Аналіз безготівкових розрахунків в банку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2012 в 08:57, курсовая работа

Описание

Для здійснення будь-якої господарської операції підприемство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами – безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі.
Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми коштів із розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………
Розділ 1. Суб’єкти, цілі, інформаційне забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку………………………………………………
Розділ 2. Канали збуту послуг з безготівкових розрахунків
клієнтів банку……………………………………………………………………..
Розділ 3. Технічні прийоми аналізу безготівкових розрахунків
клієнтів банку…………………………………………………………………..
Розділ 4. Аналіз каналів збуту і тарифної політики корпоративних клієнтів провідних банків України…………………………………………………..
Розділ 5. Аналіз каналів збуту і тарифної політики приватних клієнтів провідних банків України……………………………………………….
Висновки та пропозиції…………………………………………………………….
Список використаної літератури…………………………………………………..

Работа состоит из  1 файл

Зміст.doc

— 479.50 Кб (Скачать документ)


58

 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисциплін „Банківські операції” та „Аналіз діяльності комерційних банків”

на тему:

„Аналіз безготівкових розрахунків в банку”

(за матеріалами ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”)

 

 

 

 

 

Студентки Факультету Фінансів та Банківської справи

4 курсу, 1 групи,

денної форми навчання

спец. 6.050105 „Банківська справа”

Шабаркіної Катерини

Олегівни

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Науковий керівник

Доктор екон. наук, професор                                                                      Арістова Аліна Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010

                                                                                                           

ЗМІСТ

 

 

 

 

Вступ………………………………………………………………………………

Розділ 1. Суб’єкти, цілі, інформаційне забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку………………………………………………

Розділ 2. Канали збуту послуг з безготівкових розрахунків

клієнтів банку……………………………………………………………………..

Розділ 3. Технічні прийоми аналізу безготівкових розрахунків

клієнтів банку…………………………………………………………………..

Розділ 4. Аналіз каналів збуту і тарифної політики корпоративних клієнтів провідних банків України…………………………………………………..

Розділ 5. Аналіз каналів збуту і тарифної політики приватних клієнтів провідних банків України……………………………………………….

Висновки та пропозиції…………………………………………………………….

Список використаної літератури…………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Для здійснення будь-якої господарської операції підприемство повинно здійснити розрахунки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особами – безготівкові. Банк в цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійснюють платежі.

Безготівкові розрахунки – це переказування певної суми коштів із розрахунків платників на рахунку одержувачів, а також переказування з доручення підприємств, внесених ними готівкою до каси банку на рахунки одержувачів.

Розрахунково-касові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми дорученнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності і відіграють важливу роль у забезпеченні успішного перебігу економічних процесів на мікро - та макрорівнях.

Для клієнтів банків розрахунково-касові операції забезпечують одержання грошового еквівалента за реалізовану продукцію чи послуги, оплату для виробництва матеріальних ресурсів, оплата заробітної плати працівникам, оплату зобов’язань перед бюджетом та позабюджетними фондами, накопичення та використання заощаджень.

Предметом дослідження моєї роботи є форми та умови безготівкових розрахунків підприємств.

Об’єктом дослідження є аналіз безготівкових розрахунків на прикладі ПАТ «Райфайзен Банк Аваль».

Актуальність цієї теми важко переоцінити: майже усі підприємства здійснюють безготівкові розрахунки, мають різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов’язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми розрахунків підприємство може виграти або програти. Актуальним тому стає і аналіз безготівкових розрахунків банку.

Мета роботи:Визначення методів аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку.

Питання аналізу операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками розглядалися в роботах ряду як вітчизняних (М. Білухи, І. Бланка, Ф. Бутинця, С. Голова, В. Горелкіна, В. Завгороднього, А. Кузьмінського, А. Мазаракі, Є. Мниха, В. Сопка та ін.), так і закордонних науковців (Д. Блейка, Ф. Вуда, Є. Брігхема, Глена А. Велша, Деніела Г. Шорта та ін.).

Матеріали, на підставі яких виконується дослідження:

-         3гурський О. «Безготівкові розрахунки».

-         Караєв В., Лаврєнов В., Вареня В., Турецькмй Д. «Безготівкові розрахунки».

-         Новак І., Михайлова В. «Система розрахунків у реальному часі».

Відповідно до цільової спрямованості   роботи поставлено такі завдання:

                Визначення цілій, завдань та інформаційного забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку;

                Класифікація каналів збуту послуг з безготівкових розрахунків клієнтів банку;

                Технічні прийоми аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банків;

                Аналіз каналів збуту і тарифної політики провідних банків з безготівкових розрахунків корпоративних і приватних клієнтів банку;

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в розробці пропозицій щодо удосконалення організації та методики аналізу, контролю  операцій, пов'язаних з коштами у безготівкових розрахунках.

 

 

 

1.                 Суб’єкти, цілі, інформаційне забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку.

 

Безготівоквий грошовий обіг - це рух грошових коштів без використання готівкових грошових знаків шляхом перерахування сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог. У безготівковому обігу гроші функціонують як засіб платежу, бо є певний проміжок часу між одержуванням товарів та оплатою їх. Переваги безготівкового обігу перед готівковим очевидні - прискорюється обіг грошових коштів  господарських суб’ектів; значно скорочуються суспільні витрати обігу; збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери тощо.

Безготівкові розрахунки - розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обігу. Безготівкові розрахунки поділяються на міжбанківські та міжгосподарські, які обслуговують, відповідно, відносини між банками та між кліентами банків. Безготівкові розрахунки  є розрахунками (платежами) за продукцію та послуги, що здійснюються двома основними способами: акцептно-інкасовим, коли поставка передує оплаті, та акредитивним, - коли оплата передує відправленню продукції.

Основою безготівкового обороту є те, що платежі здійснюються банками на доручення клієнта шляхом списання коштів з його рахунку і зарахування їх на рахунок одержувача, вказаного клієнтом. Коли рахунки відкриті в різних банках, міжбанківські розрахунки проводяться з допомогою системи кореспондентських відносин. Отже, у платіжному обороті діють не тільки рахунки платника й одержувача коштів, а й рахунки банків, що їх обслуговують.

Відповідно до розрахункових і платіжних документів, що обслуговують платіжний оборот, безготівкові розрахунки в Україні здійснюються в таких формах:

- платіжними дорученнями;

- платіжними вимогами-дорученнями;

- чеками;

- акредитивами;

- векселями;

- платіжними вимогами;

- факторингом;

- платіжними картками

- інкасовими дорученнями.

За будь-якої форми безготівкових розрахунків користуються тим чи іншим способом платежу. Який визначається порядком та умовами виконання суб’єктами господарської діяльності грошових зобов’язань одного перед одним.

Цілі безготівкових розрахунків клієнтів банку:

-         Прискорення розрахунків між суб’єктами господарювання,

-         Економія витрат у порівняння з готівковим переказом,

-         Оплата без використання готівкових грошей,

-         Забезпечення безперервного ходу реалізації продукту (послуги) підприємства без його безпосередньої участі,

-         Делегування функцій платника.

-         Операція може бути проведена як в одному банку, так і між різними кредитними установами,

Основним джерелом інформаційного забезпечення аналізу безготівкових розрахунків клієнтів банку є система обліку, результати аналізу та контролю операцій, пов'язаних з безготівковими розрахунками. 

Суб’єктами безготівкових розрахунків клієнтів банку виступають:

У безготівкових розрахунках обов'язково беруть участь два (або більше) економічних суб'єкта і банк. Без відкритого в банку рахунку неможливо здійснення обороту по банківських рахункам. Обслуговування платіжного обороту банками полягає у відбиванні відповідних сум цих рахунків. Кожен економічний суб'єкт зберігає свої кошти в банках. Чинним законодавством передбачено, що банки приймають і зберігають на рахунках грошові кошти клієнтів, здійснюють за їх дорученням розрахункові, кредитні, касові та інші банківські операції.

Юридичні особи та громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю, можуть відкрити рахунки в будь-якому банку за місцем їх реєстрації або в банку поза місцем своєї реєстрації за згодою цього банку. Юридичні особи зобов'язані зберігати вільні грошові кошти в банках. 

Між банком і клієнтом укладається договір банківського рахунку, за яким банк зобов'язується зберігати на рахунку клієнта, нараховувати що надходять на цей рахунок суми і виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу грошей з рахунку і проводити інші банківські операції, передбачені для рахунків даного виду законодавчими актами, банківськими правилами та договором.

Для відкриття рахунку в банк подаються заява, свідоцтво про реєстрацію, завірена нотаріусом картка із зразками підписів і печатки. Записи за відкритими у банку рахунках (або відображення операцій в електронній пам'яті машини) представляють собою відображення грошових оборотів економічного суб'єкта.

Банк може використовувати наявні на рахунку клієнта грошові кошти, гарантуючи їх наявність при пред'явленні вимог до рахунку. Клієнт має право розпоряджатися цими коштами і отримати доходи (відсотки) по них. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законодавством або договором, обмеження на його права. Без розпорядження клієнта списання коштів, що знаходяться на рахунку, допускається тільки за рішенням суду, арбітражного суду, якщо інше не передбачено законодавством.

Банк гарантує таємницю рахунків клієнта. Надання банком відомостей про стан рахунків і про операції щодо них без згоди клієнта не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Договір банківського рахунку припиняється за заявою клієнта і з інших підстав, передбачених законодавством. Відсутність операцій з банківського рахунку не тягне за собою припинення договору.

Безготівкові розрахунки здійснюються за двома основними грошовими потоками. Це по-перше, надходження грошових коштів на рахунок; по-друге, витрачання коштів з рахунку.

Безготівкові розрахунки між підприємствами, організаціями та установами всіх форм власності,  підприємствами без створення юридичної особи і фізичними особами здійснюються у національній валюті України через банки шляхом перерахування коштів з рахунка платника на рахунок одержувача коштів. Кошти з рахунка кліента списуються за розпорядженням його власника, крім випадків, у яких чинним законодавством передбачене безспірне стягуванння та безакцептне списання коштів. Розрахункові документи приймаються банком до виконання тільки в межах наявних на рахунку клієнта коштів. Платежі одного клієнта за рахунок коштів іншого не  допускається.

Господарські суб’єкти самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні договорів.

Установи банків здійснюють контроль за додержанням правил розрахунків, а також за станом розрахунків підприємств. Підприємства (платники та одержувачі коштів) зі свого боку також мають контролювати проведення безготівкових розрахунків.

Народногосподарське значення безготівкових розрахунків полягає у прискорені обігу грошових і фінансових коштів, забезпеченні в максимально короткий час  грошової компенсації виробникам - власникам поставленої продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Прискорення міжгосподарських розрахунків важливе як з мікро-, так із макроекономічної точок зору.

Информация о работе Аналіз безготівкових розрахунків в банку