Аналіз використання персоналу підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2011 в 12:08, курсовая работа

Описание

В загальному діяльність ТзОВ «Техмаш» є досить ефективною, про що свідчить ріст доходу, хороша якість виконуваних робіт (будівельні роботи, проведення комунікацій), скорочення терміну вводу в експлуатацію житлових і офісних приміщень, формування позитивного іміджу в очах споживачів, конкурентів, постачальників, своєчасність сплати до бюджету. Хоча і є деякі негативні моменти, які становлять загрозу ефективному провадженню діяльності. Серед них: незначне впровадження технічних і технологічних методів ведення робіт , пов’язаних з виготовленням нестандартних металоконструкцій.

Работа состоит из  1 файл

Розробка плану чисельності персоналу підприємства.doc

— 309.00 Кб (Скачать документ)

2 Аналіз використання персоналу підприємства 

     2.1 Загальна характеристика  підприємства 

   Повна назва підприємства – Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Завод «Техмаш».

               Основні напрямки діяльності:

 • виготовлення, ремонт і монтаж посудин , які працюють під тиском   1-4 груп;
 • монтаж і ремонт трубопроводів пари , гарячої води, технологічних трубопроводів 1-4 категорій;
 • захист конструкцій , устаткування та мереж ;
 • монтаж технологічного устаткування ;
 • машинобудування, верстато-  та приладобудування;
 • перевезення і зберігання отруйних та вибухових речовин, стиснутих газів;
 • здійснення промислового будівництва;
 • експлуатація всіх видів систем зв'язку;
 • монтаж, налагоджування, ремонт, повірка та експлуатація систем автоматики;
 • експлуатація водних та земельних ресурсів;
 • природоохоронна діяльність;
 • комерційна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, маркетинг, реклама;
 • розробка та експертиза проектів нормативних документів;
 • розробка нових технологій, наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;
 • експертиза та випробування нових засобів, обладнання;
 • реалізація товарів народного споживання, оптова та роздрібна торгівля продовольчої та промислової продукції, як за безготівковим розрахунком так і за готівку згідно чинного законодавства;
 • діяльність пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ, експлуатація, купівля, продаж, оренда, прокат, ремонт та виготовлення транспортних засобів та вузлів до них, а також відкриття автогосподарств;
 • технічне обслуговування та ремонт технологічного автотранспорту та всіх інших автомобілів, а також усіх операцій з цим пов'язаних.[1]

               Політика ТзОВ «Завод «Техмаш» активна – освоюється  надання нових послуг, підприємство здатне захистити своє положення на ринку, випереджаючи при цьому конкурентів.

      Юридична адреса – 77305 м. Калуш вул. Промислова 5, Івано-Франківської області, Україна . Особа для контактів - голова правління. Галузь економіки – машинобудування.(Додаток 2)

    В загальному діяльність ТзОВ «Техмаш» є досить ефективною, про що свідчить ріст доходу, хороша якість  виконуваних робіт (будівельні роботи, проведення комунікацій), скорочення терміну вводу в експлуатацію житлових і офісних приміщень, формування позитивного іміджу в очах споживачів, конкурентів, постачальників, своєчасність сплати до бюджету. Хоча і є деякі негативні моменти, які становлять загрозу ефективному провадженню діяльності. Серед них: незначне впровадження технічних і технологічних методів ведення робіт , пов’язаних з виготовленням нестандартних металоконструкцій.  Протягом 2012--2014  років  планується реалізація   інвестиційного проекту на  суму близько 10 млн. грн. , який передбачає  модернізацію виробничого процесу а саме:

 • доставка німецького обладнання;
 • його монтаж;
 • запуск в експлуатацію;
 • довготермінове сервісне обслуговування;
 • проведення навчальних курсів для персоналу.
 
 

2.2 Загальна характеристика  динаміки основних  техніко-економічних  показників та  оцінка діяльності  підприємства 

   Для того, щоб реально оцінити економічне становище і фінансову стійкість  досліджуваного об’єкта (ТзОВ «Техмаш») наведемо в даному підрозділі характеристику основних техніко-економічних показників, які сповна дають змогу проаналізувати протікання основних бізнес-процесів на даному підприємстві.

   Отже, для аналізу загального стану підприємства дослідимо динаміку за 2008-2010 роки таких основних техніко-економічних показників:

   • Обсяг виробництва;
   • Виручка від реалізації;
   • Собівартість;
   • Рентабельність.
   • Валовий прибуток;
   • Чистий прибуток;
   • Матеріальні затрати;
   • Рентабельність.

   Проведемо аналіз даних техніко-економічних  показники ТзОВ «Завод «Техмаш». 

  Таблиця 2.1 – Техніко-економічних  показники ТзОВ «Завод «Техмаш» за 2008-2010роки  

Показники Роки Фактичне  значення Темпи росту, % Темпи приросту, % Абсолютний  приріст, тис. грн.
Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий
1. Обсяг виробництва продукції, тис. грн. 2008 546,6
2009 838,0 152,8 152,8 2,8 2,8 289,4 289,4
2010 828,7 134 98,9 34 -1,1 282,1 -9,3
2. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 2008 627,7
2009 952,0 151,7 151,7 51,7 51,7 324,3 324,3
2010 997,3 137 104,8 37,0 4,8 369,6 45,3
3. Змінні витрати на одиницю продукції, тис. грн. 2008 581,0
2009 669,0 115,1 115,1 15,1 15,1 88 88
2010 781,1 125,5 116,6 25,5 16,6 199,1 111,1
4. Валовий прибуток, тис.грн  
2008 255,5
2009 406,6 159,1 159,1 59,1 59,1 151,1 151,1
2010 433,3 141 106,6 41 6,6 177,8 26,7
5. Матеріальні затрати, тис.грн 2008 737
2009 730 103,3 103,3 3,3 3,3 7 7
2010 754 99,5 96,4 -0,5 -3,6 -1 -8
6. Чистий прибуток, тис.грн 2008 23,5
2009 24,1 102,4 102,4 2,4 2,4 0,6 0,6
2010 23,7 100,8 98 0,8 -2 0,1 -0,4
7. Середньорічна вартість основних  виробничих фондів,тис.грн. 2008 1110 - - - - - -
2009 1210 102,4 102,4 2,4 2,4 100 100
2010 1250 103,4 100,9 3,4 0,9 40 140
8. Фондовіддача 2008 0,5 - - - - - -
2009 0,7 140 140 40 40 0,2 0,2
2010 0,66 132 94 32 -6 0,16 -0,04
9.Фондоємність 2008 2,03 - - - - - -
2009 1,44 70 70 -30 -30 -0,67 -0,67
2010 1,5 73 104,3 -27 4,3 -0,5 0,56
10. Фондоозброєність 2008 1,58 - - - - - -
2009 1,75 110,7 110,7 10,7 10,7 0,07 0,07
2010 1,98 125,3 113,1 25,3 25,3 0,3 0,17
 

     Перший  крок – аналіз однієї з основних статей витрат підприємства – аналіз змінних витрат на одиницю продукції.

     Змінні  витрати на одиницю продукції   продукції збільшилась  на  111,1  тис.  грн.  (16,6%),   у 2009  році   Змінні витрати на одиницю продукції   становила 669,0 тис. грн., а у 2010 році  — 780,1 тис. грн.. Змінні витрати на одиницю продукції   збільшилась. Якщо у 2008 році виручка становила 581 тис. грн., то у 2009 році — 669 тис. грн.,  збільшення  склало 88,0 тис. грн. (15,1%). За  рахунок збільшення  змінних витрат і збільшення виручки підприємство отримало збільшення прибутку  у  2009 році  в  розмірі 45,4 тис. грн. 

     

 

   Рисунок 2.2– Динаміка  змінних витрат на одиницю продукції

   Ріст  змінних витрат на одиницю продукці був наслідком наступних подій;

 1. ріст цін на основний матеріальний ресурс – метал;
 2. збільшення витрат на логістику (зокрема ріст транспортних витрат, пов’язаний з нестабільністю цін на нафтопродукти);
 3. збільшення витрат на збут продукції (відбувся приріст рекламного бюджету та  збільшення витрат на дослідження кон’юнктури споживчого ринку);
 4.     підвищення якості за рахунок технологічних нововведень, які вимагали значних фінансових затрат.

    Наступний показник – фондовіддача, який показує скільки валової продукції (виручки, доходу) одержує підприємство на 1 грн. коштів, вкладених в основні засоби.

     

Рисунок 2.3 – Динаміка зміни фондовіддачі

     На  відміну від попередніх показників, фондовіддача у 2009 році прослідковується його незначне зростання, проте у 2010 році зменшується.

     Фактори, які сприяли зниженню фондовіддачі:

 1. ріст матеріальних затрат;
 2. як наслідок першого пункту – ріст собівартості ;
 3. ріст вартості машин і устаткування. 

     Причинами росту, який відбувся в 2009 році, є:

 1. ріст продуктивності устаткування;
 2. збільшення питомої ваги машин і устаткування.

    Важливим  показником є фондомісткість господарської діяльності характеризується коштами, які витратило підприємство на формування основних засобів, щоб одержати на 1 грн. валової продукції (виручки, доходу).

     

     Рисунок 2.4 – Динаміка зміни  фондоємності

    Аналізуючи  отримані обчислення, можна зробити  висновок, що фондоємність має тенденцію  до зменшення. Це пояснюється наступними причинами:

 1. зміна рентабельності 2008- 2009 роках;
 2. зміна продуктивності праці;
 3. збільшення питомої ваги машин і устаткування.

    В загальному діяльність ТзОВ «Техмаш» є досить ефективною, про що свідчить ріст доходу, хороша якість  виконуваних  робіт (будівельні роботи, проведення комунікацій), скорочення терміну вводу  в експлуатацію житлових і офісних приміщень, формування позитивного іміджу в очах споживачів, конкурентів, постачальників, своєчасність сплати до бюджету. Хоча і є деякі негативні моменти, які становлять загрозу ефективному провадженню діяльності. Серед них: незначне впровадження технічних і технологічних методів ведення будівництва (використання керамічної цегли, вартість якої відчутно зросла, призводить до росту собівартості квадратного метра приміщення).   

    2.3 Аналіз чисельності  складу та руху  робочої сили 
 

      Одним з найважливішим фактором внутрішнього середовища організації  є люди, що в ній працюють. Персонал підприємства характеризується стабільністю, високою  кваліфікацією (більшість працівників  давно працюють на підприємстві, добре  знайомі з підприємством та колективом, і в змозі ефективно реалізовувати вказівки  вищого  керівництва). Спеціалісти та службовці працюють за спеціальностями, приблизно 1/9 мають вищу освіту (усі керівники вищого рівня мають вищу освіту), решта – середню спеціальну. Робітники – успішно закінчили навчання в ПТУ.

                Вихідні дані для оцінки кадрів на ТзОВ «Завод «Техмаш»  за 2006-2010 роки подано в таблиці 2.2. 
 
 
 
 
 

      Таблиця 2.2 – Вихідні дані для оцінки кадрів на ТзОВ «Завод «Техмаш»   

 
Роки
Середньорічна чисельність працюючих, чол.  Кількість прийнятого на роботу персоналу, чол. Кількість працівників, що звільнились, чол. Кількість працівників, яких звільнено за власним  бажанням,чол. Кількість працівників, які пропрацювали увесь рік, чол.
2006       737 5       3       2 729
2007       730 2       2       0 726
2008       690 10       0       5 685
2009       400 0       10       275 390
2010       350 0       20       30 330

Информация о работе Аналіз використання персоналу підприємства