Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2014 в 13:41, дипломная работа

Описание

Предметом дослідження даної роботи є еволюція монархічної форми правління в Англії, її історико-правовий аналіз. Існує необхідність дослідити етапи еволюції монархії, причини та мотиви її змін, та вплив, які ці фактори справили на державу,форму правління та суспільно-політичну ситуацію.
Крім цього до предмету дослідження входять суспільно-політичні відносини, які опосередковували зміну форми правління, її розвиток та взаємодію з представницькими органами.
Об’єктом дослідження, яке провадилось в рамках даної роботи були суспільні відносини, що опосередковували еволюцію монархії в Англії, їх процес, причини, мета та історична послідовність, в якій вони відбувались. Важливе місце в об’єкті дослідження зайняли відносини з приводу реформ державних органів Англії, які постійно змінювались, відповідно до вимог часу та політичної ситуації та найбільш повно могли проілюструвати як еволюціонує монархічна форма правління в даній країні.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………….
Розділ І. Характеристика державно-правового розвитку Англії періоду сеньйоріальної монархії.
1.1. Основні риси реформ Вільгельма І Завойовника…………………
1.2. Характеристика процесів централізації влади під час правління Генріха ІІ…………………………………………………………………
Розділ ІІ. Особливості становлення станово-представницької монархії.
2.1. Юридичні аспекти Великої хартії вольностей 1215 року………..
2.2. Передумови та основні етапи створення парламенту……………
Розділ ІІІ. Процес формування,розвитку та занепаду абсолютної монархії.
3.1. Характеристика періоду правління Генріха VII та Генріха VIII…
3.2. Державні органи періоду абсолютизму Тюдорів………………..
3.3. Занепад абсолютизму в Англії за правління Стюартів……………
Розділ IV. Аналіз сутності та різновидів конституційної монархії.
4.1. Становлення та розвиток дуалістичної монархії а Англії………….
4.2. Парламентська монархія як результат еволюційних державно-правових процесів. ………………………………………………………………
Висновки………………………………………………………………………….
Список використаної літератури………………………………………………

Работа состоит из  1 файл

Evolyutsiya_monarkhiyi_i_Spoluchenomu_korolivst.doc

— 761.50 Кб (Скачать документ)

 


 


Міністерство освіти і науки

Національний Університет

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Факультет адвокатури

 

                                                                                Кафедра історії держави та права

 

Савенко Ігор Миколайович

Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз

 

 

Магістерська робота

Спеціальність 8 03040101 – Правознавство

                                                        

                                                       

                                                         Науковий керівник

                                                        к.ю.н., доцент, Резнік Олена Ігорівна

 

 

Допущена до захисту

«__»__________2014

Завідувач кафедри історії держави і права

к.ю.н., професор, Аракелян Минас Рамзесович

Одеса – 2014

 

 

Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз.

 

 Вступ………………………………………………………………………….

Розділ І. Характеристика державно-правового розвитку Англії періоду    сеньйоріальної монархії.

1.1. Основні риси реформ Вільгельма І Завойовника…………………

1.2. Характеристика процесів централізації  влади під час правління Генріха  ІІ…………………………………………………………………

 Розділ ІІ. Особливості становлення станово-представницької монархії.

    2.1. Юридичні аспекти Великої хартії вольностей 1215 року………..

    2.2. Передумови та основні етапи створення парламенту……………

 Розділ ІІІ. Процес формування,розвитку та занепаду абсолютної монархії.

   3.1. Характеристика періоду правління Генріха VII та  Генріха VIII…

  3.2.  Державні органи періоду абсолютизму Тюдорів………………..

   3.3. Занепад абсолютизму в Англії за правління Стюартів……………

Розділ  IV. Аналіз сутності та різновидів конституційної монархії.

   4.1. Становлення та розвиток дуалістичної монархії а Англії………….

   4.2. Парламентська монархія як результат еволюційних державно-правових  процесів. ………………………………………………………………

Висновки………………………………………………………………………….

Список використаної літератури………………………………………………

 

Вступ

 

Англія - країна давніх громадянських свобод, найстарішого парламенту і ще більш поважної за віком монархії. У суспільстві, де цінуються вікові традиції, монархія є одним з популярних державних інститутів. Минуло близько тисячоліття, перш ніж з роздроблених питомих володінь на Британських островах склалася єдина держава з відносно централізованим управлінням на чолі з королем.

Історія розвитку та становлення конституційної монархії в Англії є однією з актуальних тем для теоретичного дослідження. В даний час в світі налічується більше 45 держав з монархічною формою правління. Великобританія - найстаріша в світі монархія не в тому плані, що це зів'яла і несучасна країна, а в сенсі міцно укорінених багатовікових звичаїв і ритуалів, властивих монархічнії формі правління. Традиційність виявляється навіть у тому, що Великобританія вірна своїй давній традиції випереджати час: англійські королі першими у світі стали обмежувати свою владу - Велика Хартія Вольностей, саме в Англії вперше на законодавчому рівні була забезпечена свобода і недоторканність особи, був прийнятий перший у світі Білль про права . І зараз Великобританія зберігає давню особливість будувати й удосконалювати конституціоналізм, не маючи писаної конституції.

Протягом довгого часу багато теоретиків держави і права, істориків , юристів задавалися питанням, у чому криється причина стабільності і стійкості Британської системи управління, яка сила дозволяє країні виходити з усіх криз та негараздів, як внутрішніх, так і світових з найменшими втратами. Переживши громадянську війну 1642-1648 років, республіку, протекторат О. Кромвеля , Англія знову повернулася до реставрації монархії. У даній роботі проаналізовано процес еволюції монархічної форми правління в Англії починаючи з ХІ століття і до сьогодення .

Практичне значення даного дослідження полягає в тому, щоб дослідити процес взаємодії таких, на перший погляд, несумісних інститутів, як монархія та громадянське суспільство і парламент. Це має важливе значення на фоні останніх події в світі, коли навіть, на перший погляд, демократичні країни можуть мати менше взаємопорозуміння з своїм народом, ніж монархія. Вивчивши та втіливши в життя процес знаходження компромісів між владою та суспільством на прикладі Англії ми зможемо впровадити його в життя в країнах, де є конфлікти між державою та народом та добитись їх нівелювання.

Також дане дослідження має практичне значення для того, щоб знайти найкращий варіант еволюції суспільств, які ще знаходяться під впливом монархій, які обмежують їх, і населення бажає змінити ситуацію, але при  цьому зберегти культурні та історичні надбання і традиції, що пов’язані з монархією.

Предметом  дослідження даної роботи є еволюція монархічної форми правління в Англії, її історико-правовий аналіз. Існує необхідність дослідити етапи еволюції монархії, причини та мотиви її змін, та вплив, які ці фактори справили на державу,форму правління та суспільно-політичну ситуацію.

Крім цього до предмету дослідження входять суспільно-політичні відносини, які опосередковували зміну форми правління, її розвиток та взаємодію з представницькими органами.

Об’єктом дослідження, яке провадилось в рамках даної роботи були суспільні відносини, що опосередковували еволюцію монархії в Англії, їх процес, причини, мета та історична послідовність, в якій вони відбувались.  Важливе місце в об’єкті дослідження зайняли відносини з приводу реформ державних органів Англії, які постійно змінювались, відповідно до вимог часу та політичної ситуації та найбільш повно могли проілюструвати як еволюціонує монархічна форма правління в даній країні.

Також сюди відносяться наслідки таких змін форми правління, як короткострокові, так і довгострокові. Вивчаючи та аналізуючи дані етапи та нормативні документи, які їх супроводжували була дана оцінка еволюції монархії в Англії, її подальшим перспективам та впливом форми правління не тільки на державу, а і безпосередньо на народ, його права та свободи.

Також до об’єкту дослідження роботу відносяться нормативні акти, які видавались англійськими монархами в процесі їх діяльності та справляли значний вплив на форму правління в державі та відносини з народом та феодалами.

Дана робота містить елементи наукової новизни, оскільки під час її написання монархія Англії та її розвиток були показані не лише з точки зору історичних підручників та нормативних документів, а і виходячи з позицій хронік та життєписів видатних англійських правителів та діячів. Таким чином досягнуте унікальне поєднання наукового дослідження та вивчення хронік та часописів.

Дослідження має компклексний характер, тому що під час нього були використані матеріали історичних книг, підручників, нормативно-правових актів які охоплюють практично всі аспекти не тільки англійської монархії та її еволюції, а і життя мешканців міст, соціальний статус осіб,релігійні питання та багато іншого.

Проведена робота має тісний зв’язок із конституційним правом,тому що розкриває евелюції форми правління, муніципальним правом – тому що містить положення про місцеве самоврядування, церковним правом – оскільки в дослідження зачіпаються проблеми становлення та розвитку англіканської церкви. Також робота має зв’язок із порівняльним правознавством – часто для розкриття еволюційних процесів доводилось розкривати їх на фона змін в інших країнах того часу.

Методологія даної роботи базується на герменевтичному методі, який став основою для тлумачення письмово зафіксованих у мові життєвих об’єктивувань. Також мною використовувася цивілізаційний підхід, адже щоб найбільш повно розкрити еволюцію монархії необхідно було також розглянути її в контексті загальних історичних подій та ситуацій. Крім того я активно використовував аксіологічний підхід, коли розглядав право і державу в контексті моралі та філософії. Як допоміжні, мною були застосовані конкретно-історичний та формально-логічний методи.

Також активно застосовувались базові методи компаративістики.

Метою даного дослідження було вивчити та проаналізувати процес еволюції монархічної форми правління в Англії в її історико-правовому аспекті.

Основним завдання дослідження було ознайомитись з етапами еволюції монархії в Англії та скласти їм змістовну характеристику, спрогнозувати їх вплив на розвиток держави та визначити основні закономірності функціонування.

Основними джерелами для написання даної роботи стали твори таких вчених нашого Університету, як Глиняний В.П., Музиченко П.П., Вітман К.Н., Аніщук Н.В.

Крім того мною було досліджено ряд історичних підручників інших вчених, зокрема Абдурахманової І.В., Басовської Н.І., Батира Р.І., Бєляєвої Г.П., Лєванцова К.Є., Биркина К., Графського В.Г., Іловайського Д.І., Караєвої В.В., Карпова С.В., Колесницького Н.Ф., Крашеніннікової Н.А., Жидкова О.А.,  Макарчук В.С., Нікофорової Н.О., Петрушевського Д.М.,  Сказкіна С.Д., Федорова К.Г.

Також були використані роботи зарубіжних вчених, зокрема Азимова А., Барга М.А. , Барлоу Ф., Бартлета Р., Бокль Г.Т., Бекон Ф., Гарнер Д., Дуглас Д., Зюмтора П., Кертмана Л.Є., Перуа Е., Пті-Дютай Ш., Холіншед, Черчіль У.,Штокмар В.В.

Слід відмітити, що також були використанні наукові статті таких авторів як Духновська О.Н., Івоніна Л.Л., Крилова Н.С., Крилової Б.С., Купченко-Гринчук О.,  Маклюк О.М., Пелгрейв, Савіна О., Словської І.Є., Стаббса У.,Устинова В.Г. Шевченко В.І.

Крім того для написання дослідження використовувались оригінальні тексти документів( в перекладі). Було вивчено Велику Хартія Вольностей 1215 року, Гленвільський трактат про звичаї королівства Англійського, ассиззи Генріха ІІ, Habeas Corpus Act, Біль про права 1689 року, Акт про престолонаслідування 1701 року, статути англійської влади.

Також було опрацьовану велику кількість інтернет-джерел в яких знаходились необхідні для проведення дослідження матеріали.

Структурно дана робота розділена на 4 розділу.

В першому розділі подано опис процесу становлення та розвитку сеньйоральної монархії, описано її особливості та правові аспекти її розвитку. Ці матеріали створили підґрунтя для подальшого дослідження та вивчення монархії в Англії.

Другий розділ роботи присвячено процесу перетворення сеньйоральної монархії в станово-представницьку, основним причинам, які стали каталізаторами змін. Також подається детальний юридичний аналіз Великої Хартії Вольностей та її вплив на державу і право Англії. Крім того зазначається процес формування парламенту, його особливості та причини. 
        Третій розділ роботи висвітлює процес перетворення станово-представницької монархії в абсолютну. Розкриваються особливості приходи до влади нової правлячої династії, провадження державної політики та основні реформи, включаючи створення англіканської церкви. Детально досліджуються державні реформи та органи влади, які характеризують абсолютну монархію. Завершення розділу стосується періоду занепаду абсолютної монархії, причинам такого явища. Коротко оглянуто період республіки та Реставрації монархії в Англії.

Завершальний розділ роботи висвітлює конституційну монархію як кінцеву форму державного устрою Англії. Описується становлення дуалістичної монархії, поступове перехоплення ініціативи управління державою парламентом та кабінетом міністрів та відсторонення монарха від реальної влади із залишенням йому номінальних функції глави держави. В кінці подано основні характеристики Англії як парламентської монархії.

У висновку я підбив підсумок своєї роботи, зібравши найважливіші дані та подавши їх аналіз.

 

 

 

 

Розділ І. Характеристика державно-правового розвитку Англії періоду    сеньйоріальної монархії.

    1. Основні риси реформ Вільгельма І Завойовника.

 

Англія як ранньофеодальна держава виникла в IX ст. у результаті об'єднання семи англосаксонських королівств під верховенством Уесекса. Нормандське завоювання в 1066 р. і проголошення герцога Вільгельма англійським королем мало сильний вплив на подальшу історію англійської держави. Вона розвивалася за тими ж законами, що й середньовічні континентальні держави, але в той же час мала свої особливості:

  - ранню централізацію;

  - майже відсутню феодальну роздробленість;

- швидкий розвиток публічних начал королівської влади;

Ранній централізації сприяла політика Вільгельма Завойовника, який, використовуючи як своє положення, так і англійські політичні традиції, прагнув до зміцнення основ королівської влади.

  Зокрема, король проголосив себе верховним власником землі й зажадав від усіх вільних землевласників присяги йому на вірність. Така присяга зробила феодалів усіх рангів васалами короля, зобов'язаними йому насамперед військовою службою. Конфіскувавши землі місцевих феодалів, він роздав їх своїм прибічникам, тим самим створивши прошарок нормандської знаті, на який він спирався в своєму правлінні. Вільгельм укріпив свою владу, ввівши в графствах управління чиновників-шерифів, які знаходилися у прямій залежності від короля.1

Информация о работе Еволюція монархічної форми правління в Англії : історико-правовий аналіз