Аналіз безготівкових розрахунків в банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 08:57, курсовая работа

Описание

Для здійснення будь-якої господарської операції підприемство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами – безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі.
Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми коштів із розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………
Розділ 1. Суб’єкти, цілі, інформаційне забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку………………………………………………
Розділ 2. Канали збуту послуг з безготівкових розрахунків
клієнтів банку……………………………………………………………………..
Розділ 3. Технічні прийоми аналізу безготівкових розрахунків
клієнтів банку…………………………………………………………………..
Розділ 4. Аналіз каналів збуту і тарифної політики корпоративних клієнтів провідних банків України…………………………………………………..
Розділ 5. Аналіз каналів збуту і тарифної політики приватних клієнтів провідних банків України……………………………………………….
Висновки та пропозиції…………………………………………………………….
Список використаної літератури…………………………………………………..

Работа состоит из  1 файл

Зміст.doc

— 479.50 Кб (Скачать документ)

 

9. «Розумні» термінали.

10.Банківські послуги на дому, телемаркетинг, Internet.

Мобільні канали збуту можуть функціонувати у двох формах -виїзної служби та мобільних регіональних відділень. Призначення виїзної служби полягає в тому, щоб не очікувати клієнта, а шукати і знайти його. Клієнтами виїзної служби виступають заможні приватні особи, що не працюють по найму, а також багаті фірми. Оскільки, витрати на виїзну службу є достатньо високими, такий метод збуту може бути рентабельним лише в деяких вибраних сегментах ринку.

Мобільні регіональні відділення можуть використовуватися банками при їх діяльності в обширних районах із малою густотою населення, у яких витрати на методи стаціонарного збуту практично завжди будуть перевищувати доходи.

В останні роки набувають все більшого поширення методи дистанційної продажі банківських послуг, які базуються на нових інформаційних технологіях. Можна виділити такі основні дистанційні збутові канали:

Надання банківських послуг за допомогою банкоматів. Такий канал збуту базується на використанні платіжних карток, як корпоративних, так і приватних. Цей метод збуту дозволяє клієнтам ефективно управляти рахунком у мультивалютному режимі, здійснюючи готівкові і безготівкові операції, постійно володіти інформацією про стан залишку на рахунку і про рух коштів на ньому та отримувати певні пільги, що надаються власникам карток. У залежності від запитів клієнтів банки можуть встановлювати різні варіанти банкоматів - від найпростіших, які обмежуються    видачею    готівки    до    повноцінних   кіосків самообслуговування.    У   найближчій    перспективі    суттєве
розширення     функціональних     можливостей     банкоматів насамперед   шляхом   автоматизації  депозитів   приведе  до значного збільшення питомої ваги даного каналу збуту. Так, наприклад, ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» планує у 2010 році облаштувати 100 депозитних банкоматів. Перспективним напрямком у розвитку збутових каналів є також системи електронних платежів у місцях продажі товарів і послуг. Це дозволяє значно скоротити потреби клієнтів у готівці та розширити реальні можливості застосування платіжних карток. Надання банківських послуг з допомогою систем електронного зв'язку.  

Банківські послуги на дому, які базуються на використанні домашніх персональних комп'ютерів, спеціальних терміналів чи телевізорів   із   спеціальною  приставкою.   Фактично   така різновидність   збуту   є   аналогом   попередньої,   тільки   по відношенню до приватних клієнтів.

Аналізуючи портфель послуг ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» для приватних клієнтів маємо великий  їх спектр:

        Грошові перекази

        Депозитні та поточні рахунки

Таблиця 5.4

Вклад «Заощадження»

 

Сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

Процентні ставки по вкладах у % річних

Доходність клієнта з врахуванням складного процента

Примітка

Вклад «Заощадження» 3 місяці (з пролонгацією/без пролонгації)

від 500 грн. до 10000 грн.

від 100 грн.

14,00%*

14,16%*

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно

від 10000 грн. до 99999 грн

14,50%*

14,68%*

від 100000 грн.

14,50%*

14,68%*

Вклад «Заощадження» 6 місяців (з пролонгацією/без пролонгації)

від 500 грн. до 10000 грн.

від 100 грн.

15,00%*

15,48%*

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щомісячно

від 10000 грн. до 99999 грн

15,50%*

16,01%*

від 100000 грн.

15,50%*

16,01%*

Вклад «Заощадження» річний (з пролонгацією/без пролонгації)

від 500 грн. до 10000 грн.

від 100 грн.

15,00%

15,87%

Нараховані відсотки приєднуються до основної суми вкладу щоквартально

від 10000 грн. до 99999 грн

15,50%*

16,42%*

від 100000 грн.

15,50%*

16,42%*

* — діють з 19 березня 2010 року

Термін вкладу: 3 або 6 місяців; 1 рік та 1 день. 
Валюта вкладу: гривня, долар США чи євро.
Мінімальна сума вкладу: 500грн/ 100 USD / 100 EUR
Мінімальний сума поповнення вкладу: 100грн/ 20 USD / 20 EUR

Поповнення вкладу готівкою, а також шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі (поповнення з карткових рахунків через мережу кіосків самообслуговування, встановлення постійного доручення на поповнення вкладу з поточного, у т.ч. карткового, рахунку клієнта).

Капіталізація відсотків: щоквартальна — для вкладів із строком один рік, щомісячна — для вкладів на 3 та 6 місяців. 

При достроковому закритті вкладів здійснюється перерахунок нарахованих відсотків за період з дати останньої капіталізації відсотків до дати розірвання договору за ставкою, яка на дату розриву договору діє по поточному рахунку для фізичних осіб (у відповідній валюті). 

Кредитна картка з тарифним планом «Під депозит» (за бажанням клієнта).

        Кредитування

        Оренда індивідуальних сейфів

        Чеки

        Продаж банківських металів

        Послуги зберігача цінних паперів

        Кредитна картка

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.5

Тарифи продукту «Кредитна картка»

Операції/послуги

Тарифний план «Вигідний»

Тарифний план «Стандартний»

Тарифний план «Під депозит»

 

Гривня

Долар США

Євро

1

Відкриття кредитного рахунку

Безкоштовно

 

Випуск та перевипуск кредитної картки:

 

2

Випуск основної кредитної картки (одноразова плата на 2 роки)*:

 

VISA Classic/ MasterCard Mass, Visa Classic MTC, MasterCard Mass MTC

120 грн.

120 грн.

0 грн.

 

 

VISA Gold/ MasterCard Gold/ Visa Gold MTC/MasterCard Gold MTC**

1200 грн.

1200 грн.

300 грн.

 

 

3

Випуск та перевипуск додаткової кредитної картки***

 

VISA Classic/ MasterCard Mass, Visa Classic MTC, MasterCard Mass MTC

60 грн.

60 грн.

50 грн.

 

 

VISA Gold/ MasterCard Gold/ Visa Gold MTC/MasterCard Gold MTC**

600 грн.

600 грн.

300 грн.

 

 

Visa Instant (картка миттєвого випуску)

15 грн.

15 грн.

0 грн.

 

 

 

 

 

        Платіжні картки

        Мобільний бонус МТС

        Пакет «Оптимальний»

        Отримання пенсій у відділеннях Райффайзен Банку Аваль

        Продаж заставного майна

        Купівля-продаж валюти

        Електронні ваучери

        Картка ідентифікації клієнта

        Оплата рахунків за послуги

        Безпека обслуговування

        Оплата ПІН-кодів для призначення співбесіди в Посольстві США в Україні

        КУА «Райффайзен Аваль»

        Платіжний портал

        Страхові послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Здійснивши дослідження теоретичних і методологічних положень безготівкових розрахункових операцій можна зробити певні висновки.

В Україні давно назріла потреба в удосконаленні системи безготівкових розрахунків і створенні ефективного грошово-кредитного обслуговування корпоративних і приватних клієнтів. Від успішного розв'язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства.

Переорієнтація банківської діяльності з грошової спекуляції на роботу з платіжними вимогами і зобов'язаннями; відродження комерційного кредиту та надання боргам майнового статусу; створення умов для безперешкодного перетворення грошових вимог і зобов'язань на гроші, їх взаємного погашення - дозволить вирішити проблему неплатежів в Україні.

Основу побудови безготівкових розрахунків в банках визначають основні принципи їх організації. При цьому, інформаційні зв'язки між первинними документами, реєстрами аналітичного та синтетичного обліку, бухгалтерською звітністю в значній мірі залежать від форми та порядку здійснення безготівкових розрахунків.

Здійснивши дослідження теоретичних і методологічних положень з безготівкових розрахункових операцій можна зробити певні висновки.

Дослідження безготівкових розрахункових операцій являється складовою частиною господарсько-фінансової діяльності банків і здійснюється у зв'язку з іншими операціями (касовими, банківськими, товарними, виробничими, операціями по капітальним вкладенням і т.д.). Це пояснюється тим, що багато вказаних та інших операцій прямо або побічно впливають на розрахункові взаємовідносини між підприємствами.

В ході дослідження були вирішені поставлені завдання:

     Визначені цілі, завдання та інформаційне забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку;

     Здійснено класифікацію каналів збуту послуг з безготівкових розрахунків клієнтів банку;

     Аналізовані технічні прийоми аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банків, на прикладі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»;

     Зроблено аналіз каналів збуту і тарифної політики провідних банків з безготівкових розрахунків корпоративних і приватних клієнтів банку, на прикладі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»;

Досліджено, що використовуючи безготівкові форми розрахунків клієнт має велику кількість переваг, наприклад:

-         економія часу

-         можливість залучення третіх осіб

-         економія витрат

-         необов’язковість присутності при розрахунках

-         та багато інших.

Зважаючи на ці та інші переваги та інтенсифікація підприємницької діяльності можемо прогнозувати зростання ролі безготівкових розрахунків взагалі, та зростання асортименту цих видів послуг в банках, зокрема і в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1.     Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7
грудня 2000р. №2121 - III // Законодавчі і нормативні акти з
банківської діяльності. - 2001р. - №1. - с.3-48.

2.     Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - №56(602). -
с.7-18.

3.     Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті // Бухгалтерія. - 2001. - №14. - с.28-51.

4.     Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф.
Тиркала P.I. - Тернопіль: Видавництво "Економічна думка",
2001.-341с.

5.     Банківські операції: Підручник / A.M. Мороз, М.І. Савлук,
М.Ф. Пудовкіна та ін., За ред. д.е.н., професора A.M. Мороза. -
К.:КНЕУ,2000.-384с.

6.     Безготівкові розрахунки // Закон і бізнес. - 1999. - 20 лютого.

7.     Васильченко З.М. Розрахункові платіжні картки // Фінанси
України. - 1998. - №10. - с.74-84.

8.     Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. - друге
вид., виправлене і доповнене. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001.
-255.

Информация о работе Аналіз безготівкових розрахунків в банку