Международные перевозки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 18:24, курс лекций

Описание

Транспортні операції.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов'язана з транспортним забезпеченням, яке є однією з важливих складових процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця споживання. По суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на концепції логістики. Разом з тим транспортне забезпечення доцільно розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, який має свою специфіку.

Работа состоит из  1 файл

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.doc

— 545.50 Кб (Скачать документ)

МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Зміст

Лекція № 1. Транспорт у сфері ЗЕД

Економічна теорія про транспорт

Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Матеріально-технічна база транспорту

Техніко-економічні особливості основних видів транспорту

Міжнародна транспортна класифікація вантажів

Контрольні питання

Література

Лекція № 2. Транспортне забезпечення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Базисні умови поставки товару

Морські перевезення та види документів

Залізничні перевезення та основні види документів

Автомобільні перевезення та види документів

Повітряні перевезення та основні  види документів

Транспортно-експедиторські підприємства

Контрольні питання

Література

Лекція № 3. Транспортна робота в системі зовнішньоекономічного комплексу

Транспорт у зовнішньоекономічних зв'язках

Показники якості міжнародних вантажних  перевезень

Етапи з транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків (ВЕС)

Класифікація та утримання транспортних операцій

Характер міжнародних перевезень

Класифікація і процес транспортування перевезення вантажу.

Умови доставки товарів у договорах купівлі-продажу

Вплив базисних умов поставки товару на організацію його транспортування

Лекція № 4. Процес організації доставки товарів. концепція логістики

Основний зміст процесу доставки товарів

Основний зміст концепції логістики

Види логістики

Логістична система: поняття, сукупні витрати

Лекція № 1. Транспорт у сфері ЗЕД

1. Економічна теорія про транспорт.

2. Роль транспорту в  зовнішньоекономічній діяльності  підприємства.

3. Матеріально-технічна база  транспорту.

4. Техніко-економічні особливості  основних видів транспорту.

5. Міжнародна транспортна класифікація вантажів

Економічна  теорія про транспорт

Виробництво - це результат тієї або іншої економічної діяльності, і щоб її почати необхідна наявність того, хто буде робити і того, з чого будуть робити.

В економічній науці виділяють  чотири фактори виробництва:

працю;

капітал;

земля;

підприємництво (в нашому випадку підприємництво - це надання транспортних послуг).

Під працею мається на увазі діяльність людини, спрямована на досягнення будь-якого  отриманого результату.

Капітал - являє собою весь накопичений запас коштів, необхідних для перевезення матеріальних благ (вантажів).

Земля - ​​говоримо не тільки про землю, але й про воду, повітрі і всі інші блага, які природа надає в користування людини.

Підприємництво - це особливий фактор, за допомогою якого відбувається поєднання трьох перерахованих факторів.

Т.ч. сучасне розуміння процесу виробництва включає в себе створення як матеріальних благ і послуг, так і нематеріальних.

Матеріальне виробництво (промисловість, с / г, транспорт і т.п.).

Нематеріальне виробництво (освіта, охорона здоров'я і т.п.).

У сучасному суспільстві дуже мало хто потреби можуть бути задоволені без допомоги транспорту, який використовується або для перевезення вантажу, або для людей. Т.ч. транспорт - частина економічної діяльності, пов'язаний зі збільшенням ступеня задоволення потреб людей за допомогою зміни географічного положення людей і товару. Транспорт - це засіб, за допомогою якого можна переміщати всі види ресурсів в усі необхідні місця.

Роль транспорту в зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Транспортні операції.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов'язана з транспортним забезпеченням, яке є однією з важливих складових процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця споживання. По суті воно ідентичне товарообігу, яке базується на концепції логістики. Разом з тим транспортне забезпечення доцільно розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, який має свою специфіку.

Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які знаходяться в тісній взаємодії і складають єдину транспортну систему, яка об'єднує операції, пов'язані з виробництвом і обігом продукції.

Продукцією транспорту є безпосередньо  сам процес переміщення товарів від виробника до споживача. У цьому й полягає суть транспортних послуг. Вони - основне зв'язуючу ланку між продавцем і покупцем.

Особливості транспортних послуг.

Транспортні послуги мають свої особливості.

1. Транспорт не виробляє новий товар чи продукт, але саме завдяки переміщенню їх з одного місця в інше забезпечується продовження процесу виробництва та обігу, має місце кінцеве споживання вироблених товарів. Переміщення товарів, продукції з місця виробництва до місця споживання і є тією споживчою вартістю, яку створює транспорт, його транспортні послуги.

2. Дія транспортних послуг виражається  в такому корисному ефекті, який  не може виникати, зберігатися  і реалізуватися у відриві  від транспорту. Разом з тим  виробництво транспортних послуг  невідривне від їх споживання. Транспортні послуги задовольняють потреби в момент свого прояву, тобто створення таких послуг співпадає з їх споживанням.

3. Транспорт займає особливе  місце в міжнародному товарообігу.  З одного боку, він є необхідною умовою здійснення міжнародного розподілу праці, зовнішньоекономічних зв'язків. З іншого боку - транспортна індустрія виступає на світових ринках експортером своєї продукції, частково, транспортних послуг.

4. Транспортні послуги, які здійснюються  в сфері ЗЕД, піддаються впливу  всіх факторів, які характеризують розвиток ринкової економіки. У першу чергу, це коливання цін на нафту, попиту і пропозицій на товари, а, відповідно, і на їх перевезення; валютного курсу; ступінь втручання держави в зовнішньоекономічну діяльність, стан політичних та економічних відносин різних держав і багато інших.

Транспорт грає важливу роль в розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Його нормальне функціонування забезпечує виконання зобов'язань сторонами по купівлі-продажу, комерційний ефект зовнішньоторгової угоди. Порушення транспортного процесу часто веде до матеріальних втрат експортера та імпортера, робить вітчизняні товари неконкурентоспроможними.

Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності є об'єктивно необхідним. Часто вантажовласникові важко орієнтуватися в транспортній обстановці, яка вимагає професійних знань законодавства окремих країн, міжнародних конвенцій (угод), техніко-експлуатаційних характеристик транспортних засобів, пунктів перевантаження і перевалки вантажів, умов їх роботи, ринку посередницьких послуг та ін

Тому, при необхідності відправлення вантажу за кордон, доцільно в першу  чергу встановити тісні контакти з транспортними підприємствами і організаціями, які займаються міжнародними перевезеннями. При цьому важливо вибрати вид транспорту, яким ви хотіли б відправити вантаж за кордон. Тут потрібно мати на увазі; що в сучасному світі функціонує шість видів транспорту:

морський 

річковий 

залізничний

автомобільний

повітряний,

трубопровідний.

Види транспорту поділяються на водяний (морський, річковий), наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний) і повітряний. Кожен з них має свою специфіку.

Планування відправлення вантажу.

Плануючи відправлення вантажу  і вибір транспорту, треба враховувати ряд обставин.

По-перше, вид вантажу. Вантажі, які  перевозяться, поділяються на генеральні, масові та спеціальні. До генеральним  відносяться різні штучні вантажі (в упаковці або без неї). За розмірами вони поділяються на звичайні, довгомірних (більше 3 м) і негабаритних. За масою - легкі й важкі (з масою більше 5 тонн за одну вантажну одиницю).

До масових відносяться вантажі, які являють собою певну структурну масу яка перевозиться у великій  кількості без упаковки. До них відносяться наливні (нафта і нафтопродукти, гази, тваринні і рослинні жири, спирти та ін), навалочні (руда, концентрати, добрива та ін), насипні (зерно, цукор, сирець та ін) і лісові.

До особорежімним відносяться вантажі, які зберігають і перевозять при дотриманні спеціальних правил (небезпечні вантажі, ті, що швидко псуються та ін.)

При виборі засобів транспортування  потрібно мати на увазі, що в деяких випадках можливість вибору відсутня. Наприклад, вантажі, які швидко псуються, треба перевозити авіатранспортом. Разом з тим авіаперевезення не допускаються при перевезенні легкозаймистих і вибухонебезпечних вантажів. Основну частину перевезень морським транспортом складають перевезення масових наливних і специфічних вантажів (нафти і нафтопродуктів, залізної руди, кам'яного вугілля, зерна та ін.) Морський транспорт широко використовується і для перевезення генеральних вантажів.

По-друге, фактор часу. Відомо, що найшвидший спосіб доставки вантажу - це авіатранспорт. Однак він дорого коштує. Тому використовується тільки тоді, коли потрібно доставити  вантаж за мінімальний відрізок часу (продукти, які швидко псуються, квіти та ін) В інших випадках розробляють добре сплановані програми поставок, орієнтуючись на плани перевезень транспортних компаній, щоб уникнути дорогих поспішних перевезень. Товари бажано закуповувати в тих країнах, з яких їх зручніше доставляти.

По-третє, вартість перевезень. Не існує якихось конкретних правил, які дозволяють визначити точний відсоток вартості транспортних витрат відносно вартості товару. Здоровий глузд підказує, що це має бути невеликий відсоток, за винятком тих випадків, коли вибір відсутній і можна використати лише один доступний шлях - повітряний чи сухопутний. У цьому випадку повітряні перевезення автоматично прирівнюються до сухопутних перевезень.

Кожен покупець хотів би, щоб вартість перевезення складала невеликий відсоток від вартості товару. Однак бувають випадки, коли вибір відсутній і треба платити за доставку вантажу високу ціну. А коли є вибір, ціна буде нижчою. Наприклад, невеликі й середні за обсягом партії вантажів можна доставляти повітрям і по суші приблизно за однаковими цінами.

По-четверте, безпеку перевезення. Крихке й дорогоцінне обладнання краще перевозити повітряним транспортом. Товари, які мають високу ступінь ризику, щодо крадіжки (запчастини автомобілів, офісне обладнання, фармацевтичні товари і т.п.), як правило, доставляються морським транспортом, в основному в контейнерах, хоча це коштує дорожче.

Названі обставини важливо враховувати при виборі виду транспорту. Однак, вид транспорту багато в чому залежить від того, що в першу чергу цікавить відправника вантажу. Якщо його цікавить швидкість доставки вантажу, він вибирає між повітряним і автомобільним транспортом. Якщо його мета - мінімальні витрати, робиться вибір між водним і трубопровідним транспортом. У західних країнах більш вигідно використовувати автомобільний транспорт.

Потрібно відзначити, що в Україні обсяги міжнародних перевезень постійно зростають. Проте в даний час транспорт ще не забезпечує потребу вантажовласників у перевезеннях. Це пов'язано з нестачею транспортних засобів, неякісною і в значній мірі зношеної матеріально-технічною базою, незадовільною підготовкою вантажів до транспортування, недостатньою відповідальністю транспортних організацій за псування вантажів у дорозі, за їх збереження. Не повною мірою використовуються потенційні можливості транспортного комплексу з розвитку експорту транспортних послуг.

Характер міжнародних перевезень.

Розглядаючи зміст окремих транспортних операцій при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, вони визначаються характером міжнародних перевезень і класифікуються в залежності від ряду ознак за

предмету транспортних операцій (поділяються на вантажних і пасажирських);

виду транспорту (водяний, повітряний, наземний і змішаний);

виду товару (з генеральним вантажем, масовим, наливним, газоподібним);

періодичності (регулярні та нерегулярні);

порядку проходження кордону (перевантажувальні  й не перевантажувальні перевезення);

транспортно-технологічної системи (контейнерні, поромні, ролкерние та ін);

увазі з'єднання (прямої і змішаний транспорт).

У часовому розрізі виділяють три  групи транспортних операцій:

1) операції, попередні зовнішньоторговельною угодою;

2) операції, які з'являються в процесі її реалізації;

3) операції після завершення  угоди. 

До першої відносяться такі дії, як планування зовнішньоторговельних перевезень, аналіз кон'юнктури ринку транспортних послуг, тарифів та умов перевезення товарів, визначення транспортного фактору в ціні товару, транспортні й базисні умови поставки в контракті купівлі-продажу.

Друга група операцій складається  з таких дій, як підготовка товару до транспортування, укладення договору перевезення, оформлення відповідних транспортних і товаросупровідних документів, страхування вантажу та оформлення страхового поліса, підготовка й оформлення вантажної митної декларації з урахуванням товарної номенклатури (ТН) ЗЕД, розрахунок з перевізниками , оформлення митних формальностей, прикордонних, санітарних, ветеринарних операцій, оформлення необхідних документів та ін

До третьої групи відносяться  операції, пов'язані з вирішенням спорів між одержувачем і покупцем, якщо такі мають місце, пред'явлення претензій до позовів, вирішення їх в установленому порядку.

Транспортні операції можуть здійснюватися  в різних місцях: в пунктах відправлення, по шляху просування вантажу, в пунктах перевалки, на прикордонних пунктах і в одержувача товару. Вони можуть проходити як в середині країни, так і за кордоном.

Види повідомлень 

У практиці перевезень вантажів розрізняють  два види повідомлень: змішане і  пряме.

Змішане сполучення - це перевезення вантажів різними або одним і тим же видом транспорту, але з перевантаженням (наприклад, з одного автомобіля в іншій). Кожного разу при перевантаженні товару укладається новий договір перевезення, що визначає відносини сторін щодо її здійснення.

Пряме сполучення - це перевезення  вантажів за одним документом, що виконує функції договору перевезення, навіть якщо вантаж перевантажувався в дорозі. При перевантаженнях документ, що виконує функцію договору перевезення, просто передається на наступний вид транспорту і треба з ним до наступної перевантаження або закінчення доставки.

Информация о работе Международные перевозки