Аналіз сучасного стану молочної промисловості України

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 11:53, реферат

Описание

Розміщення молокопромислових підприємств склалося залежно від розвитку і розміщення молочного скотарства і масового споживання молока і молочних продуктів. Заводи, що випускають молочну продукцію знаходяться в містах її споживання. Наприклад, у Києві працює три великі молокозаводи, є вони й у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігові, Львові, Черкасах, Запоріжжі та інших містах.

Работа состоит из  1 файл

дослідження.docx

— 70.09 Кб (Скачать документ)

Аналіз сучасного  стану молочної промисловості України 

Молокопереробна промисловість  охоплює маслоробну, сироробну, молочноконсервну та інші галузі.  

Розміщення молокопромислових  підприємств склалося залежно від  розвитку і розміщення молочного  скотарства і масового споживання молока і молочних продуктів. Заводи, що випускають молочну продукцію знаходяться  в містах її споживання. Наприклад, у Києві працює три великі молокозаводи, є вони й у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігові, Львові, Черкасах, Запоріжжі та інших містах. Маслоробні комбінати та молококонсервні заводи розміщені в зонах і районах  високоінтенсивного молочного скотарства. Найбільші такі підприємства в Бердянську (Запорізька область), Жашкові і Тальному (Черкаська область), Рітках, Козельці, і Бахмачі (Чернігівська область), первомайську (Миколаївська область), Смілі (Черкаська  область), Кременчуці (Полтавська область) [1, с.196].  

На ринку молочної продукції діють суб’єкти. Суб'єкт  господарювання - юридична особа незалежно  від форми власності, фізична  особа - суб'єкт підприємницької  діяльності, яка здійснює виробництво, переробку та реалізацію молока, молочної сировини і молочних продуктів [2]. 

Молочні продукти є  важливою частиною раціону для населення  України, майже для половини населення  споживання молочних продуктів асоціюється  зі здоров'ям, ще для 44% - це смачна їжа  і для такої ж частки - здорова  їжа. В основу позиціонування багатьох брендів закладені саме зазначені  споживчі цінності.  

Необхідність державного регулювання молокопродуктового підкомплексу АПК обумовлена його галузевою специфікою. Нестабільність, залежність від природних  умов, сезонний характер виробництва  та надходження грошових коштів повільний  кругообіг та обіг фондів, інфраструктура ринку тваринницької продукції  та важливість функціонування галузі для життєдіяльності людини потребує особливого визначеного державою механізму  регулювання розвитку молочного  підкомплексу. 

Ситуація збитковості  молочного тваринництва залишається  однією з важливих проблем для  України. Тому розгляд проблеми щодо державного регулювання ринку молока та молочної продукції в Україні  є важливим та актуальним.  

За останні 20 років  виробництва молока у сільському господарстві зменшувалось в середньому на 662,71 тис. т. за рік, або на 3,8%. За станом на 2010р. його обсяги становили 11254,1 тис. т., хоча порівняно з 1990р. цей обсяг  менший більш ніж у два рази. 

Скорочення об’ємів  виробництва молочної сировини пов’язана  із різким скороченням поголів’я  корів, у зв’язку з нерентабельністю їх утримання. Починаючи з 1990 року, спостерігається  спад поголів’я з 8527,6 тис. голів  у 1990 році, до 2736,5тис. голів у 2010 році. В середньому чисельність поголів’я  за цей період зменшувалась на 289,56 тис. голів, або на 5,52%. 

Також за останні  роки спостерігається ріст цін на молочну сировину у сільському господарстві. За період 2003-2010 рр. ціни зросли з 696,9 грн. за т у 2003 році до 2938,7 грн. за т. У середньому вони  зростали щорічно на 320,26 грн. за т, або на 22,8%. 

Отже зараз у  молочній промисловості на рівні  ринку сировини спостерігається  негативні тенденції, пов’язані  з підвищеннями цін на сировину, та зменшенням обсягів виробництва  молока. 

У міжнародному розрізі  за середньою продуктивністю на одну корову Україна також посідає  не найвищу позицію. 

Найкращі значення у 2009 році за цим показником у США, продуктивність однієї корови становить 9320 кг молоко на рік. Для України  він становить лише – 4050 кг на рік, на 1 корову, тобто майже у 2 рази менше  ніж за продуктивність США. 

Тобто зниження обсягів  виробництва молочної сировини пов’язані  не лише зі зменшенням поголів’я корів, а також зі спадом їх продуктивності. 

Ринок молочних продуктів  відноситься до числа висококонкурентних - кількість тільки великих гравців  на ньому складає близько півтора-двох десятків, не кажучи вже про численних  дрібних локальних виробників, кількість  яких перевищує кілька сотень. Така кількість гравців призвела до того, що ринок виявився досить «подробленим». Найбільші «фігури» молочного бізнесу - компанії ВіммБілльДанн, Lactalis, Юнімілк, Danone, Злагода, Rainford, Галичина та інші. Частки найбільших «гравців» українського ринку молочної продукції України  у 2009 р., % наведено на рис.1.1.\ 

Рис.1.1. Частки найбільших «гравців» українського ринку молочної продукції України у 2009 р., % [4] 

  

За станом на 2009 р. компанія «Юнімілк» має найбільшу  частку серед ринку молочної продукції, а саме 9%. До холдингу входять завод  «Галактон» (м. Київ), Кременчуцький  міський молочний завод. Відомі марки - «Галактон», «Кремез», «Баланс», «Дивина». Компанія входить до складу російського  холдингу «Юнімілк», який в 2004 році виокремився  як самостійний підрозділ із групи  «Планета молоко». 

У нашій країні доволі розвинуте виробництво молочних продуктів. Левину частку цього виробництва  займає кисломолочна продукція, серед  якої знаходиться досліджувані продукти: кефір та йогурт. 

У структурі виробництва  за 2009 рік найбільшу частку займає виробництво молока 48%, на другому  – виробництво кисломолочної  продукції, вона становить 29%. Найменшу частку займають свіжі неферментовані сири – 5%, та кисломолочні сири, також 5%. 

Отже ринок молока та молочної продукції України не зважаючи на проблеми на сировинному  ринку є доволі розвинутий, завдяки  своєму асортиментному ряду, напруженого  конкурентного становища. Хоча на ньому  існує проблема якості продукції, оскільки у зв’язку з специфікою продукції  та недотриманням стандартів виробництва, якість продукції погіршується. Це впливає на його споживчі характеристики, та корисність загалом. Тому дослідження  цього ринку є важливою та потребує регулювання з боку держави. 
 
 
 

Вступ 

Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності  людини, вони є важливим джерелом білку, вітамінів та мінералів, а також  кальцію, що є обов’язковим для здоров’я населення. В Україні це не лише один з основних продуктів харчування, а й окремий компонент виробництва  багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, соуси  та ін.). Забезпечення населення молоком  та молокопродуктами, тісно пов’язане  з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від  якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури, платоспроможності  споживачів. Це свідчить про важливість стабільного розвитку їх виробництва  і збуту, ефективного функціонування переробних підприємств, підвищення конкурентоспроможності. Для цього необхідно володіти достовірною інформацією про  стан та стратегічні напрямки майбутнього  розвитку молочного ринку. Оскільки кон’юнктура на ринку молока постійно  змінюється,  виникає потреба  періодично аналізувати поточну  ситуацію та перспективи  його розвитку. 

Значення молочної промисловості в господарському комплексі України та вагомість  молочних продуктів в системі  харчування пояснюють підвищену  увагу науковців до питань їх подальшого розвитку. Особливості та основні  проблеми функціонування молочного  ринку розглядали такі вчені як Н.С. Бєлінська, П.С. Березівський, С.В. Васильчак, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар,  В.О. Рибінцев, П.Т. Саблук, В.Б. Смолінський та інші.  Зокрема Н.С. Бєлінська описує  проблеми ціноутворення на ринку  молока  за відсутності державного регулювання, проблеми нарощування  обсягів виробництва, удосконалення  роботи зі створеною новою сировинною зоною. Т.Г. Дудар вивчає раціональне  розміщення й розвиток виробництва  молока і молочної продукції з  метою максимального завантаження виробничих потужностей молокопереробної промисловості та ефективного використання природного й економічного потенціалів  кожного регіону. Смолінський обґрунтовує  напрями державної політики щодо регулювання ринку молока. Однак  недостатньо розглянуте питання  подальших шляхів розвитку галузі, формування стратегій, які б дозволили  не лише утримати ринкову позицію, а  й максимізувати конкурентні  переваги. 

Постановка завдання. Проаналізувати стан молочної промисловості  в Україні. А також виокремити всі позитивні і негативні  тенденції, які відбуваються на молочному  ринку. 

Результати. Молочна  промисловість – одна з провідних  галузей народного господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування.  

Починаючи з другої половини 90-хрр. суттєво скоротилися  обсяги споживання молока та молочних продуктів. Якщо у 1990 році середнє споживання 1 особою становило 373 л/рік молочних продуктів (у перерахунку на молоко),  у 1995 році - 244 л/рік, в 2009 році ця цифра  знизилася до 206 л/рік, що можна пояснити скороченням вмісту молока, у продукції, яка виробляється. 

Обсяги виробництва  молочної продукції залежать від  обсягів виробництва молока та стану  тваринництва в країні. За 2005-2009 рр. виробництво молока скоротилося  на 18%, до 11,2  млн.тонн, поголів’я  ВРХ – на 31%, до 4,5 млн.голів, у т.ч. корів – на 27,6%, до 2,6 млн.голів. Випереджання темпів скорочення поголів’я над  скороченням виробництва молока пов’язано з тим, що ліквідується у першу чергу найменш продуктивне  стадо. 

  

Таблиця 1. 

Основні показники  ринку молока та молочних продуктів  в Україні у 2005-2010 рр.

Показник 

Од. виміру 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Поголів’я ВРХ 

тис. голів 

6 514 

6 175 

5 491 

5 079 

4826,7 

4494,4 

у т.ч. корови 

тис. голів 

3 635 

3 347 

3 096 

2 856 

2736,5 

2631,2 

Виробництво молока всіх видів 

тис. тонн 

13 714 

13 287 

12 262 

11761 

11609 

11248 

у т.ч. частка населення 

84,3 

80,9 

81,5 

82,2 

82,2 

80,7 

Надійшло на переробні  підприємства 

тис. тонн 

5 237 

5 689 

5 607 

6 039 

5 406 

5457 

Виробництво молочних продуктів 

  

  

  

  

  

  

  

Молоко оброблене  рідке 

тис. тонн 

864 

820 

863 

808 

770 

822,3 

Масло вершкове 

тис. тонн 

120 

104 

100 

85 

75 

92,3 

Спреди та суміші 

тис. тонн 

80 

71 

84 

82 

72 

79,7 

Сир свіжий неферментований  та сир кисломолочний 

тис. тонн 

84 

93 

93 

92 

85 

87,2 

Сири жирні 

тис. тонн 

274 

217 

246 

236 

228 

224 

Продукти кисломолочні 

тис. тонн 

499 

524 

533 

532 

492 

497 

Споживання молока та молочних продуктів: 

  

  

  

  

  

  

  

на 1 особу 

л/рік. 

232 

227 

221 

216 

210 

206 

на 1 особу у перерахунку  на молоко 

л/рік. 

223 

217 

Информация о работе Аналіз сучасного стану молочної промисловості України