Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2014 в 13:41, дипломная работа

Описание

Предметом дослідження даної роботи є еволюція монархічної форми правління в Англії, її історико-правовий аналіз. Існує необхідність дослідити етапи еволюції монархії, причини та мотиви її змін, та вплив, які ці фактори справили на державу,форму правління та суспільно-політичну ситуацію.
Крім цього до предмету дослідження входять суспільно-політичні відносини, які опосередковували зміну форми правління, її розвиток та взаємодію з представницькими органами.
Об’єктом дослідження, яке провадилось в рамках даної роботи були суспільні відносини, що опосередковували еволюцію монархії в Англії, їх процес, причини, мета та історична послідовність, в якій вони відбувались. Важливе місце в об’єкті дослідження зайняли відносини з приводу реформ державних органів Англії, які постійно змінювались, відповідно до вимог часу та політичної ситуації та найбільш повно могли проілюструвати як еволюціонує монархічна форма правління в даній країні.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………….
Розділ І. Характеристика державно-правового розвитку Англії періоду сеньйоріальної монархії.
1.1. Основні риси реформ Вільгельма І Завойовника…………………
1.2. Характеристика процесів централізації влади під час правління Генріха ІІ…………………………………………………………………
Розділ ІІ. Особливості становлення станово-представницької монархії.
2.1. Юридичні аспекти Великої хартії вольностей 1215 року………..
2.2. Передумови та основні етапи створення парламенту……………
Розділ ІІІ. Процес формування,розвитку та занепаду абсолютної монархії.
3.1. Характеристика періоду правління Генріха VII та Генріха VIII…
3.2. Державні органи періоду абсолютизму Тюдорів………………..
3.3. Занепад абсолютизму в Англії за правління Стюартів……………
Розділ IV. Аналіз сутності та різновидів конституційної монархії.
4.1. Становлення та розвиток дуалістичної монархії а Англії………….
4.2. Парламентська монархія як результат еволюційних державно-правових процесів. ………………………………………………………………
Висновки………………………………………………………………………….
Список використаної літератури………………………………………………

Работа состоит из  1 файл

Evolyutsiya_monarkhiyi_i_Spoluchenomu_korolivst.doc

— 761.50 Кб (Скачать документ)

В цих статтях феодали остаточно закріплюють права, за які вони повстали. Їх юридичне вираження в Хартії гарантувало, що вони будуть виконуватись монархом, адже за цим було запроваджено контроль баронської ради, про яку детальніше буде розказано пізніше.

Важливим є пункти, де барони вказують, що забороняється передача справ із їх судів в королівську курію. Тут барони намагаються зупинити планомірну об'єднавчу роботу центральної влади у сфері судової юрисдикції, розпочату Генріхом II в Ассизі про цивільну юрисдикцію феодалів.29

Особливий акцент було зроблено на захисті баронів від королівського свавілля. Хартія містила положення, за якими барони могли піддаватись виключно суду рівних собі. Реалізація даного положення було запорукою того, що феодали виводились із юрисдикції суду присяжних. Завдяки цьому монарх втрачав ефективний важіль керування ними, і вони могли проводити свою діяльність без страху бути засудженим короною, якій щось могло не подобатись.30

Також було поставлено під контроль феодалів процес збору «щитових грошей». У Великій Хартії Вольностей, в пункті 12 вказано, що ні щитові гроші, ні допомога королю не повинні стягуватись без дозволу загальної ради королівства. У цьому параграфі ми читаємо: ". А щоб мати цю загальну раду королівства, ми повелим покликати архієпископів, єпископів, абатів, графів і старших баронів нашими листами за друком і, крім того, повелим покликати всіх тих, хто тримає від нас безпосередньо. Певного дня і в певне місце і у всіх листах пояснимо причину скликання ".31

Дуже важливим було питання збору загальних податків та відання королівськими фінансами. Оскільки Іоан не показав себе як мудрий правитель, а казна країни була спустошена, то барони також забрали дану функцію до свого відання.

У Хартії зроблена спроба встановити певні політичні механізми, гарантії, які могли б перешкодити її порушенням в подальшому і повернення до колишньої політики королівської адміністрації. Іноді ці гарантії іменуються "конституційними статтями " Хартії. У ст.61 передбачається установлення комітету з 25 баронів з певними контрольними функціями стосовно короля. З урахуванням посилань на необхідність дій баронів спільно з "громадою всієї землі" можна сказати, що ця стаття санкціонувала як ідею, так і здійснену спробу опору центральній владі, що зробила замах на права і свободи підданих. Довільне і безконтрольне стягування королем "щитових грошей" та інших зборів призвело до регламентації процедури справляння грошових поборів, встановленої в ст.12 і 14. У них передбачалося створення "загальної ради" королівства, за згодою якої могли стягуватися "щитові гроші" і феодальна соціальна виплата, передбачена васально-ленним звичаєм. Відповідно визначався і склад цієї "загальної" ради, що складалась поки тільки з безпосередніх васалів короля. Характерно  що ця рада повинна була вирішувати питання і про стягування феодального допомоги з Лондона. Решта видів податків і зборів, у тому числі найбільш важкий побор з міст - талью, король міг як і раніше стягувати одноосібно.32

2 і 14 параграфи Хартії ставлять собі за мету перетворити Велику Раду в установу, яка авторитетно і планомірно обмежувала б королівську волю і тим самим забирала б у неї можливість вільно розпоряджатися коштами суспільства. Але достатньо близького знайомства з цими параграфами, щоб відразу кинулася в очі чисто феодальна постановка цієї мети. Мова тут йде виключно про феодальний податок (щитові гроші) і про феодальні податки, що стягувалися королем зі своїх безпосередніх васалів. Ні словом не згадані всякі інші справляння, від яких особливо страждали міста.

Що стосується порядку скликання Великої Ради, то при уважному прочитанні параграфа 14, можна зрозуміти, що це справжній феодальний сейм. Барони абсолютно ігнорували всі ті умови, які були створені нормандським завоюванням і трактували Англію як чисто феодальну державу. Це був дуже серйозний крок, справжня феодальна реакція. Перемігши королівську владу, барони отримали можливість придати своїм політичним тенденціям форму незаперечного основного закону королівства, і вони цією можливістю скористалися.33

Потрібно відмітити, що барони визнавали позитивний вплив реформ Генріха ІІ, але вони в першу чергу хотіли обмежити королівське свавілля в області судочинства. Параграф 17 Хартії остаточно фіксує створення у Вестмінстері так званого Суду загальних позовів, який раніше залишався роз'їздним органом і пересувався з королем. Тепер він був перетворений в установу, що існує незалежно від особистості короля. Параграфи 18 і 19 покращують процедуру створених реформою Генріха II роз'їздних суддів з розбору земельних позовів. Параграф 23 повторює видану Генріхом II заборону шерифам та іншим королівським чиновникам вирішувати так звані "коронні справи", тобто особливо важливі кримінальні справи, які повинні знаходитися у винятковому веденні королівських судів, і таким чином визнає згубність суміщення в одних руках адміністративної та судової влади.34

Процес притягнення до суду набуває більшої прозорості завдяки положенням про те, що жоден чиновник тепер не може притягнути людину до відповідальності опираючись виключно на свою волю. Для ініціювання судового процесу тепер потрібні свідки, що готові підтвердити факт злочину. Також набуває більшого поширення практика розгляду справ судами присяжних, яка була запроваджена ще Генріхом ІІ. Слід відмітити, що інститут судових поєдинків продовжує існувати, хоча і в обмеженій формі. Формально закріплення даного положення Хартія не містила, однак існування судових поєдинків непрямо випливало із пункту 38, який говорив про існування ордалій.35

Стаття 54 Великої Хартії направлена проти судових поєдинків. Вона потребує більш детального дослідження, адже має певні особливості. На перший погляд здається що феодали просто хотіли ліквідувати судові поєдинки, але якщо все в контексті тогочасного порядку судочинства із участю жінок, то багато стає зрозумілим. Насамперед, барони вносячи в хартію цю статтю, бажали припинити несправедливу перевагу, якою користувалися жінки, які висували приватне звинувачення. Оскільки в кримінальних справах, якщо справа доходила до судового поєдинку, обвинувачений чоловік повинен був битися за себе сам, а жінка могла виставити професійного бійця. У разі якщо чоловік відмовлявся від судового поєдинку, він міг зазнати ордалії (водою або гарячим залізом) або "покласти себе на присяжних". У будь-якому випадку чоловік виявлявся в гіршому становищі , ніж жінка .36

Кріпостні виключалися з передбачених загальним правом привілеїв щодо вільних. Таким чином, терміни "вільна людина" і навіть просто "люди королівства" абсолютно природно для феодального права усував від перерахування прав основну масу населення - кріпосне селянство.37

  Фактом є те, що барони намагались зберегти судову систему, яку створив Генріх ІІ. Однак вони робили це досить специфічно, в першу чергу отстоюючи власні інтереси. В пункті 39 Великої Хартії вольностей вказується, що жодна вільна людина не буде арештована і поміщена у в'язницю, чи позбавлена майна, або яким-небудь іншим способом знедолена інакше як за вироком суду рівних їй осіб. Також вказується, що права баронів на суд були невідчужуваними і що вони охороняються.

Таким чином, була утворена система судів найбільших феодалів. Наслідком цього було те, що вони випадали із королівської юрисдикції і монарх не міг на них незаконно впливати.

Окремо в Хартії оговорюються права жителів міст, які разом з баронами склали основу для повстання проти королівської влади.

Параграф 12 Хартії, що встановлює : загальна рада королівства дає дозвіл королю стягувати щитові гроші та інші побори, вимагає, щоб ці податки були не надмірні, додає, що це стосується і допомог, що стягуються з міста Лондона і всіх інших міст і портів. Міські вольності для Іоанна Безземельного і його попередників завжди були джерелом самих беззаконних вимагань. Постійно порушуючи їх, вони змушували городян платити їм великі суми за їх підтвердження. Це було хронічне лихо, яке важко відбивалось на господарському розвитку міст. Велика Хартія Вольностей зачіпала їх самі насущн інтереси. 38Треба сказати, що Хартія забезпечувала вольності й вільні звичаї міст вельми конкретним і більш дієвим чином. Зокрема, в параграфах 12 і 13 Хартії король зобов'язується не стягувати без загальної ради не тільки щитових грошей, і допомоги з своїх васалів, але і таких же виплат, а також і звичайних примусових зборів з Лондона та інших міст.39 На відміну від статей, що стосуються  церкви, статті, що стосуються Лондона ні словом не згадали про колишньої хартії Іоанна, що гарантувало Лондону право щорічних виборів мера. В остаточну редакцію Великої Хартії Вольностей була вставлена ​​41 стаття, яка явно йшла врозріз з інтересами міст які так багато зробили для перемоги. Стаття ця надає всім іноземним купцям право вільно виїжджати з Англії, в'їжджати в неї, жити в ній і подорожувати з торговими цілями, сплачуючи лише встановлені звичаєм мита, не наражаючись незаконним стягування (за винятком військового часу) .

 Надання іноземним купцям права вільно конкурувати з англійськими було, звичайно, в інтересах баронів, і включена у Велику Хартію 41 стаття продемонструвала, якою мірою вони були реальними політиками і орієнтувалися в тодішній політичній і соціальній обстановці. На роль безкорисливих політичних ентузіастів, нав'язувану їм пізніше політичними діячами та істориками, вони не претендували .40

Вельми важливою умовою нормально функціонуючого, торгівельного і промислового життя була однаковість мір і ваг, і параграф 35 гарантує цю умову. Параграф 28 Хартії забороняє королівським агентам брати у когось хліб чи інші предмети інакше, як негайно сплачуючи при цьому продавцеві гроші або отримуючи від нього згоду на відстрочку плати. Параграф 30 забороняє шерифам, бейліфам та іншим королівським чиновникам брати у вільної людини коней або вози для перевезення інакше, як з його згоди. Обмежувалося право постою і реквізицій. Жоден вільний землевласник не міг бути примушений до споруди мостів, якщо такого обов'язку не існувало раніше. З усіх лісів і річок , відібраних за правління Іоанна для королівського полювання, було знято заборону.41

Розглянувши основний зміст Великої Хартії Вольностей з боку виражених в ній інтересів різних класів англійського суспільства, можна стверджувати, що піднімаючи повстанський рух , барони цілком реально зрозуміли своє завдання, і поставлена ​​ними програма відображала на собі всю широту і складність оточуваної їх політичної та соціальної дійсності. Дійсність ця була далека від простоти відносин чисто феодального типу і тому програма баронів була цілком реальна, вона формулювала інтереси всього суспільства і завдяки цьому цілком могла стати реальною суспільною силою, могла об'єднати навколо баронів ,під загальним прапором, всі елементи англійського суспільства і забезпечити їм перемогу. 42

Піднімаючи рух,  барони  безсумнівно  мали на увазі, перш за все, свої власні, феодальні інтереси. Вони не тільки прагнули захистити ці інтереси від насильств і сваволі з боку королівської влади, а й мали цілком певну мету ввести цю владу в чисто феодальні рамки, в які вона досі ніколи не була укладена (це ми бачимо з параграфів 12 і , 14 ).43 Цим ,барони робили великий крок назад від тієї державності, яка склалася в Англії з часів нормандського завоювання. Широкий державний союз, з сильною центральною владою і цілою системою центральних та обласних установ, барони трактують як чисто феодальне , договірне об'єднання васалів і їх сюзерена - короля. Найголовніше питання - питання обкладення , на їх думку , було їх питанням , і воно повино було вирішуватися на їх загальних зборах , на феодальному сеймі васалів короля. Барони тут не тільки ігнорували загальне взаємовідношення громадських і політичних сил, але й не хотіли рахуватися з формами їх місцевої організації , успадкованої від англосаксонської епохи і що становили елементи загальнодержавної організації англійського суспільства. А між тим, в тих умовах , які були створені всієї попередньої історією Англії, правильно і нормально поставлена ​​центральна організація королівства, неодмінно повинна була вирушати від місцевих нефеодальних організацій, ризикуючи в протилежному випадку виявитися зовсім безпідставною і ефемерною. Загальна рада королівства при тій постановці, яку дає йому Хартія, і опинявся абсолютно ефемерним продуктом політичної творчості баронів, які підняли повстання 1215 року.44

При всьому реалізмі і тверезості розуміння оточуючих умов, барони були, насамперед , феодалами, і , вступаючи в угоду з іншими елементами суспільства , вони перш за все мали на увазі свої власні станові інтереси , які й висували на перший план. Вони не хотіли визнати, що при всіх тих чи інших представників їх стану, як ціле , як соціальна група і як політична сила, вони далеко не відігравали ключової ролі в англійському суспільстві і в англійській державі. Не можна сказати, що барони зовсім не рахувалися з народною масою. Вони повинні були брати до уваги інтереси її груп, бажаючи залучити їх на свою сторону у розпочатій ними боротьбі з королем. Але в той же час, вони абсолютно відтісняли народну масу від політичного життя, роблячи її виключно своєю монополією. Це була спроба повернути історично встановлений політичний розвиток Англії в інший бік, спроба, приречена на повну невдачу. Англійському суспільству вже було тісно в рамках тієї майже деспотичної державності, яка була створена всім ходом попереднього розвитку, і обмеження королівської влади було лише питанням часу. Але обмеження це могло здійснитися зовсім іншим шляхом, який, по суті, був намічений всім ходом політичного розвитку Англії: на широкій національній основі утверджена державна влада могла бути обмежена усією нацією , а не однієї з її складових частин. До кінця XIII століття це вже стало доведеним фактом, причому обмеження це відправлялося саме від місцевих всестанових організацій, так рішуче ігнорованих ініціаторами і керівниками руху 1215 .45

Таким чином, успіх піднятого баронами руху був ефемерний , так як вони ігнорували місцеві організації і намагалися побудувати установу, що обмежувала  королівське свавілля на чисто феодальних засадах. Але, оскільки вони рахувалися з інтересами всього англійського суспільства і його окремих елементів, їх справа була національною, і Велика Хартія Вольностей стала конституційною грамотою, яка далеко виходить за межі феодальних форм та ідей. Для діячів 1215, статті Хартії (навіть самі знамениті з них) не мали такого широкого принципового сенсу. Піднімаючись проти Іоанна Безземельного, барони думали, в першу чергу, про позбавлення себе від певних зол, пов'язаних з певними зловживаннями і насильствами з його боку і хотіли поставити його владу у  чисто феодальні рамки, у межах яких йому було б важко порушувати їх права. І, тим не менш, Велика Хартія Вольностей має величезне принципове значення. Але шукати його треба не в змісті Хартії. Велика Хартія Вольностей є мирним договором, укладеним королем з баронами після перемоги останніх, здобутої спільно з іншими елементами англійського суспільства. Здобувши перемогу над королем, барони змусили його урочисто визнати юридично непорушними їхні власні права, і той цивільний порядок, який охороняв права та інтереси всіх вільних людей англійського королівства і узаконити протест " громади всієї землі " проти їх порушення ним або його чиновниками. Англія переходила в нову фазу політичного існування і ставала правовою державою.

Информация о работе Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз