інформаційні технології в туризмі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 17:47, курсовая работа

Описание

Туризм є однією з найбільших, високоприбуткових і найбільш динамічних галузей світової економіки. Успішний розвиток туризму надає вплив на такі ключові сектори економіки, як транспорт та зв’язок,торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та ін. Таким чином, створення розвиненої туристської індустрії має велике значення і як одне з ефективних напрямків структурної перебудови економіки України. За швидкі темпи зростання туризм - визнано економічним феноменом сторіччя минулого і йому пророкують блискуче майбутнє в сторіччі прийдешньому. Згідно з прогнозом Всесвітньої Туристичної Організації (СОТ) в XXI ст. зростання туристичної індустрії буде необоротний, а до 2020 року кількість міжнародних туристичних відвідувань складе 1,6 мільйона одиниць [1].

Содержание

Вступ

Розділ 1. Поняття і сутність інформаційних технологій в туризмі

1.1 Поняття і сутність інформаційних технологій в туризмі

1.2 Інформація – сполучна ланка туристкою діяльності

Розділ 2. Вітчизняні туристичні фірми та їх співпраця із системами резервування

2.1 Системи автоматизації документообігу

2.2 Проблеми використання сучасних інформаційних технологій бронювання в туристичній галузі України

2.3 Ефективність застосування комп`ютерних систем бронювання у діяльності вітчизняних туристичних фірм

2.4 Переваги впровадження в діяльність турфірми інформаційних технологій

Розділ 3. Пропозиції зі створення веб-сайту туристичного агентства

3.1 Вибір доменного імені та назв

3.2 Інформація і навігація

Висновки

Перелік використаної літератури

Работа состоит из  1 файл

курсова.doc

— 747.50 Кб (Скачать документ)

Міністерство  освіти і науки України

Волинський  національний університет імені  Лесі Українки

Географічний  факультет 

Кафедра туризму 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсова робота

на тему: «Інформаційні технології в туризмі» 
 
 
 
 

Підготувала:

Угорова Юлія

Науковий керівник:

д. геогр. н., проф. Ільїн Л.В. 
 
 

Луцьк 2010

 

     

     Зміст 

Вступ

Розділ 1. Поняття і сутність інформаційних технологій в туризмі

1.1 Поняття і сутність інформаційних технологій в туризмі

1.2 Інформація – сполучна ланка туристкою діяльності

Розділ 2. Вітчизняні туристичні фірми та їх співпраця із системами резервування

2.1 Системи автоматизації  документообігу

2.2 Проблеми використання сучасних інформаційних технологій бронювання в туристичній галузі України

2.3 Ефективність застосування комп`ютерних систем бронювання у діяльності вітчизняних туристичних фірм

2.4 Переваги впровадження в діяльність турфірми інформаційних технологій

Розділ 3. Пропозиції зі створення веб-сайту туристичного агентства

3.1 Вибір доменного  імені та назв

3.2 Інформація  і навігація

Висновки

Перелік використаної літератури 

 

     

     Вступ 

     Туризм  є однією з найбільших, високоприбуткових  і найбільш динамічних галузей світової економіки. Успішний розвиток туризму  надає вплив на такі ключові сектори  економіки, як транспорт та зв’язок,торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та ін. Таким чином, створення розвиненої туристської індустрії має велике значення і як одне з ефективних напрямків структурної перебудови економіки України. За швидкі темпи зростання туризм - визнано економічним феноменом сторіччя минулого і йому пророкують блискуче майбутнє в сторіччі прийдешньому. Згідно з прогнозом Всесвітньої Туристичної Організації (СОТ) в XXI ст. зростання туристичної індустрії буде необоротний, а до 2020 року кількість міжнародних туристичних відвідувань складе 1,6 мільйона одиниць [1].

     Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, оскільки прямо  пов’язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на конкурентноздатність фірми на сьогоднішньому ринку. Використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, програмні продукти наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку в найближчому майбутньому.

     Інформаційно-технічна революція змінила характер і  методи ведення бізнесу. Використання можливостей технічного обміну сьогодні дозволяє легше і швидше створювати і продавати пакети послуг споживачам, вирішувати задачі фінансово-операційного управління, маркетингового планування, підвищувати конкурентоздатність і кількість продажів.

     Кожен день приносить нові та ще більш  оптимістичні прогнози щодо ролі автоматизації інформаційних технологій в туризмі.

     Ефективне автоматизоване інформаційне і технологічне (АІТ) управління - це ключова ланка  в підвищенні економічної ефективності і поліпшенні якості послуг. Тому для  швидкого і безпомилкового контролю, повноцінного аналізу існуючої ситуації, швидкості і повноти обслуговування клієнта, неминучим і незамінним стає впровадження автоматизованих інформаційних систем.

     У сьогоднішніх економічних умовах жорсткої конкуренції і ринкової економіки  жодна успішна туристична фірма не може повноцінно розвиватися й ефективно просуватися без сучасних автоматизованих інформаційних технологій.

     Інформаційні  технології (ІТ) управління з'явилися у світовій індустрії давно – біля двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку ІТ управління присутні відносно недавно. Експерименти з впровадження даних систем в Україні стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в десятках, а якість упровадження найчастіше є предметом суперечок, слухів, домислів і розчарувань по сьогоднішній день. 

 

     

     Розділ 1. Інформаційні технології в туризмі 

     1.1 Поняття і сутність інформаційних технологій в туризмі

     туризм  інформаційний бронювання

     Інформаційні  технології – термін, який застосовується для позначення самих сучасних удосконалень у способах і механізмах, які використовуються для збору, обробки, аналізу, зберігання, розповсюдження і застосування інформації. Про інформаційні технології говорять як про технології століття, які здатні зробити серйозний вплив на виробничу діяльність, сферу обслуговування, зайнятість населення і на життя людства в цілому, завдяки досягненням у області мікроелектроніки. Саме мікроелектроніка створила основи для розробок у сфері проектування та виробництва за допомогою комп'ютера; гнучких виробничих систем; роботів; персональних комп'ютерів; автоматизованих систем управління (АСУ); відеотексту і т.д.

     Саме  поняття «інформаційна технологія»  виникло останнім десятиліттям ХХ століття у процесі становлення інформатики. Головною особливістю інформаційних технологій є те, що в них і предметом, і продуктом праці є інформація, а знаряддям праці – засоби обчислювальної техніки і зв’язку. Причому сьогодні інформація стала розглядатися як цілком реальний виробничий ресурс поряд з іншими матеріальними ресурсами. Виробництво ж інформації та її верхнього рівня – знань робить вирішальний вплив на модифікацію існуючих і створення нових технологій. Ще десять років тому інформаційні технології та туризм здавалися несумісними партнерами. А сьогодні два ці поняття настільки тісно взаємопов'язані між собою, що з’явився навіть новий вид туризму - «альтернативний туризм» або «електронний туризм» [2].

     Як  відомо, туризм являє собою торгівлю послугами. Причому, по-перше, – це комплексна і різноманітна послуга, як з точки зору виробника, так і споживача. По-друге, – це невидима, мінлива та інтегрована послуга. І нарешті, по-третє, – це інформаційно-насичена послуга. Саме ці характеристики туризму представляють його як галузь, ідеально підходить для застосування інформаційних технологій.

     Пристрій  туристської галузі дуже схоже на будь-який інший пристрій економічної сфери діяльності. Виробники туристських послуг діють всередині цілком певної керованої структури, що складається з урядових і комерційних організацій, торгових асоціацій (наприклад, готельних, повітряного транспорту, туристичних агентів і т.д.).

     Виробники туристських послуг класифікуються на цілком певні категорії постачальників (авіакомпанії, готелі, оренда автомобілів), оптові фірми (туроператори) і роздрібні фірми (турагенти). Споживачі (туристи) є останньою сходинкою всієї туристської системи [3].

     Що  стосується регулювання діяльності підприємств галузі, реклами, просування та оподаткування, то тут інформація відіграє важливу роль у процесі з’єднання постачальників туристських послуг в єдину соціоекономічну систему. Саме інформація є тим сполучною ланкою, яка пов’язує в єдине ціле різних постачальників в рамках єдиної туристичної галузі. Причому, найважливішою особливістю туризму є те, що взаємозв’язок між виробниками та постачальниками здійснюється не товаром, а потоками інформації.

     Ці  інформаційні потоки являють собою  не тільки потоки конкретних даних, але також – послуги та платежі. Послуги, такі як розміщення в готелі, місця в літаках, не виставляються у фізичному вигляді і не оглядаються при продажу в пункті призначення. Єдиним путівником до наявності і якості продукту є інформація.

     Отже, можна зробити висновок про те, що забезпечення достовірною інформацією та швидкість її поширення є настільки ж важливим для виживання туристської галузі, як і фактичне надання споживачам її послуг.

     Відзначимо, що впровадження інформаційних технологій у туристичну індустрію включало в себе кілька етапів. Перший етап – «Створення даних ». Його головна мета полягала у підвищенні ефективності оперативної діяльності підприємств за допомогою автоматизації процесів, заснованих на інформації. Цей період почався в 1960-х рр.. і для нього було характерно використання міні-комп’ютерів. Другий етап – «Інформаційні системи управління ». Представляв собою етап розробки таких інформаційних технологій, які сприяли підвищенню ефективності управлінської через вдосконалення вимог до безпосередньої організації передачі інформації. Вони були впроваджені в 70-і рр.. і використовували вже специфічні галузеві методи управління підприємствами, пов’язані з інформаційними ресурсами. У цей час, інформаційні технології, як правило, застосовувалися для потреб внутрішнього маркетингу та адміністративних функцій.

     На  початку 80-х рр.. настав етап «Системи стратегічної інформації», мета якого полягала у поліпшенні конкурентоспроможності фірми шляхом зміни або самої природи, чи на поведінку в туристичному бізнесі. Були впроваджені різного виду інтегровані мережі з урахуванням підвищення конкурентоспроможності: для удосконалення безпосередньої діяльності, для координації діяльності з функціональним, а також для налагодження зв’язку із зовнішніми організаціями. І нарешті,на початку 90-х рр.. настав четвертий етап – «Етап мереж». На даному етапі відбулося з’єднання мереж усіх рівнів: підприємств, регіональних і глобальних.

     Головні характеристики даного етапу – це підвищення можливостей інформаційних технологій, зменшення розмірів обладнання, зниження витрат на його придбання з одночасним збільшенням надійності, взаємозв’язок терміналів, розташованих у різних точках планети. Все це сприяло тому, що інформаційні технології стали важливим інструментом у діяльності всіх організацій туризму. У результаті всередині 90-х років всі підприємства, незалежно від розміру, пропонованого продукту та географії, пережили серйозний процес переорганізації бізнесу [4].

     Загалом, аналізуючи роль і значення інформаційних  технологій для сучасного етапу розвитку суспільства, можна зробити цілком обґрунтовані висновки про те, що ця роль є стратегічно важливою, а значення цих технологій в найближчому майбутньому буде швидко зростати. Саме цим технологіям належить сьогодні визначальна роль у області технологічного розвитку держави. Аргументами для цих висновків є ряд унікальних властивостей інформаційних технологій (оперативність, доступність) які і висувають їх на пріоритетне місце по відношенню до виробничих і соціальних технологій [5]. У числі відмітних властивостей інформаційних технологій, що мають стратегічне значення для розвитку суспільства представляється доцільним виділити наступні, найбільш важливі.

     По-перше, інформаційні технології дозволяють активізувати і ефективно використовувати інформаційні ресурси суспільства, які сьогодні є найбільш важливим стратегічним фактором його розвитку. Досвід показує, що активізація поширення та ефективне використання інформаційних ресурсів (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду) дозволяють одержати істотну економію інших видів ресурсів: сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів і устаткування,людських ресурсів, соціального часу.

     По-друге, інформаційні технології дозволяють оптимізувати і в багатьох випадках автоматизувати інформаційні процеси, які в останні роки займають усе більше місце в життєдіяльності людського суспільства. Загальновідомо, що розвиток цивілізації відбувається в напрямку становлення інформаційного суспільства, в якому об’єктами і результатами праці більшості зайнятого населення стають уже не матеріальні цінності, а головним чином, інформація і наукові знання. В даний час в більшості розвинених країн велика частина зайнятого населення у своїй діяльності в тій чи іншій мірі пов’язана з процесами підготовки, зберігання,обробки і передачі інформації і тому змушена освоювати і практично використовувати відповідні цим процесам інформаційних технології.

Информация о работе інформаційні технології в туризмі