Адміністративні послуги, як інститут адміністративного права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2013 в 23:25, контрольная работа

Описание

Мета роботи полягає в дослідженні категорії адміністративних послуг, з’ясуванні їх правової природи, визначення їх місця в адміністративному праві.
Завдання роботи обумовлені її метою:
охарактеризувати передумови виникнення і розвитку публічних послуг в Україні;
зробити класифікацію адміністративних послуг;
розглянути питання плати за адміністративні послуги;
виявити недоліки існуючої системи надання адміністративних послуг;
запропонувати напрямки вдосконалення організації надання адміністративних послуг тощо.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………..3Поняття та особливості адміністративних послуг……………………...6


Класифікація адміністративних послуг………………………………...16


Міжнародний досвід та нормативно – правове регулювання інституту адміністративних послуг……………………………………...21


Висновки………………………………………………………………………….24


Список використаної літератури……………………………………………...27

Работа состоит из  1 файл

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА.docx

— 68.93 Кб (Скачать документ)

Кожна особа має отримувати якісні послуги як в приватному, так і в публічному секторі. Забезпечення належного рівня якості надання  адміністративних послуг потребує здійснення низки системних заходів. Безпосереднім  призначенням оцінки якості надання  адміністративних послуг є підвищення якості надання адміністративних послуг, зокрема: залучення споживачів до оцінки якості надання адміністративних послуг, що дозволятиме чіткіше визначати  пріоритетні проблеми у сфері  надання адміністративних послуг та шляхи їх вирішення; більш об’єктивне оцінювання роботи органів влади з надання послуг задля вироблення критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг; на основі критеріїв оцінки якості надання адміністративних послуг визначення стандартів надання адміністративних послуг; можливість складання перспективних планів розвитку щодо покращання якості надання адміністративних послуг органами, що надають їх; можливість вживання заходів щодо покращання правового регулювання надання адміністративних послуг та здійснення кроків щодо удосконалення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Варто зауважити, що запропоновані  критерії оцінки якості надання адміністративних послуг сформовані насамперед на очікуваннях  споживачів. Звичайно, з точки зору публічних інтересів можна було б додати ще й інші критерії, наприклад, економічність (оцінка з точки зору кількості наданих послуг та витрачених на це публічних ресурсів); простота; оперативність, строковість; рівність; справедлива вартість; економічність  та ефективність надання; чутливість.

Враховуючи соціально-економічні реалії сучасного періоду, нестабільність суспільних відносин, які складаються  в ході реформ, запровадження правового  інституту адміністративних послуг здійснить позитивний вплив на вдосконалення  та підвищення ефективності управлінської  діяльності. Тому запровадження інституту  адміністративних послуг є об’єктивною  необхідністю, викликаною самим життям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

Закони та нормативно – правові акти

 

 1. Конституція України: Прийнята на п'ятий сесії Верховної Ради України

червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня. – Ст. 3.

 1. Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. №724 // Офіційний вісник України. — 2009. — № 53. — Ст. 1839.
 2. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06.07.2005 № 2747-IV // Офіційний вісник України вiд 26.08.2005 - 2005 р. - № 32. - С. 11. - Ст. 1918, код акту 33303/2005.
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення зі змінами та доповненнями станом на 1 червня 1998 року. / Упоряд. Михайлян A.M. - К.: Україна, 1998.
 4. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади : Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90 - р // Офіційний вісник України. — 2006. — № 7. — Ст. 376.
 5. Концепція проекту Закону України «Про адміністративні послуги» : Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. // Урядовий кур’єр. — 2009. — № 119. — 7 липня.
 6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади» від 15 лютого 2006 року - №90-р.
 7. Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 //Офіційний вісник України. — 2009. — № 54. — Ст. 1871.

 

Література

 

 1. Авер’янов В. Б. Характер предмета адміністративного права: уточнення доктринальної оцінки // Державне управління: проблеми адміністративно - правової теорії та практики / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Факт, 2003. — С. 27 - 29.
 2. Авер’янов В. Б. Предмет, метод і принципи адміністративного права // адміністративне судочинство України: підруч. / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов. / за заг. ред. О. М. Пасенюка. — К. : Юрінком Інтер, 2009. —С. 544 - 557.
 3. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) / За ред. І.Б. Коліушка. - К., 2001. - 71с.
 4. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В.П. Тимощук. - К., 2003.-496 с.
 5. Адміністративні (адміністративні) послуги - новела адміністративного права / в кн.: Адміністративна реформа для людини. - К., 2001. С. 25-35
 6. Бахрах Д.Н. Административное право. – М.: НОРМА, 2001. – 288 с.
 7. Беленчук І.А. Адміністративне право України: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2004. – 175 с.
 8. Битяк Ю.П. Адміністративне право України: Підручник/ Ю.П.Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
 9. Голосніченко І. П., Стахурський М. Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник / І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. — К. : ГАН, 2003. — 256 с.
 10. Демський Е. Ф. адміністративне процесуальне право України : навч. посіб. /Е. Ф. Демський. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 496 с.
 11. Кононенко Л.М. Адміністративне право України. – К.: Просвіта, 2007. – 488 с. Чміленко Г.М. Адміністративні послуги в Україні// Юридичний вісник. – 2005. – № 2. – С. 86-93.
 12. Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних послуг. - К.: Факт, 2005. - 88 с.

 

Матеріали періодичних видань

 

 1. Авер’янов В. Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог // Юридична Україна. — 2010. — № 3. — С. 4 - 10
 2. Адміністративні послуги - новий інститут чи нова помилка? // Вісник АПрН України. - 2001. - № 3. - С 109-114.
 3. Коліушко І., Тимощук В. Управлінські послуги - новий інститут адміністративного права // Право України. - 2001. - № 5. - С. 30-34.
 4. Паращук В. Адміністративні послуги - новий інститут чи нова помилка? // Вісник Академії правових наук України. - 2001. - № 3. - С. 111.
 5. Садлер Д. Повышение качества государственных услуг: опыт Великобритании // Проблемы теории и практики управления. - 2000. - № 3. - С. 52-54.
 6. Чміленко  Г. Адміністративні послуги в Україні // Юрид вест. – 2005 -№2. – С. 86 – 93.

 

 

 

 

 


Информация о работе Адміністративні послуги, як інститут адміністративного права