку, необхідний компаніям в своїй роботі. На першому місці для цих систем стоїть календарно-сітьовий облік, і тільки на другому з обмеженими можливостями стоїть організація бізнес-процесів самої компанії.

Информация о работе Бизнес-план фiрми Primavera