Аналіз системи оподаткування

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 13:44, курсовая работа

Описание

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Однією з умов формування в Україні повноцінних ринкових відносин є реформування податкової системи. Податкова система в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. Необхідність в існуванні податкової системи обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин та іншими факторами.

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………………….3
Розділ 1. Організаційні та правові засади функціонування податкової системи в Україні……………………………………………………………………………5
1.1 Податкова система України її роль і функції………………………………….5
1.2 Адаптація податкового законодавства до європейських стандартів…………7
1.3 Суть та класифікація податків та зборів……………………………………....10
Розділ 2. Аналіз оподаткування підприємства………………………………..…14
2.1. Система оподаткування підприємства та її становлення в Україні …..........14
2.2. Оподаткування підприємства, основні податки: прибуток та ПДВ………..15
2.3. Аналіз оподаткування ТОВ “Схід” ………………………………………….19
Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткування в Україні …………………....21
3.1. Напрямки реформування та удосконалення податкової системи України..21
3.2. Податковий кодекс в Україні………………………………………………...27
ВИСНОВОК……………………………………………………………………..........32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….34

Работа состоит из  1 файл

Аналіз системи оподаткування.doc

— 254.50 Кб (Скачать документ)

          Методи обчислення податків встановлено у законодавчих актах та обумовлено в інструкціях Державної податкової адміністрації України, але часто надто складні алгоритми обчислення податків перетворюються на широке поле для помилок і зловживань як з боку платників, так і з боку податківців.

          Докладніше зупинимося на податкових пільгах. Однією з причин надання податкових пільг є захист національних інтересів, але на практиці, навпаки, це завдає збитків вітчизняній економіці.

          По-перше, звільняючи від податків деякі підприємства, держава збільшує податковий тягар іншим. Це стимулює керівників підприємств шукати шляхи отримання таких пільг замість того, щоб підвищувати ефективність своїх компаній.

          По-друге, податкові пільги часто перетворюються на ухилення від податків, надаються здебільшого тим суб'єктам господарювання, які спромоглися їх отримати незаконними методами.

          По-третє, ускладнюється адміністрування. Податківці повинні здійснювати перевірки підприємств, які отримали пільгове оподаткування на відповідність встановленим стандартам. Тобто адміністративні ресурси перерозподіляються на користь тих видів діяльності, які не є продуктивними для забезпечення бюджетних надходжень.

          Зважаючи на все вищенаведене, таку практику треба замінити стабільною, прозорою, нейтральною та виваженою податковою системою.

          Ще однією гострою проблемою є широкомасштабне ухилення від оподаткування. Виникає питання: чому? Очевидно тому, що, по-перше, нелегкий податковий тягар погіршує економічний стан підприємців; по-друге, законодавство настільки громіздке та контраверсійне, що не порушити його майже неможливо. Його нерідко не знають комплексно не лише бізнесмени, а й самі чиновники, котрі здійснюють перевірки. Бізнесмени не тільки не здатні розібратись у плетиві законодавчих хитромудрощів, але дуже часто не мають усієї повноти інформації про те, якими законодавчими документами регулюється те чи інше питання, не мають у своїй бібліотеці зазначених документів, особливо в умовах, коли їхня сутність часто змінюється.

          Актуальними залишаються проблеми максимального зближення принципів податкового та бухгалтерського обліків, а також вдосконалення порядку обчислення податкової амортизації основних фондів виходячи з економічного змісту амортизації.

          Зближення принципів податкового та бухгалтерського обліку значно полегшить процедуру визначення платниками своїх податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та складання податкової звітності, дозволить більш якісно і ефективно проводити податковий та бухгалтерський аудит підприємств, що, в свою чергу, сприятиме вдосконаленню адміністрування цього податку, а також забезпечить повноту надходжень платежів до державного бюджету.

          Що стосується вдосконалення порядку обчислення податкової амортизації основних фондів, виходячи з економічного змісту амортизації, то слід зазначити, що податкова роль амортизації полягає у фінансовому відшкодуванні витрат на придбання (виготовлення) основного капіталу підприємства за рахунок зменшення оподатковуваного прибутку.

          До того ж, основною метою нарахування амортизації основних фондів у податковому обліку є обчислення податку на прибуток з подальшим визначенням обсягів коштів, що належать державі у формі податкових платежів.

          Для розв'язання вищезгаданих проблем доцільно вжити заходів, які могли б удосконалити систему оподаткування, зокрема:

       1. Зменшити податкове навантаження:

       а) зменшення податку на прибуток підприємств. Хоча ставка оподаткування торік була знижена до 25%, у деяких країнах колишнього соціалістичного табору ця ставка ще нижча: у Росії та Сербії — 14%, Латвії — 15%, Угорщині — 18%, Грузії — 20%. Доцільно було б спробувати зрівняти ставку податку на прибуток підприємств зі ставкою податку з доходів фізичних осіб. На думку деяких експертів, це зменшить стимули для мінімізації та ухилення від сплати податків, стимулюватиме розвиток підприємництва, спростить систему оподаткування;

      б) спрощення вимог до амортизації активів підприємств стимулює інвестиційну діяльність;

      в) зменшення ставки ПДВ розширює базу оподаткування за умови скасування усіх пільг. За розрахунками експертів, при скасуванні лише деяких пільг з ПДВ ставку податку можна було б негайно зменшити до 16% без будь-яких втрат доходу;

      г) зменшення відрахувань до фонду заробітної плати сприятиме виходу трудових ресурсів з тіні та легальному працевлаштуванню;

     д) збереження єдиної ставки податку з доходів фізичних осіб на рівні 15% також стимулює легальне працевлаштування.

     2. Зменшити державні видатки та вирівняти податкове навантаження допоможе розширення бази оподаткування, збереження балансу державного бюджету та створення конкурентнішого бізнес-середовища:

      а) зменшення державних витрат;

      б) скасування майже усіх податкових пільг.

      3. Зробити податкове законодавство простішим, послідовнішим та прозорішим:

      а) кодекс має стати головним законодавчим актом, що регулюватиме усі податкові взаємини у суспільстві і застосовуватиметься до усіх податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету, окрім тих, що підпадають під дію Митного кодексу України;

      б) скоротити кількість податків, тобто усі малоефективні податки мають бути скасовані.

      4. Поліпшити адміністрування податків.

      5. Гармонізувати національне податкове законодавство з нормами і вимогами СОТ та законодавством ЄС.

        Усі запропоновані заходи взаємопов'язані: зменшення державних видатків зробить можливим зниження ставок основних податків та скасування малоефективних податків без будь-яких витрат для бюджету. Нижчі ставки оподаткування, безперечно, врівноважать податковий тиск, що значно розширить податкову базу та сприятиме економічному зростанню країни.

        Законодавче вирішенням проблем оподаткування значно полегшить роботу системи органів державної податкової служби, забезпечить більш плідну співпрацю з платниками податків, що дасть можливість без зайвого бюрократизму, на цивілізованому рівні наповнювати бюджет нашої держави, а це в свою чергу, зробить кожного громадянина України багатшим і більш захищеним у соціальному плані.

        Слід констатувати, що в останні роки в Україні збільшується питома вага добровільної сплати податків. І це свідчить про те, що податкова служба рухається у правильному напрямку, оскільки головним орієнтиром нашої роботи є створення сприятливих умов для платників податків. Органами державної податкової служби проведено колосальний обсяг роз'яснювальної, пропагандистської та контрольно-економічної роботи, створено атмосферу, завдяки якій платник податків розуміє, що краще сплатити податки вчасно, ніж сплатити пізніше, але вже із штрафними санкціями та іншими заходами примусового стягнення.

3.2. Податковий кодекс в Україні

            Цей документ став головним провідником у світі податків не тільки на найближчі роки, а й на перспективу. Норми Податкового кодексу спрямовані на вирішення основних завдань розпочатої нині податкової реформи. Зокрема, побудови соціально-орієнтованої, конкурентоспроможної ринкової економіки, стимулювання інвестиційно-інноваційних процесів та сприяння інтеграції України у європейське співтовариство.

          Податковий кодекс має об’єднати під однією обкладинкою податкові норми, які нині розпорошені по кількох десятках документів, уникнути суперечностей між ними, мати зручну і зрозумілу структуру.

           В останній редакції Податкового кодексу після обговорення даного питання з Асоціацією кредитних спілок кредитні спілки поновлено в переліку неприбуткових організацій

          Даний крок мотивований тим, що у Законі України “Про кредитні спілки” кредитна спілка кваліфікована як неприбуткова організація, на яку, природно, поширюються пільги, які встановлено п.7.11 ст. 7 Закону України ,,Про оподаткування прибутку підприємств”.

          ДПА України дотримується своєї попередньої позиції, мотивуючи її наступним.

          Загалом при створенні кредитних спілок та можливості їм надання статусу неприбуткової організації в цілях звільнення окремих видів доходів від оподаткування податком на прибуток законодавцями передбачалось в першу чергу - забезпечення населення дешевими фінансовими ресурсами, тобто пріоритетною була соціальна спрямованість.

          Нажаль, на теперішній час в діяльності кредитних спілок часто відсутній соціальний мотив, а з джерела дешевих позик вони перетворились на осередки дуже рентабельного бізнесу.

          Це пояснюється цілою низкою причин:

          - будучи звільненими від оподаткування, кредитні спілки надають кредити своїм членам під відсотки, набагато вищі, ніж у середньому по банківській системі. Також значно вищими є відсотки по вкладених депозитах ( близько 30% при середньому по банках 15 %). Прибуток, отримуваний у вигляді маржі від різниці ставок не оподатковується ніякими податками. Не оподатковуються і доходи членів кредитної спілки, отримані після розподілу отриманих прибутків;

          - почастішали випадки застосування кредитних спілок у схемах ухилення від оподаткування як дієвого інструменту “перекачки” безготівкових коштів у готівкові.

         - існування різних рівнів оподаткування у фінансовому секторі призводить до стимулювання переведення доходів із сектору з більшим податковим тиском в сектор, де він значно нижчий, що є передумовою запровадження схем ухилення від оподаткування. Так, наприклад, банки створюють кредитні спілки для надання можливості кредитування своїх працівників та пов’язаних осіб за незначною процентною ставкою.

          Податковий кодекс — це продукт плідної співпраці податківців, представників зацікавлених органів виконавчої влади, науковців, представників громадськості та бізнесу, що передбачив усунення існуючих недоліків чинного податкового законодавства, створення нормативно-правових умов для ведення бізнесу та врахував напрацьовані позитивні чинники.

          Основною вимогою до Податкового кодексу України було те, щоб цей законодавчий акт не дублював чинних норм податкового законодавства, а здійснив реалізацію якісних та ефективних реформ.

          Податковий кодекс України спрямован на:

       - створення в Україні стабільної податкової системи, яка б забезпечувала ефективне функціонування економіки країни;

       - стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів i підтримку технологічного оновлення суспільства;

       - стимулювання розвитку малого підприємництва;

       - упорядкування механізму справляння податків та посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх невчасну сплату;

       - забезпечення чіткого визначення об’єктів оподаткування з метою запобігання випадкам подвійного оподаткування;

       - забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків;

       - дотримання міжнародних угод з питань оподаткування;

реальне забезпечення прав платників податків;

       - створення дієвого механізму контролю;

       - усунення неузгодженості податкового законодавства з нормами законодавства інших галузей права, забезпечення їх гармонізації та взаємодії.

       Удосконалення податкового законодавства, передбачене Податковим кодексом України, має на меті створення умов для подальшого інтегрування країни до світової спільноти, адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

        Податковий кодекс сприятиме уніфікації існуючої сьогодні законодавчої бази з оподаткування та зробить співпрацю між державою та платниками податків справді партнерською – з добровільною сплатою податків.

                             Необхідність прийняття Податкового кодексу України.

          Вітчизняному бізнесу потрібні менша кількість податків, нижчі ставки, узгоджені між собою норми податкового законодавства. Практично всі опитування підприємців свідчать, що найпершою перешкодою для бізнесу вони вважають незрозуміле і нестабільне законодавство.

          На нинішньому етапі розвитку нашої країни, коли основним мотивом економічної політики повинна бути безпосередня орієнтація держави на зростання добробуту народу, активізацію інвестиційної і підприємницької діяльності, є нагальна необхідність невідкладного реформування податкової системи, створення цілісного, узгодженого, стабільного податкового законодавства.

          Позитивні зміни для платників податків.

          Зниження ставки оподаткування податком на прибуток з 25 до 23 відсотків – за умови реінвестування прибутку. Запровадження прискореної амортизації для виробників високотехнологічної продукції та інноваційних проектів. Поетапне зниження загальної ставки податку на додану вартість з 20 до 18 відсотків.          Реалізовано заявочний принцип реєстрації самозайнятих осіб в податкових органах, що спрощує процедуру реєстрації.

          Спрощення процедури отримання громадянином податкового кредиту з податку на доходи фізичних осіб (надання платнику податку можливості реалізувати своє право на податковий кредит - щомісячно протягом звітного року та одержувати повернення частини податку з доходів фізичних осіб (як компенсації вартості витрат, дозволених до включення до податкового кредиту), не очікуючи цього до кінця року).

Информация о работе Аналіз системи оподаткування