Аналіз безготівкових розрахунків в банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 08:57, курсовая работа

Описание

Для здійснення будь-якої господарської операції підприемство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами – безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі.
Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми коштів із розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………
Розділ 1. Суб’єкти, цілі, інформаційне забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку………………………………………………
Розділ 2. Канали збуту послуг з безготівкових розрахунків
клієнтів банку……………………………………………………………………..
Розділ 3. Технічні прийоми аналізу безготівкових розрахунків
клієнтів банку…………………………………………………………………..
Розділ 4. Аналіз каналів збуту і тарифної політики корпоративних клієнтів провідних банків України…………………………………………………..
Розділ 5. Аналіз каналів збуту і тарифної політики приватних клієнтів провідних банків України……………………………………………….
Висновки та пропозиції…………………………………………………………….
Список використаної літератури…………………………………………………..

Работа состоит из  1 файл

Зміст.doc

— 479.50 Кб (Скачать документ)

* — діють з 31 березня 2010 року

Термін вкладу: 1, 2, 3 або 6 місяців; 1 рік та 1 день.
Валюта вкладу: гривня, долар США чи євро. 
Мінімальна сума вкладу: 20000грн/ 5000 USD/ 5000 EUR
Виплата відсотків у кінці строку вкладу.
При достроковому закритті вкладу здійснюється перерахунок нарахованих відсотків з початку дії договору вкладу або дати останньої пролонгації.

Кредитна картка з тарифним планом «Під депозит» (за бажанням клієнта).

Таблиця 4.3

Тарифи для пакету «Премія» ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» для корпоративних клієнтів.

 

Сума вкладу

Мінімальна сума поповнення

Процентні ставки по вкладах у % річних

Примітка

 

3 міс.

6 міс.

річний

 

«Премія» (з пролонгацією/без пролонгації)

від 20000 грн. до 100000 грн.

без

можливості поповнення

14,75%*

15,75%*

15,75%*

Виплата відсотків щомісяця

від 100000 до 999999 грн.

15,25%*

16,25%*

16,25%*

від 1000000 грн.

15,25%*

16,25%*

16,25%*

* — діють з 19 березня 2010 року

 

Термін вкладу: 3 або 6 місяців, 1 рік та 1 день.
Валюта вкладу: гривня, долар США чи євро.
Мінімальна сума вкладу: 20000грн/ 5000 USD/ 5000 EUR
Щомісячна сплата відсотків на поточний або картковий рахунок.
При достроковому закритті вкладу здійснюється перерахунок нарахованих відсотків з початку дії договору вкладу або дати останньої пролонгації (для пролонгованого договору) за ставкою, яка на дату розриву договору діє по поточному рахунку для фізичних осіб (у відповідній валюті). 
Кредитна картка з тарифним планом «Під депозит» (за бажанням клієнта).

3) Фінансування бізнесу.

Райффайзен Банк Аваль є одним із лідерів української банківської системи у сфері кредитування підприємств усіх галузей економіки України, у тому числі — агропромислового комплексу, торгівлі та громадського харчування, машинобудування, металургії, транспорту та комунікацій.

Райффайзен Банк Аваль пропонує корпоративним клієнтам фінансування як у національній, так і в іноземній валюті.

- Фінансування поточної діяльності компанії

- Інвестиційне фінансування

- Документарні операції

- Послуги факторингу

- Лізинг

4) Операції з цінними паперами

Райффайзен Банк Аваль проводить із цінними паперами всі операції, передбачені чинним законодавством України. За дорученням клієнтів банк купує і продає корпоративні облігації, акції, векселі. Банк надає послуги з авалювання, інкасації, доміціляції векселів, а також пропонує схеми оформлення розрахунків за допомогою векселів.

Райффайзен Банк Аваль пропонує корпоративним клієнтам розмістити тимчасово вільні кошти у високоліквідні облігації як з портфелю банку, так і інші, що знаходяться в обігу на ринку. За дорученням клієнта банк може придбати облігації на будь-які терміни: від декількох днів до термінів понад 1 рік.

Працівники банку нададуть професійні консультації з урахуванням потреб клієнта та запропонують оптимальне рішення щодо придбання цінних паперів привабливих підприємств-емітентів.

Крім того, Райффайзен Банк Аваль надасть кваліфіковану допомогу в підготовці документів для реєстрації випуску облігацій вашим підприємством, виступить інформаційним і платіжним агентом, а також надасть послуги торговця і зберігача з їх розміщення.

Таблиця 4.4

Тарифи на здійснення операцій банком ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з цінними паперами корпоративних клієнтів

 

1.1.

Відкриття рахунку в цінних паперах

50 грн.

за операцію

1.2.

Зміна реквізитів по рахунку

10 грн.

за операцію

1.3.

Закриття рахунку в цінних паперах

10 грн.

за операцію

1.4.

Видача виписки з рахунку в цінних паперах:

 

за операцію

 

після проведення операції

Безкоштовно

 

за запитом депонента

10 грн.

1.5.

Зарахування цінних паперів на рахунок / списання цінних паперів з рахунку (від номінальної вартості, за операцію):

 

за операцію

 

     до 10 000 грн.

20 грн.

 

     від 10 001 грн. до 100 000 грн.

30 грн.

 

     від 100 001 грн. до 500 000 грн.

70 грн.

 

     від 500 001 грн. до 1 000 000 грн.

200 грн.

 

     від 1 000 001 грн. до 5 000 000 грн.

300 грн.

 

     від 5 000 001 грн. до 10 000 000  грн.

400 грн.

 

     більше 10 000 000 грн.

600 грн.

1.6.

Зберігання цінних паперів (в місяць від номінальної вартості):

 

в місяць від номінальної вартості

 

     до 10 000 грн.

20 грн.

 

     від 10 001 грн. до 100 000 грн.;

35 грн.

 

     від 100 001 грн. до 500 000 грн.;

75 грн.

 

     від 500 001 грн. до 1 000 000 грн.;

100 грн.

 

     від 1 000 001 грн. до 5 000 000 грн.;

150 грн.

 

     від 5 000 001 грн. до 10 000 000 грн.;

200 грн.

 

     від 10 000 001 до 20 000 000 грн.;

350 грн.

 

     більше 20 000 000 грн..

550 грн.

1.7.

Перевірка бланків цінних паперів на їх відповідність вимогам ДКЦПФР (за один бланк):                                                          

0,10 грн.

за один бланк

 

     - у разі перевірки відповідними організаціями

0,04 грн. + тариф організації, що здійснює перевірку

1.8.

Транспортування цінних паперів (від номінальної вартості)

за окремою угодою

за окремою угодою

1.9.

Прийом у сховище/видача зі сховища цінних паперів (у місяць, за бланк)

0,08 грн.

у місяць за бланк

1.10.

Зберігання документарних цінних паперів (в місяць, за бланк)

0,04 грн.

 

1.11.

Реєстрація або перереєстрація номінальним утримувачем у реєстроутримувача:

 

за операцію

 

Зберігача

30 грн. + тариф реєстроутримувача

 

Депозитарія

40 грн. + тариф реєстроутримувача

 

у разі необхідності ідентифікації Депозитарія

40 грн. + тариф реєстроутримувача +
150 грн.

1.12.

Матеріалізація цінних паперів

 

за операцію

 

номінальний утримувач  Зберігач

30 грн. + тариф реєстроутримувача

 

номінальний утримувач Депозитарій

40 грн. + тариф реєстроутримувача

 

у разі необхідності ідентифікації Депозитарія

40 грн. + тариф реєстроутримувача +
150 грн.

1.13.

Комісія за перерахування між балансовими рахунками Депонента

5 грн.

за операцію

1.14.

Блокування  цінних паперів на рахунок в цінних паперах, що виставлені на торги

10 грн.

сплачує постачальник цінних паперів

1.15.

Блокування (розблокування) цінних паперів під заставу (з застави)

0,02 % від номінальної вартості, але не менше 20 грн. та не більше 250 грн.

за операцію

1.16.

Використання права голосу (участь в зборах акціонерів за дорученням депонента)

200 грн. +
(витрати на відрядження + ПДВ)

за операцію

1.17.

Перерахування доходу власникам цінних паперів

0,1 % від суми сплаченого доходу, але не менше 10 грн. та не більше 50 грн.

за операцію

 

5) Послуги зберігача цінних паперів.

                Відкриття рахунку для обліку корпоративних і державних цінних паперів.

                Відповідальне зберігання цінних паперів.

                Знерухомлення документарних цінних паперів клієнта і обслуговування обігу цих паперів у вигляді електронного запису на рахунку власника.

                Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про обіг цінних паперів за певний період за запитом.

                Матеріалізація цінних паперів з метою їхнього подальшого обліку в реєстрі у реєстроутримувача.

                Облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнта.

                Обробка розпоряджень в форматі SWIFT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                        Аналіз каналів збуту і тарифної політики приватних клієнтів провідних банків України (на прикладі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»)

 

Райффайзен Банк Аваль є провідним банком України, що пропонує приватним клієнтам широкий перелік банківських послуг, зокрема — розміщення коштів на поточних і депозитних рахунках, грошові перекази в національній та іноземній валюті з відкриттям і без відкриття рахунку, платіжні картки міжнародних систем MasterCard International і Visa International, споживче кредитування та багато інших.

Таблиця 5.1

Порівняльна статистика використання різних інструментів платежу приватними клієнтами ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»

Відділення

Середня сума операцій (у доларах США)

Річна кількість операцій (мільйонів)

 

 

Чек

Переказ

Зняття грошей

3

рахунку

Чек

Переказ

Зняття грошей

рахунку

 

 

 

Паперовий

Електронний

 

 

Паперовий

Електронний

 

 

Київське

685

18599

677

151

24,6

33,2

h 9,7

5,5

Дніпропетровське

4440

2087

3400000

467

53,8

8,5

13,2

10,4

Одеське

2011

7300

1032

712

12,9

11,5

1

0,5

Харківське

65

666

5990000

600

19

41

29

18

Львівське

3339

3648

926

394

20

29

27

39

1,3

Миколаївське

1093

 

3577000

2477

214

0

3,1

 

 

Житомирське

603

48667

676

314

82

2

19,7

12,5

Тернопільске

123145

70

18540

75

252

547,4

1213,5

1855,9              

 

Місцерозташування банку формує так звані зони дії, в межах яких можна окреслити коло споживачів за ознакою випадковості обслуговування саме цим відділенням. Виявлення таких зон також важливе не тільки з позицій оцінки місцерозташування, але й з метою планування комунікацій.

 

 

 

Рис. 5.1 Зони дії банку.

Цінність зони можна визначити показником очікуваного річного споживання послуги (ОРСП), обчисленого на 1 клієнта:

ОРСП = ЧК ´ %К ´ ОРСП1,

де ЧК — чисельність клієнтів;

%К — процент клієнтів зони, які користуються послугою.

Показник чисельності клієнтів вираховується за статистичними даними. Залежно від ситуації за основу розрахунку береться один з показників (для роздрібного ринку):

· щільність «нічного» населення;

· щільність «денного» населення (особи, які живуть і залишаються вдома, прийшли на роботу, прийшли для обслуговування, їздять транспортом та ін.).

 

Існують прямий і непрямий канали збуту продуктів та послуг  «Райффайзен Банк Аваль»  для приватних клієнтів:

1. Універсальні відділення.

2. Спеціалізовані відділення —

¨    кредитування;

¨    вкладні операції;

 

 

 

 

Таблиця 5.2

Вклади громадян станом на 01.06.2009р. та місце в рейтингу ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (млн. грн.)

№п/п

Банк

Місто

Вклади громадян

Питома вага, %

Частка в залучених коштах, %

1

Ощадбанк

Київ

544,936

63,096

77,30

2

Приватбанк

Дніпродзержинськ

100,305

11,614

15,09

3

Промінвестба нк

Київ

85,881

9,944

9,26

4

Укрсоцбанк

Київ

23,124

2,677

3,18

5

Словянський

Запоріжжя

12,797

1,482

7,43

6

Укрінкбанк

Київ

7,753

0,898

7,77

7

«Райфайзен банк Аваль»

Київ

7,259

0,840

1,33

8

Перкомбанк

Київ

4,909

0,568

25,95

9

Донвуглеком банк

Донецьк

4,760

0,551

19,21

10

Югтокобанк

Дніпродзержинськ

4,455

0,516

15,15

Всі

 

 

864,494

100,00

16,50

 

¨    нерухомість.

3. Повністю автоматизовані відділення —

¨    операції по рахунках;

¨    довідки про стан рахунків;

¨    отримання готівки;

¨    інформаційні та консультативні послуги.

4. Малочисельні відділення —

¨    стаціонарні;

¨    пересувні.

Набувають поширення повністю автоматизовані відділення, в яких можуть працювати лише декілька чоловік персоналу, які допомагають клієнтам при роботі із автоматизованими технічними засобами, надають консультації з питань здійснення банківських операцій та інформаційні послуги. Недоліки таких відділень полягають в обмеженості асортименту банківських послуг найбільш простими і масовими послугами та орієнтації їх тільки на обслуговування клієнтів роздрібного ринку.

Малочисельні відділення поєднують елементи спеціалізованих та автоматизованих відділень. Основне їх призначення - забезпечити необхідним обсягом банківських послуг якомога більшу кількість клієнтів, але при цьому мінімізувати витрати на здійснення операцій. Можливі два типи таких малочисельних відділень: стаціонарні та пересувні. Стаціонарні малочисельні відділення, як правило, займають дуже обмежену площу, розміщуються у найбільш доступних для клієнтів місцях: поряд із автомобільними стоянками, заправками, магазинами тощо. Перелік послуг, які надаються такими відділеннями обмежений, і спеціалізуються вони, в основному, на обслуговуванні роздрібної клієнтури.

Пересувні відділення базуються на спеціальних автомобілях, що обладнані відповідною технікою та системами зв'язку. Крім роздрібної клієнтури пересувні відділення можуть обслуговувати і корпоративний ринок, пропонуючи підприємствам послуги по складанню платіжних відомостей, виплаті заробітної плати працівникам як готівкою, так і зарахуванням на рахунок, інкасації готівки тощо.

5. Автоматичні касові машини.

7. Системи електронних платежів у пунктах продажу.

8. Системи, які базуються на картках.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.3

Порівняльна статистика використання різних інструментів платежу в регіональних відділеннях ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» (відсотків від загальної кількості трансакцій)

Відділення в регіоні

Чеки

Картки

Кредитові перекази

Пряме дебатування

Київське

11,7%

18,0%

60,9%

9,4%

Дніпропетровське

40,3%

23,1%

Г 20,1%

16,5%

Одеське

34,0%

5,2%

46,8%

4,7%

Харківське

25,8%

35,3%

6,4%

5,5%

Львівське

6,0%

7,9%

64,2%

21,9%

Миколаївське

7,9%

3,1%

48,7%

40,3%

Житомирське

78,2%

18,7%

2,1%

1,1%

Тернопільске

46,9%

16,3%

15,7%

11,7%

Луганське

2,6%

16,2%

78,1%

3,1%

Сімферопольське

*

11,6%

82,3%

6,1%

Информация о работе Аналіз безготівкових розрахунків в банку